jemelik

jemelik


 

JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 6. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 17. března 2010 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00  Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.e-rebus.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 750 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola, zkuste to třeba od tohoto prvního kola druhého ročníku.

 

Soutěžní podmínky JLA 2010

 

S podrobnými soutěžními podmínkami Jemelíkovy luštitelské akademie (JLA) ročníku 2010 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.e-re­bus.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. Zde uvedeme jen nejdůležitější změny proti ročníku 2009:

 

Eura už nevisí tak vysoko

 

Cílem řešitele je dle soutěžních podmínek JLA ve zvolených kategoriích dosáhnout deseti nejlepších výsledků, tj. zápočtů v řadě za sebou. Při cestě za tímto cílem má soutěžící možnost, aby si po dosažení 6., 7., 8. a 9. zápočtu v řadě za sebou zvolil, zda si vezme 20 %, 40 %, 60 % a 80 % celkové odměny (tedy např. v případě kategorie KH jde při dostatečně vysokém banku o 40, 80, 120 a 160 EUR, v případě kategorie K jde při dostatečně vysokém banku o 10, 20, 30 a 40 EUR) nebo zda chce pokračovat v soutěži dál (bude tím ale riskovat, že v případě neúspěchu nezíská nic a musí začít znovu od nuly). Oznamovat své rozhodnutí bude řešitel se zasláním řešení dalšího kola.

 

Přidělování kvalifikačních bodů je štědřejší

 

Členům SČHAK budou za celkové umístění v každé ze tří kvalifikačních soutěží přiděleny kvalifikační body takto: vítězi soutěže bude započítáno 10 kvalifikačních bodů plus jedno 1. místo, pokud bude řešitelů na 1. místě více než tři, tak 10 kvalifikačních bodů bez 1. místa, řešitelům na 2. až 10. místě bude započítáno od 9 do 1 kvalifikačního bodu. Pokud to řešitelům přinese více bodů, pak všem řešitelům na 9. a dalších místech v řešení křížovek s max. 10 ztr. b. budou započítány 3 kvalifikační body, s 11 až max. 20 ztr. b. 2 kvalifikační body a s 21 až max. 50 ztr. b. 1 kvalifikační bod, v řešení hádanek s min. 45 hádankami budou započítány 3 kvalifikační body, s min. 40 hádankami 2 kvalifikační body a s min. 25 hádankami 1 kvalifikační bod a v řešení logických úloh s min. 90 % bodů dosažených vítězem budou započítány 3 kvalifikační body, s min. 80 % bodů dosažených vítězem 2 kvalifikační body a s min. 50 % bodů dosažených vítězem 1 kvalifikační bod. Kvalifikační body budou přiděleny i těm, kdo o členství v SČHAK požádají do konce kalendářního roku, ve kterém budou vyhlášeny výsledky soutěží.

 

Myslíme i na recesi

 

Akademie je pojata jako vzdělávací instituce, jejímž absolventům se za přidělené kvalifikační body celkově ve všech soutěžích za celou dobu „studia“ udělují akademické hodnosti, a to bakalář JLA (Bc. JLA) za 10 kval. b., magistr JLA (Mgr. JLA) za 25 kval. b., docent JLA (Doc. JLA) za 50 kval. b., profesor JLA (Prof. JLA) za 100 kval. b. a akademik JLA (Akad. JLA) za 200 kval. b. Promoce nových držitelů akademických hodností JLA se budou konat u příležitosti významných akcí SČHAK.

 

U pramenů jen drobné změny

 

Mimo pramenů použitých v minulém ročníku se letos objevují tyto: NASCS (2005); SCS-K (2005); Zamarovský: Bohové a králové starého Egypta; Dřevěné kostely a kaple v Beskydech a okolí (Nakladatelství WART 2009); Zahradnický slovník naučný 1-5 (Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha 1994-2001); Ottova encyklopedie, Malá československá encyklopedie a Encyklopedie Universum na http://www.cotoje.cz a Vícejazyčné překladové slovníky na http://www.slovnik.cz. Podrobný seznam naleznete na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

6. KOLO

 

křížovKY

 

valašské dřevěné sakrální stavby - 1

 

Zcela výjimečnou stavbou mezi dřevěnými kostely je kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích. V této valašské obci nalezneme i několik dřevěných kaplí. V minulosti stály v místní části zvané ... (1) dvě jednoduché ... (2) se zvonkem zavěšeným ve stromové rozsoše. Pak zde postavili jednoduchou dřevěnou kapli nad bývalou tovární školou, poblíž které stával Dorňákův ... (3). V roce 1884 přenesli před kapli kamenný kříž, který původně stál na Čartáku. V tu dobu zde působila sklárna Mariánská huť, jejíž spoluzakladatel ... (4) byl po celých 23 let starostou Velkých Karlovic. Dnešní výtvarně stejná ... (5) byla postavena v roce 1946 členy místního hasičského sboru na místě původní poškozené ... (5/1), která byla stržena. Kapli, zasvěcenou ochránci v nebezpečí ohně, vody a války, patronu hasičů, kominíků, zedníků, hrnčířů, bednářů a kovářů, posvětil ... (6). Stavba je zvenčí obita vertikálně kladenými prkny.

 

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

12 nesouměrných střídavých polomozaikovek

 

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 1. tajenka (1) – 7, 4. tajenka (4) – 7 4, 1. díl 5. tajenky (5/1) – 5 a 6. tajenka (6) – 4 9 7.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Předložka. - 2. Pryskyřice. - 3. Vibranta; předvedení. - 4. Laos; rakouský spisovatel; souvislost. - 5. Citoslovce označující zvuky ptáků; dívčí jméno; páditi; svatyně; Polyméstorova manželka. - 6. Kopytník; tlouky na stloukání másla; sejmout; anorganické sloučeniny; údobí. - 7. Pšt; pokosený řádek; zloba; klopýtavý; stupeň svrchní křídy; přítok Cerninky. - 8. Další; město v Durynském lese; turecké příze; americký oštěpař; poněkud vlhce; citoslovce vyjadřující upozornění; nauka o zvuku. - 9. Vrch na Moravě; sekretář; poleno; karetní hra; přítok Dunaje; skladby v určité hře; postavení; být v totálním nasazení. - 10. V esperantu „omdlít“; anglický herec; upalovat; fardingdeal; v esperantu „savý“; podobný kališnímu lístku (anglicky); babička; utlačovávati. - 11. Slušný člověk; špičaté; úlek; podrýti; domácké mužské jméno; obec v politickém okrese Komárno; jednotka plošného obsahu; nerosty. - 12. Dlaň Ježíšovy matky; sudokopytník; jasnost; peloponéská řeka; cizí jazyk; předem částečně ohřátá (slovensky). - 13. Anglicky „rašelina“; tlak; etnografická skupina Osetů; loďka; matka Epiméthea; krysa; plod tisu; stojaté vlny; výsměch; rozhodné. - 14. Náhradnice; český fotograf; arabské označení Evropana; anglická zkratka soukromé telefonní ústředny; historická země Spojeného království; vyhazovák; dravci (slovensky); mudde. - 15. Druh antilopího pohybu; naše oštěpařka; botanický název pokojové rostliny; nepatrně; čuně; část lidoopí tváře. - 16. Pomenší číšnická vesta + naděje; latence; lisovat. - 17. Štít (slovensky); uváděti výčet znaků a vlastností minerálů; zpěvák skupiny Deep Purple; francouzsky „jihovýchod“; šťáva. - 18. Římská číslice; léky; písmeno alfabety; citoslovce vyjadřující libost při mazlení; ?5/2?; nástřih. - 19. Čínské platidlo; rostlina; chemická značka nekovového prvku; přivlastňovací zájmeno. - 20. Jeden z uživatelů pseudonymu Jaroslav; ?2/1?. - 21. ?2/2?; bájný Leškův dědeček. - 22. Německý malíř. – 23. Španělsky „sráz“. - 24. Značka jednotky síly.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 25. Značka jednotky síly. – 26. Předložka. - 27. Perský král. – 28. Pěstování savců; domorodý název venkovského dvorce. - 29. Balík; pastyňák. - 30. Hubička; piviště. – 31. V hluboce skloněné poloze; Petrův bratr (spoluzakladatel bulharské říše); značka jednotky hmotnosti; předložka. – 32. Odvar (bylinný); Ro; planetka. - 33. Slovanské božstvo (podle Erbena); předěl; recidivita; závětří; mdlá. - 34. Zakončení šachové hry; anglická zkratka Unie nezaměstnaných; iniciály německého hudebního skladatele; týkající se nadání (zkouška); slovenská herečka; kolohřivec; žloutenka. – 35. Apollónův syn; nějaká z mnohých společenských soustav; alkaloid; plachetnice; oběma rukama; reforma; předložka. – 36. Ostrava; sibiřský štít; ?3?; stěhovací auta; nakažlivé onemocnění. – 37. Kvašené velbloudí mléko (slovensky); obchod; neobyčejně rozlehlé; zápach; helvítka; vyrůstající vousy. – 38. Řadová číslovka; domácké ženské jméno; bramborák; polovodičový prvek; za feudalismu svobodný statek bez lenního závazku; slovenské sídlo; ziskuchtivec; nadutí plachet. – 39. Pan + rozpouštědlo; česká krátká samohláska; získané zblbnutí; povolání; přadénko určitých nití; fryžské božstvo; dělo. – 40. Fantastická; obchod s módním zbožím; jiskření; výpisky; český etnolog; smrtelník. - 41. Staroegyptský král; abstinenční syndrom; sídlo v USA; „Velký příkop“; lumíci + jméno noty; druh železničního vozu; cizí zkratka roku. – 42. Český herec; starověká nádoba; kohoutí; symetrála čáry; hromada; záporný ion. - 43. Květ; quidditas; hlavičky; písmeno azbuky; slovenské zájmeno; zkratka fosfolipidů; organizátor; francouzský cestovatel. - 44. Polské platidlo; italský skladatel; venkovan; dovádění; radní; vory na plavení vytěženého dřeva; římský politik. - 45. Zosobněná Síla; kalup; jazyk z austroasijské rodiny + francouzská řeka; cvičení; stará asijská jednotka hmotnosti; velmi rychle; kredenc. – 46. Zkratka jednoho ze systémů anatomického názvosloví; nigerijský romanopisec + mnoho; druh mezibuněčného spojení; sbírka liturgických zpěvů; janupa; v esperantu „výtažkové“. - 47. Chemická značka nekovového prvku + řecký ostrov; býti někomu společníkem; v egyptské mytologii samo slunce; sedat na střídačce. - 48. Americký zpěvák; oloupiti. - 49. Cizokrajné nízké stromy; pokrýti listy. - 50. Světnice. - 51. H.

 

hádanKY

 

Moto: Kol svatého Floriána

  jsou témata tajů brána.

 

1                  VÝLUČKA                                                                    

   Mistři zří porosty stromů                                         

   v zahrádkách svých rodných domů.                                     

 

2                  ZÁMĚNKA

S ženou cizí muži  jako ovce chodí,

kasadlo se vzpíná na plachetní lodi.

V tichu parku poví bednář hasičovi:

„Na plastice padne oděv patronovi.“

 

3        OBMĚNKA

Koroduje kdeco kmánům,

svatý kdysi voják byl,

kázně význam, kázně cenu

znala doba, v které žil.

 

4   ZÁHADNÝ NÁPIS

Dvě farmářky v čísi zemi

kmotr silně poškozuje,

zvláštní buchty přinášejí

mistři zruční – rušno tu je.

 

5        VÝPUSTKA

Pro dělníky množství práce,

pro ty mocné město chrámů,

ramena Nil plní v zemi,

kde prozradil vlásek dámu.

Zatímco si v suchu čtete,

problém ani netušíte:

Déšť svatého Floriána

je ohňová rána. Víte?

 

6               PŘESUNKA

Potopa způsobí Antona stížnosti

na kolo rezavé, nemáte zdání.

Ad acta čítávám, nosí mi starosti,

s Viktorem stávám se mrzutý, paní.

 

7                  ODSUVKA

V pořádku doklady jsou jeho slabina,

jak třída školáků zas zlobit začíná,

stromy jsou šéfa vzor, z řečníka cituje.

Výsledky válek jsou nejisté“, hromuje.

 

8                ROZMĚRKA

Zmrzlý rybník zahaluje           

hra světel a stínů, prý v cestě stál strom.

Dělník mistra opatruje

kdopak nese vinu nad boulí jak hrom?

 

9                VSUVKA                        

Všetečný levičák zas Verna čítá,

kapitán strach nemá – to čtenář vítá.

Pod okny ohýnek, neklid se hlásí,

muž kbelík s vodou má, sám z domu hasí.

 

10              POSUNKA

Rostlina k užitku, čerpadlo k sání,

statný skot k chování, dílna pro učně,

herečka na hraní, přemýšlel mistr,

nářadí vyráběl kladivem zručně. 

logické úlohy

 

Moto: Po luštění touhy plamen

 ochráníme s Floriánem.

 

1. Hasiči

 

Počet hasičů dělený osmi a umocněný dvěma dává počet hasičů věnujících se při hasičském cvičení savicím, stříkačce a hadicím. Zbylá menší část čítající 12 hasičů držela proudnice. Kolik bylo celkem hasičů? Za správné řešení získáte 5 bodů.

 

 

2. Kominíci

 

Každý správný kominík na našem obrázku musí mít ve svém políčku štětku a v políčku sousedícím stranou svůj žebřík. Políčka s žebříky se nesmějí navzájem dotýkat, a to ani rohem, ale mohou se dotýkat políček s jinými kominíky. Umístěte do prázdných polí síťky 24 žebříků, do každého nejvýše jeden a vyznačte k sobě patřící dvojice políček s kominíky a žebříky. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

 

3. Zedníci

 

Máme dva sloupy tvaru hranolu o podstavě 10 x 10 cm a výšce nad zemí 1 m, vzdálené od sebe 60 cm. Sloupy jsou kolmé k ideálně rovné zemi. Proluka mezi nimi tvořená pomyslným hranolem o podstavě 10 x 60 cm a výšce 1 m tvoří náš manipulační prostor, který má první zedník za úkol zcela zaplnit stěnou z cihel tvarovek. Na vozíku má k dispozici 12 očíslovaných tvarovek, z čelního pohledu mají podobu různých pentomin, obsahově je každá tvořena pěti krychlemi o straně 10 cm (viz obrázek). Stěna bude tedy kantka dlouhá 60 cm, vysoká 1 m a široká 10 cm. Zedník musí brát tvarovky z vozíku v pořadí jejich čísel od 1 do 12 a každou hned umístit v manipulačním prostoru do stabilní polohy tak, že ji na zem, na jinou tvarovku nebo na jiné tvarovky položí shora dolů (nesmí tedy tvarovky vsouvat do stěny z boku). S takto umístěnými tvarovkami pak může zedník v manipulačním prostoru pohybovat jen rovnoběžně nebo kolmo vůči rovině země (nesmí s nimi otáčet), ale jen v něm, manipulační prostor s nimi už nesmí opustit. Tvarovky ve stěně musejí zůstat neporušené a všechny musejí být použity. První zedník stěnu dle zadání vyskládal tak, že měl tvarovku č. 7 z čelního pohledu umístěnou blíž levému sloupu. Nakreslete zedníkem vystavěnou stěnu se zakreslením obrysů tvarovek a získáte 40 bodů.

 

 

Podstavec má tvar čtverce o straně 1 m a jeho zvažovanému použití brání 10 cm vysoký výstupek ve tvaru hranolu, který má čtvercovou podstavu o straně 20 cm a je umístěný přesně uprostřed podstavce. Úkolem druhého zedníka je obskládat výstupek tak, aby získal rovnou plochu tvaru čtverce o straně 80 cm. Ke splnění tohoto úkolu má stejnou sadu tvarovek jako první zedník. Tvarovky musejí zůstat neporušené a opět je musí použít všechny. Nakreslete nám pohled shora na čtverec složený z tvarovek a hranolu a získáte 20 bodů.

 

 

4. Hrnčíři

 

Devět džbánů je rozloženo dle obrázku. V této sestavě je jedna řada s pěti džbány a jen čtyři přímé řady obsahující právě tři džbány. Změňte polohu dvou džbánů tak, aby vzniklo deset přímých řad obsahujících po třech džbánech. Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

 

 

5. Bednáři

 

Otazník na obrázku je sestaven ze dvou dřevěných dílců. Bednáři z nich mají slepit kruhové víko sudu. Dílce mohou rozřezat dvěma přímými řezy, buď jeden dvěma řezy na tři či čtyři kusy a druhý ponechat v původním tvaru, nebo každý na dva kusy. Za správné sestavení kruhu s vyznačením dílů získáte 15 bodů.

 

 

6. Kováři

 

Žili byli čtyři kováři, jeden koval klepadla, druhý kliky, třetí čtvrtkilové panty a čtvrtý podkovy. Pant a klepadlo vážilo stejně jako klika. Klepadlo vážilo stejně jako podkova s pantem. Dvě kliky vážily jako tři podkovy. Kolik vážily podkovy potřebné k okování všech nohou čtvrttuctu párů koní? Za správnou odpověď získáte 10 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies