jemelik

jemelik


Řešení 6. kola:

Křížovky:

Vážení přátelé,
v úvodu řešení křížovek uvedu prameny k některým výrazům, nalezení kterých činilo větší potíže. Nejvíce řešitele potrápil venkovský dvorec 28/2 BAER, k nalezení byl v Ottově slovníku naučném, heslo Island - obyvatelstvo, na www.cotoje.cz bylo nejlépe zadat "dvorec na venkově". Jelikož v křížovkách se už vyskytoval výraz P, předložka 26/1 se musela řešit jako NEL a k nalezení byla v Malém Ottovi. Diskuzi vyvolal jeden ze slovenských výrazů, o jejím vývoji vás budu informovat v Ohlasech, ale doporučení jazykové poradny zvolit raději křížení PREDHRIATA x ÉTA se v tomto případě nedá nevyhovět:-) Proto se mu prosím nedivte, v této pasáži byla uznávána všechna řešení. Dotazy byly také k výrazu Sud Est, je k nalezení v B. Kočího malém slovníku naučném u hesla S. E. a dle frankofilů znamená Jihovýchod jako část města či lokality.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. U. - 2. Damary. - 3. Ř; ukázka. - 4. Kalkán; Bronnen; nit. - 5. Tí; Atka; letěti; kasy; Ilioné. - 6. Kama; moutve; odundat; kadmidy; éra. - 7. St; zákos; žluč; brkavý; cenoman; Hažlinka. - 8. Nová; Ruhla; boury; Oberst; navlhle; ha; fonika. - 9. Santon; dravec; oblák; tute; Travna; tasky; status; totat. - 10. Sveni; Caine; mést; rood; sorba; sepaline; starka; tiskávati. - 11. Solida; ostré; pavor; podervati; Or; Ekel; ar; pleurastity. - 12. Ruka Marie; hrošík; čisto; Alfeios; kárština; predhriata. - 13. Peat; vigor; Bigor; šifle; Asie; rocna; tisinka; seiche; satira; neoblomné. - 14. Suplentka; Ramík; frenk; PEX; Skotsko; ejektor; myšiaky; zak. - 15. Skok passana; Kuhlová; abutilon; lehounce; prasko; nos oranga. - 16. Trošinku malý rondon + trošt; skrytosti; komprimovat. - 17. Kratón; popisovati nerosty; Coverdale; Sud Est; sos. - 18. C; erka; pí; č; sv. Floriána; cvikl. - 19. Pi; bano; B; mé. - 20. Zoch; dřevěné. - 21. Zvonice; Piast. - 22. Rocholl. - 23. El pecho. - 24. N.

Tajenky: 1. Léskové (skryta jako druhá písmena dvoupísmenných shluků v trojúhelníkových políčkách pod okrajem střechy, jejichž přepona je součástí okraje střechy). – 2. Dřevěné zvonice. – 3. Hostinec. – 4. Salomon Reich (skryta v osách dveří a okna). – 5. Kaple sv. Floriána (první díl skryt kolem oválu ve štítu střechy). – 6. Kněz František Hamrala (skryta kolem dveří a okna)

Hádanky:

1. Hrana, čiřikavka, Indiánka, momoti – hrnčíři vidí akátí.

2. S Lumírou (s Editou) Chorvaté, muflon, lanoví – sluší (sedí) roucho svatému Floriánovi.

3. Reziví ledacos, řády kol ceny – éra za vlády císaře Diokleciána.

4. Boty v něčí hlíně soused ničí – podivné cihly nesou zedníci.

5. Pracnosti, Karnak větve, nitečka – pranostika na květen (tečka).

6. Spousta vody, Tkáče nářky, sen – s postavou Dyka čtenář kysne.

7. Účty, tříslo, žáci, cery, pona – čtyři slova Cicerona. (odsunuté „z“, zůstává háček jako „v“)

8. Velké Dářko, kanasta, rostlina – má ledař kominíka na starost – (linka).

9. Zvědavý levák, Nemo s obavou – z vědra vylévá oknem 1 osoba vodu.

10. Okra, pumpa, zebu, Žilková – do krumpáče bušil kovář.

 

Logické úlohy:

1. Hasiči

Řešením (x/8)² + 12 = x dospějeme ke kvadratické rovnici x² - 64x + 768 = 0, které vyhovují x = 48 a x = 16. Správná odpověď je, že hasičů bylo 48, protože při 16 by se u proudnic nejednalo o menší část hasičů.

 

2. Kominíci

Řešení viz obrázek.

 

3. Zedníci


Prvních pět tvarovek uložil první zedník do manipulačního prostoru dle obrázku vlevo, pak přemístil tvarovku č. 4 na tvarovku č. 5 a tvarovku č. 3 na tvarovku č. 4. V dalších krocích uložil tvarovky č. 6 a 7 dle obrázku vpravo a obě posunul doprava. Ostatní tvarovky skládal dle celkového řešení.


Druhý zedník si poradil s podstavcem dle obrázků (jedno z mnoha řešení):


Pohled shora na dvě z možných řešení:

4. Hrnčíři

Řešení viz obrázek.

5. Bednáři

Řešení viz obrázek.


6. Kováři

Pokud si označíme x = pant, y = klepadlo, w = klika a z = podkova, pak z rovnic x + y = w, y = x + z, 2w = 3z dostaneme, že 4x = z, takže jedna podkova váží 1 kg. Čtvrttucet jsou tři kusy, tři páry je šest, šest koní má 24 nohou, 24 podkov vážilo 24 kg.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies