jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je jubilejní 30. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 17. prosince 2014 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 3490 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 30. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2014 u PO doplňte pramen Kazmíř: Slovník valašského nářečí (D. Malina, Vsetín 2001) a u POC Ionescu: Rumunsko-český slovník (Leda 2002) a u pramenů v elektronické podobě si zaměňte za Kazmířův Slovník valašského nářečí na webu Jursíkovu Anorganickou chemii nekovů na http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-417-9. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

30. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 5

Pan spisovatel Šuleř pokračoval v líčení slavné valašské kapely. Pelár si nechal ... (1), s tím umí mistrovsky, dovede na ten svůj žlutý ... (2) ťulikat jako ... (3), krásně se to nese, a když zanotí Uvíznul forman nebo Počkaj, má milá, já na ťa povím, žes nečítala, kolik je hodin, ... (4) letí nad hlavy, ... (5) se natřásají v bocích jak ... (6) a za chvíli se na šenku všecko vytáčí, ... (7), vrták, ... (8), věčná škoda při takové muzičce netancovat! A Pelár je k neutahání, celé noci dokáže hrát v jednom zátahu, v obličeji brunátný, nevyspaný, kníry naježené, ale za klobúkem junácký jalovec. Slavná Pelárova banda! Každý ji na Valašsku znal, zvali ji na ... (9), ... (10), na národní a ... (11), všude byla vítána.

Rok utekl jako voda a je tu prosinec a s ním zimní ... (12). Děcka s prvním stálejším sněhem vytahují ... (13) a ... (14). Na zamrzlém rybníku zjistí, že … (15) nepovyrostly s nohama. Ogaři hrají hokej, místo branek boty. Na ledě je pěkná … (16), vítr fučí, mrzne až praští, radši pusu ani neotvírat, obvyklé … (17) vystřídala … (18). Až doma ve vyhřátých světnicích prokřehlá těla roztají. Všude už jsou cítit Vánoce. I na Valachách musí být v každé chalupě zavěšené na dveřích darované zelené … (19). Lidé se sklonem k tradici a romantice od něj očekávají štěstí, odvahu a lásku.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
  1 nesouměrná slabiková mozaikovka, 2 nesouměrné střídavé mozaikovky, 7 nesouměrných střídavých polomozaikovek
a 1 nesouměrná shluková polomozaiková polodarvinovka (darvinovka je pouze v jednom směru)

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (viz obrazec níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skrytou 19. tajenku (5) v obrazci vyznačte nebo popište systém jejího skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Nerosty. - 2. Podnět z vyvýšeného místa v České vysočině působící na smysly; přezdívka. - 3. Druh nejmenších jednotek organismu; tanec; součást filmových ateliérů; jorubská bohyně; nesklonné cizí ženské jméno. - 4. Přístav na Japonském moři; klihovitá látka; africký stát; balík plátna; česká režisérka; francouzský malíř. - 5. Slovenské sklonné domácké mužské jméno; netvor (slovensky); pevnost z období napoleonských válek; čínské město; druh nápoje; kousek elektronavíječky z ČKD. - 6. Karetní hra; český politik; portugalské platidlo; berberská obyvatelka Atlasu; Bourdierova role (Patrick); zvuk zvonku. - 7. Důtky; sovětský sportovní reprezentant z roku 1980; ?8?; náhorní plošina v Přední Indii; dřevo; incký bůh; slovenská malířka; ruské sídlo; cyklistická řídítka; stupeň devonu. - 8. ?12?; furosemid; název minerálu; část jemelí; konflikt; obyvatelé Karelie; ?2?. - 9. Hejno ptáků; jméno noty; ?16?; železniční vozy; anglicky „stráň“; druh kávy; hlas; magnetická jehla; rozptylovati; kostra. - 10. Anorganická sloučenina; rostlina; filmový představitel Marka; pevniny; cizí ženské jméno; ryba; otec; vory na plavení vytěženého dřeva. - 11. Zchátralci; předložka; domácké ženské jméno (dle časopisu Paleček); ruská hora; Rurikův bratr; ?9?; hudební nástroj; švédský fyzik; kdo rád obšírně a podrobně vypravuje. - 12. Menší ještěr + anglický rocker; dvoukřídlí; blouditi; krákat; věrný sluha knížete Jaromíra; zabíječ času; tasemnice. - 13. Minerální vody; pštrosí péro; citoslovce; znělky; terpenický keton; žertovná pletka; litevská řeka; uzavřená společnost. - 14. Květiny + klobouk; albánský duch osudu; ?7?; (ve středověké Florencii) námezdně pracující textilní dělníci; moravské sídlo; křižník loďstva USA. - 15. Podřád brouků; číslovka; brzy; rod včel; staroindický básník; patřící dívce sklonného českého domáckého jména. – 16. ?1?; coura; polské sídlo; jezero v jihovýchodní části Zadní Indie; patřící darebákovi (slovensky). – 17. Dřívější střih kabátu; plachta k nošení dítěte; tanec; písnička; příjmení postavy ztvárněné Thomsonem. – 18. Karelové; příjemně; opožděný krok; seskupení evropských států. – 19. Dvoupísmenná částice; citoslovce posměchu; část oděvu. – 20. Nosovka.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 8. Značka elektrického odporu; jednotka hmotnosti v Anamu; zpívaná slabika. - 9. Americká scenáristka; ohrožení krále soupeřem; iniciály autorky Práce. - 10. Šo; soudce; autor Zastávky. - 11. Jméno noty; návětří; stratigrafický stupeň; trn; zelenina. - 12. Německy „lesík“; nůž; do toho místa; ?14?; ?13?. - 13. Název souhlásky; dočka; drama chorvatského spisovatele; roury; sklonné domácké mužské jméno; nesklonné domácké ženské jméno; exploziva; blokátor kalciového kanálu; zkratka jednoho z našich divadel. - 14. Pryč; domácké mužské jméno; anglicky „záporný“; zkratka určitého dopravního prostředku (expresní kolejový); hořká rostlinná látka; český mineralog; anglická herečka. - 15. Situace přitahující obecnou pozornost; fajn; autor Irči; francouzský herec; kudrlinky; rakouský litograf. – 16. Osvojení; ?3?; ?5?; ?11/2?; cizí zkratka roku. – 17. Klacek; pronájem; chemický vzorec jedné ze sloučenin platiny; představitel Turnera v jugoslávském dramatu; veslaři na galejích; filmový duch. – 18. Drb; hrušky; italská řeka; hlas drobného ptactva; chemická značka kovového prvku; lehký vozík; rumunsky „období“; kaše. – 19. Indický fyzik; štěnice; představitelka Youngové v americkém dramatu; římské číslo; hlas drobného ptactva; ves ve středních Čechách; ruský architekt; tvoje nástraha; v esperantu „hotelový“. – 20. Otevírací horní část střechy (automobilu); postavení; zařízení na odstraňování lněných semen (slovensky); ruské město; sto korun; hmotnost cikorky; americký filmový producent. - 21. Určité spojení podniků; utíkati; posilující léky; Stoneova manželka; ?10?; ?11/1?; anglická zkratka skutečné zenitové vzdálenosti. - 22. Valit; ?4?; vydávati určitý zvuk; pelešnice; dřevař; rod rostlin; žáruvzdorné materiály. - 23. Německý pedagog; španělský dramatik; vojenské kabátce; ?6?; španělsky "ručníky"; Kiliovo jméno; planetka. - 24. Asi; příslušník severoafrického etnika; ničené; blázinec; přestávka; postava z Roku na vsi; glykosidy; sekat. - 25. Kolo; dvoupísmenná částice; určitým způsobem rubat horninu; tehdy; stranou (slovensky); druh pečiva; Primův kolega; kuchyňský nástroj; finský název bulharského filmu. - 26. Legionář zajatý v boji na Montellu; tropická rostlina; polygrafický nástroj; indické mužské jméno; ?17?; německý hudebník. - 27. Africký kmen; zápasy pořádané jen pro peníze; patřící českému duchovnímu; lichotící; přepodivný panoš z Děvína. - 28. Francouzský rytec; ?15?; mazati; týkající se míšaniny. - 29. ?18?; součást oblečení (slovensky); osázet bělicemi. - 30. Hora; hudební skladba; antiarytmikum. - 31. Přítok Leiny; někdejší řeč komediantů; hruď. - 32. Neplatiti. - 33. Vždyť.

 

hádanky  -   30. kolo JLA

 

Moto: Otvíráme tajů stánek plný zimních radovánek.

1                           ZÁMĚNKA

Každá v duši placku tuší.

 

2         ODSUVKA

Za závěsem motýl sedí,
básník s látkou herce chodí,
krosařka se s kolem moří,
před účtárnou zlost se rodí.

Na Valašsku ani v zimě
chlapci s číry nejsou srabi,
po kalíšku slivovice
je náročná trasa vábí.

 

3                        VSUVKA

Nadutec hází čuz na přímky s obdivem,
přítel z Čech pochází, vyrazil do dáli,
v Brně po kořalkách blbouny pobodal.
V horách muž přemýšlí o chlapcích nad pivem,
ozdoby na hlavy v Rožnově nechali –
ti bez nich sportují při akci opodál.

 

4               ZÁHADNÝ NÁPIS

Písemné sdělení příbuzný maloval,
dobytek na lukách zabučel co chvíli,
Nikolaj s květinou přehradu miloval,
v zimě tam ogaři na bruslích jezdili.

 

5                 OBMĚNKA
    (N: 3 2 3 6, 4 4 4, 6 2 4 5 3 3, J: 37)

Oto je sběratel, mince si vytrousí,
pak jeho zděšení rozumím docela.
Neplísní nocemi ústupky cizinců
Jahelka, přestože nejdou mu pod vousy.
Na černou sjezdovku ptala se kapela,
co je to, však neznal pražádný z našinců.

 

6                    VÝPUSTKA

Rohačky křiklouna vídal jsem po léta,
jitro pták vítával, čpí trofej s kořalkou,
nástroj mu mile zněl v místech, kde bruneta
stvořila ze sněhu figuru před skalkou.

 

7                  PYRAMIDKA    

Pocházím z Benátska, zajistím cokoli,
transporty vozidlem v počtu až do pěti,
náročné slalomy na svazích v okolí,
snadnější trasa je určená pro děti.

 

8                    OBNAŽKA

Ryba je zvědavá na tmavé jeskyně,
je tvoje parketa hodnotit vlasy,
sportovci jsou naši mrňousi v dědině,
házejí po sobě hroudami asi.

 

9                  VÝMĚNKA

Šplhejte po skalách,“ chytrolín opáčí,
lékař vás po pádu zbaví všech potíží.“
za dívkou loutky se na saních otáčí,
brněnský brepta je zvědavě prohlíží.

 

10                   ODSUVKA

Uznání nemine moderní koleje,
trumpeta přehání, zmizet mě nutí,
muž hledá rozhraní kraje, co kolem je,
místní lid na kopci sportuje s chutí.

 

LOGICKÉ ÚLOHY  -  30. kolo JLA

Moto: V cuku letu zima je tu.

1. Sáňkařská dráha

Vepište do každého políčka jednu z číslic 1 až 9 tak, aby se stejné číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani ohraničeném menším čtverci. V modrém políčku v prvním řádku začíná sáňkařská dráha široká jedno políčko, která pokračuje vždy doprava, doleva, nahoru nebo dolů, nikde se sama sebe nedotkne a skončí v modrém políčku v posledním řádku. Čísla okolo tabulky udávají počet políček dráhy v daném řádku nebo sloupci. Dráha je notně zvlněná, začíná vysokou číslicí, pak hodnota dvakrát klesne, dvakrát vzroste a tak dále stále dokola až do konce dráhy. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

2. Zimní sporty

Vepište do některých volných políček (po jednom) vhodná písmena tak, aby bylo možné slova BIATLON, BOBY, CURLING, HOKEJ, SANĚ, SKELETON, SKOKY a SLALOM přečíst postupně v políčkách sousedících stranou (viz příklad s lyžováním). Žádná dvě písmena nesousedí stranou, pokud nejsou ze stejného slova. Z každého slova je přesně jedno písmeno již předepsáno. Volná plocha bez písmen tvoří jedinou souvislou oblast, ve které nikde není čtverec 2 x 2 políčka. Ani písmena nikde nezabírají čtverec 2 × 2 políčka. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

3. Slalom

Vepište do každého políčka jednu z číslic 1 až 8 tak, aby se stejné číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci a ohraničeném sektoru. Zlaté pravidlo slalomu zní: „udržet se na trati“, tj. mezi brankami. V každém řádku platí, že číslice na trati v modrých políčkách leží uvnitř intervalu ohraničeného číslicemi v políčkách s praporkem. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

4. Boby a saně

Zapište do prázdných šestiúhelníků po jednom vhodném písmenu tak, aby se okolo sedmi modrých šestiúhelníků objevila všechna velká písmena ze jmen těchto sedmi sportovců: Beat HEFTI, Ilvir HUZIN, Jozef NINIS, Noelle PIKUS, Johnny QUINN, Justin SNITH a Kyle TRESS (z každého kolem jednoho modrého šestiúhelníku). Sousedící šestiúhelníky neobsahují stejná písmena, v případě možnosti volby je výše položené písmeno vyskytující se v abecedě dříve. Tři písmena jsou již vepsána, samohlásek musí být v řešení celkem sedm. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

5. Prostřední puk

Neočíslovaný puk na hrací desce 5 x 5 polí je obklopen osmi očíslovanými puky dle obrázku. Pukem lze skákat přes jedno pukem obsazené pole rovně nebo šikmo po úhlopříčce na sousední prázdné pole, přeskočený puk se odstraní. Provedeme-li pukem spojitý řetěz skoků podobně jako vlkem ve hře Na vlka a ovce, je to počítáno za jeden skok. Sesbírejte co nejmenším počtem skoků x všechny očíslované puky tak, abyste posledním skokem skončili s neočíslovaným pukem opět na prostředním poli hrací desky. Za správné řešení získáte (50 – 5x) bodů.


6. Curlingové kameny

Na ledě je rozmístěno 22 curlingových kamenů dle nákresu. 6 z nich přemístěte na jiné pozice tak, aby byly právě jen na dvaceti přímkách vždy 4 kameny. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

7. Sjezdovka

V úseku sjezdovky o ploše 60 polí ve tvaru JLA je v danou chvíli 12 sjezdařů (S). Rozdělte tuto plochu na 12 stejně velkých segmentů ve tvaru všech různých typů pentomin tak, aby v každém segmentu byl právě jeden sjezdař. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies