jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 7. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 26. května 2010 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.e-rebus.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 875 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

7. KOLO

 

křížovKY 

 

valašské dřevěné sakrální stavby - 2

 

Unikátní ... (1) stojí ve Frenštátu pod Radhoštěm. Byla postavena na základě přání, které ve své závěti vyslovil místní občan Alois ... (2), aby s jeho přispěním byla postavena ... (3). Dřevěná ... (4) ve stylu lidové architektury stojí na kamenných základech. Stěny srubu jsou provedeny z tesaných a hoblovaných hranolů, částečně přeplátovaných na oboustrannou rybinu. ... (5) pod polovalbovou stříškou, ... (6), solárních růžic, klasicistní ... (7) a bohaté ... (7/1) zhlaví trámů střechy je podpořeno bohatými barvami. Vnitřní prostor ... (1/1) ...(8)“ tvoří dvě ... (9), přední ... (10) tvoří vlastní prostor ... (1/1), zadní slouží jako skladiště a zvonice. Svěcení ... (1/1) provedli ... (11) a ... (12) Vladimír Tichý.

 

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 nesouměrná shluková mozaikovka, 4 nesouměrné střídavé mozaikovky

a 10 nesouměrných střídavých polomozaikovek

 

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 1. díl 1. tajenky (1/1 = 3/3) – 5, 2. tajenka (2) – 6, 3. tajenka (3/1 = 4/2) -  8, (3/2) – 4, (3/3 = 1/1) – 5, 4. tajenka (4/1) – 8, (4/2 = 3/1) – 8, 5. tajenka (5/1) – 7 7, (5/2) – 9 5, 8. tajenka (8) – 2 6 a 3. díl 11. tajenky (11/3) – 5.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Určití. - 2. Neporostlé skalisko. - 3. ?9?; sekáčské brousky. - 4. Loď + posloupnost; bekání. - 5. Čínská flétna; asijský národ; jednotka tlaku; v příštím roce; spojka; šplhavec; tóny. - 6. Citoslovce; Inocenc III.; město; v esperantu „klouzek“; podstavec; ruský generál; stopa; cesty balonem; ruská řeka. - 7. Stáří; splašit koně; ?7/4?; taktické rozdělení vojska; Chotan; rozměrnější; nigerijské sídlo + ypsilon. - 8. Britský anatom; ?7/1?; anglicky „pražmy“; Werfelovo dílo; měňavka; styl ikebany; anarchie. - 9. ?11/1?; slovensky „porost“; ryšák; keňský atlet; povaha; zpěvní síň; anglický zpěvák. - 10. Označení čtvrtého členu v řadě; šťouchnout; liman řeky Assini; český fotograf; český skokan na lyžích; vdechnutí; čepec; planetka; výkřik radosti při starořeckých dionýziích; francouzský „médanista“. - 11. Sukces; florentský učenec; antický název Vojusy; estráda za spoluúčasti obecenstva; dáma; americký režisér; sezona (z francouzštiny); záložník; náležející bývalému maďarskému ministrovi zahraničí. - 12. Francouzská řeka; stromořadí; treta; směs tritolu s etylendinitraminem (slovensky) + anglická zkratka vzdělání; korálový útes; značka světelného roku; kopnutí; pes; ?7/2?; domácky Anna; vesna; sumarizovat. - 13. Čínské platidlo + název Fischerovy skladby; omotati; příbuzný (německy); název souhlásky; doušky; stará bulharská jednotka hmotnosti; olej z plodů ledvinovníku; ožehnutí; patřící českému matematikovi; hornina; Thai-van-fu. - 14. Skeletová zvětralina; Týna; ?6/1?; iniciály autorky Křídlatých semen; stromy; turecký pokrm; závěr; kvalitní část básně; puklice; český zámek. - 15. Zkratka jedné z půd; Polena; zkratka polymorfonukleárních eozinofilů; celní poplatky; defekt; město u Murtenského jezera; kauf; napěchovat; vodní jeřáb; miniaturní dřevina; španělsky „dvoudomý“. - 16. Klapec; mnohovětevní; permanence; svit; domácí úkol; pravděpodobněji; náhrada za korek; český multiinstrumentalista. - 17. Peníze; v esperantu „datlový“; příslušná; německý název Terstu; chlapec; řadová číslovka; krtčí; předložka; kolostrum. - 18. Ruské mužské jméno; postava v Kamenném kvítku; medovník; strašpytlové; částečně utajení; pásovec; autor Zpěvníku. - 19. Značka tuny; ?10?; týkající se židovského svátku; Obránci vlasti; ?6/2?; mající lehký šat; kaktusy. - 20. Téčko; oddělené místo v chlévě; týkající se cysty; opice; Vídeň; bezpečné osvojení dovednosti. - 21. Český herec; alkoholický nápoj; anglicky „ojíněný“; vedle; citoslovce; severovýchodní (zkratka); dědina. - 22. V esperantu „navátý“; sykavka; přibližně. – 23. Pasátní větry. - 24. Patřící anglickému deistovi. - 25. Ruční nářadí. – 26. Řecký architekt. - 27. Vojenská jednotka; slabika. – 28. Slovenské sídlo; knižní znaménko. - 29. Vztah; náhrdelník. - 30. Africký kmen; bor. – 31. Antický název Volhy; pěvec; japonská řeka. – 32. Francouzský trumpetista; nedopatření. - 33. Polský dirigent; domorodý název patriarchy velkorodiny. - 34. Stékat po kapkách.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 35. Přístroj k lapání škodné. – 36. Skřivánek; tibetočínská jazyková skupina. – 37. Východoafrická čtyřboká stavba; pes. – 38. Tahle; přihrádky; citoslovce. – 39. Slovensky „doly“; antilopí nástavcové masky. – 40. Kroužek; jednání. - 41. Moc; umění. – 42. Rodové znaky; vpravení na správné místo. - 43. Držák rukopisu. - 44. Způsob léčby nemocí. - 45. Šidit. - 46. Motýl. - 47. Ženské jméno. - 48. Název Hallova snímku; děti; jezevčík; polykrystal; zkratka fakultní nemocnice; česká hora. - 49. Citoslovce; odpadek při lití ingotů zdola; materiál získaný lékařským nabodnutím; dvojice cvičenců za sebou; italské platidlo; francouzský spisovatel; chemická značka titanu. - 50. Česká samohláska; místní název pro část domu; ?1/3?; měřítko; ?1/8?; ?1/5?; ?11/2?; stávati se značně děravým; kolbiště. - 51. Římská číslice; podkoní; označení tvaru profilové ocele; ženské jméno; běžeti houfně; mnohem větší počet slepic; story; španělsky „kupit“; druh výšivky. - 52. Běda + savec; papoušci; obrátiti se na lékaře s dotazem; zkratka světového rekordu; anorganické sloučeniny; zavářka. - 53. ?1/4? = ?1/6? = ?7/3?; ?1/2? = ?1/7?; hromada briket; mající určitý plošný obsah; nizozemská předložka; stojany (pod kamery); trojice. - 54. Štíhlí; krása ženy jistého jména; pomezanský církevní hodnostář; geologická plošina; hmyz; řada elektronek s osmikolíkovou paticí. – 55. Zpívaná slabika; nenadálá mračna; drť; zkratka politické strany v Itálii; havíř; účast na soudním jednání; tepelný obsah; názvy (slovensky). – 56. Zkratka reálného gymnázia; zapomenuté písničky; pivo; obal centrálního jádra virů; předvěký mytický obr; teď; xerox; zkratka televize; bez uvážení. - 57. Zkratka Obchodního věstníku; jít drkotavě; střecha; první velký hráč z Tarasovovy „dílny“; španělsky „hrnčíř“; Krokova dcera; předložka + na dlouhou dobu (slovensky). – 58. Anglická spojka; houba bez práce; louč; africký jazyk; vadně (slovensky); halda; řeka v Tifliské gubernii; ženské jméno. – 59. Předložka; kojení; pobočka Tisy; portugalský politik; s chutí; v esperantu „malířská paleta“; šupina odlétající od žhavého kovu při kování; slovensky „mešní“; opatření (koně) podkovou. – 60. Francouzská řeka; lstivý (pohled); otec; římské číslo; obyčejný; ?12?; malý horizontální článek vystupující před líc zdiva; sekáči; dlouholetý spolupracovník Blakea; mačkání. - 61. M; citoslovce konejšení; pták; dozadu; mura ve francouzských Alpách; řecké město; město na Peene; německý sochař; autor Štěstí Mařenčina; komůrka. - 62. Náčiní k pohánění veslařských člunů; slovensky „trychtýř“; duhovka; autor Snění; jako po požití jistého narkotika; průhledné; tkaniny. - 63. Nesouhlas; německy „předměstí“; mozol; vlněné sukno; lyže; výkonný. - 64. Co se týče; lotyšské lidové písně; úspěšná akce; italský básník; opevnění; český fotbalista. - 65. Anglicky „útulné hospůdky“; odrůda brambor; vodní toky (slovensky); citoslovce + želva. – 66. Předložka; žlab pod mlýnským kolem; Múza; autor Starodávných zahrad. - 67. Héraklův syn; charakter. - 68. Lasice (anglicky). - 69. Hovardek.

 

 

hádanky  -   7. kolo JLA

  

Moto: K tajům svatí cestu klestí:

  Václav, Vojtěch, věrozvěsti.

 

1                  ZÁHADNÝ NÁPIS                  

         Soluňští bratři vydali za tři.

 

2                  PŘESUNKA

Dopisy s nadpisy „Vážená paní

přináší oblak chmur, takt žena shání.

Psi četbu neruší: z Byzance v trávě

dvojice dolinou za tmy jde právě.

 

 

3              LIŠTOVKA

Prší-li na svatého Vojtěcha,

neurodí se švestky.

 

Chceš-li v suchu švestky míti,

střechu musíš postaviti.

 

4                 OBMĚNKA

Lesknoucí se zbraně k moci pomáhaly,

myšlenky straníků přicházely zprava,

naděje na změnu zase volby vzaly,

návod na řešení pranostika dává.

 

5                 ČÍSELKA

123245617 4512371237 46 451737 4561 6147

124321617 532563747 563653217 36147.

 

6    LAVINOVKA S PYRAMIDKOU

Naditá kasička se firmě vrátí.

Třepačka - žena, která podíl drží -

za sady při lánu prý hodně strží,

rozlehlá svatyně v nich bude státi.

Pukání špalíku až v ohni zazní,

jistě ji svatý Vojtěch vrátí k bázni.

 

7                PŘÍSUVKA

Tělo zbraň zasáhla, což je zlá zpráva,

obřadní šaty si soudců sbor dává,

smolení projevů hodně sil stálo,

v posledních dnech roku překotně tálo.

 

8         ZÁMĚNKA

Okraje cest koňům vadí,

otok značí tragédie,

cizí muži nástroj ladí,

chvíle klidu potěší je,

dle pověstí prozíravá

Střezislava příklad dává.

 

9    SLABIKOVÁ PŘESMYČKA

Tenhle malér látka přečká,

snadná pomoc přijde jistě,

napomoci že prý může

lítost vědce v poutním místě.

 

10           ŠOTEK

K vrbě zrak sedlák upírá,

v hlavě veš v klidu probírá,

selata hlídá na poli,

s rostoucím vlkem zápolí,

pod lamou ukrýt nenechá

dva znaky světce Vojtěcha.

 

 

LOGICKÉ ÚLOHY  -  7. kolo JLA

 

Moto: Kolem svatých z tajů mota

           logika se dneska motá.


1. Sládek

 

Vařil sládek dobré pivo, dva soudky si koupil domů. Asi při něm nestál svatý Václav – patron všech sládků, jeho žena se zlobila. Prodal tedy oba soudky, každý za 15 penízů. Na prodeji s prvním soudkem prodělal 25 %, ale na prodeji s druhým soudkem naopak 25 % získal. Jak dopadne u své ženy, celkově prodělal nebo vydělal? Za správné řešení získáte 5 bodů.

 

2. Půdorys kaple

 

Frenštátská kaple sv. Cyrila a Metoděje a sv. Václava je skutečně takových rozměrů, že se její půdorys vejde na plochu čtverce nad přeponou zeleného trojúhelníku. Dokažte pomocí pravoúhlého trojúhelníku, jehož přepona je totožná s nejdelší stranou zeleného trojúhelníku na obrázku, že plošný obsah tohoto zeleného trojúhelníku je právě půlčtvrtého tisíce cm². Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

3. Polsko

 

Svatý Vojtěch, patron Polska, putoval z Hnězdna do Pruska šířit víru a nedopadl tam dobře. Vás čeká dle níže uvedeného zadání mnohem bezpečnější turistická pouť Polskem. Do rastru vyznačte 27 černých čtverečků tak, aby každá šipka s číslicí ukazovala na jejich odpovídající počet. Černé čtverečky se nesmějí dotýkat stranou. Přes středy zbylých prázdných bílých políček veďte vodorovnými či svislými úsečkami lomenou čáru coby jednu uzavřenou smyčku (viz příklad). Vaše pouť začíná v okolí křižáckého hradu Nidzica (počátek je vyznačen puntíkem) směrem na západ, v tomtéž bodě musí také skončit. Za správně vyplněný rastr získáte 30 bodů.

 

 

4. Evropa

 

Svatí Cyril a Metoděj, patroni všech slovanských národů, byli prohlášeni za spolupatrony Evropy v roce 1980. Za jejich časů byly námořní bitvy na denním pořádku. V novodobých dějinách se námořní velmocí stala Evropská unie, bojovat na moři naštěstí zatím nemusela. Než se dostanete k naší flotile, máte za úkol v nahodilé směsici písmen EU x ORVE = EVROPU přiřadit různým písmenům různé číslice od 0 do 9 (stejným písmenům stejné číslice) tak, aby rovnice byla matematicky správná. Za každé správné různé řešení rovnice získáte 10 bodů. Dále máte zadán rastr 10 x 10 políček, u kterého určují čtverečky po pravé straně tři označené řádky a dole tři označené sloupce. Číslice použité v jedné ze správně řešených rovnic umístěte do šesti prázdných čtverečků po stranách rastru (každou právě jednou) tak, abyste zároveň do něj byli schopni umístit vyobrazenou flotilu deseti plavidel za následujících podmínek: plavidla musejí ležet mimo políčka označená jako voda, nesmějí se navzájem dotýkat, a to ani diagonálně, žádné z nich nesmí ležet zcela mimo označené řádky a sloupce, v označených řádcích či sloupcích musejí být umístěna nebo do nich zasahovat jedním segmentem alespoň dvě plavidla a číslice ve čtverečcích musejí udávat součin všech délek plavidel umístěných nebo zasahujících do označených řádků či sloupců, přičemž víme, že v řádku či sloupci označeném lichou číslicí je umístěn či do něj zasahuje lichý počet plavidel, sudou číslicí sudý počet plavidel (viz příklad). Za správné řešení plavidel získáte 15 bodů.

 

 

5. Země EU

 

V názvech 27 členských zemí EU (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie) se objevuje 9 různých českých samohlásek a  20 různých českých souhlásek. Vypište z výše uvedeného seznamu libovolný počet různých celých názvů členských zemí EU tak, abyste použili co nejvíce písmen, přičemž každou různou samohlásku můžete použít nejvýše 6 x, každou různou souhlásku nejvýše 3 x a namísto jakéhokoliv písmene můžete použít nejvýše 5 x žolíka (takové písmeno označte nebo místo něj napište Ž). Řešení s největším počtem písmen včetně žolíků získá 50 bodů, další řešení vždy za každé scházející písmeno do nejlepšího řešení vždy o 5 bodů méně, nejméně žádný bod.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies