jemelik

jemelik


Řešení 6. kola:

Křížovky:

Vážení přátelé,
v úvodu řešení křížovek uvedu prameny k některým výrazům, nalezení kterých činilo větší potíže. Nejvíce řešitele potrápil venkovský dvorec 28/2 BAER, k nalezení byl v Ottově slovníku naučném, heslo Island - obyvatelstvo, na www.cotoje.cz bylo nejlépe zadat "dvorec na venkově". Jelikož v křížovkách se už vyskytoval výraz P, předložka 26/1 se musela řešit jako NEL a k nalezení byla v Malém Ottovi. Diskuzi vyvolal jeden ze slovenských výrazů, o jejím vývoji vás budu informovat v Ohlasech, ale doporučení jazykové poradny zvolit raději křížení PREDHRIATA x ÉTA se v tomto případě nedá nevyhovět:-) Proto se mu prosím nedivte, v této pasáži byla uznávána všechna řešení. Dotazy byly také k výrazu Sud Est, je k nalezení v B. Kočího malém slovníku naučném u hesla S. E. a dle frankofilů znamená Jihovýchod jako část města či lokality.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. U. - 2. Damary. - 3. Ř; ukázka. - 4. Kalkán; Bronnen; nit. - 5. Tí; Atka; letěti; kasy; Ilioné. - 6. Kama; moutve; odundat; kadmidy; éra. - 7. St; zákos; žluč; brkavý; cenoman; Hažlinka. - 8. Nová; Ruhla; boury; Oberst; navlhle; ha; fonika. - 9. Santon; dravec; oblák; tute; Travna; tasky; status; totat. - 10. Sveni; Caine; mést; rood; sorba; sepaline; starka; tiskávati. - 11. Solida; ostré; pavor; podervati; Or; Ekel; ar; pleurastity. - 12. Ruka Marie; hrošík; čisto; Alfeios; kárština; predhriata. - 13. Peat; vigor; Bigor; šifle; Asie; rocna; tisinka; seiche; satira; neoblomné. - 14. Suplentka; Ramík; frenk; PEX; Skotsko; ejektor; myšiaky; zak. - 15. Skok passana; Kuhlová; abutilon; lehounce; prasko; nos oranga. - 16. Trošinku malý rondon + trošt; skrytosti; komprimovat. - 17. Kratón; popisovati nerosty; Coverdale; Sud Est; sos. - 18. C; erka; pí; č; sv. Floriána; cvikl. - 19. Pi; bano; B; mé. - 20. Zoch; dřevěné. - 21. Zvonice; Piast. - 22. Rocholl. - 23. El pecho. - 24. N.

Tajenky: 1. Léskové (skryta jako druhá písmena dvoupísmenných shluků v trojúhelníkových políčkách pod okrajem střechy, jejichž přepona je součástí okraje střechy). – 2. Dřevěné zvonice. – 3. Hostinec. – 4. Salomon Reich (skryta v osách dveří a okna). – 5. Kaple sv. Floriána (první díl skryt kolem oválu ve štítu střechy). – 6. Kněz František Hamrala (skryta kolem dveří a okna)

Hádanky:

1. Hrana, čiřikavka, Indiánka, momoti – hrnčíři vidí akátí.

2. S Lumírou (s Editou) Chorvaté, muflon, lanoví – sluší (sedí) roucho svatému Floriánovi.

3. Reziví ledacos, řády kol ceny – éra za vlády císaře Diokleciána.

4. Boty v něčí hlíně soused ničí – podivné cihly nesou zedníci.

5. Pracnosti, Karnak větve, nitečka – pranostika na květen (tečka).

6. Spousta vody, Tkáče nářky, sen – s postavou Dyka čtenář kysne.

7. Účty, tříslo, žáci, cery, pona – čtyři slova Cicerona. (odsunuté „z“, zůstává háček jako „v“)

8. Velké Dářko, kanasta, rostlina – má ledař kominíka na starost – (linka).

9. Zvědavý levák, Nemo s obavou – z vědra vylévá oknem 1 osoba vodu.

10. Okra, pumpa, zebu, Žilková – do krumpáče bušil kovář.

 

Logické úlohy:

1. Hasiči

Řešením (x/8)² + 12 = x dospějeme ke kvadratické rovnici x² - 64x + 768 = 0, které vyhovují x = 48 a x = 16. Správná odpověď je, že hasičů bylo 48, protože při 16 by se u proudnic nejednalo o menší část hasičů.

 

2. Kominíci

Řešení viz obrázek.

 

3. Zedníci


Prvních pět tvarovek uložil první zedník do manipulačního prostoru dle obrázku vlevo, pak přemístil tvarovku č. 4 na tvarovku č. 5 a tvarovku č. 3 na tvarovku č. 4. V dalších krocích uložil tvarovky č. 6 a 7 dle obrázku vpravo a obě posunul doprava. Ostatní tvarovky skládal dle celkového řešení.


Druhý zedník si poradil s podstavcem dle obrázků (jedno z mnoha řešení):


Pohled shora na dvě z možných řešení:

4. Hrnčíři

Řešení viz obrázek.

5. Bednáři

Řešení viz obrázek.


6. Kováři

Pokud si označíme x = pant, y = klepadlo, w = klika a z = podkova, pak z rovnic x + y = w, y = x + z, 2w = 3z dostaneme, že 4x = z, takže jedna podkova váží 1 kg. Čtvrttucet jsou tři kusy, tři páry je šest, šest koní má 24 nohou, 24 podkov vážilo 24 kg.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 54. kolo probíhalo od 12. září do 10. října 2019, otevřít si můžete řešení 54. kola JLA, předběžné výsledky 54. kola JLA a ohlasy na 54. kolo JLA. Kolo bylo věnováno tkalcům, došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies