jemelik

jemelik


 

JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 14. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 12. října 2011 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 1570 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 14. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2011 u PZ doplňte UNI 10, u PD si zaměňte pramen MSJM za DID 20 a u POC si doplňte dva prameny: Čermák, Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník (Leda 1997) a Ferianc: Vtáky Slovenska 1-2 (VEDA Bratislava, 1977 a 1979). Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

14. KOLO

 

křížovKY 

 

procházka po zoo - 4

 

Na naší procházce po ZOO nás dále naproti orlinci zaujme ... (1) - ... (2). Pro tohle zvíře je vedle zbarvení srsti a ohromné velikosti typické protáhlé tělo, ... (3), dlouhý krk a kratší silné končetiny. Srstí porůstají naspodu i jeho ... (4). Prsty s velkými, zahnutými a nezatažitelnými drápy mu z poloviny spojuje ... (5). Jeho hlavní potravou ve volné přírodě jsou ... (6) kroužkovaní. V arktické domovině si na zimu dokáže vyhrabat jeden až tři metry hluboký sněžný ... (7). V období od října do dubna má totiž na programu ... (8).

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

 

Křížovka je předložena jako polodokreslovka (viz obrazec níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 3. díl 3. tajenky (5) a 1. díl 5. tajenky (7), které vypište a uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Aby; íčko; prý. - 2. Obsahující drahý kov; český houslista. - 3. Řemeslo. - 4. Určitá interjekce; špalek dřeva; střída (rusky); korejská dynastie. - 5. Něco negativního; britská plošná jednotka; byzantský teolog. - 6. Klesat na mysli; vyjížďka na evropský ostrov; sídlo na Moravě; bylina. - 7. Domácké ženské jméno; náplň a způsob činností a projevů mořského tvora; proporce; dostávat listí; plesniváček; název alba skupiny Crazy Horse; hazard + navrácení pojistné prémie. - 8. Lokátor + čeští loutkoherci; kazašští lidoví pěvci; očkovací látky; souhrn muslimských náboženských výkonů; řetězový závěr; nevodič; týkající se hrací známky; dlouhá česká hláska; Fredova šifra; anglická zkratka pro část dne; citoslovce vyjadřující ptačí hlas. - 9. Zákrut řeky; italské sídlo; hudební pomlka; ?8?; dřevina; putovat; součásti některých televizorů; tvrzení. - 10. Autor anglického etymologického slovníku + rod ptáků z řádu lelků; jeden z rodičů (slovensky); stolní společnost (z angličtiny) + ochránkyně města na Sicílii; kanadský skladatel z rodiny restauratéra; rostliny; terpen; řezanice; mající velké slechy. - 11. Vodní pták (slovensky); vidle na provívání obilí (španělsky); uchřadnout žaly; sláva; štětce; pták; ?4/1?; skladatel dětských říkanek. - 12. Zmocněnec + usedlost kempařky; boty; těžce; druh dopravních prostředků; německý entomolog; brečet; duše. - 13. Skvěle; otuženosti; íránské ženské jméno; ?1?; ?7?; karta; obložené chlebíčky; název zahraniční firmy (zkratka) + nahrnout se (o pramenu vody směřujícím kaskádou do údolí). - 14. Část lodi; turkický kagan; lesní strašidlo; Bubalis; vězení; jehličnatý strom; mravní; ryba; ruský výtvarník. - 15. Označit nedokončená umělecká díla (například žlutými nálepkami s nápisem „Exekučně zabaveno“); dancing; řecký bůh času; zařízení k vytváření zápalné směsi z lehkých kapalných paliv pro výbušné motory; protikladná prostředí; trvající několik roků. - 16. Nahamonit peníze; zisk; opatřovat (obrázky) ozdobnou obrubou; ostrov objevený Salazarem v roce 1526. - 17. ?2?; francouzsky „pokladnička“; Steli. - 18. Jistý kousek (odpovídající směšně podivínským obyvatelům jedné smyšlené obce); vlastenčit; zlý čaroděj. - 19. Kejklat; týkající se vyšší námořní a letecké hodnosti; ručně nahazovat oka na každou jehlu pletacího stroje. - 20. Uvěznit lupiče. - 21. Souhlasit se způsobem práce.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 10. Členovec. - 11. Nádoba. - 12. Lovecký pes; části úst. - 13. Deštníci + galské házecí kopí (latinsky); monogram českého spisovatele (také hudebníka a mimo jiné autora Vdolků). - 14. Sdělat zavazadla; název traktátu v mišně; amatér (v podání lehké dívky v Buzkové Přerodu). - 15. Vázat primitivní plavidlo (ke břehu); základní bytost; slovenské domácké mužské jméno; ale; portská katedrála; místo přeložení kartonu. - 16. Upoutat; vědní disciplína uplatňovaná při psychiatrické léčbě; severský bůh; český elektrotechnik. - 17. Oškubanec; ?3/1?; římská číslice. - 18. Jméno hračky (dětské panny dívky Sefy ve hře Holčička); město v mentešském sandžaku; datové tržiště; ostré zakončení břicha některých ryb. - 19. Oranžovník; chybný dílčí výsledek matematické operace; kočičí drápky. - 20. Francouzská hudební skladatelka; přicházet coby zubatá; nejvyšší chronostratigrafická jednotka. - 21. Anglická zkratka horního dýchacího ústrojí; citoslovce značící zlost; aspirace; velehradský opat; nizozemsky „střih“; související s majetkem přinášeným ženou do manželství. - 22. Porážet; ruské sídlo; týkající se metropole asijského státu; výrobce řešet; knoflík. - 23. Autor první tištěné mluvnice rumunštiny; tříslová myš domácí; provést doklepnutí golfového míčku směrem k jamce; nejvyšší bůh stvořitel v náboženství kmene Nandi; přispěvatel do Jutarnjiho listu; ?3/2?. - 24. Sklon; iniciály autora Sv. Martina; u nás žijící malá kachna; rod ryb; chladno (dle Boreckého); americký program letů člověka na Měsíc; španělsky „jeviště“; anglická jednotka objemu. - 25. Polské sídlo; liknavec; stará hornická míra (dle Červenky); druh pštrosa; jezero na Bali; místnosti společného stravování; oznámení; příčina. - 26. Kalup; jasná obloha; dřívější název cizokrajné rostliny; indonéský ostrov; čtyřúhelníkové pole v horním levém rohu praporu; trojice; označení pro 17. století a umění té doby v Itálii; příčina. - 27. Spolupracovník Naumova; nádoba k vážení vody; medvědice; týkající se osiva; planetka; hospodářství provozované v souladu s ekologickými zásadami; určité místo mezi porostem polním i lesním. - 28. Jeď; japonská mince; osamělá; v esperantu „mozek“; špachtle; francouzská řeka; rovník; okrasná letnička; prováděti vynětí části tkáně; prý. - 29. Lihovina z kumysu; ruský literární vědec; jihoslovanský hudební nástroj; katarze; divadelní představení (o svátcích); ?5/2?. - 30. I; leucitický trachybazalt; zásilky; syntaktický; podlouhlý knedlíček do polévky; ryba; bujný (dle Šíra). – 31. Hustě poházeti; vydávat táhlý zvuk (o kravách); věnečky (slovensky); určitá prosedlina. – 32. ?6?; „osamělý rváč francouzského šansonu“; polské sídlo; sítka; hes. - 33. Mass + bolivijský departement (anglicky); smyčky (slovensky); politik Kapverdských ostrovů. - 34. Francouzský chemik; onemocnění kloubů; ženské jméno; otvor. - 35. Jméno indiánského kmene v názvu osady založené jezuitským misionářem českého původu; arabské ženské jméno; spojka; tamhle. - 36. Stožáry a plachty na lodi; neholené vousy (na bradě); sovětský rychlobruslař; slíva. - 37. Kazatelna (z němčiny); buď zdráv; rybí; slabina. - 38. Martinovo rodiště; vousatec; pouštní kmen přijatý mezi Izraelity; Fredova šifra. - 39. Hradní; patřící dívce jistého jména (jeho původ je někdy spojován s prádlem); osobní zájmeno; citoslovce vyjadřující ptačí hlas. - 40. Cizí zlatá mince; ?4/2?. - 41. (Učené) pojednání. – 42. Druh účesu.

 

 

 

 

HÁDANKY 

 

 

Moto: Přišli dnes za námi

           medvědi s pandami.

 

1               ZÁMĚNKA SLOVNÍ

 

            Bodují u lovců bledých

            největší z medvědů hnědých.

 

2            PŘÍDAVKA

Amálka dcerka je jako květ hezká,

tanec jí od nohy jde sám od sebe,

pro tuhá cvičení jiná jsou místa,

v pohádce místo je pro modré z nebe.

 

V parku dle příručky manželka tuší,

že naše vábení medvědů černých

mlsem se podaří k radosti dcerky,

spatří pár huňáčů pamlskům věrných.

 

3          PÁDOVKA

Za peníze koupil basu.

Uhry basman nemá v lásce.

O logice vědí málo,

když je oblek mukla v sázce.

 

Maďar praví, že překoná

vymýcené místo v lese

šelma, která stromy zlézá.

Jen povzdech se celou nese.

 

4          ZÁHADNÝ NÁPIS

Dřevař mívá potíž s prkny,

špalky na kraj cesty dává.

Tam sám kterýs medvěd loví,

však úlovek nepotkává.

 

5            HÁČKOVKA

Pro kov středy hlavní chystá

chrabrý lovec svobodný jak

statky pánů bez závazků.

Velký vůz prý věští liják.

 

Jak kamenné monumenty

párek šelem kryjí ledy.

Jiná šelma cítí v klipu

poblíž moře kořist tedy.

 

6        PYRAMIDKA SLABIKOVÁ

Před spaním muž nekouřívá,

ale spát ho nenechají

nedostatky tmavé mísy,

v které šelmy jídlo mají.

 

7             VÝMĚNKA

Pár mých dcerek trápí sušák,

náš kmen písně nezapěje,

mls brtníci získávají

zevnitř stromu, jen se chvěje.

 

8           ODSUVKA SLOVNÍ

Na plátně se prostřídaly

i tandemy kouzla zbavené,

média srabi opustili,

bezdětná artistka kafe ne.

Až nakonec zůstal medvěd

pro diváky strachem zpocené.

 

9           ZÁMĚNKA

Dobrou pověst dnes má pár míst,

kde se rodí holoubata.

Každá mince má dvě strany,

liška hřeší natotata.

Za úsvitu šelmy kořist

objevily, je jim svatá.

 

10          DARVINKA

Tkalcovny šéf kontroluje

rozdělené části polí,

s pracovitou kráskou cestou

máz řízného drinku volí.

Vesnička co dívka cudná

u něj hraje malou roli,

ve městě jak velké zvíře

chce šéfovat komukoli.

 

 

 

 

logické úlohy

Moto: Tři krát tři je devět,

            všude samý medvěd.

 

 

1. Medvědí kůže

 

V loveckém zámečku byly na podlaze o 10 x 10 polích položeny tři medvědí kůže. Každá z kůží byla položena na sedmi polích podlahy dle příkladu a tyto sedmičky polí se vzájemně nedotýkaly, a to ani diagonálně. Na polích s čísly kůže neležely. Čísla v polích značí, kolik polí s kůžemi se celkem vyskytuje v daném sloupci a řádku dohromady (viz příklad). Za každé různé a správné umístění kůží na podlaze získáte 5 bodů, max. 15 bodů.

2. Shodná pole

 

Máme dva obrázky o velikosti 8 x 8 polí s pohádkovou tématikou. Devět polí z horního obrázku označeného po stranách písmeny a prvočísly se tvarem i obsahem shoduje s devíti poli z dolního obrázku, kde mohou být v jiných pozicích a různě pootočena. Odhalte tato pole, napište nám jejich souřadnice z horního obrázku a sestavte z nich jednu šelmu. Za správné určení souřadnic získáte 5 bodů, za odhalení šelmy dalších 20 bodů.

 

 

3. Bloudící brtníci

 

Grizzlyové často myslí na rybolov, medvědi lední možná na bruslení, ovšem brtníci, ti by se utloukli po medu. Nalezněte nejkratší cestu, kterou se brtníci v našem bludišti dostanou k poháru s medem. Její vybarvení vám pomůže odhalit indicie, pomocí kterých lze dospět k tajence (6 6). Za správné vyznačení cesty bludištěm získáte 5 bodů, za správné určení tajenky dalších 15 bodů.

 

 

4. Zimní spánek

 

Je máj a lední medvědi stále pochrupují ve svých sněžných brlozích. Polárníkům už to nedalo a jali se na brlohy s medvědy poklepat holemi. Každý medvěd (M) se vyskytuje v brlohu sám v jednom políčku o velikosti 1 x 1. Okolo rastru znázorňujícího sněžné pole stojí osm polárníků (P) a každý z nich drží v ruce navzájem různě dlouhou rovnou hůl o délce 1 až 8 na jednom jejím konci. V jednom okamžiku všichni polárníci zaklepou druhými konci holí na brloh medvěda v příslušném řádku či sloupci rastru, aniž by se někde jejich hole křížily. Za správné určení polohy osmi ledních medvědů na sněžném poli získáte 10 bodů.

 

5. Cesta v medu

 

Cesta medvědů k medu není někdy nijak snadná, no a kličkovat v něm už vůbec není jednoduché. Po naznačených čárkovaných liniích zakreslete v medovém plástu uzavřenou trasu propojující některé puntíky. Čísla v šestiúhelnících udávají počet použitých linií od puntíku k puntíku okolo nich. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

6. Tři medvědi ušatí

 

Medvědi ušatí milují med a vyšli si na něj ve tři odpoledne ve třech. Ač je med čekal vysoko v dutinách vzrostlých stromů, zlezli je s lehkostí ostošest. Mimochodem, uměli byste číslo 106 vyjádřit třemi čísly jen s použitím číslic od 0 do 9, každé právě jednou? Žádné jiné číslice ani písmena použít nesmíte (např. slovy vypsaná čísla, sin, sgn, e apod.). K těm třem číslům si můžete ale přidat nepísmenné matematické značky a funkce (např. +, √, zlomkovou čáru, ! apod.). Ale pozor, ta tři čísla musejí být všechna větší než tři a menší než trojnásobek třetí mocniny tří. Zašlete nám jedno správné řešení a získáte 40 bodů.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies