jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
níže máte autorské řešení křížovky, hádanek a logických úloh s poznámkami prvních dní po termínu řešení:


- U křížovky způsobil největší trápení skrytý 1. díl 5. tajenky, měl sedm písmen a v legendě se objevilo sedm pomocných sedmislovných textů v závorkách, ale byly ony ty pravé k jeho nalezení nebo byly jen svodem?
- Ano, ty byly svodem. Dále se v legendě objevilo sedm sedmislovných legendových výrazů, ale byly ony ty pravé k jeho nalezení nebo byly také jen svodem?
- Ano, i ty byly svodem. Teprve sedmá písmena v sedmi úvodních větách vedla k cíli.
- V případě pramenů bylo nejvíce dotazů na autora anglického etymologického slovníku. Steate byl k nalezení v Ottově slovníku naučném, v Dodatcích II/1 na str. 470 pod heslem Etymologické slovníky.
- Výraz 9/8 tvrzení neznamenal výpovědi, výroky, mínění apod., nýbrž popruhy u nůše.              
 - U hádanek v poslední darvince Vesnička byla dívka, ne malá víska, šlo o zdrobnělinu ženského jména Vesna, podle Knappové jsou u tohoto domáckého jména používány tvary Vesnička, Vesnuš, Vesnuška, Vesnina, Vesninka, Veska apod. Darvinku nestačilo řešit: Mistr, místa, pista, pinta, pinda, panda - i když ke všem postupným výrazům šlo v textu darvinky najít synonyma.
- V záhadném nápisu nedával dřevař na kraj cesty dřevěné špalky, jak by se od něj jaksi přirozeně čekalo, ale špalky na cumlání, tzv. roksy (viz např. Rejmanův Slovník cizích slov).
- V háčkovce hrálo svou roli i umístění té vétřiesky, statky pánů bez závazků v něm měly svou roli.
- U kreslené hádanky medvědi představovali jednou náznak a podruhé jádro.
- Nejlehčí hádankou byla pádovka s medvědem ušatým, kromě Kapybary ji zdolali všichni řešitelé.


- U logických úloh u Bloudících brtníků nešlo o datum 8. 8. 2011 a tajenku SVÁTEK SLÁVKŮ, jak jste mnozí tipovali.
- U shodných polí šlo při souřadnicích A17, B3, B13, C5, D7, E7, F13, G13 a H19 vypsat 17. písmeno po A v anglické abecedě, 3. písmeno po B atd. a získat písmena R, E, O, H, K, L, S, T a A a přesmyčkou pak HELARKTOS, ale to byl svod, protože medvěd malajský je správně Helarctos malayanus.
- Nalezení shodných dílů u dvou obrázků, vyznačení cesty bloudících brtníků a úloha s tyčemi polárníků budících spící medvědy se ukázalo jako nejlehčí.

Prostě bylo veselo. Vladimír

 

Řešení křížovky 14. kola JLA

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Eš; i; že. - 2. Platnatý; Ženatý. - 3. Kovářina. - 4. S; otesek; abljaut; Yi. - 5. Temné stránky; centare; Bekkos. – 6. Malomyslnět; výlet na Maltu; Hnanice; otočník. - 7. Tylka; život sépie; tvary; kučeravět; tařice; Loose; risk + ristorno. - 8. Radar + Rada a Čada; akynové; séra; imán; sorites; isolant; žetonová; é; v-; n; cí. - 9. Meandr Valové; Orte; taci; zimní spánek; anona; cestit; V-čipy; cípy. - 10. Steate + Steatornis; tatko; mess + mesinská patronka; Anka; rakytníky; karan; nunvy; ušaté. - 11. Hltavka; bielda; unýt lítostmi; aureola; kystky; nandu; široké; říkadlista. - 12. Mandatár + manda tábornice; chlástory; náročivě; elinky; Escherich; naříkat; nitra. - 13. Supr; utvrdlosti; Delroba; medvěd lední; brloh; kénig; kanapky; SES + seskákat. – 14. Podlaha na přídi; Bumyn; hejhal; kaama; árest; borovice pinie; etická; akarka; Vesnin. - 15. Olepit torza; tančírna; Kronos; karbec; antitetická místa; víceletý. - 16. Nachamtit zlatky; avance; rámečkovat; Taongi. - 17. Ursus maritimus; tirelire; Stelka. - 18. Kocourkovina; slovanit; bosorák. - 19. Miklat; komodorské; orletovat. - 20. Pozavírat lotry. - 21. Schvalovat postup.

 

Tajenky: 1. Medvěd lední. – 2. Ursus maritimus. – 3. Relativně malá hlava (třetí díl HLAVA je skryt na svislé ose hlavy od čela k čenichu). – 4. Široké tlapy. – 5. Plovací blána (sedmipísmenný první díl PLOVACÍ je skryt v úvodním textu a tvoří jej sedmá písmena jeho sedmi vět). – 6. Tuleni. – 7. Brloh. – 8. Zimní spánek.

 

 

Řešení hádanek 14. kola JLA

1. Kodiakové, diák, los, kolosové.

2. Víla, kana, drily – žena ví, že nalákáme na med baribaly.

3. Za dolary, báň, komeda, o vědě, šat – zdolá rubanisko medvěd ušatý.

4. Kříž s lyžemi, roksy – (1) jistý grizzly se míjí s kořistí.

5. Měď vedle dní, vétřieska vlevo pod alody, obelisky – medvěd lední větří ve skále opodál vody obě lišky.

6. Večer pán nedýmává, vady černé pánve, pandy červené.

7. Mé dvě děti žízní, trám u dumek – medvědi těží z nitra muku med.

8. Kočáry, čáry, diskety, skety, akrobatka, robátka – kodiak.

9. Renomé, dvě líhně, dinár, límec – ráno medvědi hnědí našli med.

10. Dílny mistr, dílná místa, pilná miska, palná viska, panna Veska, panda velká.

    (Jednotlivé kroky byly naznačeny v textu, ale zároveň bylo v textu naznačeno jako svod jednoduché řešení: Mistr, místa, pista, pinta, pinda, panda.)

Řešení logických úloh 14. kola JLA

1. Medvědí kůže

 

Řešení viz obrázek.

 


2. Shodná pole

 

Souřadnice shodných polí z horního obrázku jsou A17, B3, B13, C5, D7, E7, F13, G13 a H19. Sestavením shodných polí do rastru 3 x 3 pole získáme pandu (viz obrázek). Jako svod působilo 17. písmeno po A, 3. písmeno po B atd. v anglické abecedě, kdy ze získaných písmen R, E, O, H, K, L, S, T a A lze přesmyčkou získat výraz HELARKTOS, ale ten není správný, medvěd malajský je latinsky Helarctos malayanus.

 

 

Pro lepší kontrolu umístění shodných polí:

 

3. Bloudící brtníci

 

Řešení viz obrázek. Skrytá tajenka: BOSTON BRUINS.

 

Indicie: B 2011 B a Stanley cup.

 

4. Zimní spánek

 

Řešení viz obrázek.

 

5. Cesta v medu

 

Viz obrázek.

 

6. Tři medvědi ušatí

 

Řešení je vícero, jedno z nich je např. 39,48 + 76,52 – 10.


Autorem úloh č. 3, č. 4 a č. 5 je Honza Krtek Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 54. kolo probíhalo od 12. září do 10. října 2019, otevřít si můžete řešení 54. kola JLA, předběžné výsledky 54. kola JLA a ohlasy na 54. kolo JLA. Kolo bylo věnováno tkalcům, došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies