jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 68. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 3. srpna 2022 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7985 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.


68. KOLO

HÁDANKY

 Moto: V tajích hájí pozice kukaně a slepice.

1                                     ODSUVKA

Dvě posady do kotce nelze zvládnout bez otce.

2                    ZÁMĚNKA
Za sklady trápí kluk kluka skrz málo,
nebil se únosce Marpéssy s princi,
studentce husitství ve snu se zdálo,
jak chytí husitský bojovník minci.

Konečně „zatočí“ s panskými sobci
venkovská klepna, co slídila všude,
viděla flámovat rychtáře v obci,
brzy to vykládat kdekdo tu bude.

3                     VÝPUSTKA
Dva štíhlí brouci se chováním liší,
starý krám hlupáka kontury změní,
i mírné ťuknutí pětníci slyší,
provaz před rampami skejtaři cení.

Úředník s případem každý den stárne,
úlohy s káčetem řešila dcera,
napravit zlodějku léta je marné,
četníci opět ji zašili včera.

4                    ZÁMĚNKA
Placené volno miss baví ve Varně,
nejedna plastika poslání splní,
vytvářím zkosení komínu marně,
proč spíše nejsem, kde moře se vlní?

V práci se pánové věnují cenám,
dneska však spravují botu na Hradě,
dívky se tlacháním hlásily k ženám,
na kládě trůnily při sobě v řadě.

5                   PÁDOVKA
Po čase stružky na plážích se tvoří,
chvástal svá jednání s úspěchem chválí,
s množstvím slov v projevech špičky se moří,
Editu Olík zná, ona ho balí.

Po tanci žemlovky kluk sníst se snaží,
dravý pták přelétá stojatou vodu,
kvalitně pán domov mládeže stráží,
není jen u sebe v buňce u vchodu.

6                   PŘESMYČKA
         (5 7 4, 7 4 6 9 – 5 5 9 8 4 2 9)
Naoko nevoják cizinku mlátí,
což strážci zákona prokoukli záhy,
za důkaz dokument z archivu platí,
ten zvláštním dorazí letadlem z Prahy.

Nad hrami ogarů děda se zlostí,
celý den lítali a byli drzí,
hoši na sklonku dne čilosti prostí
bývali na kutích velice brzy.

7              ZÁHADNÝ NÁPIS
            (N: 65, J: 8 8 8 3 5 2 9)
Zůstaň i při lehkých dívčinách v noci!
Nasává sněžný muž vodku jen s ledem?
Holky strom spatřily z úřední moci.
Bílý sport prožívám jenom, když vedem.

Berly za sklizní ves nezří, ni snítko.
Čert mektá o duších u sklenky piva.
Předškolák od vedle pěkné je kvítko,
zas nos měl špinavý, jak už to bývá.

8                   ZÁMĚNKA
Kuba se chystá na zvýšení daní,
ovlivní poplatky zůstatek konta,
plod pěvec u hory zahlédl maní,
ve škole na pecky nestála fronta.

Našel pták pletivo v porostu trávy,
příbuzní na party hučeli pilně
do paní s velikou pokrývkou hlavy,
důmysl otce ji oslovil silně.

9                     VÝPUSTKA
Po trávě horníka práce šla ztuha,
na nákup hokejek trenér se těšil,
slintal na trubičky, šelma na druha,
to hajný s Gebrtem pytláky řešil.

Obilí zasel druh Hérakla v dáli,
botanik rostliny v bažinách chválí,
na Šancích přátelé závazky hráli,
někteří po hláškách schlíplí se zdáli.

10                  ZÁMĚNKA
Narovnat rozdíly vesnice touží,
dělník je tady nic, však svět ho poutá,
čtverhranná rouška při modlení slouží,
značnější šupina letí do kouta.

Akrobat vždycky se na salto těšil,
inflace je dnes jev na rozbor zralý,
z růstu cen pár byl paf, pronájem řešil,
raději zvolil si pokojík malý.

11                  OBNAŽKA
Herec pro žert muže hrozil mu smrtí,
Čeněk měl v dílně sraz, s mistrem se scházel,
vyrábí on stroj snad, co zbytky drtí,
Jozafat v Judaji keře prý sázel.

Hudební skladba se na věty dělí,
předpona dokáže zaměnit vidy,
moudra nám předali předkové skvělí,
přísloví pobaví nejenom židy.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 68. kolo JLA probíhalo od 7. července do 3. srpna 2022. Otevřít si můžete řešení 68. kola JLA, předběžné výsledky 68. kola JLA a ohlasy na 68. kolo JLA. Došlo 166 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies