jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 49. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 10. října 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5700 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Ze seznamu pramenů nebudete ve 49. kole JLA potřebovat z PZ a PD těchto 10 pramenů: SCS-K (2005), KNAP 1 (1978), ETK, Sokol, MELH, SAK, EPM, MSJM, NCS a ZKR-EU. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

49. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 24

Připojil jsem se k návštěvníkům staré vozovny a vstoupil do zvláštního světa. Po obou stranách mohutného prostoru … (1), věru ani nestačím přečíst popisky u žebřiňáku, hnojníku, u ručních a potažních sání, jednoduchého žacího stroje lopaťáku a bubnové mlátičky, a ještě je tu dvoukolový … (2) s košatinou a plachtou taliga, kolečko, … (3), kára na převoz sudů… Ovšem též zemědělské nářadí, … (4), … (5), hrábě, … (6), … (7), dále k dopravě osob zase bryčky, sáně s prkennými postranicemi, vozy s košinou … (8) a uheršťáky…
Dnes si připomeneme z dřívějších povolání formany, což byl kdysi důležitý cech. Vždyť dokud nebylo železnic, obstarávali … (9) všeho druhu. Do Dolní země (do Komárna, Prešpurku a Peštu) vozili podomácky ustrouhaný … (10), vlnu, kmín a ščípalky - … (11). Tam naložili víno a sukno a odvezli to do Krakova. Ve Věličce nabrali sůl a tu přivezli domů na Horňáky. Jak se rozrůstaly karlovická, vsetínská a krásenská huť, vozili formani do světa sklo a nazpět přiváželi … (12), sodu či jemný písek. Z Valach se vyváželo také … (13) a výrobky ze dřeva: putny, … (14), … (15) či křiváky, dovážela se uherská mouka, haličský … (16), ostravské … (17) a … (18). Bylo co vozit a formani měli vždy o práci postaráno.
Na pevných fasuňkových vozech byla na obloucích upevněná … (19) a vepředu … (20), na kterém vozka sedával. K vybavení formana patřil … (21), brzda, opálka na krmivo, … (22), … (23), kbelík s kolomazí a samozřejmě bič. Do nepohody musel mít forman holínkové boty, v zimě papuče, … (24) z hrubého domácího sukna nebo ovčí kožuch, kožené gatě, baranicu a palčáky.
O formanech se vyprávěly všelijaké historky, jedna z nich přešla i do lidové písně. To když byla … (25), tak prý odvážný valašský forman vezl … (26) do obležené Vídně, ale když mu tam jeho zboží hanili, dopálil se a zajel s povozem do protivníkova … (27), kde vše dobře prodal. Obrazec křížovek tvoří … (28).

 

šikmý NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKový celek:
jedna shodná shluková mozaikovka, dvě shodné střídavé polomozaikovky, dvě souměrné a sedm nesouměrných střídavých polomozaikovek (čtyři dvojice z posledních devíti uvedených křížovek tvoří zrcadlové páry, u nichž je shoda uplatněna tak,
že jsou vůči sobě graficky i výrazově vzájemně zrcadlové)

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro 3 shodné křížovky i pro 4 zrcadlové páry křížovek je uvedena pouze ve směru zleva vpravo dolů. Skryty jsou 3. díl 1. tajenky (8 10), 3. (6) a 9. tajenka (9 5), 2. díl 17. tajenky (4), 25. (5 1 6) a 28. tajenka (9 8). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. ?16?; křik + staroegyptský duchovní dvojník. - 2. Citoslovce; americký herec; ?15?; ?18?. - 3. Štěty; kolem; čuňata; had. - 4. ?23?; ozývat se jistým ptačím hlasem; nátělníky; kvádro; limity. - 5. Anglická rocková skupina; tahat provazem; Asiatka; Viktor Oliva; peníze. - 6. Rakouský politik; ?6?; ?4?; ?26?. - 7. Sport; tabák; epos z roku 1517; lepá; hmyz; kmotra. - 8. ?22?; indické platidlo; duhovka; odrůda dřevin z čeledi zimolezovitých; cloumat; ruka; vojenská hodnost. - 9. Selský vůz; spojení materiálů; dravý pták; bývalý ředitel Filmového studia Barrandov; dřevina; mánička; vůz k dopravě; ukazovací zájmeno. - 10. ?1/2?; koruna; ?8?; spát; ?14?; hráč ve formaci s Vitoušem; ?19?; kopaná; zloděj. - 11. Četník; šifra žáka estetika Hostinského; představitel Stana v americkém seriálu; tlumit; Ján Nagy; planetka; rarášek; rychle pohybovat; anglický teolog; druh tibetské stupy. - 12. ?11/1?; rostlina; antické město; strom; záhyb; dutina; argentinská herečka; darebák; mžourat; cestovní vůz; syn německého feudála ve filmu z roku 1925. - 13. Basa; plněné určitým plynem (výbojky); český herec; příjmení jedné z Moučkových rolí; šátek; porážet; noty; v; jméno herečky Sherman; kukačka; divadlo v Benátkách. - 14. Kůň; ?21?; ?7?; ?13?; ?2?; ?1/1?; nůž na sečkovici (slovensky); brouk; knoflík; popová skladba pomalého tempa. - 15. Který; Antonio Scarpa; dokončiti setí; žadonění; hák; student; uvolnění; Queirozův román; jezdec (slovensky); způsobit někomu zranění surovou hrou; poživatina v podobě pomazánky; rostlina. – 16. Část textilního stroje; hajný; špatný hráč; poddajné; španělský jezuita; územní správní jednotka v Mongolsku; část Prahy; ves v Čechách; infekční činitelé; dekorativní textilie; cenná; autor Daleké cesty; rostliny. - 17. Zastat; Toni Ucci; domácké ženské jméno; brky; dřevo z lesní probírky; arcidílo polské poezie; italská řeka; vlídní; postava z filmu s rolí D´Artagnana; poema autora pionýrské hymny; kousek (sněhu); zevloun; útrapa. - 18. Zatáhnout; pochvala; český kněz; ?24?; ?27?; ?12?; ?11/2?; větev; zahraniční rozhlasová stanice; prádelník; členovec; krucánek; omítka; španělský malíř. – 19. Hlodavec; dostatečná; chemická sloučenina; slovenská řeka; tkanina; vodohospodářský proces; klínovitě tvarovaná cihla; lézt; krátké štětinovité výrůstky; žlábek; sledovačka; balení; plaz. - 20. Název amerického filmu; mást; ženy mající děti; český politik; rod brouků; typ mostu; nesnáz; zaslíbení; německý dramatik; hudebnice; deska + citoslovce. - 21. Úspěch; obratný; váhání; díl; sklíčenost; filmová představitelka Nell; údolní tvar stržové povahy; obráběcí stroj; dřevař; rybářská síť; křičet; druh hedvábí; ruční nářadí. - 22. Choť sourozence druhého z manželů; ?10?; René Kollo; český herec; ?5?; měřicí přístroj; konžské sídlo; jmenovka; jít; osmažený špek; želet; ou; čtyřkolka (slovensky). – 23. Uhlovodík; strom; kůň; luštěnina; název noty; kříženec levharta a lvice; český houslista; systémy nadpřirozených sil; lomcovat; pták pěvec; lakomec; i; pásek. – 24. Mužský svrchní oděv; těžké víno; spisové materiály; znamení krásy na čele indických žen; tíž; keřík; překážka; tance; český malíř; nápoj; maliský atlet. – 25. Podrážka; muslimská modlitebna; s; kočka (v dětské řeči); závěs; alelomorfy; polodrahokam; vršek; kalibr; makovice; vzplanutí. – 26. Americký umělec; albánské město; posilovna; škytat; talíř; chlapi; plošinový vůz; humence; tkanina; gymnastický prvek. – 27. Slitina; pospíchat; varianta; stálezelený keř; holub; ulehčovati; předchozí; Odinův kouzelný prsten; potěšení. – 28. Francouzský skladatel; bývalý nizozemský ostrov; deka; český elektrotechnik; stříbřitě; Scharfenbergerův spoluhráč. - 29. Ernst Mach; domácké mužské jméno; míčová hra; čínská provincie; vedoucí; souhvězdí; britský fyzik. - 30. Zvýšené části kamen; prahnout; ryby; hruď; panovnický titul; strunatec; citoslovce; bít se. - 31. Šlápoty; uši; zřícenina; ?17/1?; rostlina; švartna; obchodní příručí. - 32. Pomluva; český bioklimatolog; marnivá ženská; citoslovce; bájná řeka; sráz (slovensky). - 33. Míza; samec vrány; skotská řeka; celní kód Paraguaye; rostliny. - 34. Tahák; předislámský bůh. - 35. Běhání.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 19. Schvátiti. - 20. Tvrdý. – 21. Tanec; stoka. - 22. Mizérie; dělník. – 23. Slabý zvuk; chmuřit; skřítek. – 24. Český lékař (Jiří); nemotora; nerost. – 25. Jméno psa; šlapat (v něčem); mezera. – 26. Český režisér; totožný; honička. – 27. Skupina dvou not místo tří téže hodnoty; krajina v arabském světě; stromy. – 28. Památníky ve Francii; brouk; náměstí. - 29. Rostlinami vytvořený útulek pro živočichy; skoby; švýcarský přírodopisec. - 30. Podstavec; anglické ženské jméno; příval. - 31. Nádobka na brousek; pirát; obětní misky. - 32. Vana; hýčkat; rokyta. - 33. Opary (zdrobněle); něco okrajového; žár. - 34. Beran; ?20?; nezbytí. - 35. Lihovina; chřestit; prosťáček. - 36. Moučníky; jídlo. - 37. Barvicí prášek do kopírek; postava v Tímárově filmu. - 38. Asistent; náložka. – 39. Písmeno. – 40. Obětiště.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies