jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je jubilejní 10. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 22. prosince 2010 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.e-rebus.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 1240 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.


10. KOLO

 

křížovKY

 

Změny v použitých pramenech

 

Pouze pro toto 10. kolo JLA si pro zpestření v použitých pramenech pro rok 2010 doplňte u pramenů v elektronické podobě Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu na http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

 

valašské dřevěné sakrální stavby - 5

 

... (1) postavila v roce 1906 arcibiskupská ... (2) v Ostravici. ... (1/2) využíval olomoucký arcibiskup a jeho hosté v době lovu. V jeho areálu stojí malá ... (3), kterou nechala v roce 2008 postavit ... (2) Ostravice. Jednoduchá ... (4) má půdorysné rozměry 2,41 m x 2,41 m, na výšku měří 4,44 m. ... (5) je na okraji mírně lomená, opatřená podlomenicí, ve štítu je dřevěný ... (6). Světec, jemuž je ... (3) zasvěcena, je známý především jako ... (7).

 

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 nesouměrná střídavá mozaikovka, 1 nesouměrná písmenná polomozaikovka

a 5 nesouměrných střídavých polomozaikovek

 

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Tři výrazy jsou vepsány rébusově. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 2. tajenka (2) – 5 6, 3. tajenka (3) – 8 3 7, 4. tajenka (4/1) – 9, (4/2) – 6 a (4/3) – 2 7 10, 5. tajenka (5) – 7 7, 6. tajenka (6) – 4 a 7. tajenka (7) – 6 10.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Autor Červeného klobouku. - 2. Záchvat (nemoci); domácké ženské jméno; tito. - 3. Kozub; dýmka; rozčilovat. - 4. Teď; smrad; latinský způsob. - 5. Příslušník jisté sekty; záliby; sekera; bludička. - 6. Nouze; obec pod Železnými horami; složky migmatitu; slovenský fotograf; ale; předložka. - 7. Měkká souhláska; nápad jedné z dcer reverenda Franklina; podložení; zvarhánkovat si; dvouslabičné ptačí citoslovce. - 8. Ospale; co do; metrická stopa; dívka; druh dílny; lesostep; kmen (slovensky). - 9. Název Tomáškova písňového cyklu; český libretista; švédský kameraman; kmen afrických polokočovníků; český hokejista; autor hudebně zaměřené knihy (Lothar); dílo argentinského básníka. - 10. Pomalé; britský režisér; záporná elektroda; velmi oražená; ?1/1?; člen vlády několika málo lidí; oltář; lokomotiva; ženy lehkých mravů. - 11. Italské směsi k ochucení těstovin; plátěné kalhoty; pozice; španělsky „trestankyně“; Tristanův frekventant; síť na ryby; přírodní kaučuk; bývalý československý mílař; top; stromový savec. - 12. Značka času; nuže; mongolský pastevec; onemocnění koní; herecké umění; stopka; postava z Pekelné sázky; velikán; šňůra; hanýsové (slovensky); Lálitpur; ukrajinské město; štětina. - 13. Měsíc planety Jupiter; pobídka; druh kazajky; nevrlý člověk; dráteník; Lada; řeka v USA; slepice; na dva díly; čmáranice; anglicky „břicho“; anglická zkratka služby nízkofrekvenčních normálů; fyzikální veličiny. - 14. Ocelové nosníky; citoslovce; sice; hra; člen družiny Pleiady; nervový jed; slovenské domácké mužské jméno; hlodavec; lézt; hudební pomůcka; kolem; hadr; otlačenina; paternuze. - 15. Terina; úplné; pevní; rodiny; kraje vesnice vysloužilých ruských vojáků + oprávnění; opuštění; německý politik; hlavonožec; ovinouti; potopení někoho pod vodu; činit blbým; člunový nárazník. - 16. Bednička na ovoce; bouchat; včelařský; závažnost; registratura + planetka; obranná činnost volejbalisty + moravské sídlo; indické platidlo; cizokrajný mužský dům; největší možné pianissimo; hudební skladba. - 17. Nevšimnouti si; řádnosti; vidličky; boleti; křesťanské svátky; centrum západobulharské říše; týkající se lyžařské větrovky + kladná elektroda; rostra; vynálezce odstředivky; membrána ohraničující svalové vlákno + nilosaharský jazyk; druh skladby. - 18. Packat; zřícenina na ostrově Isola di Pantelleria; rod brouků; stíniti; krok; dřevěná dlažba; zárodečný list + štramfalec; španělské sídlo; očiska; filmový pracovník + dřevo; uspivřed. - 19. Zkratka komise pro klasifikaci zásob; neznělá souhláska; opilec; dívčí jméno; maďarský hráč na bicí; šarvátka; název mýdla; francouzský režisér; zrcadlení; peruánský tanec + odrůda pšenice; turkmenské sídlo. - 20. Motýli; Hrebenárova píseň; (komunální) podniky; lžička; tyran; král Germánů; španělská řeka. - 21. Obyvatelka slovenského města; ranka s dvěma malými otvůrky + 100 arů; barviti; brzda na jízdním kole + hmyz. - 22. Monogram scénografky Šimanovské; nepříjemnosti tintíška + drobné ozdůbky; podněcovatel; kulatina; druh agenta; tak často; měkkýš (slovensky). – 23. Klouzačky; dřívější sídla; soutěžení; nauka o jistém písmu; spojování; jméno Mayovy manželky; první téma; sibiřská řeka; spojka. - 24. Příznivci; chovatel dravců (slovensky); jednoduchý cukr; značka fotografického objektivu; typicky; braktea; zatraceně; Careyovo jméno. - 25. Zjistit v části básně strojopisnou chybu Bernáška; spor člověka chorobně náchylného ke kradení; označení vitaminu. – 26. Stupeň svrchní křídy; starořímská hostinská místnost.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 22. Kapadocká bohyně; označení neznámé. – 23. Mor; hbitě. – 24. Živé; stolička; půdní světnička. – 25. Zkratka bývalého evropského státu; citoslovce; pojmout; kaloricky; co do. – 26. Linie; listina + mexická řeka; záděleček; halucinace; vláda; suchotinka. – 27. Japonské platidlo; nové míče v tenise (anglicky); část stolu; hudební styl; praženice; vepři; zplstnatělé prameny vlasů; květiny. – 28. Sídlo na Madagaskaru; máčka rolní; sbírání příspěvků pro kláštery; ?1/3?; tse-tse; britská řeka; hlodavec. - 29. Území; německé sídlo; malířský styl; syrská bavlna; diferencovat; ženské jméno; řemeslnické nástroje; vměšovati. - 30. Ruské ženské jméno; nápoje; rance; vara; zadnice; říčka na území Latia; taneční variace; strkaní (do pout); uhelný prach; část Alp; posměch; sochař z Lysippovy školy. – 31. Vrahové; tropické traviny; pilní lidé; stádo zvěře; Iva + trochu povoliti; pře; dívčí jméno; pařížská švadlena; nástroj s deseti strunami. – 32. Ptáci; průpovědi; město v Kampánii; žíti nákladně; hromaditi; větev; plýtvat; druh pokrmu; polské území; naddveří; provinění. - 33. Vzhled; zajisté; ledovcové údolí; druh kotle; citoslovce ptačího hlasu (podle Vláška); kout; prsty u nohou; obrna; v esperantu „zázračný“; poštovní poplatky; domácké ženské jméno; hromádka. - 34. Italský orientalista; dodávky; držadlo u háku; hle; indická řeka; zničení; detonace; maďarské sídlo + přivádět oslí hříbě; dvojmo; ?1/2?; diskotéky; kecat. - 35. Troška; poušť; týkající se klíčku; africký kmen; nadzemské vodovody; hejnka; rostlina; nepříjemný (hlas) + rodiště Lansereho; naběrák; záchranka; rychloměr; hezká. – 36. Plyn; marocké sídlo; spojka; hrudití; stlaní; vyvanutí; obé; maličko + napíchnouti; marný; strom; vědomost; jazyk domorodých Afričanů. – 37. Anglicky „impozantní“; lano; hudební drama (německy); hlavatice; školábr; orebné nářadí; německé sídlo; piket; květinka; vousatec; bublanina. – 38. Moře; pššt; štír; úzký baret; zakladatel fyzikální chemické analýzy; viď; obdoba jména Natálie; město v Egyptě; člun; Teispův syn; vypínati; značka jednotky elektrického proudu. – 39. Strom; Anaska; pobíjeti; drážka; střed Kykladských ostrovů; německý právník; erár (z ruštiny); panna; komplikace; asijské pobřeží; tlachat. - 40. Číslo pro výpočet data Velikonoc; kudrnatá dívka; Drewsův titul; dolejšek; plný; potýkat se; tatarský vůdce; šmrnc; drobné peníze; porodnost. - 41. Stopa; rozumplet; francouzský biolog; dříč; tanec; hornina + rýnové; řešení; drobné práce; znamení. – 42. Léky; Bandar Maharani; ženské jméno; planetka; keř; sofijský novinář; uherská vesnice; javorovce; sešlá; coach economy (zkratka). - 43. Jež; růžový olej; netvor; dřevina; hrací kolo; Američan; praobyvatelé Afriky; zbraň bez ostří; cizí podoba jména Jakub. - 44. Alka; označení vitaminu; indický nůž; technologie při výrobě tranzistorů; kamerunské sídlo; kláda; skleněný válec; dalekohled; japonské roční období. - 45. Papoušek; hudební soubor; chemická značka kovového prvku; mys při Koljučinském zálivu; finský logik; český kněz. - 46. Pod obraz; ryba; stromy; pecen (slovensky); mužské jméno. - 47. Anča; šejtle; stupeň spodní křídy; vesnice. - 48. Cukr; Latinskoamerická federace novinářů; poník. - 49. Výrobce klobouků; chuť se napít. - 50. Lékařské pomůcky. - 51. Zeta.

 

hádanKY

 

Moto: Snad o svatém Hubertovi

 soubor tajů více poví.

 

1                 ZÁMĚNKA

      Zobrazení páni také jádro shání.

                       

2         LAVINOVKA

Druh lovce se bojí vody,

svatý Hubert strachu brání,

zazněl jako zrádná sopka

povel psovi za svítání.

 

3        PŘESMYČKA

Výrobce spojek nenávidí

záznamy skladeb slavných lidí.

 

4           POŘADOVKA

Baba před zraky kagana trčící                    

svádí nimroda nedbat na mušku,

slečnu pozdraví třesoucí pravicí,

přesto mu ona nabízí pušku.

 

5         PRONIKAČKA

Spěch je ten tam, nespálené

zbytky popel uchová,

před obědem dohotoví

bramboráček mistrová.

 

6         PŘESUNKA

Kousek bašty křivka mine,

krouží kolem paneláku,

česnek voní, řeka plyne,

ryby mají trest na háku,

předvolání straší jiné -

mistr tlachal o roháku.

 

7          PŘESUNKA

Zemědělec mne si ruce,

staré vozy sváží zrní,

spokojeně prohlíží si

obraz vedle skladu v trní.

 

Pracovník mu chodil s dcerkou,

pak však pustil žilou kontu,

prý kopačky minulý rok

od ní fofrem dostal on tu.

 

8             HLÁSKOVKA

  (2 8 - 11 10 6 6 7 4 4 8 8 1 11 10)

Křídlo spadlo. Čilí vědci

dosti dobře necítili

nízké mety šéfa vojska

v části vědy drahnou chvíli.

 

9         POŘADOVKA

Nevidomí trpí nouzí,

žold utekl do pekel,

vojna je hold kruté zvíře,

čert vem střelce z polních děl.

 

Slepice na plody zírá,

hráč na hlášky prohrané,

středočeským nánám řekli

plnou pravdu občané.

 

10          SHLUKOVÝ KONÍČEK

 

logické úlohY

Moto: Úloh pár – lovu zdar!

 

1. Myslivci

 

Druhý den po honu se na dohledávku sešlo pouze x myslivců. Jejich počet je správným matematickým řešením rovnice , kde x je počet myslivců. Kolik jich tedy na dohledávce bylo, když ještě víme, že skoro nic nenašli a jejich počet se zároveň rovnal počtu nohou dohledaných zajíců. Za správnou odpověď získáte 15 bodů.

 

2. Kříže

 

Svatý Hubert se prý obrátil na víru až poté, co uviděl na lovu mezi parožím jelena kříž. Vaším úkolem je umístit do rastru 12 x 12 polí 12 stejných křížů o velikosti dle příkladu. Každý kříž je umístěn v sedmi polích, části osmi z nich již máte předkresleny. Kříže se vzájemně nesmějí překrývat a nesmějí zasahovat do černých polí. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

3. Matematik

 

Učitel matematiky si lebedil nad výsledkem úlohy Studenti dosaženým při použití mocnin. Rozhodl se svým žákům úlohu zjednodušit a zadal jim ji takto: Použitím deseti číslic od 0 do 9 (každé právě jednou), všech čtyř  matematických znaků (každého právě jednou) ze závorky (+, −, −, =) a dvou desetinných čárek sestavte platnou matematickou rovnost bez užití mocnin (žádných dalších číslic ani znaků nelze použít). Řešení znal více, a tak se těšil, na jaké finty přijdou premianti. Zkuste úlohu „s číslicemi na stejné lince“ vyřešit co nejlépe. Za správné řešení s nejvyšším číslem, resp. výsledkem matematických operací na každé straně rovnosti získáte 60 bodů, s druhým nejvyšším 40 bodů, s dalšími v pořadí 25, 15, 10 a 5 bodů, zbytek nic.

 

4. Soustružník

 

Soustružník přišel na pěkný fígl a dokázal o pětinu zkrátit čas potřebný k obrobení jisté hřídele. O kolik % se tím zvýšila produktivita jeho práce při obrábění této hřídele? Za správnou odpověď získáte 5 bodů.

 

5. Střelci

 

Řada teček jak od střelců. Přesto neradno třetí scházející prvek z logické řady sedmi prvků jen tak naslepo střelit. Doplňte jej do řady na základě logického nepřetržitého vývoje prvků zleva doprava (ne zvlášť lichých a zvlášť sudých prvků) a jeho tvar zdůvodněte. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

6. Oko bere

 

Čtyři myslivci u stolu s deskou o velikosti 4 x 4 pole mastí karty. Jeden z nich vybral z hromádky karet jen 8 srdcových od esa po sedmu a zadal ostatním úkol rozmístit je na desce stolu tak, aby dal jejich součet v některých ze čtyř řádek, čtyř sloupců a deseti diagonál celkem 7 x jedenadvacet bodů (viz příklad s deskou o velikosti 2 x 2 pole, třemi kartami a třemi oky). Eso je za 11 bodů, král, dáma a kluk vždy za 1 bod, desítka za 10, devítka za 9, osmička za 8 bodů, sedmu můžete dle potřeby počítat za 1, 7, 10 nebo 11 bodů. Pokud jeho úkol splníte a naleznete správné rozmístění karet, získáte 20 bodů.

 

 

7. Hodinový přístroj

 

Výrobce matematických přístrojů měl v dílně zvláštní hodiny. Na jejich velké minutové ručičce byly umístěny malé hodiny. Ciferníky obou hodin byly nastaveny současně v 00:00, obojí hodiny jdou správně a shodným směrem, jejich minutové ručičky udělají za hodinu otáčku 360°. Na obrázku je zachycen jejich stav pět minut po dvanácté. Jak veliký konvexní úhel spolu budou svírat malé hodinové ručičky obou hodin za pět minut půl desáté? Za správnou odpověď získáte 15 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies