jemelik

jemelik


Zpráva k výsledkům 24. kola JLA

Odvolání př. Páče proti rozhodnutí o jeho protestu proti hodnocení řešení křížovek 24. kola JLA pětičlenná odvolací komise v souladu s dokumenty SČHAK jednomyslně zamítla a konstatovala, že rozhodnutí vedoucího soutěže o zamítnutí protestu př. Páče bylo správné. Př. Páč se tak po osmi zápočtech v řadě za sebou vrátil před 25. kolem v soutěži o eura na nulu. Výsledky 24. kola JLA, ale i celého minulého ročníku, se tak nemění a jsou konečné.

 

Předběžné výsledky 26. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo rekordních 171 řešení, nadále zůstává neobsazená kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH pokračují dva a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení s jedním ztrátovým bodem (bylo jich 10), v hádankách za 9 autorských řešení (bylo jich 6) a v logických úlohách za řešení za 129 bodů (bylo jich 18).
Žabka v kat. L riskovala a uspěla, takže dosáhla už osmého zápočtu v řadě za sebou. V jednotlivých  kategoriích je v bancích po 26. kole u KHL 1300 eur, u KH 480 eur, u KL a HL po 520 eurech, u K je v banku 30 eur, u H 80 eur a u kat. L 90 eur.
Stav zápočtů po 26. kole je následující: osm zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Žabka, čtyři zápočty v řadě za sebou má v kat. L: Drápala, tři zápočty v řadě za sebou má v kat. H: Kovářová a v kat. L: Husar, Josef Nerudný a L. Pavelka, dva zápočty v řadě za sebou má  v nejobtížnější kat. KHL: J. Sýkora, v kat. H: Čižmár a Nepimach a v kat. L: Marek a první zápočet do případné řady získalo nově 20 účastníků akademie, a to v náročné kat. KH: Štefek, v kat. K: Drápala, Gašparín, Jaroš, Juráň, Mikuš, Podzemský a M. Turek, v kat. H: Járová a v kat. L: Buchta, Černíková, Dedková, Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Jos. Konečný, Matějková, Milka, Motyčková a Potyš. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Ačkoliv pro nalezení systému skrytí tajenky KAČA bylo třeba odhalit druhé možné řešení kolem svůdného VNOŘENÍ, tak zdaleka největší problémy učinil soutěžícím kazatel David Berg. Tento zakladatel Božích dětí, známý jako Mose, David, Mo, Dad apod., umožnil ze všech možných variant povrchových úprav (olefovat, olemovat, olepovat, oletovat aj.) vepsat jedinou: 17/3 OLEMOVAT (SSJČ) x 40/3 MO (UNI 10, heslo Rodina lásky). Tuto pasáž vyřešili správně jen přátelé Valenta a Valíček. Na jiném místě si se záměrem autora v souvislosti s názvem výtvarné výstavy Figurama pohrála náhoda. Herec Cele z Lovců lvů režiséra Hopkinse (fdb.cz) měl svádět k Figuraci, a co čert nechtěl, v průběhu 26. kola v Atriu na Žižkově probíhala výstava malíře Sopka a sochaře Středy pod názvem Figurace, jen její doložení uznatelným knižním pramenem byl problém. Správně bylo třeba řešit dotčenou pasáž 20/1 MALE (IMdb.com, film The Spring, na kterém se tvůrčím způsobem podílela Erin Michelle Hopkins) x 32/3 FIGURAMA (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, heslo Skala Ondřej). Pasáž s vniknutím do něčeho, s vytrvalou bylinou, trdlem, bouchancem a stromem byla založená na dvojím možném řešení, přičemž vnoření, heč, hepa, hypa a kalapa troskotaly na skrytí tajenky, kvůli kterému ji bylo třeba řešit 11/1 VNOČENÍ (PSJČ, heslo vnočiti) x 30/5 KUČ (RYS 2 x DID 8, heslo prvosenkovité) x 12/2 KUBA (ČSVAS, heslo 2310.3) x 31/6 HYBA (ČSVAS, heslo 1764.1), 32/6 KALABA (Pech).
Dále činila problémy římská plebejská rodina 20/3 VARI (Latinsko-český slovník, heslo Licinius) x 36/1 RINY (DID 8, heslo jen + Pech, heslo rin), pasáž se sídlem na Madagaskaru 21/3 MELÉ (NASCS) x 34/1 ŠAHANAME (Afrika, život a smrt zvířat, str. 68) x 22/3 NANA (RYS 2) a řeholnice 18/2 BOSÁ PANNA (NLA, heslo bosý) x 35/3 SÁTI (SSJČ). Řešitelé často řešili řeholnici jako „boží pannu“, ale „žíti“ už se v křížovce vyskytovalo na pozici 41/9 a navíc tento výraz pro řeholnici nebyl doložen.
Výraz 9/4 PSALMI je k nalezení v Dodatcích Ottova slovníku naučného v hesle Rusaliev, výraz 22/2 SAŇKA ve fdb.cz u filmu Vor, výraz 32/2 KATAN LESA v NLA u hesla katan, výraz 14/5 KIMBO v IMdb.com u Kimberley Nixon a výraz 37/4 ČIKITO v Indiánské encyklopedii na str. 95.
Šestý ročník akademie nezačal s nulou nikdo, na zápočet stačil 1 ztrátový bod, což splnilo 10 z celkových 54 soutěžících, blahopřeji.

Pořadí ve 26. kole: 1 ztr. b.: Drápala, Gašparín, Jaroš, Juráň, Karpíšek (KH), Mirikina, Podzemský, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek. – 2: Nack, L. Pavelka, Vlášek, Vojník. – 3: Hájiček, Mach, Marjenka. – 5: Haralík. – 7: Valíček. - 8: Vašinka, Vychovalý ml. - 17: Járová. – 18: Valenta. – 20: Bureš, Čechová, Horáček. – 22: Hajný. - 23: Hájek. - 24: Zedník. – 25: Dudek, Hrubá, Prvák. – 26: Kopřiva. – 27: Kolář. – 29: Horák, Tomanová. – 31: Svoboda. – 33: Elév, Urban, Vlček. – 35: Fiala, Florián, Vodník. – 37: Slavík. - 40: Fabián. – 41: Kratochvíl. - 43: Střelec. – 46: K. Bednář. - 48: Pala, Patron. – 51: Pavlík. – 52: Staněk. – 56: Kohoutová. – 61: Soukup.

 

Hádanky

Poslední větu v podání přísuvky, že kluk navíc volá děvče, vzala vážně jen př. Járová a jako jediná z přisouvaných písmen doplnila jádro o oslovení Erči. Mohla jít samostatně do trháku, ale nenasadila v kreslené hláskovce na káču čepici. Nejlehčí hádankou byla výměnka s rejdilem. Zápočet se uděloval za 9 autorsky vyřešených hádanek, což zvládlo 6 z celkových 57 hádankářů, blahopřeji.

Pořadí ve 26. kole: 9 Čižmár, Járová, Kovářová, Nepimach, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH). – 8 Husar, Karpíšek (KH), Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, Skácel, M. Turek, Widla. – 7 Hájiček. - 6 Foltas, M. Kokeš, Motyčková, Radouš. – 5 Vychovalý ml. – 4 Dostál, Florián, Hruška, Jirout, Vávra. – 3 J. Bednář, Beran, Fabian, Jezdec, Kominík, Maskot, Pospíšil, Vodník. – 2 Bartoš, Beneš, Divák, Fanda, Kapybara, Marně, Němeček, Plavec, Prvák, Tatar, Žák. – 1 Fiala, Horák, Učeň, Urban, Zedník. – 0 Dudek, Novotná, Pokus, Varšaník.

 

Logické úlohy

Větší problémy způsobila jen dráha mouchy po vymezené části povrchu kuželu. Nejlehčí úlohou bylo přemísťování částí kuželu na třech kolících, obdoba Hanojských věží. K zápočtu bylo třeba plných 129 bodů, získalo je 18 z celkových 60 soutěžících, blahopřeji.

Pořadí ve 26. kole: 129: Buchta, Černíková, Dedková, Drápala, Husar, Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Jos. Konečný, Marek, Matějková, Milka, Motyčková, Josef Nerudný, L. Pavelka, Potyš, J. Sýkora (KHL), Žabka. - 119: Brajko, Šebesta. – 109: Cily, Fojta, Grossmann, M. Turek. – 99: Kočí, Kotinová, Marně. – 90: Mareš. – 89: Dušek, Kadlec, Stejskal, Ševčík, Tomanová. - 84: Beránek, Elév, Fišer, Křížová, Sedláčková. – 79: Florián, Maskot, Prvák, Suchý, Učeň. - 74: Kohoutová, Švec, Zápasník. – 69: Lachtan, Zedník. - 64: Ampér, Fanda. - 59: Hajný. – 49: Musil. – 45: Rosa. – 44: Čechová. – 39: J. Bednář, K. Bednář. – 29: Plavec. – 19: Ježek, Kominík. - 10: Kapybara (HL).

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies