jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 49. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 10. října 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5700 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

49. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Na formanské povolání pár vzpomínek je tu k mání.

1. Jízda po strništi
Forman se s vozem dostane podél strniště (šrafovaná plocha) po cestě dlouhé 35 km (silná čára) z bodu A do bodu B za tři a půl hodiny. Kdykoli může z cesty zahnout a trasu do bodu B si zkrátit jízdou po strništi. Na strništi ovšem rychlost jeho povozu klesne o 25 %. Za správné určení trasy, po které se forman z bodu A do bodu B dostane nejrychleji, získáte 20 bodů.

2. Forman na tržišti
Forman rozváží zboží po tržišti rozděleném na 9 x 9 polí. Ve čtyřech polích jsou vepsány číslice. Vepište do ostatních polí po jedné číslici tak, aby obsahovala každá řada, každý sloupec a každý silně ohraničený prostor 3 x 3 pole devět různých číslic 1 až 9 a zároveň aby z kteréhokoli pole se šipkou projel forman všechna ostatní pole se šipkami, na každém se právě jednou zastavil a znovu se vrátil do výchozího pole. Při jízdě forman postoupí z pole se šipkou ve směru šipky vždy o tolik délek stran jednoho pole na další pole se šipkou, kolik je hodnota číslice v daném poli, na tomto poli vyloží zboží a pokračuje tímto systémem dál. Za správné řešení získáte 20 bodů.

3. Formanská jízda
Forman má za úkol projet celou čtvercovou oblast tak, že navštíví každé políčko právě jednou. Zakreslete do rastru jeho cestu jako spojitou lomenou uzavřenou čáru (smyčku), která se sama sebe nedotýká ani neprotíná. Může vést vodorovně nebo svisle, spojuje středy políček. Číslo v políčku představuje součet délek obou dvou přímých úseků jeho cesty vycházejících z daného políčka. Za správné řešení získáte 25 bodů.

4. Řada formanských vozů
Prvního koně v řadě formanských povozů vedl forman za uzdu a za posledním vozem kráčel pacholek. Vzdálenost mezi nimi byla 100 metrů. Pacholek vyběhl za formanem se vzkazem, doběhl k němu, předal vzkaz a stálou rychlostí se vrátil na konec řady. Za čas, který k tomu spotřeboval (pomiňte čas předání vzkazu), urazila řada formanských vozů 100 metrů. Jak dlouhou cestu urazil pacholek? Za správnou odpověď získáte 15 bodů.

5. Vozka v pentominech
V obdélníku 10 x 6 polí zakreslete hranice všech 12 z kompletní sady různých pentomin tak, aby každé z nich obsahovalo všech pět písmen ze slova VOZKA. Pentomina můžete jakkoliv otáčet i zrcadlově převracet. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies