jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 12. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 25. května 2011 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 1360 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

Změny v použitých pramenech

 

Pouze pro toto 12. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2011 zaměňte u PD pramen Malá encyklopedie olympijských her za Malou encyklopedii atletiky. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

12. KOLO

 

křížovKY 

 

procházka po zoo - 2

 

Za výběhem lachtanů začínají expozice severské zvířeny. Ve výbězích propojených umělou řekou s jezírky a vodopády se prohánějí vlci a ve svých doupatech si lebedí ... (1). Je to noční a plachý ... (2). Patří k vodním savcům, kteří jako jedni z mála živočichů dokáží svou činností měnit tvářnost krajiny. Jsou to největší ... (3). Mají velkou hlavu a široký ocas, s pobytem ve vodě souvisejí jejich uzavíratelné ... (4). Dorozumívají se posuňky, postoji těla a hlasem. Varovným signálem je ... (5). Jakmile ho uslyší, v mžiku se ukryjí. Ve své domovině jsou tato ... (6) cílem lovců, kteří jich ročně uloví několik set tisíc.

 

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 nesouměrná střídavá mozaikovka a 1 nesouměrná střídavá polomozaikovka

 

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Dva výrazy jsou vepsány rébusově, nosní dírka představuje vepsané písmeno D. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Planetka. - 2. Giuseppe Martucci. - 3. Dřívější dvorní profese; skupina mechovek; panenka; pípat; mela; francouzské sídlo. - 4. Miska (slovensky); rodina českého šachisty; autor Písně písní; slovenské sídlo; tukan; církevní obřady (slovensky). - 5. Žár; ?5/1?. - 6. Drátěné košile; skasanice; vzhůru; výlevná hornina; druh živičného cementu; sídlo na Niue; ale kdepak. - 7. Rod virů; vysoká škola; španělsky „kachna“; turecký výraz pro ministra; srážky; Armstrongovo dílo; spoluautor muzikálu Hair. - 8. Název fotografického objektivu; kazašské sídlo; název alba Vaša Patejdla; nesvést dívku. - 9. Triky; kdo začíná instalovat (plyn); monomery pro výrobu plastů. - 10. Japonská vstupní brána do svatyně; zimní hra; skutky Větrníkovy paní (ze slovenské pohádky). - 11. Americký kytarista; spoluhráč Ferreiry; sudokopytník; knedlíček do polévky; anglická zkratka zpoždění; smyšlenky. - 12. Držgrešle; památná; německé sídlo; citoslovce; Něstěvův monogram; turecké platidlo; vitráž; ?4/2?. - 13. Druh malby; barmská etnická skupina; značka jednotky elektrického napětí; shromáždění lidu u starých Germánů; portugalská řeka; římský císař; nažloutlé (světlo); užitková rostlina (podle Rystonové). - 14. Šplhat; český biatlonista; římské číslo; japonská řeka; rukojeť; hrací známka; náhodní; dialog antického sběratele hádanek; arabská loutna; schránka na střelivinu. - 15. Počet; hádanka; římská kolonie; ostenek; tlusťoši; zařízení k brzdění vlečných lan na remorkéru; pohledný mladý muž; bezděky; hubovati. - 16. Malý měsíc Jupitera; primát; chtiví; rostlina; urozený; mořský savec; značka pro kalorii; domácké mužské jméno. - 17. Brnění; křeček; kutálet; německý historik; slabomyslný; nemající končetinu; sídlo spojené se jménem mana Mělnického zámku. - 18. Statky; klamy; ?1?; město v provincii Sassari; špatně; ošklivá ženská; řád; předložka; citoslovce. - 19. Házívati (pohledem); lhostejníci; druh obrázku; jeden ze subkontinentů (německy); odevzdati; výhonky; forma. - 20. Část fyzikální chemie; bedna výrobků na jarmark; rozporka; pozorovat (dychtivě); řecký ostrov. - 21. Sestavovatel; balkony; malajský stát; zabroukat; kruh k upevnění voru. - 22. Jemelí; kal; vyděděnecky; ?4/1?; šikovní. – 23. Muzikanti; skládací přístřeší (slovensky); bavorské město; textilní dělník. - 24. Rostlina (podle Berchtolda a Presla); cizokrajné pastviny; francouzský demokratický fanatik; topinka; větrná cháska. – 25. Sdružit (dívky); učinit něco rozmanitým; bývalý italský premiér. – 26. Multimediální přístroj. – 27. Součást obsahu buňky.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 18. Poměrně svižně šoupat (hůlkou po houslích bez strun). - 19. ?3/2?. - 20. Autor Strniště; maličko ztišit; náušnicová uzávěrka. - 21. Límce; trochu pospíchat; zmije; syn krále Sthenela. - 22. Patřící členu skupiny Mothers Of Invention; vodní dílo; chajda; přídavky; záběry upraveného zátiší (slovensky). – 23. Soukati (omluvu); název Iggyho desky; ?6?. - 24. Bohatí lidé; ryba; druh nábytku; ukrutníci; strojní zařízení; ženské jméno; nevražiti. – 25. Vlasy; zlosti; panonský kníže; týkající se mořské ryby; jelimánek; švýcarský lyžař; kavkazský národ. – 26. Listina; způsob zdobení skla; pokud; příslušníci Konventu; tyčinka; druh poplatku; plektra. - 27. Model; minulý rok (slovensky); jednotka aktivity; nazpět; nepříznivci tisku; bez obdělání; stahovat. – 28. Minerál; trhlina; ?4/3?; mace; španělská řeka; klíček. - 29. Bača s tabáčkem; nábytek; japonský plavec; tenisový úder; nerost; vtáhnouti si. - 30. Sejmouti; ukrajinské sídlo; indické platidlo; koberec lícem dolů; druh střely; druh tkaniny; zdar. – 31. Bouchance; klokan; mordýřský; úsvit (slovensky); anglicky „puma“; dívka; anglický filozof; Josef Velenovský. – 32. Představa; pleskačky; umístěný vzadu (slovensky); domácké ženské jméno; vydání hlasu; bílkovina obsažená v krevním séru; španělský spisovatel; léčiva proti kašli; nemoc. - 33. Klepouší psi; anglicky „znalosti“; ?3/1?; francouzský název metropole evropského státu; druhotně vyplněná dutina v hornině; anglický zákon z roku 1673. - 34. Obyvatel slovenského města; anglický přírodovědec; opětovně; italský tanečník; pozvolné mělké úvaly; ruské sídlo; vymezit; anglicky „puritán“. – 35. Vítěz; stojky; seznámiti; ?5/2?; Gutův spoluhráč; látka modifikující světelné jevy. – 36. Bývalý portugalský člen MOV (prof. de); postoupit (stížnost); hojně zakulacený (hrozen); dlouhé a hodně zakřivené hlodavčí řezáky; etnická skupina žijící rozptýleně na Blízkém východě; nemající úřední ráz; lví tlama. – 37. Opustit doupě; cizokrajný amulet pro štěstí; Barbora Bludovská z Bludovic; ?2?; dočka; dřevní hmota zušlechtěná čpavkem. – 38. Přivábení; iniciály autorky Pokuty + marimonda; předložka; řecký bůh; kontury stojícího suchého stromu. – 39. Horní patro; česká měkká souhláska; bohyně měsíce na Harveyských ostrovech. – 40. Zkratka pro far point (vzdálený bod). - 41. Vzdech.

 

hádanky  -   12. kolo JLA

 

Moto:             Pro výsledek dobrý hledej jádra s bobry. 

 

1                          ZÁMĚNKA

Všude kolem rostou stromy,

            kde hlodavci mají „domy“.

 

2                  OBNAŽKA

Šelma na kontury chodníku nahlíží,

otec u výběhu předvídá pohromu,

nezbední caparti jsou zdrojem potíží,

nepadlo jablko daleko od stromu.

Rodiče uťali svých dítek dohady –

zvířata jsou v péči zřízence zahrady.

 

3                  PŘESUNKA

Určitou spojitost při pití hledám,

na pokles nálady myšlenky nemám.

Už zítra ocením u slivek spodky,

přes pole zamířím udělat fotky.

Při troše štěstíčka poblíže nory

při vodě v dolině naleznu tvory.

 

4              VSUVKA

O stromy se svádí klání,

místo v dáli žírem sluje,

politury z rosy chrání

v ranním slunci listy ruje,

s větví v zubech příkrou strání

zvíře chůze unavuje.

 

5          ZÁHADNÝ NÁPIS

Po nemoci jídlo tíží břicho čísi

jako velká voda vodní zvířata,

způsobily chyby vytopení kdysi,

proto ona hbitě tvoří doupata.

 

6            POSUNKA

Při krmení tvůrci v lese

na sta nohou vedou v stíny,

jejich těla zavalitá

zakrýval kus bobroviny.

 

Jako vrba celý v bílém

apatykář dělal dojem,

jiným tvůrcům prášky drtil,

pracoval on s bobřím strojem.

 

7   SKRÝVAČKA

Tu je teplo, místo, kde se topí,

zato venku keře vločky kropí.

Trochu trusu nechal starý zajíc,

kde tvor mladší hledal aspoň krajíc.

 

8          PŘÍDAVKA

Angličan kochá se přírodou,

tam ježek vyplaší housata,

tady hráz svědkem je pranice,

rodiče rovnají mláďata.

 

Bdělého vodního hlodavce

mohutné plácnutí ocasu

o vodní hladinu pokazí

rodinnou idylku do času.

 

9             VSUVKA SLOVNÍ

Silák v městě svaly ukazuje dívce

luskovina v břiše divy ovšem dělá,

druhý v oblékání předčí toho chtivce,

třetího ta dívka už na podzim chtěla...

K poli často vedou vodních tvorů kroky

v této době stejně jako jiné roky.

 

10        SHODOVKA

„Pro stroj je tlak důležitý,“

říká sadař zvědavci,

štěp králíci okusují

a lupeny hlodavci.“

 

LOGICKÉ ÚLOHY  -  12. kolo JLA

 

Moto:         Mezi námi bobry

ukaž, jak jsi dobrý.

 

 

1. Bobři a stromy

 

Do topolu se pustila pětice bobrů, do olše dvojice, ale u vrb to bylo co bobr, to strom. Vyřešte trojici různých algebrogramů, zvlášť u každého z nich dosaďte za různá písmena různé číslice a za stejná písmena stejné číslice. Celkem existují 4 správná řešení, za každé získáte 5 bodů.

 

2. Bobři dřevorubci

 

V oboře tvaru pravidelné mřížky rostlo 36 stromů. V každém řádku i sloupci rostlo vždy 6 stromů navzájem různé výšky, v každém poli jeden. Pak přišla parta bobrů dřevorubců. Pokáceli šest navzájem různě vysokých stromů, v každém řádku i sloupci vždy jeden padl. Vyplňte pole mřížky čísly 1 až 6, která udávají výšky stromů. Čísla okolo mřížky udávají počet viditelných stromů v daném směru. Vyšší stromy zakrývají nižší. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

3. Bobři na hrázi

 

Na závodech bobrů v plavání uprostřed hráze čekalo na svůj závod 16 bobrů s čísly dresů od 1 do 16. Přesaďte šest z nich tak, aby součty čísel na dresech v deseti přímých směrech (v řadách, sloupcích a obou hlavních úhlopříčkách) byly 34. Za správné uvedení nových pozic bobrů získáte 15 bodů.

 

4. Bobři v zátoce

 

V zátoce žije 30 bobrů. Každý odpočívá u svého oblíbeného stromu. Jsou to zvířata společenská, ale při odpočinku chtějí mít svůj klid. Zakreslete do mřížky bobry, každý je znázorněn oválným tělem a ocasem. Oválné tělo musí sousedit stranou se stromem (polem se zeleným kolečkem), ocas musí sousedit stranou s tělem. Pole obsazená různými bobry spolu nesmějí sousedit ani rohem. Čísla nad mřížkou a vpravo od ní udávají počet ocasů v daných řadách a sloupcích, čísla pod mřížkou a vlevo od ní udávají počet těl v daných řadách a sloupcích. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

 

5. Rodiny bobrů

 

Na každém břehu řeky žije několik bobřích rodin. Navzájem různé počty zvířat v jednotlivých rodinách se rovnají po sobě nepřetržitě jdoucím prvočíslům ze vzestupné řady všech prvočísel od 2 do 997. Až letos došlo k tomu, že jejich součet se rovná aktuálnímu letopočtu. Za správné určení počtu bobrů v rodinách kolem řeky získáte 10 bodů.

 

6. Hoši od Bobří řeky

 

Rikitán přinesl chlapcům poněkud větší standardní hrací kostku a položil ji dvojkou dolů. Chlapcům zadal úkol: „Oka na horní stěně této kostky spojte jedním tahem tak, abyste dostali co nejdelší přímou lomenou čáru (začněte i skončete v některém z ok, úsečky lomené čáry se nesmějí křížit, po jedné čáře se nesmí jít dvakrát). Tak vám vznikne hrací plánek, kam dosadím na každé z ok v protilehlých rozích po jednom modrém žetonu a na oka ve zbylých rozích po jednom červeném žetonu. Žetonem lze táhnout jen po čarách vámi nakreslené lomené čáry z oka na sousední oko, skákat se přes žetony nesmí – prohrává ten, kdo nemá kam táhnout.“ Po splnění tohoto úkolu Vilík hrající modrými žetony začal hru tahem žetonu z oka, ze kterého vedou tři úsečky lomené čáry, do oka ve středu hracího plánku. Kam a kterým žetonem nyní musí táhnout Jirka hrající červenými žetony, aby dalším tahem Vilíka neprohrál? Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

7. Bobr a provrtaná koule

 

Bobr ke svému hradu dopravil dřevěnou kouli, čert ví, kde ji u řeky našel. Přesně jejím středem byla vyvrtána válcovitá díra dlouhá 6 cm (viz obrázek). Otázka zní, zda je objem takto provrtané koule větší nebo menší než 36π cm³? Za správnou odpověď získáte 30 bodů.

 

 

8. Bobři hlídači

 

Bobří rodinka hlídá svoji domovskou hráz pravidelnými obchůzkami. Zakreslete trasy obchůzek 4 bobrů tak, abyste navštívili každé bílé pole v mřížce právě jednou. Bobři jsou znázorněni černým kolečkem. Jeden krok obchůzky znamená přesun bobra ze středu jednoho pole přes střed hrany do středu sousedního pole. Trasy obchůzek jednotlivých bobrů se nekříží. Táta bobr má přesně dvakrát delší obchůzku než jeho nejstarší potomek. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies