jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

níže máte řešení křížovek, hádanek a logických úloh 15. kola JLA.

U křížovek

- tři písmena skryté tajenky NOS byla skryta v legendě, první ve směru zleva doprava, druhé a třetí ve směru zprava doleva. Jo, abych nezapomněl, jako písmena následující hned po slovech první, druhé a třetí;

- moje oblíbená lístkovnice lexikálního archivu mi tentokráte překazila chyták, na kterém jsem si docela zakládal, byl založený na vodních ptácích rackovi a keckovi a na nemožnosti podruhé použít výraz racek, bohužel Presl před skoro dvě stě lety racka nazval rackou a dvanáct z vás to našlo a už nemuselo pátrat po keckovi;

- hamburský mistr uměleckých řemesel 46/5 Mores se skrývá v UNI 10, u obrázku k heslu punc.

 

U hádanek

- nejtěžším kokosem byla pronikačka, v ní opičí cviky znamenaly skoky turisticky nejznámější opice na  Gibraltaru;

- přípojka byla podána jako protivková, což bylo naznačeno posledním veršem, takže sytost byla hlad, spoušť byla pořádek, muž byl žena atd.;

- kočkodani v kreslené záměnce měli něco společného s bohyní lovu.

 

U logických úloh

- nejtěžší byla hned ta první, číslo 106 lze skutečně vyjádřit jako součet tří desetinných čísel bez ničeho dalšího, ovšem jejich části za desetinnou čárkou se musejí periodicky opakovat. Takže pokud to s touto podmínkou řešitelé používající v takových případech programy nezadali, vyšlo jim, že úloha nemá řešení;

- u makaků bylo nejlepší porovnat plochu množiny středů tyčí stejně dlouhých nebo delších než strana rovnostranného trojúhelníku s plochou množiny středů tyčí kratších než strana rovnostranného trojúhelníku;

- u mangabejů někteří zkoušeli uspořit přeskoky přelézáním, šplháním či kutálením po spodní ploše, leč nic z toho nemohlo být uznáno.

 

Řešení 15. kola:

Křížovky:

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Edík; a. - 2. Racek; Inti. - 3. No; potřes; Almaty. - 4. Itri; kiv; aktol; potyky. - 5. Akažu; áčko; LSD; chrčky + í. – 6. Acinus; uvrať; y; Loua; eti; chrpooký. - 7. Kabrda; náos; AH; Nor; OM; rrrr; aji; výt; trsť; Ries. - 8. Viďte; cetl; ut; litr; ochr; pite; z + réva; stán; ubrusce. - 9. Loka; Daisne; Ortová; dux; ča; Etel; komizo; snivý; mordky. - 10. Vard; usance; Katsina; lača; cab; příkro; RGE; Roy; stunce. - 11. Reo; Laclos; kankroin; šlaka; um; akov; ICOU; rozum; kalid; ebonity. - 12. Tern; paže; trafero; nénika; kum; Ter; STES; Telon; ktosi; Poti; pohaniti. - 13. Ika; OSD; paise; vegani; Ilír; Sm; Etiop; Asok; krekr; proso; povývati. – 14. Tak; skud; Rougé; erga; studovat; tank; liene; Tioga; kadlubek; výkonové. - 15. Vark; OPOH; chiné; č + strhlé; tvor; Titone; salve; sail in; Kece; bacan; Gardona. - 16. Trocha tret; kanice; Addo; skuhra; sek + senátor; Hauho; Courcy; kořínky; bakerit; panna. - 17. Ia; fu; remoce; arzin; živý Trnavan; ustat; Sidran; Ko-ko; Orsova; Algis; blik; megaspora. - 18. Starý; Retorika; Sako; ný; Tatiana; va; Seaga + seasonal; semena; Karnos; estet. - 19. Oknařka; nýty; java; lysiny; serviska; Gatrun; artoba; nalécet. - 20. Slova; ševiot; karaka; jará; knop; ou; Kamilov; Penakala; Tezelovy; teacup. - 21. Raid; Žiar; smil; mavka; ou; t; Evran; alienable; Atterbom; ranice. – 22. Novoitalský sloh + EC; smušná, citovosti; tečkovka; Ekeama. – 23. Nestvora; zátvora; Skytha; circenses; abaissant; Georgel. – 24. Pěsti dlouholetého spolubojovníka + pěstidla; pš; Saravah. – 25. Rind; ZD; Aritma; mosaz + mosasaurus; náhrdelník. – 26. Tea; urina; columella; odezvy vlivu. – 27. Furch; horoskopie. – 28. Znak obce Slup.

 

Tajenky: 1. Dželada. – 2. Červené lysiny na hrudi. – 3. Náhrdelník. – 4. Nahoru zdvižený nos (první, druhé a třetí písmeno slova NOS jsou skryta v legendě po slovech první, druhé a třetí). – 5. Vegetarián. - 6. Tráva, kořínky, výhonky a semena rostlin. – 7. Zajetí. – 8. Lov a devastace prostředí.

 

 

Hádanky:

1. Kočkodani Dianini.

2. Poledník, oko Dána, Laponsko, čilost Romů – poslední kočkodan talapoin skočil

    do stromků.

3. Očko, niob, nitro, lín, lech – kočkodani obecní tropili neplechu.

4. Masky po plzni, gotikoantikva, chlípnice, Čilan – magotí skoky pan optik v lázních

    líčil panince.

5. Mandrilové – Renoirovo dílo velmi vnadná vdaná dáma milovala.

6. Hlad, lad, lady hladila dželady.

7. Vyžle, kalamajka, karban, darda vylekala makaka bandara.

8. Rusko, hezkosti, šer, skýva – rhezus kokos tiše skrývá.

9. Grizzly není osamělý o deváté u lomu – gueréza zelená nese (nosí) mládě v tlamě.

10. Pávi, anča, k mání čiko je – pavián čakma ničí kóje.

 

Logické úlohy:

1. Kočkodani

 

 

2. Paviáni

 

Řešení viz obrázek.

 

3. Mandrilové

 

Jedno z řešení viz obrázek. (Sled stanovišť např. 1, 3, 12, 13, 9, 16, 19, 10, 2, 7, 15, 20, 24, 21, 25, 22, 23, 17, 6, 18, 14, 11, 8, 4, 5, 1)

 

4. Makakové

 

¼.

Všechny středy stejně dlouhých tyčí jako ty původní zelené leží na vepsané kružnici zeleného rovnostranného trojúhelníku. Středy všech delších tyčí jsou logicky uvnitř této kružnice v zeleném kruhu, středy všech kratších mimo něj v bílém prstenci. Pravděpodobnost, že nové tyče nebudou kratší než jedna z těch tří dosavadních, je dána podílem plochy zeleného kruhu k ploše celého výběhu. Výpočtem zjistíme, že zelený kruh zaujímá přesně čtvrtinovou plochu výběhu.

v = √3/2 a; r1 = √3/6 a; obsah zeleného kruhu = πa2/12

r2 = √3/3 a; obsah celého výběhu = πa2/3

 

 

5. Guerézy

 

Řešení viz obrázek.

 

 

6. Mangabejové

 

Jedno ze tří optimálních řešení se 17 přeskoky viz obrázek.

 

7. Hulmani

 

51 hulman v desítkové, 63 v osmičkové, 123 v šestkové číselné soustavě apod. 6 x 6 = 26 platí pouze v patnáctkové číselné soustavě (2 x 151 + 6 x 150), v níž 36 (3 x 151 + 6 x 150) odpovídá číslu 51 v desítkové číselné soustavě.

 

Autorem úloh č. 2, č. 5 a č. 6 je Jan Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies