jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 15. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 21. prosince 2011 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 1695 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

15. KOLO

 

logické úlohY 

 Moto:             Opice v logice potěší nejvíce.


1. Kočkodani

Jestli umějí medvědi ušatí zlézat stromy ostošest, tak kočkodani tím spíše. Dnes máte za úkol číslo 106 vyjádřit s použitím všech číslic od 0 do 9, každé právě jednou bez převracení, jako součet tří kladných čísel bez užití mocnin, odmocnin, zlomků, znaků pro dolní a horní celou část reálného čísla, sum a funkcí. A znovu ta tři kladná desetinná čísla musejí být všechna větší než tři a menší než trojnásobek třetí mocniny tří. Zašlete nám jedno správné řešení a získáte 40 bodů.

 

2. Paviáni

Na některé z 24 větví okolo mřížky umístěte 17 paviánů, vždy nejvýše jednoho na jednu větev. Paviáni jsou různého stáří od 1 do 6 let. Čím je pavián starší, tím hlasitěji se ozývá. Všichni paviáni v jeden okamžik zařvou, řev každého z nich se rozléhá v osmi základních směrech přes tolik polí mřížky daleko, kolik má pavián roků. Čísla v mřížce udávají, kolik je v daném čtverci lesa slyšet paviánů. Za správně rozmístěné paviány (ve formě čísel značících jejich věk) na větvích získáte 30 bodů.

 

 

3. Mandrilové

Za den tlupa mandrilů nachodí v deštném pralese v průměru 8 km. Dnes hodlají mandrilové projít všemi 25 očíslovanými stanovišti na obrázku počínaje 1 a konče 1. Každým dalším stanovištěm musejí projít pouze jednou, stejným úsekem žádné stezky mezi zelení nesmějí projít víc než jednou a trasa jejich cesty se nikde nesmí křížit. Za správné zakreslení jejich cesty nebo vypsání správného sledu stanovišť získáte 10 bodů.

 

 

4. Makakové

Sportoviště makaků v zoo mělo tvar válce vysokého 5 metrů. Ve výšce dvou metrů měli ke stěnám výběhu tvaru válce upevněny tři rovné tyče ke sportování ve tvaru rovnostranného trojúhelníku (na obrázku zeleně). Řediteli zoo se to zdálo málo a nařídil zřízencům vetknout do stěn výběhu libovolný počet dalších rovných tyčí (na obrázku černě tři kusy z mnoha) ve výšce tří metrů, ať mají makakové pro skákání a šplh více možností. Je pravděpodobnost, že nové tyče nebudou kratší než jedna z těch tří dosavadních, rovna 1/2, 1/3, 1/4 nebo 1/5? Za správnou odpověď získáte 5 bodů, za její logické zdůvodnění dalších 25 bodů.

 


5. Guerézy

Ručkování na laně patří k oblíbeným sportům gueréz. Natáhněte mezi některé dvojice stromů lana tak, aby pro ně vznikla opičí dráha. Propojit je možné pouze dva sousední stromy ve stejné vodorovné řadě nebo stejném svislém sloupci. Mezi dvěma stromy je možné natáhnout nejvýše dvě lana. Z každého stromu musí být nakonec možné přelézt po laně na kterýkoliv jiný strom. Číslo na stromě udává, kolik z něj vede lan. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

6. Mangabejové

Rituální místo domorodého kmene navštívilo 75 mangabejů. Opice se rozsadily na pyramidu z dřevěných krychlí, jak je napadlo (viz obrázek). Aby se šamanovi podařil tajný rituál, potřebuje, aby v žádné řadě dvou směrů naznačených většími šipkami nebyl na dvou polích stejný počet opic a na každém poli v jedné řadě seděla minimálně jedna a maximálně pět opic. K tomu musí opice přesvědčit k několika přeskokům mezi dvěma sousedními pozicemi ve dvou sousedních patrech ve směru menších šipek. Přeskoky naznačte šipkami na bočních stěnách krychlí. Za správné řešení získáte 100 bodů minus 5 bodů za každý přeskok, minimálně 0 bodů.

 

 

7. Hulmani

Kolik je vlastně 36 hulmanů, když 6 x 6 hulmanů je 26 hulmanů? Za správnou odpověď získáte 10 bodů.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 53. kolo probíhalo od 3. do 31. července 2019, otevřít si můžete řešení 53. kola JLA, předběžné výsledky 53. kola JLA nebo ohlasy na 53. kolo JLA. Kolo bylo věnováno ptáčníkům, došlo 163 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies