jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 58. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 29. července 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6825 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

58. KOLO

HÁDANKY

 Moto: Nejen sláma, seno, tráva sečkovicí se řezává.

1                                   ODSUVKA

Všelijaká zařízení slámu, seno, trávu změní.

2             ZÁHADNÝ NÁPIS
Aplaus za nátěr dělníka těší,
rostliny ženy přes otvory klade,
keříky při deskách bony si věší,
u staveb zvířata chrání své mladé.

Hledá hráč místo na golfovém hřišti,
vzrušení obec na Plzeňsku čeká,
shání tác s kolečky salámu svišti,
obměna sestavy příznivce leká.

Lanaři v kopané nebyli skoupí,
Houslicím oddaně fandila žena,
všem ona říkala, že byli hloupí
hráči, již střídali kluby bez jména.

3                OBNAŽKA
Chrabrý král věrné své rytíře shání,
bylina zahojí zjizvené štychy,
užívám dialekt po číši paní,
pro samé provazy nevidím pychy.

Mámení medvídci zažili s trávou,
k oslavě při hudbě dobrý byl důvod,
paní měl čiperný hudebník zdravou,
na ní byl patrný venkovský původ.

4                ZÁMĚNKA
Zlé časy přináší prázdnoty nitra,
choroba dítěte rodiče leká,
jazyk na zámek si hlava dá zítra,
přistání letadla piloty čeká,
mecheche užité prostory mění,
v pokoji hlavouna pořádek není.

5                PŘESUNKA
Bylina léčila, pramice pluly,
cukroví vonělo při Božím těle,
oblý vrch chránil ves, když větry duly,
turecký zápasník zvládal chvat skvěle.

Na uzel dobytek narazil kdesi,
vrchnost zas poddaným zvýšila daně,
pastýři křičeli jako na lesy,
několik takových mluvilo planě.

6                 OBNAŽKA
Po jemném dešti sport dělat lze znova,
výjimka ovlivní pozice vlády,
ozdoba na dresu nebyla nová,
dovednost Bubníka neměla vady,
manželka písaře pamětní knihy
všeho se zbytečně leká u Říhy.

7                 POSUNKA
Statného zbrojnoše úd stařec chválí,
prosťáček dialog vede při chvojí,
trápení s hvězdami náš trenér halí,
pořádná legrace šestáky stojí.

Nádoba přetekla – nešťastná věta,
falešný věštec s ní v nepravou chvíli
předvídal včerejší skončení světa,
přelstění sektáři řádně ho zbili.

8                 OBMĚNKA
Zrak saně přeměří mužovy druhy,
drahoušek pod stromem nakrmí dívku,
příjemná příbuzná vyžehlí dluhy,
které strýc nasekal dosud při pivku,
všechno svým zásahem pokazí dřevo,
že se to těžko dá napravit, Evo.

9                 OBNAŽKA
Zlé tváře s maníky, kteří se ptali,
nehnuly ani přes paličky v dlaních,
hráč vedle zástupů fanoušků válí,
svářečky podivín vezl na saních,
myšlenky na dálku vnímala žena,
mizela z paměti, ač byla ctěna.

10               ZÁMĚNKA
Za mořem linie břehů se vine,
správný chlap část pece nemá na háku,
smíšené mixy dnes porážka mine,
příbuzných jitra vždy zdobí zpěv ptáků.
Prvního máje to zaznělo v sálu,
farmář je pochován již od Tří králů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 59. kolo JLA probíhalo od 10. září do 7. října 2020. Otevřít si můžete řešení 59. kola JLA, předběžné výsledky 59. kola JLA nebo ohlasy na 59. kolo JLA. Kolo bylo věnováno ovcím, došlo 162 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies