jemelik

jemelik


Řešení 12. kola:

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Ogea. - 2. Cesiho student. - 3. Tiskatel; Ceina; lalka; tikat; praní; Raon. - 4. Tanierik; Hortovi; Bossi; Fakov; ariel; omše. - 5. Žeřavost; silné plácnutí ocasu. – 6. Osníře; kasoun; ad astra; latit; askol; Alofi; i ne. - 7. Ranavirus; akademie; guama; bakan; slevy; Ugone; Ragni. - 8. Leukar; Kyzan; Lov na city; nesbalit škatuli. - 9. Kousky; zaváditel; divinylbenzeny. - 10. Tori; travina; výrody Uliany. - 11. Kalb; Biedorn; anoa; nok; RTD; lži. - 12. Škrob; slavná; Konz; tyrkn; IVN; asper; sklo; a. - 13. Tempera; Atsi; aV; ding; Coa; Nero; sirné; omra. – 14. Lízt; Soviš; CV; Arao; půrko; chip; letmí; O snu; laud; kaher na prach. - 15. Kvantum; ráček; Avela; strn; odulci; nipr; bahan; neradi; brčeti. - 16. Elara; apella; bažní; drsnovka; erbový; narval; cal; Ula. - 17. Oceli; krkoun; kotalit; Moritz Ritter; imbecil; beznohý; Bykva. - 18. Dvory; podfučky; bobr kanadský; Bonorva; íbl; zuna; ordo; z; u. - 19. Sekávati; vonosetoni; pastelek; Arabiens; odati; odnože; tvar. - 20. Koloidika; kistna zboží; brdce; hltat; Ovo. - 21. Konstruktor; pavlány; Melaka; zanunat; stan. - 22. Poloparazit; blatice; vyvrženecky; nozdry; umní. – 23. Varhaníci; šiatre; Řezno; skáč. - 24. Dondka; runs; Louvel; toast; ptáč. - 25. Sesestřit; upestřit; Scelba. – 26. Videokonzole (rébusově). – 27. Plazmid.

 

Tajenky: 1. Bobr kanadský. – 2. Tvor. – 3. Hlodavci severní polokoule. – 4. Nozdry a zvukovody. – 5. Silné plácnutí ocasu o vodní hladinu. – 6. Kožešinová zvířata.

 

 

 

Řešení hádanek:
1. Kalani, eso s růží, Jemelík, ženy – kolonie bobrů žije mezi kleny.

2. Sobol, obrysy cesty, rarachové, patela – o bobry se stará chovatel.

3. Pouto u káv, odliv, paty, brambory – u potoka v údolí vypátrám bobry.

4. Borovice, soutěž, kout, laky – bobrovi cestou těžknou tlapky.

5. Po příjici zelí, u vad vyhřátí – bobři čile staví hrady.

6. Obrok, svinule, cár kůže, jíva – bobrovinu lékárník užíval.

7. Zde se topí, kotelna, cist a rýt, pár bobků, čárka nad skývou – deset let starý bobr kanadský.

8. Oř, ironik, lido, naši – bobří varování klid bobrů naruší.

9. Dobříš, rambo, těřich, bob, odívání, jiný – do brambořiště bobři chodívají nyní.

10. Lis, tíže, roub, obři – listí žerou bobři.

Řešení logických úloh:

1. Bobři a stromy

 

4347 + 4347 + 4347 + 4347 + 4347 = 21735; 6367 + 6367 = 12734; 14 . 5453 = 76342 a 54 . 1412 = 76248.

 

2. Bobři dřevorubci

 

Viz obrázky.

 

3. Bobři na hrázi

 

Čísla bobrů v řadách shora dolů v pořadí zleva doprava: první řada 10, 11, 5 a 8, druhá 6, 7, 9 a12, třetí 15, 14, 4 a 1, čtvrtá 3, 2, 16 a 13.

 

 

4. Bobři v zátoce

 

Řešení viz obrázek.

 

5. Rodiny bobrů

 

Kolem řeky žije 11 bobřích rodin o počtech rovnajících se prvočíslům 157 až 211.

 

 

6. Hoši od Bobří řeky

 

Na obrázku vlevo je naznačena jedna z vícera možností, jak je možno vést lomenou čáru, výsledek je ovšem vždy tentýž (posloupnost čar je očíslována). Na obrázku uprostřed je hrací plánek s výchozími pozicemi žetonů. Na obrázku vpravo je situace po prvním tahu Vilíka. Jirka má dvě možnosti tahů, potáhne-li z oka, ze kterého vedou tři úsečky lomené čáry, pak dalším tahem žetonem po svislé úsečce Vilík vyhrává. Jirka musí tedy táhnout žetonem z oka, ze kterého vedou dvě úsečky lomené čáry.

 

7. Bobr a provrtaná koule

 

Ani jedno, ani druhé. Provrtaná koule má objem přesně 36π cm³. Je to k nevíře, vůbec totiž v případě válcovité díry dlouhé 6 cm nezáleží na její šířce ani na velikosti koule.

 

8. Bobři hlídači

 

Řešení viz obrázek.

Autorem úloh č. 1, 2, 4 a 8 je Honza Krtek Novotný a tímto kolem začala naše spolupráce při tvorbě logických úloh v rámci JLA. Spolupráce má splnit hned několik cílů (zapojení mladých přátel do JLA, předkládání úloh dle "světových trendů" aj.). Některé úlohy budou naším společným výtvorem, doufám, že se vám sady úloh budou líbit.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies