jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 15. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 21. prosince 2011 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 1695 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 15. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2011 u PZ nahraďte SYN (1996) prameny MČSE a UNI 10, u PO nahraďte České názvy savců a Zahradnický slovník naučný 1-5 prameny Augustin: Velká encyklopedie měst a obcí ČR (Arbor Sokolov 2001), Manfred: Napoleon Bonaparte (Nakladatelství Svoboda 1990) a Ottův slovník naučný, díly I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003) a u POC si doplňte Kraft: Česko-esperantský slovník (KAVA-PECH 1998). Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

15. KOLO

 

křížovKY 

 

procházka po zoo - 5

 

V bývalém lomu ve stráni nad medvědincem jsou k vidění orlové, ve výbězích dále vlci a rysové a další výběh obývá společně s paovcemi zástupce úzkonosých opic - ... (1). Jejím charakteristickým znakem jsou ... (2), u samic je doplňuje ... (3) ze světlých korálkovitých zduřenin. Dále má poněkud ... (4) a ostré nehty, sloužící k vydloubávání potravy ze země. ... (1) je přísný ... (5), její potravu tvoří ... (6). Žije v horách a na náhorních plošinách, ... (7) snáší hůře než jiní paviáni. ... (8) na omezeném areálu ji přivedly mezi ohrožené druhy.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

2 nesouměrné střídavé mozaikovky a 3 nesouměrné střídavé polomozaikovky

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Nosní dírka představuje vepsané písmeno O. Všechny typy políček jsou již předkresleny. 2. díl 4. tajenky (3) je systémově skryt v legendě, jedno písmeno v jednom směru, dvě ve druhém, vypište jej a uveďte systém jeho skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Edy; ?6/4?. - 2. Český básník; incký bůh. - 3. Jistě; otřesení; kazašské město. - 4. Turecký skladatel; hlas lysáka; kyselý mléčnan stříbrný; utkání. - 5. Tropické plody; absence; halucinogen; hlodavci (slovensky) + dlouhá samohláska. - 6. Bobulka; návrat; ypsilon; konžská řeka; ruské ukazovací zájmeno; mající oči určité barvy. - 7. Český publicista; cela; monogram autora díla Boris Pasternak; Seveřan; SPZ slovenských letadel; zvuk víření bubnu; také; ryčet; třtina; Derkův kolega. - 8. Interjekce; potvrzení; zpívaná slabika; klacek; barvivo; vlákna z listů ananasu; předložka + víno; tržní krámek; balicí potřeby. - 9. Krouzle; vlámský prozaik; česká afrikanistka; první nastoupivší hlas fugy (v hlavní tónině); hať; švédské ženské jméno; v esperantu „obchodní příručí“; blouznivý; psí tlamy (zdrobněle). - 10. Hovardek; zažitost; nigerijské město; kaluž; druh kočáru; vystrmění; anglická zkratka rozsahu; slovenský básník; prameny. - 11. Okrasná pokojová rostlina (slovensky); autor Nebezpečných známostí; Adamkiewiczův lék; škvára; obratnost; stará jednotka objemu v Srbsku; Mezinárodní úřad unií spotřebitelů (zkratka); intelekt; totem u některých tichomořských národů; stability. - 12. Výprask; rámě; nízkozdvižný vozík; příbuzná (slovensky); písečná poušť; Gun; anglická zkratka společnosti pro sponzorování televizních programů; značka fotografického objektivu; slovenské zájmeno; gruzínské město; nepochváliti. - 13. Mořské ryby ovládané otcem Maramy; anglická zkratka Úřadu ministra obrany; indické platidlo; lidé živící se jen určitou potravou; albánské mužské jméno; značka chemického prvku ze skupiny lanthanoidů; Afričan; indické mužské jméno; suchar; obilnina; přerušovaně sténati. - 14. Jen; zlatá italská mince; francouzské sídlo; historické události; drtit; nádrž (na kapalinu); ryby (slovensky); řeka v USA; studánka v pařezu; výkonnostní. - 15. Irácká oáza; ruské sídlo; barevné vzory na tkaninách; zvuk při volání na kočku + protržené; bytost; jeden z autorů knihy o Beatles; pozdrav; anglicky „veplout“; turecká řeka; velký rozpek; název insekticidu. - 16. Pár drobností; kalouny; jihoafrické sídlo; kňoukavec; přehmat + člen horní komory parlamentu; finské sídlo; autor díla La Coalition de 1701 contre la France; ?6/2?; minerál; velké dorotí kvítí. - 17. Oslí hlas; citoslovce; chirurgické vynětí; AsH3; temperamentní obyvatel slovenského města; skončit; srbský básník; česká konferenciérská dvojice; náležející autorovi publikace Bůh, nebe a peklo; druh Algeny; pohled; výtrus kapraďorostů. - 18. Běžný; Adyho dílo; značka finské střelné zbraně; ν; slovenské ženské jméno; zvuk při zívání; jamajský premiér + anglicky „sezonní“; ?6/5?; věštec z řeckých bájí; ctitel krásy (rusky). - 19. Členka jisté uklízecí čety; spojovací součásti; tanec; ?2/2?; střižná kopie; tripolská oáza; stará perská jednotka objemu; nastražit léčky. - 20. Komentář (k filmu); vlněná látka; plachetní loď; svěží; taktak; pr; český autor knihy o tanci; jugoslávský hokejový funkcionář; patřící dominikánskému prodavači odpustků; anglicky „čajový šálek“. - 21. Nájezd; slovenské pohoří; kočičí tlapky; mytická bytost; pozor; téčko; francouzské sídlo; anglicky „převoditelný“; autor Květů; rendlík. - 22. Druh hudebního stylu + zkratka západoevropského železničního systému; neveselá; sentimenty; houba; drama nigerijského výtvarníka. - 23. Příšera (podle Douchy); zástrčka (slovensky); příslušník íránského kočovného kmene; hry v cirku; francouzsky „pokořující“; autor Cesty do Petrohradu. - 24. Zaťaté ruce boxera po mnoha sezonách společného účinkování v jednom družstvu + kosmetické přípravky; pšš; zahraniční hudební vydavatelská firma. - 25. Matka Váliho; zkratka zemědělského družstva; pražský podnik; slitina mědi + křídový plaz; ?3?. - 26. Ala; moč; sloupek; účinky působení. - 27. Český básník; praktická část astrologie. - 28. Štít se třemi liliemi vyrůstajícími na kopečku.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 26. Triod; pelech. - 27. Autor Starého Američana; návyky. - 28. Podrazit vůdce germánských kmenů; suchopár; egyptský bůh; vykládati. - 29. Šarlat + ?4/1?; tráva; profil. - 30. Město nad Sočí; italský politik; lékařský přístroj; veselice. – 31. Hydroplán; dřívější název litevského města; pálenka; pseudonym slovinského překladatele; české město mající ve znaku mj. tři zelené jetelové trojlisty; jezero na Marsu; druhé období prvohor. – 32. Plod cizokrajného stromu; indický zakladatel neosannjásinského hnutí; ret; sluch Milouše + ohmataný; citoslovce; zakřupat; ?1?; Marchovo pojmenování tlustého jezevce. - 33. Piánko; český konstruktér mostů; obnovy (zdraví); rovněž; ukazovací zájmeno; sibiřská řeka; dědek; třetí stupeň diatonické stupnice (slovensky). - 34. Krevní tlak; dobýti (pevnost); lovecké volání; životní síla (v staroegyptském náboženství); ?6/1?; brouk; hlasitý projev radosti; Asiatka; jisté výdaje; domácké ženské jméno. - 35. Indická lokalita; římský řečník; sdružení podniků; neartikulované rozpačité zamumlání; ?2/1?; výkonný orgán; nemáčet ve vodě. - 36. Dánské mužské jméno; červ; belgické lázeňské město; druh poštovního balíku; španělsky „opiát“; ?2/3?; indické mužské jméno; ?6/6?; tahoun; alpaka. - 37. Sumerský velekněžský titul; člen skupiny Bauhaus; jiné jméno Olympie; Sever; planetka; hajánkovat; slovenský politik; ženské jméno; zlepšovatelčino + obyvatel asijského státu; iniciály autora Portrétu mých rodičů. - 38. Zmar; jak se zdá; chemické sloučeniny; druh litiny; plnit (třepotáky) šutrem; žok; určité chemické substituenty; moravská hora; doba kojení. - 39. Provést; speciální stupínek; ?8?. - 40. Činnost Smrti (podle Koubka); africký kmen; italské sídlo; ráček; hudebníci; pozorovati jistou záři (pochodní); bylina. - 41. Vyzvánět všemi zvony; ruské sídlo; japonský název korejského města; jistý tajný kulturní spolek; hodně ústrků; brazilské kaučukové plantáže; ?7?; kulhati. – 42. Sídlo v Bosně a Hercegovině; anglicky „znamení“; mít strach; pobřežní oblast Saúdské Arábie; derivát kyseliny s maximálním počtem alkoxylových skupin; osobní předpoklady; mayské božstvo. – 43. Španělsky „sněhobílý“; opory; britský matematik; svěditi; používat výrazy jako bonmotář či lépevěd; veslařské záběry. – 44. Mrně; srbský vrch; specializovaná mezinárodní organizace; kdo se dává zvát od ostatních, ale své přátele a kolegy sám nikdy nepozve; zákaznický. – 45. Pramenný tok Nilu; ovinovačka; řecké město; ?5?; ruský diplomat; výbuchová souhláska. – 46. Druh dezertu (regionálně užívaný španělský výraz); spoluhráč Baroše; kapacitní dioda; vyrobený z určitého druhu plastu (slovensky); hamburský mistr uměleckého řemesla (†1611). – 47. Kiribatský ostrov; město na Menamu; válce; anglicky „říje“. – 48. Evropská organizace pro vypouštění a vývoj kosmických nosných raket (zkratka); siroby; kdo pobízí. – 49. Připravit moučná jídla; předsíň; syrská bohyně; ?6/3?. – 50. Morálky; vodní pták; ves na levém břehu Labe. – 51. Tvrdá souhláska (v českém pravopise); italské město; krychlové nerosty. – 52. Chorvatský spisovatel; vztahující se k informačním technologiím. – 53. Africké etnikum. – 54. Kriminální delikt.


 

hádanKY   

Moto:             Tají tu kdekterá věta opice Starého světa.

 

1                               ZÁMĚNKA

        

                          Úzkonosí chodí bosí.

 

2               VSUVKA

Jistá čára přes rozpočet

zrak cizince kalí k ránu,

prý území v dáli pozná

též čipernost snědých pánů.

 

Radno se před nimi schovat,

jaképak s tím saky paky,

všichni z tlupy jsou už v háji,

tak op zmizel v háji taky.

 

3            OBLOŽKA

Kroužek zdobí nosný prvek,

křížovkářů srdce plesá,

v síťce schází už jen ryba,

nervozita v družstvu klesá.

 

Kamínek do mozaiky

poslední když borci měli,

radostí pak z toho díla

jako opi vyváděli.

 

4           PRONIKAČKA

Že se všechno zdaří, budí pivo zdání,

s písmem nestyda jak mayský věštec žvaní.

V Poděbradech žvanil výrobce skel méně -

opičí tam cviky popisoval ženě.

 

5             HLÁSKOVKA

            (10 – 9 4 5 6 5 4 8)

Opi zří paní moc ladného těla.

Milence ona ve svém srdci měla.

 

6              PŘÍPOJKA

Sytost barev zdobí ptáky,

mačkám spoušť a říkám ženě,

že muž mlátil opičáky.

Nebo že by obráceně?

 

7             VÝPUSTKA

Tyčka spadla, tanec nastal,

lov holt není karet hraní,

rána opa vyplašila,

tyhle kule srdce raní.

 

8          POLOVSUVKA

V zemi lady milá hledá,

v přítmí krajíc vábí láji,

nad ní v hávu vzrostlých palem

nehlučně op ořech tají.

 

9           OBMĚNKA

V rezervaci při krmení

grizzly není osamělý

o deváté u lomu.

Opice též sama není,

ta přenáší jako kočka

opičátko na stromu.

 

10          ČÁRKOVKA

Ptáci v zoo pyšně kráčí,

dívka ze vsi cumlá roksy,

špaček dá se sehnat v kleci,

když vzteklý op boří boxy.

 


 

logické úlohY   

 

Moto:             Opice v logice potěší nejvíce.


1. Kočkodani

Jestli umějí medvědi ušatí zlézat stromy ostošest, tak kočkodani tím spíše. Dnes máte za úkol číslo 106 vyjádřit s použitím všech číslic od 0 do 9, každé právě jednou bez převracení, jako součet tří kladných čísel bez užití mocnin, odmocnin, zlomků, znaků pro dolní a horní celou část reálného čísla, sum a funkcí. A znovu ta tři kladná desetinná čísla musejí být všechna větší než tři a menší než trojnásobek třetí mocniny tří. Zašlete nám jedno správné řešení a získáte 40 bodů.

 

2. Paviáni

Na některé z 24 větví okolo mřížky umístěte 17 paviánů, vždy nejvýše jednoho na jednu větev. Paviáni jsou různého stáří od 1 do 6 let. Čím je pavián starší, tím hlasitěji se ozývá. Všichni paviáni v jeden okamžik zařvou, řev každého z nich se rozléhá v osmi základních směrech přes tolik polí mřížky daleko, kolik má pavián roků. Čísla v mřížce udávají, kolik je v daném čtverci lesa slyšet paviánů. Za správně rozmístěné paviány (ve formě čísel značících jejich věk) na větvích získáte 30 bodů.

 

 

3. Mandrilové

Za den tlupa mandrilů nachodí v deštném pralese v průměru 8 km. Dnes hodlají mandrilové projít všemi 25 očíslovanými stanovišti na obrázku počínaje 1 a konče 1. Každým dalším stanovištěm musejí projít pouze jednou, stejným úsekem žádné stezky mezi zelení nesmějí projít víc než jednou a trasa jejich cesty se nikde nesmí křížit. Za správné zakreslení jejich cesty nebo vypsání správného sledu stanovišť získáte 10 bodů.

 

 

4. Makakové

Sportoviště makaků v zoo mělo tvar válce vysokého 5 metrů. Ve výšce dvou metrů měli ke stěnám výběhu tvaru válce upevněny tři rovné tyče ke sportování ve tvaru rovnostranného trojúhelníku (na obrázku zeleně). Řediteli zoo se to zdálo málo a nařídil zřízencům vetknout do stěn výběhu libovolný počet dalších rovných tyčí (na obrázku černě tři kusy z mnoha) ve výšce tří metrů, ať mají makakové pro skákání a šplh více možností. Je pravděpodobnost, že nové tyče nebudou kratší než jedna z těch tří dosavadních, rovna 1/2, 1/3, 1/4 nebo 1/5? Za správnou odpověď získáte 5 bodů, za její logické zdůvodnění dalších 25 bodů.

 


5. Guerézy

Ručkování na laně patří k oblíbeným sportům gueréz. Natáhněte mezi některé dvojice stromů lana tak, aby pro ně vznikla opičí dráha. Propojit je možné pouze dva sousední stromy ve stejné vodorovné řadě nebo stejném svislém sloupci. Mezi dvěma stromy je možné natáhnout nejvýše dvě lana. Z každého stromu musí být nakonec možné přelézt po laně na kterýkoliv jiný strom. Číslo na stromě udává, kolik z něj vede lan. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

6. Mangabejové

Rituální místo domorodého kmene navštívilo 75 mangabejů. Opice se rozsadily na pyramidu z dřevěných krychlí, jak je napadlo (viz obrázek). Aby se šamanovi podařil tajný rituál, potřebuje, aby v žádné řadě dvou směrů naznačených většími šipkami nebyl na dvou polích stejný počet opic a na každém poli v jedné řadě seděla minimálně jedna a maximálně pět opic. K tomu musí opice přesvědčit k několika přeskokům mezi dvěma sousedními pozicemi ve dvou sousedních patrech ve směru menších šipek. Přeskoky naznačte šipkami na bočních stěnách krychlí. Za správné řešení získáte 100 bodů minus 5 bodů za každý přeskok, minimálně 0 bodů.

 

 

7. Hulmani

Kolik je vlastně 36 hulmanů, když 6 x 6 hulmanů je 26 hulmanů? Za správnou odpověď získáte 10 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies