jemelik

jemelik


Milí přátelé, před vámi je 9. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 13. října 2010 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.e-rebus.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 1125 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

9. KOLO

 

křížovKY

 

Změny v použitých pramenech

 

Pouze pro toto 9. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2010 zaměňte u PD Malé encyklopedie ledního hokeje a šachu za Malou encyklopedii olympijských her a PSN, u PO si doplňte prameny Vlčková: Encyklopedie mytologie germánských a severských národů (Libri 1999) a Výroční tisk SČHAK 1977 – 1978 (SČHAK 1978) a u pramenů v elektronické podobě Filmovou databázi na http://www.fdb.cz. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

valašské dřevěné sakrální stavby - 4

 

Ve Velkých Karlovicích se dochovalo 28 drobných sakrálních památek – křížů, zvonic a malých kaplí. Několik z nich je postaveno ze dřeva. V krásném stejnojmenném údolí obce leží místní ... (1), kde u bývalého revíru ... (2) stojí v dominantní poloze na malém návrší roubená ... (3) se zvonkem ve věžičce. Původně zde stála ... (4) z roku 1884. Pro špatný stav byla později zbořena a na jejím místě stojí od roku 1950 dnešní malá dřevěná ... (3/1), kterou zdobí ... (5).

 

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 souměrná střídavá polomozaikovka, 1 nesouměrná shluková mozaikovka, 4 nesouměrné střídavé mozaikovky, 1 nesouměrná písmenná polomozaikovka a 9 nesouměrných střídavých polomozaikovek

 

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 1. díl 1. tajenky (1/1) – 4, 2. tajenka (2) – 6, 1. a 2. díl 3. tajenky (3/1) – 5 a (3/2) – 5 5, 4. tajenka (4/1) – 9 9 a (4/2) – 7 a 3. až 7. díl 5. tajenky (5/3) – 1 4, (5/4) – 7, (5/5) – 8, (5/6) – 8 a (5/7) – 8.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Čínský hudební nástroj. - 2. Peřina. - 3. Rod brouků; nikoli. - 4. Anglická zkratka epilepsie temporálního laloku; cizokrajný strom; běloskořicovník. - 5. Falšovaný míč (v tenise); rekontra; stará mongolská jednotka hmotnosti; abaka; dílo Václava z Chrudimě. - 6. Ženské jméno; další; applista; geometrická tělesa. - 7. Slovenský fotograf; špatnosti; zvuk; nápadné; keř; polské hudební vydavatelství; mayské božstvo. - 8. Léky proti bolesti; barvy; plus; dávající ovoce; blue beat; přímluva; křečák. - 9. Léky proti bolesti; spočívati (na podstavci); piviště; útes; Jonev; zpívaná slabika; antická císařská kancelář. - 10. Ruské zájmeno; ofouknouti; dá se; hypolipidemikum; hudební nástroje; druh savce; rod hub; Tassovo pastýřské drama. - 11. Přisvědčovati; vejčitá; spodek; chemická značka jednoho z lanthanoidů; nedostatek krasocitu; oje (zdrobněle); pasáže; malajské přístavní město; strach z jaderné elektrárny v Temelíně. - 12. Skot; sázené; linky; španělsky „churavý“; diference; hm; portugalská básnířka; hodně trápení; dámský oblek (zdrobněle). - 13. Zkratka krevního tlaku; odlévané; země; americký herec; řeřišnice potoční; zápal + íránské sídlo; chvílemi lehce vlát; finský stýplař; duch jsoucí podstatou něčeho. - 14. Tlumok; nigerijské sídlo; autor cílové; Ara; uhelný prach; úlomky + moravské město; brazilský scenárista; ptáci; malá cívka. - 15. Velké množství; druh mouky; na toto místo; v esperantu „sazenicová“ (školka); s; slovenský spisovatel + „bílé kravaty“; zařízení chránící proti příboji; ný; vypočítavá banda; přítok Labe. - 16. Zkratka evakuace; kruhové ohrazení stupy; revue dua Sissle – Blake; místo vyhrazené k odpočinku při hře na honěnou; riskování hamižníka + člen Goldkettova orchestru; dva údery v stepu; kaluže; francouzské město; cesta; skřítek ze severogermánských mýtů. - 17. Cizí obdoba Edy; patřící tvrdohlavému výrostkovi; nerost; mamonářské; nesnáze + zbraně (slovensky); jihoafrický savec; velmi se leknout; ruská řeka; vzezření. - 18. Nemajetní lidé; látka snižující srážení krve; smolit (referát); částečné jasno; rázný člověk; rozmnožovací buňka; domácky Karla; skrýt; kurátor; výtěžek. - 19. Dostati zvíře ze země; unikat tímto místem; žertování; středoamerická řeka; fůra; bohyně uctívaná na Harveyských ostrovech. - 20. Bezcitnosti; ?5/1?; láce; remízek dávající stín; rozzlobená žena. - 21. Cizí titul velekněze; popeliště; však; zálety urozených žen. - 22. Který; spojka; jehličnatý les. – 23. Způsob; anglická zkratka Úřadu pro voluntaristické iniciativy. - 24. Dcera Jana Jiřího Čejky z Olbramovic; ?5/2?; japonský přístav. - 25. Břečťan; svlečené; důtky. – 26. Chuť; někdejší obchodníci. - 27. Stagnace. – 28. Efektní představení. - 29. Šifra spoluiniciátora vzniku Uranie.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 29. Šifra spoluiniciátora vzniku Uranie. - 30. Volno. – 31. Druh registrace světelných paprsků + týkající se zámezí. – 32. Anglicky „šprým“; patřící štábnímu; jméno autorky Zasněné tváře. - 33. Jednotka objemu v Revalu; japonský zápasník; váním dopravit (slovensky); značně ničit; české sídlo; slovenský fotograf; předložka. - 34. Toxická psychóza; patřící žákovi profesora Bukovace; bakterie vejčitého tvaru; různosklonnost; bylina hvězdičková; chůvka; vsi (v jihoslovanském prostředí). - 35. Vnitřní město; mezinárodní kód středoamerického státu; páčko; ?1/2?; pestře; přemlouvati. – 36. Jako (z latiny); značka výkonu; ticho; dívčí jméno; poraziti; měnové jednotky Lesotha. – 37. Česká krátká samohláska; dohromady; zvratné zájmeno; planetka; složky; česká herečka. – 38. Jedno ze jmen Odina; sádlo; název litoměřického výrobního družstva; přívrženkyně jistého náboženského směru (slovensky); španělské platidlo; číslice; čadské sídlo. – 39. Terpenická látka; arabský klášter + přerušení krčku plodu v děloze; v módě; strom; hranice; milánský básník. - 40. Jednotka hmotnosti v některých asijských zemích; pět; nouze; anglický herec; minerál; citoslovce zvonění. - 41. Slovenské ukazovací zájmeno; římská číslice; chorvatský národní park; ušatci; cizí značka zrna; interview; úplně; cizí ženské jméno. – 42. Linka; polský olympijský vítěz; halíř; ?3/3?; hřmot; patronka města Komany; zápoj nervový; francouzské zájmeno. - 43. Tedy; zkratka strojní a traktorové stanice; sumerský bůh nebe; latinsky „ostatní“; výlučně; mámení; řecká hora; báječný pták; rybina; katalánský tanec. - 44. Stupeň neogénu; cizí mužské jméno; choroba koní (slovensky); husitské zbraně; ruský scenárista; tkanina; český arabista; třasořitka; soutěž; citoslovce; Stein; iniciály portorické představitelky Anity. - 45. Chudozubý savec; pták; město na Rýnu; uzlíčky na tkanině; sumerské město; byliny; město na Radbuze; s názory odlišnými od většiny; antropologický znak; droga + zkratka sportovního klubu; týkající se krmení; historická pěší jednotka. - 46. Rumunská měnová jednotka; utahováky; příslušník starověkého národa (slovensky); papoušek; etnická skupina v Číně; bavlněné nitě (slovensky); cetky; nejdřív; šaty jisté velikosti; prudce; německý malíř; chmoutance. - 47. Vida; „Fannie Mae“ (zkratka); &; přestávka; zlatá italská mince; jednotka hmotnosti v některých asijských zemích; žena; americký producent; parketa; město na řece sv. Vavřince; ukazovací zájmeno; nevěřící; iniciály autora Dagmar a Natali. - 48. Vida; skutečnost; vespod; textilní vlákno; puofu; ozdoba lustru; citoslovce; řecký název metropole Kraje Západu; paraplíčka; ruské sídlo; bývalý hit č. 1 britského žebříčku; zkratka látky zkoušené jako hepatoprotektivum; smírné učení. - 49. Německé zájmeno; anglicky „šelest“ + potkan; puofu; guatemalský národní park; planutí; řecký název metropole Kraje Západu; pucky; valkýra; podsada divočáků; orientální pozdrav; skupina; obratnost. - 50. Hloupá žena; nástraha; planutí; selenovodík (slovensky); čínský básník; koule na řemenu; německý poloostrov; populární (slovensky); křížek; alkaloid. - 51. Dutím odstranit; tělocvičná nářadí; nesonorní souhláska; sloupec; anglicky „laťka“; africký kmen; ryba. - 52. Dokonce + pohoda; brzdy; cela; ztratit hlas; nákrčenka; okolo. - 53. Sáček na tabák; součásti plužných koleček; hudební nástroj; prstové. - 54. I + německy „čerpat“; zahrtušení. – 55. Otevřený + padané ovoce. – 56. Ach.

 

 

HÁDANKY

Moto:         Patronka i hříšná žena -

          svatá Maří Magdaléna.

 

1                      MĚKČENKA

   

           Tahle myš je přec užitečná věc.

                       

2         ZÁHADNÝ NÁPIS

         Každý máme svoje sny

Pro lež jak věž si muž vzal nůž.

Ten pán byl Dán, šek žel můj chtěl.

Dán řek: „Chci šek se děj co děj.“

Sen, věz, byl děs, než cár vzal žár.

 

Mistr zase o Maří sní, nářadí mu bere, 

odchod s ním jí nepovolí, s přízraky se pere.

 

3         VÝMĚNKA

Doušky vína piji s chutí,

fuchsie mi voní v Římě,

dámy myslí na splynutí,

páni mohou zasít símě,

den je bídný vozka shání –

jen doběhl bílé paní.

 

4             PŘÍDAVKA

Botanik náš v době, kdy purismus byl hit,

podivně zval střeliva, jinovatky, břit.

Hříšné ženy pokáním vracejí se zpět,

jejich stručné hovory utichly už v pět.

 

5      STŘÍDAVÝ ROHÁČEK

Z mola pán šel podle Šípu,

žákům dával lekce vtipu.

 

6          HÁČKOVKA

Sedící muž jen tak zdraví přítelkyni,

kterou svedl; jako ryba mlčí nyní.

Jemné rysy tahle míšenka prý měla,

užívat si hříšně ona zase chtěla.

 

7           PRONIKAČKA

Sportovci unesou zátěže v sadech,

vzbuzuje lákadlo v hornících žízeň,

vesnice v pohybu s Prahou je v zádech,                    

když Maří jevívá mistrovi přízeň.

 

8                RÁČEK

Lásky hlas vnímal kluk, voněl háj,

menší škrt čakan měl, minul stáj,                     

účes svůj spravit chtěl, v půli žel

z ceny paf cuchal jej, mistr klel.

 

9         MNOŽENKA

Dříve výcvik nebyl známý,

kvetly rostliny za obcí,

jako učeň léta zpátky

kazíš koberce výrobci.

 

10          PŘÍSUVKA

Pcháč přístroje zkrášlí stěží,

vzpomínání hlavou běží,

pro mistra má rada ceny,

večer jsem jím vyhlížený.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Co Maří potěší? Kdo řeší, nehřeší?

 

1. Výrobce parfémů a pudrů

 

Výrobce parfémů a pudrů měl na poličce ve tvaru rastru 6 x 6 přihrádek vystaveny tři druhy výrobků tak, že v každé řadě, sloupci i na obou hlavních úhlopříčkách měl od každého druhu jeden kus. Výrobky po stranách rastru udávají typ výrobku, který je v daném směru v řadě či sloupci umístěn jako první. Úhlopříčně spolu mohou sousedit nanejvýš dvě přihrádky se stejným typem výrobku. V každé přihrádce může být nanejvýš jeden výrobek (viz příklad s xy). Za správné rozmístění výrobků v poličce získáte 15 bodů.

 

 

 

2. Bednář

 

Tři bednářovi kluci pořád otravovali, že si chtějí hrát na vojáky, ať jim ze dřeva vyřeže samopaly. Bednář zase potřeboval dvě shodné sady tří čtyřúhelníkových dřevěných dílců, tak vzal dřevěnou dýhu z obou stran upravenou jako rastr o velikosti 15 x 15 polí a pustil se do řezání. Nejprve odřezal tři zelené dílce vpravo nahoře a jednu potřebnou sadu dílců už měl. Pak rozřezal zbytek dýhy (řezy A) na tři nestejné části, ovšem takových tvarů, že když z jedné odřezal obdélník o velikosti 1 x 3 pole, z druhé části obdélník 2 x 3 pole a z třetí části čtverec 3 x 3 pole (řezy B), získal pro kluky na hraní tvarem i velikostí tři shodné „samopaly“. Naznačte třemi spojenými lomenými čarami, kudy bednář vedl tři řezy A, přičemž všechny začínají v černém kroužku a končí na okraji zbytku dýhy. Pak naznačte třemi barevně odlišenými úsečkami, kudy vedl řezy B, aby po odřezání zmíněných dvou obdélníků a jednoho čtverce získal požadované tři shodné díly (odřezávaný čtverec je již vlevo nahoře naznačen). Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

3. Ševci

 

V opevněné kruhové osadě měli svou dílnu dva ševci, jeden u západní, druhý u východní brány. Denně na sebe přes náves viděli, ale dnes se švec u západní brány nepohodl se svou ženou, vzal si verpánek, nářadí a škrpály, otevřeli mu bránu a šel spravovat boty do polí přesně na západ. Jestli byli ševci předtím od sebe coby třikrát kamenem dohodil, tak teď byli od sebe o jedno hození kamenem dál. Chce-li druhý švec toho v poli opět vidět, musí přejít přímo náves k západní bráně a tam si ji nechat otevřít nebo může jít cestou po rovině mezi poli přímo na sever, dokud přes pole svého kolegu neuvidí. Která cesta bude kratší? Za správnou odpověď získáte 10 bodů.

 

4. Zahradník

 

Zahradníkovy záhonky na zahrádce 10 x 10 polí tvořily spojitou plochu, na které každé pole záhonku sousedilo stranou nejméně s jedním dalším polem záhonku, avšak nikde pole záhonku netvořila plochu 2 x 2 pole či větší. Čísla v polích značí v případě čísla 1 pole záhonku, v případě čísla 2 a vyšších počet spojitých polí záhonku bezprostředně sousedících stranou či rohem s polem s těmito čísly. Na polích s čísly záhonek umístěn není. Větší počet čísel v polích znamená, že jsou vyčíslené segmenty polí záhonků vzájemně odděleny (viz příklad). Za správné zakreslení záhonků získáte 20 bodů.

 

5. Zajatci

 

Zajatcům je vyčleněn bílý prostor uprostřed mřížky, strážím zelený prostor okolo něj. Rohy obrysů obou prostorů leží v bodech mřížky, resp. jejich souřadnice jsou celá čísla. Který z obou prostorů je větší a o kolik? Za správnou odpověď získáte 30 bodů.

 

 

6. Studenti

 

Studenti dostali od pana profesora nesnadný úkol. Použitím deseti číslic od 0 do 9 (každé právě jednou), všech čtyř matematických znaků ze závorky (+, -, -, =) a dvou desetinných čárek mají sestavit platnou matematickou rovnost (žádných dalších číslic ani znaků nesmějí použít). Ale pozor, jedničku dostanou jen ti, kteří z několika možných řešení napíší to s nejvyšším číslem, resp. výsledkem matematických operací na každé straně rovnosti. Např. u číslic a znaků 1, 2, 3, 4, 9, + a = by jedničku nedostali studenti s řešením 4² + 3 = 19, ale jen studenti s řešením 32 + 9 = 41. Vás za řešení úkolu pro studenty zvládnuté na jedničku čeká celých 40 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies