jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 58. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 29. července 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6825 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
V tomto 58. kole JLA nebudete potřebovat z PZ a PD těchto 11 pramenů: NEOLOG 1, NEOLOG 2, ČBS, ETK, Sokol, MEA, ESGV, EPM, MSJM, NCS a ZKR-EU. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

58. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 33

Opouštíme areál Mlýnské doliny s myšlenkami na všechny ty dovedné řemeslníky a umělce, kteří dokázali dávno před námi vytvořit důmyslné a přitom vzhledné … (1), vdechnout jim … (2) a učinit z nich pomocníky člověka. Však kolikže se vždy vyskytovalo po valašských dědinách svérázných vynálezců, kteří se pokoušeli postavit turbínu či dokonce perpetuum mobile, na nejedné půdě vesnických chalup se jistotně ještě dnes povalují … (3) a konstrukce tajně sestrojených eroplánů, které nikdy nevzlétly do vzduchu.

Valašsko a dřevo patří neodmyslitelně k sobě. Každá … (4) byla dobrá, dalo se z ní ušpidlat hospodářské nářadí, a kdyby jenom na … (5)!

Dnes si z dřevěných valašských výrobků představíme sečkovici, … (6) na výrobu sečky neboli řezanky. Řezací stolice sestávala z dřevěného žlabu na třech (viz obrazec křížovek) nebo čtyřech nohách, na jehož konci byl k dřevěné páce přichycen kosíř ze staré kosy, později kolo s noži. Do žlabu se dávala dlouhá … (7), … (8), kopřivy a různé … (9), hlavně … (10), jetel a vojtěška. Materiál se ručně, později mechanicky, posunoval k řezacímu nástroji, kterým se nařezala směska na krátké kousky. Sečkou se krmil dobytek hlavně v zimě, a když byla jen ze slámy, tak se používala ke … (11). Sečku smíchanou s jadrným krmivem užívají k zimnímu dokrmování zvěře i myslivci, vedle ní se dávají zvěři např. žaludy, kaštany, … (8), řepa či sušené jetelové hlávky, tzv. … (12), ta hlavně srnčí zvěři.

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
 2 nesouměrné slabikové polomozaikové polodarvinovky a 3 nesouměrné shlukové polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 1. (9) a 12. tajenka (7), vypište je a vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Citoslovce vyjadřující ulehčení. - 2. Nic. – 3. Zemský mužíček. – 4. Esparto. – 5. Sazba. – 6. Marka. – 7. ?8?. – 8. Značka jednotky elektrického proudu; chemická značka astatu. – 9. Ukazovací zájmeno; metro; sprostoty. – 10. Balzám; vysokoškolák; sídlo nad Šeldou. – 11. Běda; uváděti výroky odpůrce; tenké vrstvy ledu. – 12. Iniciály člena skupiny Několik; vyskytovati se mimo hranice vlasti; zánět. – 13. Šídlo. - 14. Prodlouženě (v hudbě). - 15. Vzpamatovati se. – 16. ?9?. - 17. Cizokrajné dřevnaté rostliny. - 18. Triky; zde. – 19. Název určité obloukovky; hra v karty; grešle. - 20. Přezdívka bývalého německého cyklisty; zařízení na chytání zvěře; francouzský hudební skladatel; americký herec. - 21. Pocházející ze starověké říše; americký zpěvák; řecký matematik. – 22. Kolotoč; tropická tráva; trýznivá. - 23. Počáteční; nemluva; kotvice; pauza; únosce z Girolamiho filmu. – 24. Deprese; vozidlo k dopravě menších nákladů; neštěstí; strom. – 25. Náležející příbuzné; hlas jednoho z vodních ptáků; draze; náležející nadutci; nouze. - 26. Německý scenárista; žena vše kazící; pecka; kluk. – 27. Švédský saxofonista; anglický malíř a grafik; velmi mnoho provazů; město, se kterým je spojován otec bohyně Mínákší; jazyk obyvatel určité části Severní Ameriky. – 28. Chloupek na okraji očních víček; francouzský herec; šiška; druh hustého mazadla (slovensky); houska z černé mouky. - 29. Toulavé ženy; slovinský výraz pro muže; pšenice; pracovník v železárnách. - 30. Surově; stupeň technické vyspělosti karatisty; kříčky u vah; antická nádoba; kuchař. - 31. Stejný; citoslovce vyjadřující pocit bezstarostnosti; náš hokejový reprezentant; národnost v Číně; název gruzínského filmu. - 32. Síň; slovenský pedagog; člen našeho smyčcového kvarteta; cár; bezmotorová letadla. - 33. Fetiš; starší pojmenování ondatry; indonéský ostrov; sekáč; český hudební skladatel. - 34. Namočení; skála; jiný slovenský výraz pro lesy; jupí; krmelec. – 35. Opička; americký zvukař; svaly; klepavý zvuk; šprotavský jirchář. - 36. Izraelský střihač; druh dřeva; hic; kštice; vynalézt; stavené kovy. - 37. Jméno feny (nelovecké); rostlinná vlákna; háky; pískoty. - 38. Čínský politik 19. století; domácímu zvířeti vlastní; odpor; slovenský filmový režisér. - 39. Hezká dívka; ruské pohoří; britský fyzik. - 40. Dvouděložná rostlina.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 31. Ruská řeka; konflikt; zkratka jedné z našich univerzit; vyučovací předmět. - 32. Dřívější platidlo evropského státu; ozdoby; příbuzný (dle Čelakovského); unaveně; prohlížeti pevnostní vězení. - 33. Určitým způsobem spletené vlasy; ?11?; měsíc v starožidovském kalendáři; vztahující se k obci u Poděbrad; pálka; rybí mládě; český herec; Seveřan; zaschlé výměsky v očích po spánku; samci antilop; dostat se do květu (podle Heyduka); anglicky "notářský". - 34. Druh jídla; dřívější platidlo evropského státu; zubovina; hra s kuličkami; architektonický prvek; ostuda; míčová hra; netečnost; základ žlučových barviv; paráda; progrese; jugoslávský maršál; francouzský lékař. – 35. Autor knihy o bitvě u Waterloo; rozličná; ?10?; aminokyselina; hit irské rockové skupiny; patřící dívce jistého domáckého jména; mužské jméno; sliz v očích (slovensky); labužník; švédský politik; kov; kazašská řeka; autor prózy v Malém čtenáři; slovinský výraz pro manželovu svobodnou sestru; český malíř. - 36. Mající určitou barvu; dům; vnějšky; hloupé řeči; nehořlavé syntetické vlákno; strup; babička; třásně; odnož; ?4?; půvabná; špalek; dloubati; prameny; chemická značka lanthanu. - 37. Poklad; pozadí keře; ?3?; slovenský výraz pro pracku; slaměné pouzdro na penis; znak; předložka; paroly; indický hudební nástroj; dvoustěžňová lodice; roští; plnovous; časně; vzbuzovati (odpor); ?5?. - 38. Americká herečka; druh vozíku; filipínské sídlo; dítě; rostlina; dřevník; určitá barviva; sídlo na území Podkarpatské Rusi; ?2?; zemědělský nástroj; kunovitá šelma; určitá písčitá krajina; část cizokrajného oděvu; patřící domácímu zvířeti jistého jména. - 39. Anglický biochemik; úspěšný člověk; íránský ostrov; vzory (slovensky); falc založená Karlem I. Velikým; jméno Šeherezádina tchána; role německé herečky Münster; srdce; cizí směnka; karetní hra; středisko mayské říše; barvivo. - 40. Srbský název amerického hororu; kroužek; lotyšský hudební nástroj; unavená; ?7?; turecká řeka; flusy; zpěvný pták; jedovatý had; patřící jednomu z rodičů. - 41. Nářeční výraz pro slunéčko; shnilý; sráz; nůše na přenášení věcí na zádech; tažení; armatura; všechny zdvihy v karetní hře; textilie; ?6?; zmoct. – 42. Dřívější platidlo evropského státu; domácké ženské jméno; svatyně; mamonit; anglicky "podélné nůžky"; látka vystavená toku částic v reaktoru; pistole; vláčet. – 43. Slovenský výraz pro vraha; prémie; kalupy. 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 59. kolo JLA probíhalo od 10. září do 7. října 2020. Otevřít si můžete řešení 59. kola JLA, předběžné výsledky 59. kola JLA nebo ohlasy na 59. kolo JLA. Kolo bylo věnováno ovcím, došlo 162 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies