jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
níže máte autorské řešení křížovky, hádanek a logických úloh s poznámkami prvních dní po termínu řešení:


- U křížovky způsobil největší trápení skrytý 1. díl 5. tajenky, měl sedm písmen a v legendě se objevilo sedm pomocných sedmislovných textů v závorkách, ale byly ony ty pravé k jeho nalezení nebo byly jen svodem?
- Ano, ty byly svodem. Dále se v legendě objevilo sedm sedmislovných legendových výrazů, ale byly ony ty pravé k jeho nalezení nebo byly také jen svodem?
- Ano, i ty byly svodem. Teprve sedmá písmena v sedmi úvodních větách vedla k cíli.
- V případě pramenů bylo nejvíce dotazů na autora anglického etymologického slovníku. Steate byl k nalezení v Ottově slovníku naučném, v Dodatcích II/1 na str. 470 pod heslem Etymologické slovníky.
- Výraz 9/8 tvrzení neznamenal výpovědi, výroky, mínění apod., nýbrž popruhy u nůše.              
 - U hádanek v poslední darvince Vesnička byla dívka, ne malá víska, šlo o zdrobnělinu ženského jména Vesna, podle Knappové jsou u tohoto domáckého jména používány tvary Vesnička, Vesnuš, Vesnuška, Vesnina, Vesninka, Veska apod. Darvinku nestačilo řešit: Mistr, místa, pista, pinta, pinda, panda - i když ke všem postupným výrazům šlo v textu darvinky najít synonyma.
- V záhadném nápisu nedával dřevař na kraj cesty dřevěné špalky, jak by se od něj jaksi přirozeně čekalo, ale špalky na cumlání, tzv. roksy (viz např. Rejmanův Slovník cizích slov).
- V háčkovce hrálo svou roli i umístění té vétřiesky, statky pánů bez závazků v něm měly svou roli.
- U kreslené hádanky medvědi představovali jednou náznak a podruhé jádro.
- Nejlehčí hádankou byla pádovka s medvědem ušatým, kromě Kapybary ji zdolali všichni řešitelé.


- U logických úloh u Bloudících brtníků nešlo o datum 8. 8. 2011 a tajenku SVÁTEK SLÁVKŮ, jak jste mnozí tipovali.
- U shodných polí šlo při souřadnicích A17, B3, B13, C5, D7, E7, F13, G13 a H19 vypsat 17. písmeno po A v anglické abecedě, 3. písmeno po B atd. a získat písmena R, E, O, H, K, L, S, T a A a přesmyčkou pak HELARKTOS, ale to byl svod, protože medvěd malajský je správně Helarctos malayanus.
- Nalezení shodných dílů u dvou obrázků, vyznačení cesty bloudících brtníků a úloha s tyčemi polárníků budících spící medvědy se ukázalo jako nejlehčí.

Prostě bylo veselo. Vladimír

 

Řešení křížovky 14. kola JLA

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Eš; i; že. - 2. Platnatý; Ženatý. - 3. Kovářina. - 4. S; otesek; abljaut; Yi. - 5. Temné stránky; centare; Bekkos. – 6. Malomyslnět; výlet na Maltu; Hnanice; otočník. - 7. Tylka; život sépie; tvary; kučeravět; tařice; Loose; risk + ristorno. - 8. Radar + Rada a Čada; akynové; séra; imán; sorites; isolant; žetonová; é; v-; n; cí. - 9. Meandr Valové; Orte; taci; zimní spánek; anona; cestit; V-čipy; cípy. - 10. Steate + Steatornis; tatko; mess + mesinská patronka; Anka; rakytníky; karan; nunvy; ušaté. - 11. Hltavka; bielda; unýt lítostmi; aureola; kystky; nandu; široké; říkadlista. - 12. Mandatár + manda tábornice; chlástory; náročivě; elinky; Escherich; naříkat; nitra. - 13. Supr; utvrdlosti; Delroba; medvěd lední; brloh; kénig; kanapky; SES + seskákat. – 14. Podlaha na přídi; Bumyn; hejhal; kaama; árest; borovice pinie; etická; akarka; Vesnin. - 15. Olepit torza; tančírna; Kronos; karbec; antitetická místa; víceletý. - 16. Nachamtit zlatky; avance; rámečkovat; Taongi. - 17. Ursus maritimus; tirelire; Stelka. - 18. Kocourkovina; slovanit; bosorák. - 19. Miklat; komodorské; orletovat. - 20. Pozavírat lotry. - 21. Schvalovat postup.

 

Tajenky: 1. Medvěd lední. – 2. Ursus maritimus. – 3. Relativně malá hlava (třetí díl HLAVA je skryt na svislé ose hlavy od čela k čenichu). – 4. Široké tlapy. – 5. Plovací blána (sedmipísmenný první díl PLOVACÍ je skryt v úvodním textu a tvoří jej sedmá písmena jeho sedmi vět). – 6. Tuleni. – 7. Brloh. – 8. Zimní spánek.

 

 

Řešení hádanek 14. kola JLA

1. Kodiakové, diák, los, kolosové.

2. Víla, kana, drily – žena ví, že nalákáme na med baribaly.

3. Za dolary, báň, komeda, o vědě, šat – zdolá rubanisko medvěd ušatý.

4. Kříž s lyžemi, roksy – (1) jistý grizzly se míjí s kořistí.

5. Měď vedle dní, vétřieska vlevo pod alody, obelisky – medvěd lední větří ve skále opodál vody obě lišky.

6. Večer pán nedýmává, vady černé pánve, pandy červené.

7. Mé dvě děti žízní, trám u dumek – medvědi těží z nitra muku med.

8. Kočáry, čáry, diskety, skety, akrobatka, robátka – kodiak.

9. Renomé, dvě líhně, dinár, límec – ráno medvědi hnědí našli med.

10. Dílny mistr, dílná místa, pilná miska, palná viska, panna Veska, panda velká.

    (Jednotlivé kroky byly naznačeny v textu, ale zároveň bylo v textu naznačeno jako svod jednoduché řešení: Mistr, místa, pista, pinta, pinda, panda.)

Řešení logických úloh 14. kola JLA

1. Medvědí kůže

 

Řešení viz obrázek.

 


2. Shodná pole

 

Souřadnice shodných polí z horního obrázku jsou A17, B3, B13, C5, D7, E7, F13, G13 a H19. Sestavením shodných polí do rastru 3 x 3 pole získáme pandu (viz obrázek). Jako svod působilo 17. písmeno po A, 3. písmeno po B atd. v anglické abecedě, kdy ze získaných písmen R, E, O, H, K, L, S, T a A lze přesmyčkou získat výraz HELARKTOS, ale ten není správný, medvěd malajský je latinsky Helarctos malayanus.

 

 

Pro lepší kontrolu umístění shodných polí:

 

3. Bloudící brtníci

 

Řešení viz obrázek. Skrytá tajenka: BOSTON BRUINS.

 

Indicie: B 2011 B a Stanley cup.

 

4. Zimní spánek

 

Řešení viz obrázek.

 

5. Cesta v medu

 

Viz obrázek.

 

6. Tři medvědi ušatí

 

Řešení je vícero, jedno z nich je např. 39,48 + 76,52 – 10.


Autorem úloh č. 3, č. 4 a č. 5 je Honza Krtek Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies