jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 8. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 4. srpna 2010 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.e-rebus.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 1000 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

8. KOLO

 

křížovKY

 

Změny v použitých pramenech

 

Pouze pro toto 8. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2010 zaměňte u PD pramen MSJM za Smolkovu Malou encyklopedii hudby, u PO si doplňte Slovník spisovatelů Latinské Ameriky (Libri 1996) a u pramenů v elektronické podobě Filmovou databázi na http://www.fdb.cz. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

 

valašské dřevěné sakrální stavby - 3

 

Vesnici ... (1) založil majitel rožnovského panství ... (2) roku 1714. ... (1) leží na území, na které si už před jejich založením činily ... (3) rožnovské a vsetínské panství a také ... (4). V roce 1734 došlo ke kompromisnímu řešení a hranice s Uhrami se přesunula z hřebene Javorníků na jejich úbočí směrem, kde teče ... (5). Pokračovaly také spory s panstvím vsetínským, které skončily v roce 1774 rozdělením vesnice na Velké a Malé ... (1). Zde se nachází ... (6), v jejíž horní části byla v 80. letech 19. století postavena jednoduchá ... (7). První ... (8), zavěšený v rozsoše, pocházel z roku 1881. Nynější malá ... (9) se zvonkem pochází z roku 1956 a zdobí Malé ... (1) více stranou cesty, nežli byla původní stavba. Jde o podobnou stavbu jako byla původní ... (7), obitá je svisle kladenými prkny a zakončuje ji dvakrát odstupňovaná ... (10). Zajímavá je ... (11) zvonku – původně byl zavěšen na zvonici v Léskovém, později na lípě v Miloňově.

 

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 nesouměrná střídavá polomozaikovka s max. 3 písmeny v políčku

a 5 nesouměrných střídavých polomozaikovek s max. 2 písmeny v políčku

 

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 1. tajenka (1) – 9, 2. tajenka (2/1) – 5 7 a (2/2) – 2 8, 4. tajenka (4/1) - 7 a (4/2) – 6, 5. tajenka (5) – 5, 7. tajenka (7) – 9 7, 8. tajenka (8) – 4, 9. tajenka (9) – 7 5 7 11, 10. tajenka (10/1) – 10 a (10/2) – 7 a 11. tajenka (11) – 8.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Ovál. - 2. Preformista. - 3. Nerost. - 4. Průmyslová; soustředěnosti; časnosti. - 5. Rybářská síť; v esperantu „zával“; části nohou; rozmělniti. - 6. V esperantu „nažka“; části listů; jméno prozaičky Novákové; v esperantu „triod“; francouzský kraj; provazy. - 7. Citoslovce nelibosti; sorbit; uchvátit; tedy; místo výskytu stilbitu; dívčí jméno; bambutský bůh. - 8. Řasy; ohrada pro koně; starořecký epický básník; citoslovce střelby; pesticid; omáčka; napěchovati. - 9. Americký spisovatel; planetka; rádce krále Filippa; autor Sylvie; africká čarodějnice; ozdoby lustru; dobré jitro; Buddovo jméno; co do. - 10. Žízeň; shluk; štvanice; rukojeť otky; hraní karet; lampička; vykuchati; rostlina; Naja. - 11. Těstíčka + druh dřeva (slovensky); český kněz; druh východoindického kartounu; částečné výlovy ryb; nepatrná; v esperantu „vejčitý“; kazašské závody jezdců s rychlým spřežením; řecký název Karinu. - 12. Sekati; český scénograf; Vrázovo dílo; tuláctví; ráz; kanadské jezero; Numminenovo jméno; Erka; téčko. - 13. Rozumová + oskar; třísloviny; motýl; sourozenec jen po otci; Marxův žák; středověký asijský stát; mnohonožka; zvratné zájmeno; kubánský romanopisec. - 14. Sudokopytník; rozmluva; členovec; vychytrale; předek skotu; španělsky „zaplavit“; románský; kromě; svatyně; české sídlo; španělsky „užívající“. - 15. Dračí; rozbor; autor Olivetské hory; patřící maďarskému národnímu buditeli (slovensky); vědro; rumunský atlet; vydávati jisté zvuky; druh jídla (slovensky); titul guvernéra (v japonském prostředí); keř; koruny; americký prozaik; pole. - 16. Pantalouny; přesvědčení; atributy hmoty + ztrátový čas; číška; sedlina; zánět kůže; mrazova sestřice; bylina; jistým způsobem vypouštěti. - 17. Jamajský básník; slova; kámoš jistého domáckého jména (anglicky); svalová bolest; part; perioda (slovensky); německý astronom; roští; společník; slovensky „kovově“; pohoří v Mali. - 18. Stará loutna + italský filolog; týkající se reakčního hnutí za carského Ruska; český novinář; běh; země; anglicky „tácy“; plody cizokrajné rostliny; římská číslice; ráček; patřící českému malíři. - 19. Tanášek; chocholy na vojenských přilbicích; hrnce; Táliiny; anodynum; nehody; přestávat svítit; petkový (zkratka); hraniční část mezi dvěma biocenózami. - 20. Parafíny + záměry; deska; rudá bouře; spalování; český kytarista; podčárník; pozvednouti; týkající se znečišťujících příměsí ve vzduchu. - 21. Nesmírná + německá řeka; kryt; odvedenec; duševně vyspěti; klavikula; spoluhráč Johnsona; Kiki; přítok Irpeně + pozbýti sil. - 22. Podoby; ?6/1?; ?3?; průdušky; chodící po vlastních podrážkách; český prozaik; vůbec ne; italský režisér; druh koňského udidla. – 23. Název posvátného fíkovníku; kotrmelec; gáza; páčidlo; úpění; ukazatel cesty; způsob lovu; běh; italský stavitel; podstupeň lutetu; země Fulbů. - 24. Italské město; silnice mezi Panamou a Portobelem; anglicky „jídlo“; kontrola; Wagnerovo dílo; podstavec; držet v porobě. - 25. Místo na Taviuni; svlékání; šat; bezvýchodnost nějaké obtížné otázky; hafani. – 26. Dcera Sangaria; zlámanice; rybářská síť. - 27. Jistý hráč karet; citoslovce zvuku zvířat. – 28. Kytara. - 29. Blundračka. - 30. „Papež hugenotů“. – 31. Hrob; spojka. – 32. Cizokrajné jídlo. - 33. Zpívaná slabika.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 34. Jméno autora filmu Píseň o kameni. - 35. Dřívější název slovenské řeky; název posvátného fíkovníku. – 36. Republikánská strana. – 37. Třída. – 38. Druh přístroje; citoslovce nelibosti. – 39. V esperantu „stohová“; ?6/2?; bání. - 40. Eneolitická kultura; zkrácené vyjádření; německý lékař; spolky. - 41. Pákistánská řeka; choří; stolice; skrblíci; úloha; nežádoucí přezařování světla v obrazovkách; páčko. – 42. Zármutky; tříti; Farandouriin společník; krásní; umírající labuť; týkající se skvrnky (v pleti); kára; pohled; čepice. - 43. Spojka; hrknutí + vyhraná částka; italský bobista; řeka v Bosně a Hercegovině; amastie; pivní; síťka na ptáky; titul vysokoškolského učitele; bujný kůň (slovensky). - 44. Obrušování hornin pískem; maškarní pláště + převaha; Cupido; lisař; ruské délkové míry; konec; habán; súdánské vádí. - 45. Začínající sprejer; tkaniny (slovensky); římský básník; druh polévky (slovensky); německý dramatik; salvadorský politik; arogance; uherské mince + litevsky "panel“; kozí mýdlo. - 46. Ivanovovo jméno; loketní kost; nachýlení; plachetky; části motáku; třapce; japonské platidlo; hormon; náš motorista; ghanské sídlo. - 47. Tremolo; limit; tanec; přerušovaný; (přitisknutý) knoflík na určité části tramvaje; družina; anglicky „tvrdit“; slovenská obec; něco nového. - 48. Malý věnec (slovensky); přítok Hronu; vuřty; slovenský lékař; ruský ostrov; ves v chrudimském hejtmanství; druh střely; opatřovati (koně) podkovou; nemoc; černomořský přístav. - 49. Umění; symboly krutosti (slovensky); skupina nerostů; počátky; slovenský tok; hluk; domácky Marie; český chemik; příběh; nerost; římská bohyně země; česká obec. - 50. Ženské jméno; sklízeti; mlíčnatí; anglický vynálezce; město v Asturii; lihovina; město na Uralu; český národohospodář; anglicky „brambory“; portugalský fotbalista. - 51. Opak feuda; pláč; paleček (slovensky); český malíř; ozdobná destička; salvadorský departement; terzina; značka automobilu; španělsky „močovod“; druh lesa. - 52. Vztahující se k jisté politické straně; patička; Jassetův film; zadrátované bedýnky; hudební nástroj; africký národ; zřícenina moravského hradu; druh přístroje; americký herec. - 53. Velký počet; kuří oko; jedovatá látka; šelma; část dne; snad; sovětský zmocněnec v Turecku; neduživec; část pylového zrna; Balestriniho jméno. - 54. Brnění; sportoviště; zakládati na špek; anglicky „ničitelé“; kazajka; měkkýš; patřící dánskému fyziologovi; polské mužské jméno; slovenské mužské jméno. – 55. Lup; v esperantu „lhostejnost“; jediné věci; intelektuální komiks; druh tužky; výmysl; planetka; Nedbalovo dílo; zelnica; německý spisovatel. – 56. Ukrajinské město; flamendr; methylencyklopentadien (slovensky); organická sloučenina; nepříjemná zima; malé; klátit; ženské jméno; porážeti. - 57. Mosambické sídlo; minerál; polynéský ostrov; úprava citlivosti seizmografu (slovensky); červ; pěšina; indiánská jazyková skupina; role Ady Nordenové; španělsky „pozinkovat“; hornina. – 58. Německý právník; vymizelá mimika; „syn Dobričův“; mařena; rod tropických rostlin; hrbolek; hudební nástroj; tři orlí péra; západosamojský politik. - 59. Černohorská ves; druh metu; rostlina; druh umělé mušky; značka tepelné kapacity; plod tropické rostliny. – 60. Citoslovce zvuku zvířat; zapalovati; název lepidla; čisticí zařízení; italský lékař. - 61. Majetník pražské lékárny z konce XIV. století; spropitné; řecký hudebník; zkratka tyrosinu. - 62. Autor Fialek a kopřiv; namodrale; leknutí. - 63. Poukazovatel; spojka. - 64. Přítok Parany. - 65. Likvida.

 

hádanky  -   8. kolo JLA

 

Moto:        Bartoloměj ochraňuje

         mnohé mistry – část jich tu je.

 

1        STŘÍDAVKA

Přes slabiny představení

v klášterech prý budou zase,

pravil to dřív jistý správce,

nyní lump a kvítko v base.

V dílně dobře vydělával

patron krejčích stěží, zdá se.

 

2                     PŘESMYČKA

        

       U konce s dechem, u pece s plechem.                            

 

3         KRÁLOVSKÁ PROCHÁZKA

        

 

4             OBMĚNKA

Hambáč Katka s Vlastou chválí,

slza citu jinde teče.

Babičku prý svázat chtějí,

s mistry vezmeš ji do péče.

 

5      SLABIKOVÁ ČTVERCOVKA

Všichni máme šanci věřit,

ať si kdo chce co chce říká,

i mistrovou skoro dojme

sen mistrova učedníka.

 

6             PŘESUNKA

Pár hodin trvala přeprava po moři,

ochotní šéfové mořský ráz dotvoří.

Koření s bordó muž k proclení spisoval,

při trampa s výrobci dělníkům maloval.

 

7            HLÁSKOVKA

Hledaní spí, piští ptáčci,

spíše pěvci, asi špačci.

Vaše časté štěstí věští

s číší v pěsti světci čeští.

 

8           PŘÍSUVKA

Hvozd lež lovce neutají,

trofej padla jako střela,

nehluboká oraniště

hospodáře oněměla.

 

9          POLOVSUVKA

Studijní pobytypohroma blízká,

pes rasy domácí vydal zvuk psiska,

na teplo domova je výše nízká.

Choť muže vytáčí slovy o hrobu,

sama je též v letech, za delší dobu

rozhodně uznává havíře zlobu.

 

10           PÁDOVKA

S rezervou vpád zloděj bere,

občané spoušť v dílně haní,

ševce raní, znovu mistr

tlačí ho do gruntování.

 

LOGICKÉ ÚLOHY  -  8. kolo JLA

 

Moto: Patron s nožem v ruce, vy s rozumem v hrsti...

 

 

1. Bratři

 

Bratři Konrád, Kornel a Kosmas mají různá živobytí. Jednou sedlák Kosmas pravil pastevci Konrádovi: „Něco je moje, něco je tvoje, motel patří Kornelovi.“ Kosmas byl konkrétní, ale my záměrně píšeme „něco“, abychom vám k řešení mohli předložit soustavu algebrogramů: ? x JE = MOJE, ? x JE = TVOJE a NEL x MÁ = MOTEL. Za otazníky doplňte smysluplná česká slova a poté jednotně ve třech násobeních nahraďte stejná písmena stejnými číslicemi, různá písmena různými číslicemi tak, aby násobení byla početně správná. V uvedených třech násobeních musejí být použity všechny číslice od 0 do 9 alespoň jednou. Za správné uvedení slov nahrazující otazníky získáte 25 bodů.

 

2. Pastevec

 

Pastevec ohraničil na ploše 12 x 12 polí různě velké výběhy pro kozy, krávy, ovce a vepře, všechna zvířata již máte na ploše znázorněna. Stejný druh dobytka má výběhy (plochy tvořené jedním až čtyřmi celými bílými poli) o stejné ploše. Mezi výběhy je spojitá travnatá cesta, na níž každé pole sousedí alespoň jednou svou stranou s dalším polem cesty, ale nikde na cestě nesmějí pole cesty tvořit čtverec 2 x 2 pole. Výběhy se mohou vzájemně dotýkat toliko rohem výběhů a v každém výběhu musí být právě jedno zvíře (viz příklad s drůbeží). Za správné zakreslení výběhů a cesty mezi nimi získáte 15 bodů.

 

 

3. Sedlák

 

Sedlák měl 6 synů, dceru, dům, dobytek, pole a zahrádku trojúhelníkového tvaru o stranách a = 12 m, b = 9 m a c = 18 m. Z opatrnosti se rozhodl mezi děti rozdělit nejprve plochu zahrádky. Každou stranu zahrádky rozdělil na tři stejné díly a plochu zahrádky určenou pro dceru vyčlenil uprostřed ní dle obrázku (zelený trojúhelník). Zbytek zahrádky nařídil synům rozdělit mezi sebe rovným dílem. Připadla větší plocha zahrádky po tomto dělení dceři nebo synovi? Za správnou odpověď bez důkazu získáte 10 bodů, s matematickým důkazem 40 bodů (za důkaz nepovažujeme výpočet po přeměření stran, výšek apod.).

 

4. Knihvazač

 

Knihvazač si na ruby předních a zadních stran obálek knih či filmových kronik umístil vždy číslici a obrázek vztahující se k názvu příslušného díla, které měl svázat. Číslice a obrázky se mu na pracovním stole podařilo zpřeházet (viz rastr). Vodorovně a svisle vedenou linií spojte přes středy polí každou číslici s odpovídajícím obrázkem. Linie musejí vést přes všechna pole rastru, každým polem pouze jediná linie. K řešení připojte seznam děl, podle kterých jste číslice s obrázky spojovali. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

 

5. Krejčí

 

Za krejčím přišli čtyři táboři se čtyřmi čtverci zeleného sukna, které žádali rozstříhat vždy na čtyři díly a z nich bez odpadu složit a našít na svůj šat ornamenty. Tři žádali ornament ve tvaru písmene T, ovšem první trval na tom, že jedním z dílů musí být čtverec, druhý mezi díly požadoval lichoběžník a třetí obdélník, čtvrtý tábor chtěl našít kříž. Krejčí zakázku přijal, neboť táboři měli sudlice a navíc věděl, jak na to. Proporce čtverce sukna a požadovaných ornamentů máte na obrázku, za správné vyřešení každého ze čtyř přání táborů získáte 5 bodů, celkem tedy můžete získat 20 bodů.

 

 

6. Řezník

 

V jednu chvíli měl řezník na jarmarku na prodej už jen jelita, jitrnice a klobásy. V tu chvíli kolemjdoucí počtář zjistil, že jejich různé počty lze nalézt mezi děliteli tří nejmenších matematicky dokonalých čísel (přičemž počet jelit je dělitelem jednoho z nich, počet jitrnic je dělitelem dalšího z nich a počet klobás je dělitelem zbylého z nich), že jejich celkový počet je prvočíslo a že se v soupisu těchto čtyřech počtů žádná číslice neopakuje dvakrát. Dokonalé číslo v matematice je takové přirozené číslo, které se rovná součtu všech svých kladných přirozených dělitelů, které jsou od něj odlišné. Počtář řezníkovi sdělil, že by se dokonce prodejem stejné části jitrnic a klobás mohl dostat na počty všech svých zbylých výrobků i jejich součtu rovnající se prvočíslům, řezník však začal brousit nůž. Kolik měl v tu chvíli řezník na prodej jelit? Za správnou odpověď získáte 10 bodů.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies