jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

zde jsou vyvěšeny kompletní výsledky řešení hádanek, logických úloh a křížovek 11. kola JLA .

Vladimír

Výsledky 11. kola JLA 

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo zatím 150 řešení. Neobsazená zůstává pouze kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH pokračují dva a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 6), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 5) a v logických úlohách za řešení za 130 bodů (bylo jich 8).

Jak jsou na tom řešitelé s delší řadou zápočtů za sebou? Přítel L. Pavelka zariskoval a stal se mu osudným rododendron, takže se v kat. K vrací na nulu a nejblíže k eurům tak má přítel Mikuš s šesti zápočty za sebou a k řešení 12. kola musí připsat, zda volí výplatu 10 eur, nebo zda chce pokračovat dál i s rizikem, že v případě jiného než nejlepšího řešení spadne na nulu. V kombinovaných kategoriích jsou banky plné (u KHL 550 eur, u KH, KL a HL po 220 eurech), ale v kat. K a H je v bancích jen po 5 eurech a v kat. L je v banku 15 eur. Na velmi zajímavou pozici se dostal př. Karpíšek, ten má v těžké kat. KH už pět zápočtů v řadě za sebou. A pozor! Přítel J. Sýkora dosáhl prvního zápočtu v nejprestižnější kat. KHL a přítel Drápala zahájil další desítku zápočtů v kat. K.

Stav zápočtů po 11. kole je následující: šest zápočtů v řadě za sebou má v kat.K: Mikuš, pět zápočtů v řadě za sebou má v kat. KH: Karpíšek, čtyři zápočty v řadě za sebou má v kat. H: M. Turek, tři zápočty v řadě za sebou má v kat. K: Valíček, dva zápočty v řadě za sebou mají  v kat. K: Jaroš a v kat. L: Brajko a Žabka a první zápočet do případné řady získalo nově 8 účastníků akademie: v kat. KHL: J. Sýkora, v kat. K: Drápala, v kat. H: Žačok a v kat. L: Aeger, Drápala, Husar, L. Pavelka a M. Turek. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže:

Křížovky

Kamenem úrazu se pro řešitele stalo synonymum pro slast, které je vedle známého blaha také vlaho. Ve spojení se zázračníky, kteří nebyli zastarale čaroději, ale divoději, a s iniciálami ruského profesora politické ekonomie I. V. Vernadského nezaskočilo vlaho jen 9 soutěžících. Správné řešení této pasáže bylo 6/1 D (CJC 3/467) x 23/2 DIVODĚJI (PSJČ, lístkovnice) x 5/1 IVV (Ottův slovník naučný, heslo Vernadskij Ivan Vasiljevič) x 24/2 VLAHO (ČSVAS, heslo 2548.1). Jen 15 soutěžících správně řešilo africký kytarový hudební nástroj ramki a českého skladatele Raka, nabízel se známější nástroj vambi a skladatel Vach, ale solmizační slabika bi byla už na pozici 18/5. Obdobné ztráty způsobil hráč při kuželkách roka v kombinaci s africkým kmenem a rostlinou, kde k cíli nevedl filodendron ani rododendron. Správné řešení obou pasáží bylo 7/3 KI (PSJČ, lístkovnice) x 29/9 RAMKI (Afrika, život a smrt zvířat, první barevná příloha) x 9/4 RAK (DID 8) x 30/12 KAT (RYS 2) a 23/1 ROKA (PSJČ, lístkovnice) x 29/2 KALE (CJC 2/857) x 22/2 LEDODENDRON (Zahradnický slovník naučný) nebo 23/1 ROKA (PSJČ, lístkovnice) x 29/2 KAKA (Afrika, život a smrt zvířat, první barevná příloha) x 22/2 KALODENDRON (tamtéž, str. 31). Další obtížnou pasáží byla tato: 18/5 BI (Malý Otto) x 38/2 BIRA nebo BITA (KNAP 2) x 17/5 BITOVATI (PSJČ, lístkovnice) x 39/2 TORA (Slovník valašského nářečí), 40/2 VARA (PSJČ). Horní části lidského těla nebyly ruce, ale líce, spojovati nebylo družiti, ale klížiti, nula nebyla nicka, ale nikdo, jisté dílny (slovensky) nebyly strojárne, škrobárne ani zbrojárne, ale karosárne. Správné řešení dotčených pasáží bylo: 20/5 KAN (Malý Otto) x 41/2 KLÍŽITI (SČSAA) x 19/5 LÍCE (SSJČ); 20/1 KA (LČL 2/I, str. 213,  heslo Miloš Hlávka) x 29/4 KAROSÁRNE (SSJ) x 17/2 SÁRINKA (KNAP 2) a 20/3 UDOKANIT (Encyklopedický přehled minerálů, str. 536) x 35/2 NIKDO (SSJČ, heslo nula) x 19/3 DORSIT (Pech).

Velmi obtížné kolo dokázalo 6 borců z 52 soutěžících zdolat bez ztrátových bodů, blahopřeji.

Pořadí v 11. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Jaroš, Karpíšek (KH), Mikuš, J. Sýkora (KHL),  Valíček. – 1 ztr. b.: Gašparín, Hájiček, Nack, L. Pavelka, Podzemský, Štefek (KH), M. Turek, Vojník. – 4 ztr. b.: Vlášek. - 5 ztr. b.: Mach. – 11 ztr. b.: Gonda. – 13 ztr. b.: Valenta. – 15 ztr. b.: Járová. – 20 ztr. b.: Kopřiva. - 21 ztr. b.: Bureš, Fiala. - 22 ztr. b.: Horáček. – 23 ztr. b.: Lachtan. – 24 ztr. b.: Pala, Vodník. – 25 ztr. b.: Urban. – 26 ztr. b.: Vlček. – 27 ztr. b.: Florián, Hrubá. – 29 ztr. b.: Horák. – 30 ztr. b.: Čechová, Kratochvíl, Střelec. – 31 ztr. b.: Hajný. - 32 ztr. b.: K. Bednář, Fabian, Haralík. – 34 ztr. b.: Slavík. - 35 ztr. b.: Svoboda. – 37 ztr. b.: Kohoutová. - 39 ztr. b.: Hájek, Prvák. – 40 ztr. b.: Soukup. – 41 ztr. b.: Dudek. - 46 ztr. b.: Pavlík. – 48 ztr. b.: Staněk. - 49 ztr. b.: Patron. – 52 ztr. b.: Zedník. - 54 ztr. b.: Kolář. – 57 ztr. b.: Elév. – 59 ztr. b.: Tomanová.

 

 

Hádanky

Nejtěžšími hádankami byly přesmyčka a klíčovka. Starého tuleního samce vyřešilo 6 soutěžících, kromě první pětice ještě př. Járová. Klíčovka obsahovala chyták, vedle tuleňů odhalilo otarie prvních deset soutěžících. K zápočtu bylo třeba vyřešit všechny hádanky, což dokázalo 5 z 55 hádankářů, blahopřeji.

Pořadí v 11. kole: 10: Karpíšek (KH), J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek, Žačok. – 9: Járová, Kousal, Kovářová, Lančarič, Říha. – 8: Foltas, Kokeš, Motyčková. - 7: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Skácel, Widla. – 6: Beneš, Fabian, Němeček. – 5: Bartoš, Fiala, Horák, Pospíšil. – 4: J. Bednář, Dostál, Hájiček, Urban, Vychovalý ml. – 3: Divák, Dudek, Hruška, Jirout, Prvák, Varšaník. – 2: Fanda, Jezdec, Kapybara (HL), Kominík, Pokus, Vávra, Vodník. – 1: Beran, Florián, Maskot, Novotná, Plavec, Tatar, Učeň, Zedník, Žák.

 

 

Logické úlohy

Jen pět řešitelů (př. Brajko, př. Fojta, př. Járová, př. Mareš a př. Rosa) si zkontrolovalo u úlohy Ploutvonožci, že v přírodě u rypoušů může sice hmotnost samce dosáhnout až pěti tun, ale hmotnost dospělé samice nepřekročí jednu tunu. Z čelní skupinky u této úlohy ztratili body všichni kromě př. Brajka, který ale zase rozestavil tuleně tak, že mu po třech leželi na dvaceti pomyslných přímkách, takže nakonec žádný z řešitelů nevyřešil správně všechny úlohy. Druhou nejtěžší úlohou byly Kry, maximální počet lachtanů určilo správně jen 8 soutěžících. Zato všichni vyřešili Plavidla na moři. V čele je 8 soutěžících ze 47, blahopřeji.

Pořadí v 11. kole: 130: Aeger, Brajko, Drápala, Husar, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), M. Turek, Žabka. - 105: Buchta, Mareš. – 85: Járová. – 70: Šebesta. – 65: Jos. Konečný, Marek. – 55: Kapybara (HL). – 50: Rosa. - 45: J. Bednář, Elév, Hajný, Kohoutová, Musil, Ševčík, Učeň. - 40: Beránek, Fanda, Fišer, Florián, Fojta, Stejskal, Tomanová. – 35: Lachtan. - 30: Plavec, Sedláčková, Suchý. - 25: K. Bednář, Čechová, Dušek, Švec, Zápasník. – 15: Ampér, Ježek, Kadlec, Kominík, Křížová, Maskot, Prvák, Zedník.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies