jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 68. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 3. srpna 2022 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7985 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Pouze pro toto 68. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2022 doplňte do PO Bachmannová: Slovník podkrkonošského nářečí (Academia 2016) a Štefáček: Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska (Libri 2010). Nebudete potřebovat z PD těchto 12 pramenů: ETK, Sokol, MEA, MELH, SAK, ESGV, EPM, SZv, VLS, LČL, MEH a ZKR-EU, z PO Křížek, Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri 1999) a Vágner: Afrika, život a smrt zvířat (Nakladatelství Svoboda 1987) a z elektronických pramenů Seznam planetek na https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

68. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 43

Od paseky se přilichotilo třaskavé vyzvánění hrkotek, hrubovlnné ovce … (1) popocházejí loučkou a měkkými pysky spásají trávník, v košáru na salaši vyrábí bača z ovčího mléka sýr a žinčici, ta je nejlepší od plicních neduhů. Darmo se nepraví: salaš – valašské nebe! Však co tu bývalo salašů! Na Svobodnéj vůli, Na Dolinkách, Na Rozepři, Na Labašce, Na Kabátě, Na Pasínkách, Na Haferníku. Na salaši hořel „dřevěný oheň“, zažehnutý třením dřívek, ten musel být na kolibách neustále udržován; kdyby přece jen uhasl, bača se vydal s kotlíkem na sousední kolibu pro trochu řeřavých uhlíků a cestou je rozdmýchával – vyhaslý oheň se nesměl zakládat uměle křesadlem, nemělo-li kolibu stihnout … (2). Oheň na kolibě platil za posvátný živel a soustřeďoval kolem sebe lidi, hřející se u doutnajícího pařezu a planoucího chvojí. Na besedu přicházeli … (3), občerstvili se žinčicí a naslouchali dávným zkazkám, teplou nocí zazněl hlas fujary a také staré lidové písně za doprovodu gajdoše nejednou vydrželi besedáři až do východu slunce a ranního dojení ovcí… Inu bylo to v době, kdy trávníky na stráních Beskyd a Javorníků spásaly ve stádech … (1) (s dlouhou hrubou vlnou), bírky (ty byly střapaté a celé bílé), ďubkaně (že měly po těle černé ďubky), pistule (s hubami černě postříkanými), vakeše (ty měly kolem očí černá kola) či kurnóty (s rovnými rohy).

Z dalších podomácku hotovených proutěných předmětů si dnes představíme pro domácí chov drůbeže důležité … (4) či kvočáky - … (5) pro hnízdění slepic, které umožňovaly přesně lokalizovat bezpečné líhnutí kuřat a zčásti i regulovat mimoděčnou snůšku vajec. K valašskému koloritu sice neodmyslitelně patří ovečky pasoucí se na pastvinách kolem dědin a samot, ale chovala se hojně i drůbež. Nebyla snad … (6), při které by nekdákaly slepice. A tak se … (4) hodily pro vlastní potřebu, nebo se se sousedy vyměnily za jiné potřebné zboží nebo se prodaly. Jejich … (7) byly vyšší než u košů na zemáky, … (4) totiž patřily spolu s košinami mezi ty … (8), které neuměl udělat každý! Na zimu se opatřila … (9) vrbového proutí nařezaného z vrb rostoucích na okraji rybníků, tůní a vodních toků a na mokřadech. A v období vegetačního klidu dospělí pletli proutěné … (8/1), děcka okukovala práci, ta starší už i pomáhala. Tata říkával, že když … (10) nebo … (11) opustí školní … (12), tak sice umí číst, psát a počítat, ale kumštu podomácké výroby se musí naučit doma.

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Dovnitř síťky doplňte pouze písmena a silné rozdělovací linky. Legendovým výrazům „rybník“ přísluší vpisované výrazy coby názvy našich rybníků. Skryty jsou 5. tajenka (10 6), 6. tajenka (6), 2. díl 8. tajenky (8), 3. díl 8. tajenky (4), 9. tajenka (6) a 10. tajenka (4). Tajenky vypište a vyznačte je v obrazci nebo uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Uštěpačný. - 2. Pěšák; ?4?. - 3. Jihoamerický indiánský kmen; byliny se žlutými kvítky; zhojení. - 4. Počáteční (fáze); španělsky "mít puklinu (o kovu)"; naše sídlo. - 5. Dívka; roční období; patřící francouzskému spisovateli (slovensky); divoši.6. Mládě skotu; vymřelý pták; patřící neurčité osobě; donáška; léčky. - 7. Bedna; druh telefonního přístroje; větší obytná místnost; divočáci.8. Kufr; norský polární badatel; podzim. - 9. Druh antilopy; gril; kanálové; průsvitky; lovecký pes. - 10. Orgán hmyzu; švédský archeolog; prostá sněhu; rostlina; ruské sídlo; americký politik; žid. 11. Postava z televizního seriálu Hvězdná brána; německy „tětiva“; padělky (slovensky); rod vodních bylin; kordofánský jazyk; půst v ramadánu; rozprostírat; příjmení jedné z postav z Krotitelů duchů II. – 12. ?11?; indiánský bůh smrti; francouzská řeka; vozík pro dopravu lidí; hudební nástroj; španělská vesnice; karetní výraz (v tarokách); americký herec. – 13. Závdavek; skutek; mrav; vůně; na nějakém místě; oltářní liturgická nádoba; odrůda rané karotky; Obecní dům (v Praze). – 14. Experimentální pracovna; učitel Komenského; kunovitá šelma; skvrny v souvislém porostu bakterií na agaru; alka; slovenská vesnice; jméno domácího zvířete. - 15. Lucifer; označení určitých příslušníků germánských kmenů; plátěná torna; verše; textilní stroj; americký herec; Švandova matka; spřádací stroj; slovenský filozof. – 16. Velitel vojska za krále Ély; postava z Hamleta; název pozemku na našem území; heraldické zvíře; plod určitého ovocného stromu; nožka (slovensky); část rostliny; slovenská osada. - 17. Výkon Komety; silniční; tesařské nástroje; vodopád v Plevenské oblasti; polské sídlo; rybník; rodiště spisovatele Marshalla. - 18. Shrbeně (slovensky); vodopád na řece Potaro; hráč v košíkové; nemladě; gondoly. – 19. Bretonské milostné písně; špatné dílo; dochucené solí; srázný výběžek země; ?1?. - 20. Druh jídla; ?8/1?; určitým způsobem ostřit nástroj na sečení. – 21. Slovenská hora; nestabilní; citoslovce. - 22. Značka mýdla; poskytování výživného. – 23. Vážnost znalce.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 19. Nešikovný člověk. - 20. Ševčíkův výtvarný kolega narozený o víkendu; házení kliky bufala. – 21. Pramice; nosočmelík; pochytati; cizokrajný strom. - 22. Chvilka; španělský básník; pryčny (zdrobněle). – 23. Nidikolní (pták); ?12?; jméno herečky mluvící animovanou postavu Jamie; začátek; ?2?. – 24. Italské mužské jméno; jedna z postav v řecké mytologii; přítok Amuru; důležitost; naše nakladatelství; souvislý porost stromů. – 25. Íčko; vousatí; konzervativec; příslušník určité náboženské sekty; stěrač; rybník; na místě položeném nízko; nuly.26. Stará francouzská jednotka objemu; hýřil; jihoamerická žába; Mertův hudební kolega narozený na Moravě; Mondovi; kadrnožka; špička; slova povzbuzování; mauritánské sídlo. – 27. Odrůda fazolu zahradního; název britského filmu z roku 2007; něco zcela bezvýznamného; změna; britský architekt; rostlina; ostrov ve Francouzské Polynésii; jednat; tedy; hadry. – 28. Tesklivé; pseudonym autorky románu Wychowanka; odrůda opálu; nadpřirozená bytost; ovar; zednický kámen; rostlina (lidový název). - 29. Finský herec; slovenské sportovní středisko; název videohry; liják; propast; průpověď; průjem; Svobodův filmový kolega narozený ve znamení Vodnáře. – 30. Citoslovce klepání; půvabná; rákos; puránské doprovodné božstvo; kornatá; cévka; rybník; pistácie; dobře. – 31. ?7?; loď; rumunské sídlo; francouzský kontrabasista; zpola; platidlo v antickém Řecku; ryšavá zvířata; kanadský hokejista. - 32. Ruská řeka; pohrabáč; škrob z hlíz manihotu obecného; kozácký důstojník v carském Rusku; nepěkný. – 33. Jméno kameramana Bulavského; přítok Moravy; vak; strhaně. – 34. Část Kropáčovy Vrutice; důlní lampy; sídlo na Moravě; a to. – 35. Kapradina; potupení; lepení; otěže. – 36. Pohárek v antickém Řecku (slovensky); číslovka; zastaveníčko. – 37. Hvězda v souhvězdí Střelce; francouzský herec. – 38. Nějaká část rytířského brnění; ?3?. – 39. Český písničkář.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 68. kolo JLA probíhalo od 7. července do 3. srpna 2022. Otevřít si můžete řešení 68. kola JLA, předběžné výsledky 68. kola JLA a ohlasy na 68. kolo JLA. Došlo 166 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies