jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 68. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 3. srpna 2022 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7985 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.


68. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

 Moto: Jen u šesti úloh sice třeba myslet na slepice.

1. Vejce v tetraminech
Na ploše rastru je umístěno 27 vajíček. Rozmístěte po liniích rastru 27 tetramin tak, aby pokryla celou plochu 108 bílých políček a v každém z tetramin leželo právě jedno vajíčko. Za správné řešení získáte 15 bodů.


2. Hitori se slepicemi
Začerněte některá pole obrazce tak, aby se v žádném řádku ani sloupci nevyskytovala žádná číslice ani slepice více než jednou. Začerněná políčka se nesmějí dotýkat stranou, rohem se však dotýkat mohou. Všechna bílá pole musí tvořit souvislou plochu, tzn., že z každého bílého pole musí vést cesta do libovolného jiného bílého pole přes strany bílých polí. Za správné řešení získáte 20 bodů.

3. Dělení oblastí
Rozdělte v obrazci každou silně ohraničenou oblast pouze po liniích rastru na dvě části tak, aby platilo, že žádné dvě plošně stejně velké nově vzniklé části nebudou mít společnou stranu nebo její část s výjimkou rohového bodu, tím se dotýkat mohou. Za správné řešení získáte 25 bodů.


4. Snůška vajec
Umístěte do některých polí obrazce jedno nebo dvě vejce. Čísla v některých polích obrazce udávají počet vajec v sousedících polích (pole mohou sousedit stranou nebo rohem). V polích s čísly nesmí ležet žádné vejce. Za správné řešení získáte 20 bodů.

5. Výběhy pro slepice
Obrazec představuje 19 výběhů pro 19 slepic. V každém svém výběhu (oblasti ohraničené tučnými čarami) snesla slepice dvě vajíčka. Snesla jedno, poté prošla všemi políčky výběhu tak, že se pohybovala vodorovně a svisle přes středy políček a každé políčko svého výběhu navštívila právě jednou, a v posledním políčku snesla druhé vajíčko. Přes přepážky nakreslené v některých výbězích se slepice nemůže dostat. Zakreslete do obrazce všechna vajíčka a cesty slepic za podmínky, že žádná dvě políčka, ve kterých leží vejce, spolu nesmějí sousedit stranou ani se dotýkat rohem, a to i když každé z nich leží v jiném výběhu (viz příklad). Za správné řešení získáte 20 bodů.


6. Černá pole
Začerněte některá políčka tak, aby splňovala následující podmínky: vpravo od obrazce jsou uvedeny stoupající hodnoty políček pro svislý směr, pod obrazcem jsou uvedeny stoupající hodnoty políček pro vodorovný směr, nad obrazcem a vlevo od obrazce jsou uvedeny součty hodnot začerněných políček v tom kterém směru (viz příklad). Za správné řešení získáte 25 bodů.


7. Velikonoční vajíčka
V krabici jsou poskládaná rozmalovaná velikonoční vajíčka. Domalujte je tak, aby v každém řádku a sloupci byl každý z vyobrazených vzorů (mezi příkladem a zadáním) právě jednou. Vzory lze pouze přemalovávat nebo vybarvovat již zadané (červenou barvou jako v zadání). Nelze již nakreslené segmenty vzorů vymazávat. Například zadaný červený obrys kolečka lze ponechat nevybarvený, vybarvit červeně (plné kolečko), překrýt červeným pruhem nebo vybarvit celé vejce červeně, nelze jej vymazat a získat bílé vejce, ani jej nelze překrýt dvěma červenými pruhy, jeho části by zůstaly vidět. Způsoby barevného upravování vajíček jsou patrny z příkladu. Za správné řešení získáte 25 bodů.

8. Slepice v kurníku
Dle pravidel logické úlohy Tlačenice (vizte http://cshak.cz/node/149) umístěte do 100 čtvercových polí rastru při dodržení délek samohlásek následujících 32 plemen slepic: AMERAUKÁNA, AMROKSKA, ANDALUSKA, ANKONA, ARAUKANA, ASILKA, AUSTRALKA, BARNEVELDKA, BRABANTKA, BRAHMÁNKA, BRAKELKA, BREDA, DORKINKA, FORVERKA, KASTILIÁNKA, KATALÁNKA, KOČINKA, KUBALAJA, KUSKA, LEGBARKA, LEGHORNKA, MALAJKA, MARANSKA, MINORKA, ORAVKA, ORLOVKA, PADUÁNKA, PLYMUTKA, SEBRITKA, VELSUMKA, VLAŠKA a VYANDOTKA. Za správné řešení získáte 30 bodů a jako bonus za každé písmenem neobsazené políčko 3 body navíc.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 68. kolo JLA probíhalo od 7. července do 3. srpna 2022. Otevřít si můžete řešení 68. kola JLA, předběžné výsledky 68. kola JLA a ohlasy na 68. kolo JLA. Došlo 166 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies