jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 13. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 3. srpna 2011 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 1485 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 13. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2011 doplňte u PO prameny Antonín: Encyklopedie hub a lišejníků (Academia 2006) a Čechová: Jméno není jen slovo aneb 5000 psích jmen (Datel 2000), naopak nebudete potřebovat pramen k planetkám. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

13. KOLO

 

křížovKY 

 

procházka po zoo - 3

 

Od bobřince se vydáme směrem k ledním medvědům, orlům a rysům. V blízkosti indiánské chýše si můžeme prohlédnout některé dravé ptáky a ... (5/2). Neobvyklým vybarvením, u samců převážně bílým, nás zaujme ... (1). Je to ... (2), zastupující v potravinovém řetězci na dálném severu výry. Její potravu tvoří hlavně ... (3), ... (4) běláci a bělokurové. Tento ... (5) má od kořene zahnutý zobák, ... (6) se špičatými drápy, vnější prst pohyblivý jako tzv. ... (7), ... (8) a ... (9), měkké peří a neslyšný let. Z lidského hlediska může být ... (1) považována za dalekozrakou.

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

 

Křížovka je předložena jako polodokreslovka (viz obrazec níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Stará čínská flétna; označení neznámé; značka ampéru. - 2. Francouzský krajinář; ženské jméno; citoslovce lítosti; předložka. - 3. Zase; americký bas; římská číslice. - 4. Žebřík; ?7?. - 5. Čeleď hub; chorvatská řeka; jednička. - 6. Napracovat se hodně při stolařině; patřící ruskému generálovi; užovka obecná; jeden z kovů (v esperantu); vyzrálost. - 7. ?2?; iniciály autora Velké hry; americký elektrotechnik; dílo autora používajícího pseudonymu Aligátor + cizokrajný savec. - 8. Úspěch; heptan; árie na odchodnou; týkající se alpského pohoří; italský skladatel; ošáliti. - 9. Italský sochař; přibližně; sídlo v USA; druh permanentky; koření; část oblečení. - 10. Obyvatelé slovenské obce; zimní příbytky Kamčatčanů; italský přístav; saturační čerpadlo; ?6?. - 11. Fajodky + ztráta na hmotnosti zboží; aminokyselina + španělská vesnice; umělá hmota; štěnice; druh lékařské zkoušky; anglicky „plesknutí“; stratifikace; bohatost rud; naráz. - 12. Svěžest; mučedník; farář; bručoun; ?1?; bez doprovodu; anglická zkratka určité počítačové řídící jednotky; bylina; látka blokující receptory pro aldosteron; norská hora; nádoba; vlastní (tvář). - 13. Španělsky „strejda“; Afričan; sovětský překážkář; islámský bůh; brazilské dřevo; nepravdivě přiřknout; částečka; ?5/2?; loď; diakritické znaménko; starý název radonu; benzoylperoxid. - 14. ?9?; hudební nástroj (starý název); indické sídlo; ústa; španělsky „okapový žlab“; titul šíitských duchovních; jméno psice; řecky „špatný“; vynálezce suzafonu; jméno skladatele Browna; mořská vrba. - 15. Alpský průsmyk; americký dirigent; odděliti pluhem; plášť; úsek; kůže; německý muzikolog; zaokrouhlování. - 16. Keř; český dantista + patřící lágrovému představenému; lhostejno; španělsky „přihrávky (v kopané)“; hernie; levice; italsky „sloh“; plašit; hadinec. - 17. Chemický vzorec jednoho ze stannidů; česká hudební dvojice; Mezinárodní chemická unie (anglická zkratka); šit + proslulá satirická divadelní postava; jemné pečivo; ovce; ?4?; manželství s častými hádkami; kukačka; stará jednotka hmotnosti na Sardinii. - 18. Africký stát; autor básní Jednou; metrák + částka za funus; dvorec pro síťové hry; stěhování ptáků; starý název horniny; Satyr; reproduktor; ?3?; živočišné společenství. - 19. ?8?; rostlina; rod obojživelníků; kmín. - 20. Anorganická sloučenina; souřadí; indonéské sídlo; nešlechetný a malicherný muž (anglicky); žádat peníze. - 21. Anglická zkratka rozšíření virtuální paměti; strom; společně zajistit jídlo. - 22. Čerkeský kníže; hra Ellingtonova souputníka. - 23. Kvapně zdobiti.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 20. Zvuk hašeného vápna. - 21. Znamenité vnímavosti (očí); rozmanitosti. - 22. Nemocniční oddělení; hle + ryba; hudební nástroj. - 23. Rakouský dramatik; název českého písmene; italské město. - 24. Slovesný umělec; likér; Evčí. - 25. Zelený most; určité množství cibulí; dvanáctero obsluhujících při stolech. - 26. Indiánský bůh; nutnost; juta; název filmové adaptace Ajtmatovovy prózy; pohrabáč; Jupiterův měsíc + řád dvouděložných rostlin. - 27. Historický román arménského spisovatele; I; syn knížete z rodu Šákjů (japonsky); určitým způsobem navlhčit; čapnout; indiánské oděvy; kedlubny. - 28. Synovská a bratrská ctnost (v jistém učení); nizozemský hokejista; očista části těla; zvířecí citoslovce; za pár šupů; ženské jméno; buď zdráv. - 29. Aztécký bůh; pán; král hadů + půvab ostrovanky; tetraboritany sodné (latinsky); špejchar. - 30. Putování kontinentem; na žádném místě v okolí. – 31. Svírávati + kypré nevěstky (z nábřeží); bydliště; ukazovací zájmeno; svislé důlní dílo. – 32. Anglicky „podomní obchodník“; nehleďnamě; paroháč; nizozemský zeměpisec + náplavy v rybnících; prkenný plot; srdečnicový (slovensky). - 33. Roztírači + svíce; příslovce; dávná příbuzná + zbraň; štíhlá; strom (podle Otty); rybářská síť. - 34. ?5/1?; během; fachman; dílek; uzenice; nekov. - 35. Měďná ruda; domorodý název umělecky ztvárněné masky; tráva; odborná pracovnice; ale přece; seskupení; slovinský spisovatel; dřívější způsob loterijní hry. - 36. Shodit; obor občanského práva; anglicky „hřadiště“. - 37. Rokyta; vložit; řídit hudební těleso; hlas lysáka v době námluv; město na severní Moravě; vydati skřípavý zvuk. - 38. Druh masti; (hláskový) prvek z aiolštiny; řasa; vranka; působení příbuzných; alkaloidy; vysoký ptačí hlas. - 39. Jméno vnuka Bohuše z Drahotuš; dravec; růže; drobné byliny; spletenec; dosáhnouti určitého pořadí; tělesný zdar. - 40. Reaktivní nukleofilní částice; přistěhovalci; Samojedové; týkající se jistého průlivu; uherský lékař; kamarádi (slovensky). - 41. Výsledek (práce); šátek + okolo; měkkýš; člověk účelově s někým spojený; Edouškova; bezpochyby. – 42. Elektrická pouliční dráha; smělec; sovětský lyžař; vyjít si drobnými krůčky z místnosti na chodbu; trn; tisk. – 43. Zachytiti jistým smyslem; seknouti; druh básnictví; mužské jméno; hráč určitým způsobem vylosované strany (v dolnolužickém nářečí); start-of-text character (zkratka). – 44. Včely; hlízy některých druhů orchidejí; český překážkář; indiánská jazyková rodina; jedno ze jmen herečky Chauchoinové. – 45. Zničit; mnohem; anglická číslovka; udidlo; podpírat (na východě Slezska). – 46. Sušená svrchní vrstva kůry citronových plodů; povahové + později než předloni; spojka. – 47. Složka oceli; vlas; citoslovce pochybnosti; cizí zkratka svatého. – 48. Nedostatečné + útok nohou; somálská studna; jméno psa. – 49. Čínská džunka; americký klavírista; štkáti. – 50. Škubati.

hádankY 

 

Moto:             Dvěma slovy: samé sovy.

 

1                       ZÁHADNÝ NÁPIS

 

 Z listu řešte savce, ptáky –

po praseti sovy taky.

 

2            PÁDOVKA

Za dědinou ledům brání

padlé stromy v cestě znova.

Těžko v zimě čekat vedro,

kousek kůže uši schová.

Na chráněném místě stromu

usazena byla sova.

 

3                  VÝMĚNKA

Prohrál sázky, prach a broky,

smutně nástroj vyhrával,

vůně vína neznal chlapec,

nástroj dále smutně hrál.

 

V dáli rybář vnímal tvory,

o sousto se každý rval,

opět čile o potravu

starala se sova dál.

 

4     PŘESMYČKA SLABIKOVÁ

              (N: 5, 7, 6, 8 4)

Doklad k cestě postel halí,

na svátky mě s chatou láká

nízká pánev sněhem bílá

jak na prstech peří ptáka.

 

5          PRVKOVKA

Trenér sborné dříve neznal

označení pro očka,

v letech pták se z výše snáší,

kořist jen tak nepočká.

 

6            POSUNKA

Buran dopis zmačkal u zdi,

zima každou chvilkou sílí,

v přístodůlku tráva voní,

vločky sovy potěšily.

 

7    HLÁSKOVKA (9 – 4 6 8 9 1 6 1 6 7)

Kníže z rodu Mojmírovců

kolem vody míjel jívy,

kde pták klímal blízko říčky

v tichém místě malé nivy.

 

8          ODSUVKA

Mláďata se ozývala,

ryba plula, zvony zněly.

Vodička kde tvoří smyčky,

sovy kořist vyhlížely.

 

9             VÝPUSTKA

Servis stolní fotbal žádá,

vystřikují hadi jedy,

údržbáři loví klíče,

sova loví myši tedy.

 

10        ZÁMĚNKA

K snědku shání po klekání

na paloucích doleji

sovy ptáky věrné vodě,

záhy krev jim prolejí.

 

logické úlohY

Moto:         V Aténách prý taky

řeší tyhle ptáky.

 

 

1. Rozdíly

 

Mezi oběma obrázky nalezněte a popište 10 rozdílů. Za správné řešení získáte 5 bodů.

 

 

2. Přeprava sov

 

Přeprava sov mezi zoologickými zahradami je náročná. A ochránci zvířat by zřejmě protestovali, kdyby viděli, v jak stísněných podmínkách musí sovy přežít. Vyplňte rodová jména níže vyjmenovaných sov do tabulky (do každého pole jedno písmeno) tak, že pole s písmeny po sobě jdoucími spolu sousedí stranou. Vepsaná jména se nesmějí překrývat. V zadání jsou už vepsána dvě písmena z každého ze slov: kalous, kulíšek, puštík, sova, sovice, sovka, sýček, výr, výreček. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

3. Sova Kukula

 

Sova Kukula si rozbila brýle a na hradě Kulíkově seřadila díly encyklopedie Universum dle obrázku. Pan Krbec ale brzy zjistil, že je lze jednoduše srovnat tak, aby šla čísla dílů za sebou od 1 do 10, stačí vzít třikrát po sobě vždy dva sousední svazky najednou a postavit je spolu ve stejném pořadí někam jinam. Jak? Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

4. Čtyři sovy do kopy

 

Čtveřici sov čtyřky učarovaly. Vyjádřete co nejdelší nepřetržitou řadu celých čísel od 1 max. do 60 pouze a právě jen čtyřmi čtyřkami. Tzn., že nemůžete použít méně nebo více čtyřek a už vůbec ne jiných číslic, naopak matematických znaků a symbolů můžete použít dle libosti (např. +, √, π, e apod.). Dokonce můžete použít i matematických zkratek funkcí (např. log, ln apod.), ale těch nanejvýš dvou u jednoho čísla, abychom to zase nepřeháněli. Nulu bychom čtyřmi čtyřkami vyjádřili např. 44 – 44. Za takto správně vytvořenou řadu získáte počet bodů rovný nejvyššímu číslu nepřetržité řady, max. 60 bodů.

 

5. Soví hnízdo

 

Sovice sněžná se někdy nadře, než se ve své dutině stromu uloží k spánku. Umístěte 12 písmen S, O, V, I, C, E, S, N, Ě, Ž, N, Á dle vyobrazení bez překrytí do mřížky. Písmena můžete otáčet, nikoli převracet. Písmena po okrajích mřížky udávají první viditelné písmeno v daném směru. Čísla po okrajích mřížky udávají počet dílků písmen (obsazených polí) v daném řádku či sloupci. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

 

6. Nestydatí sýci

 

Na svých putováních ornitolog z Kalkaty už zažil ledacos. U ruského kolegy pozoroval ve voliérách sovy a pobavili jej sýci, kteří bez zábran obrali o stravu dřímající sovu z tundry. „Chvíli přivřeš víčka a jsi o hladu“, pomyslel si a šel si před spaním dát něco k jídlu.

Vyplňte sudoku písmeny a číslicemi tak, aby se v sudoku A stejná písmena a v sudoku B stejné číslice neopakovaly v žádném řádku, v žádném sloupci ani v žádném z vyznačených čtverců tři krát tři pole. Obě sudoku se chovají jako algebrogram, v dolním sudoku jsou na pozicích písmen číslice, vždy stejná číslice odpovídá stejnému písmenu, různá číslice různému písmenu. A objevte skryté tajenky C (6 9) a D (5 4), které mají vztah k úvodnímu odstavci a logice a symetrii úlohy. Za správné vyřešení každého sudoku získáte po 10 bodech, za správné vypsání každé tajenky po 5 bodech, celkem maximálně 30 bodů.

 

7. Výři v bludišti

 

Dvě skupinky výrů bloudí ve dvou bludištích. Vepište do některých polí mřížky písmena V, Ý, R tak, aby se v každém řádku a sloupci vyskytovalo každé pouze jednou. Od vstupu do bludiště po konec chodby musí být možné cestou přečíst (když bereme jedno písmeno za druhým) pětkrát, resp. šestkrát za sebou slovo VÝR. Za správné řešení menšího bludiště získáte 10 bodů, většího 20 bodů.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies