jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 49. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 10. října 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5700 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

49. KOLO

HÁDANKY

Moto: Desítka hádanek tady je,
               v nich sláva formanská ožije.

1          PŘESMYČKA (N: 2 8 5)

Forman byl do práce zarytý,
svlačec když točil se za rýty.

2          ODSUVKA SLOVNÍ
Babička Barunky poznala škrábání,
navštívil špitál chlap, co přes pysk utržil,
kámoši našli ho, osel stál za bání,
záložník utekl, pro kov ten kmotr žil.

Zpětný chod fetku zve v lékařské prostory,
rostlina zakryla deklíky v showroomu,
Evžen drink popíjel, znuděnec ze story,
nejeden trumbera jednal bez rozumu.

3          OBNAŽKA
Minerál a lipid k tomu,
výzkumnice, dejte stranou,
zkypříte zem kolem stromu,
výstřih máte na vybranou.

Iva roste při pokusech,
intelekt má práce dosti,
málokterá chytrá žena
mívá pocit zbytečnosti.

4          ZÁHADNÝ NÁPIS
Osvědčení nástroj nemá,
soused drží kudlu s kuší,
bohyněvzdušné šaty
při boleru, moc jí sluší,
trávy odér prozrazuje,
finské město zimu tuší.

Před lijákem se muž ukryl
na vozidle povozníka
v přítmí krytu prostorného,
ať si kdo chce, co chce, říká.

5          ZÁMĚNKA
Pletivo stonku lnu botanik studuje,
součásti rentgenek prověří lékaři,
plavidla znalec zná, škytavku má z ruje,
ozimé obilí vyroste na jaře,
dle snílka vyšlo to nastejno u sluje,
zda lilo anebo padaly trakaře.

6          VYBÍRAČKA
Pořídil si borec racky,
rybka mizí, voda zurčí,
francouzského skladatele
skladby paní v černém určí.

Části hřiště brankář střeží,
zahlédne zrak ptáka fáro
celebrity – inu čtverák,
ten se vyzná ve všem, Járo.

7          PRONIKAČKA
Shluk lidí vzruší spor, proč plachta promoká,
kvíz herec podstoupí, ale ne všechno ví,
střílí směs k výrobě sladkostí od oka,
„máš to za minus tři,“ dívka lže Sašovi.

Cigáro za deště je skoro na pytel,
ve vlhku porucha drátů se vytvoří,
řeč s mladší šprýmařkou dá v letech ředitel,
každý z nich o něčem rozdílném hovoří.

8          PŘESUNKA
Plevelné rybičky drahoty neřeší,
než dívka u řeky šaty si svleče.
Komůrka schopného experta netěší,
dokázal velmi moc, čas se v ní vleče.

9          VÝLUČKA
Sta ozdob a jemná paní
a co ještě chůvu těší?
Pospíchala malá domů.
Pijanka štká, křikloun hřeší,
uhnala ho kráska, řváče,
že vyniká kecal, chápal,
viděl květy u sekáče.
Prodavač u krámku chrápal.

10           OBMĚNKA
   (N: 4 6 2 4, 2 3 4 5 5, 1 5 4)
Něčí nápoj drží žena.
Již snad vláha květy svlaží.
Žádostivost údy zvedá.
Forman svoje koně stráží.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies