jemelik

jemelik


 

Řešení 7. kola:

Křížovky:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Daní. - 2. Holá skála. - 3. Polovice; osly. - 4. Náv + následnost; lekání. - 5. Ti; Viet; piez; narok; i; výskočka; éčka. - 6. Ti; Lando; kylm; talko; koza; Anosov; trak; lety; Kura. - 7. Věk; polekat koníčka; oken; rozšik; Ilči; větší; Duba + y. - 8. Rainey; tvarování; breams; Jsme; amoeba; rikka; chaos. - 9. Děkan; zárast; opollo; Ouko; kalibr; orfeum; Letts. - 10. D; strčit; Ahy; Šimr; Sakala; vlok; roskop; Natori; evoé; Céard. - 11. Zdar; Doni; Aous; mevro; dona; Altman; saison; halv; Síkova. - 12. Brame; aleje; ceta; ednatol + Edn; atol; ly; kop; psisko; dveří; Anuška; jaro; sečíst. - 13. Le + Na ledě; ovíti; Opa; er; lyky; drem; kardol; opal; Rádlova; isit; Tainan. - 14. Fereto; Valek; motivy; KSP; teaky; plov; fine; bohatý verš; rádkapna; Krnsko. - 15. Kl; Poly; PME; cla; vada; Morat; kup; narvat; krán; bonsai; dioico. - 16. Klát; Polyclada; trvalost; lesk; domácák; spíš; cuprol; Vavrda. - 17. Vata; daktila; svá; Triest; bubi; sté první; krtí; pro; mlzevo. - 18. Vata; Danila; Melittis; srabi; polotajní; tatu; Poli. - 19. T; část; purimové; Peta; srdcí; lehkorouší; mila. - 20. T; koba; cystové; op; Altenbergovo rodné místo; návyk. - 21. Vala; sotol; hoar; u; ih; sv.; ves. - 22. Eola; š; ca. - 23. Etésie. - 24. Tindalovi. – 25. Lopata a vidle. – 26. Xenakis. – 27. Četa; byte. – 28. Rača; verte. – 29. Svah; kolier. – 30. Miči; nekov. – 31. Ra; šapu; Neo. – 32. Nande; chyba. – 33. Kalemba; fa. – 34. Kapkat.

 

Tajenky: 1. Kaple sv. Cyrila a Metoděje a sv. Václava (první díl skryt ve svislé ose horní části věžičky). - 2. Štefek (skryta ve spodní části dveří). – 3. Zvonička nebo kaple (skrytí prvního a třetího dílu je uvedeno u 4., resp. 1. tajenky, druhý díl skryt nade dveřmi). – 4. Valašská zvonička (skryta po okrajích čelní stěny kaple). – 5. Dvojité lištové olemování štítu (první díl skryt v lištách kolem dveří, druhý díl na kraji střechy). – 6. Motivy srdcí. – 7. Tvarování dveří a oken. – 8. Na Kopané (skryta ve svislé ose dolní části věžičky). – 9. Polovice. – 10. Část. – 11. Děkan Medard Horák (třetí díl skryt ve svislé ose stříšky nad vchodem). – 12. Kaplan.

 

Hádanky:

1. Rýč, malíř, totem, jed – Cyril a Metoděj.

2. Pošta, oslovení ženy, mrak, jemnocit u Mony, knírači – apoštolové sníženým krajem nocí tmou nyní kráčí.

3. Kdopak zmoudří pranostikou, netrápí se politikou.

4. Svítivé oceli (ocele), úvahy odéesáků, iluze – svatý Václav hady sklízí.

5. Valachovi chválívali co chvíli chov ovcí Václavovi hlaholící holohlaví lovci.

6. Plné prasátko, postaru klepna, spolupartnerka, park stranou pole, prostorná kaple, praskot polena, patron Polska.

7. Oštěp, novina, taláry, látání – po Štěpánovi nastala rychlá tání.

8. Pod lemy tumor, dramata, Asiaté, hoboj, ticha – podle mýtů moudrá matka svatého Vojtěcha.

9. Nadělení, poté véba, lehká rada – pokání badatele na Velehradě.

10. Vrbě – orbě, veš – vše, selata – telata, vlkem – věkem, lamou – lampu (lampou): oštěp (z nových písmen), veslo (z původních písmen).

Původní text se šotky:

vrbě zrak sedlák upírá,

v hlavě v v klidu probírá,

selata hlídá na poli,

s rostoucím vlkem zápolí,

pod lamou ukrýt nenechá

dva znaky světce Vojtěcha.

Opravený text:

orbě zrak sedlák upírá,

v hlavě vše v klidu probírá,

telata hlídá na poli,

s rostoucím věkem zápolí,

pod lampu ukrýt nenechá

dva znaky světce Vojtěcha.

 

Logické úlohy:

 

1. Sládek

 

Před koupí stál první soudek 20 penízů a druhý 12 penízů, dohromady stály 32 penízů. Prodal je za 30 penízů, 2 peníze tedy prodělal, jeho žena ho nepochválí.

 

2. Půdorys kaple

 

Nad nejdelší stranou zeleného trojúhelníku lze sestrojit pravoúhlý trojúhelník o odvěsnách dlouhých 170 cm a 210 cm (čtverce nad nimi mají plošný obsah 28 900 cm² a 44 100 cm², tj. celkem 7,3 m²). Podobně postupujeme i u kratších stran zeleného trojúhelníku a ve finále můžeme rozdělit největší pravoúhlý trojúhelník na čtyři části, pomocí kterých vypočítáme obsah zeleného trojúhelníku (17 850 cm² - 3 150 cm² - 5 600 cm² - 5 600 cm² = 3 500 cm²).

 

3. Polsko

Řešení viz obrázek.

Postup řešení:

Nejprve si vyznačíme jednoznačné černé čtverečky, políčka, řekněme žlutě, kde nezbytně musí vést smyčka, „splněné“ šipky s číslicemi budeme dávat do koleček (viz obrázek níže):

„Úzkým místem“ pro další rozhodování se jeví zbytek druhého řádku, první černý čtvereček zleva může být na třech pozicích, řekněme křížovkářsky B7, B8 a B9. Na B7 být nemůže, protože pak by černé čtverečky musely být na pozicích D8 a F8 a v devátém sloupci nahoře není kam umístit černý čtvereček (viz obrázek níže).

Zkusíme variantu s černým políčkem na B8, vyústí nám v situaci viz obrázek níže, kdy mezi šestým a sedmým, resp. sedmým a osmým sloupcem prochází lichý počet úseček lomené čáry, takže smyčka by nešla uzavřít. Má-li být smyčka uzavřena, musí jít přes hranice řádků či sloupců sudý počet čar smyčky!

Černé čtverečky na druhém řádku musí být tedy na pozicích B9, B12 a B15 a můžeme si tak vyznačit další jednoznačné pozice černých čtverečků a úseček lomené čáry až do situace na obrázku níže vlevo. Dalším „úzkým místem“ se nově jeví spodní část pátého sloupce. Na pozici I5 černý čtvereček být nemůže, protože pak by nám buď na pozici I6 nebo J5 zůstalo izolované prázdné bílé políčko. Umístění černého čtverečku na J5 vede k situaci na obrázku níže vpravo, kdy nám zůstalo izolované prázdné políčko na pozici D4.

 

Černý čtvereček musí být tedy umístěn na pozici K5 a pak už se všechny další pozice čar a černých čtverečků logicky odvíjejí nejprve v levé části rastru, kde na rozhodnutí zůstanou čáry na pozicích F,G – 5,6 a pomocí pozic černých čtverečků ve dvanáctém sloupci i v pravé části rastru. Na závěr doplníme čáry na pozicích F,G – 5,6 tak, abychom získali uzavřenou smyčku (viz obrázek níže).

4. Evropa

 

Rovnice má dvě řešení: 16 x 8431 = 134896 a 17 x 8641 = 146897. Pro druhou část úlohy vyhovuje jen ta první (z délek plavidel nelze docílit součin 7). Řešení plavidel viz obrázek.

Poznámka:

U algebrogramu musí řešitel vyjít z násobení E x U = U, čemuž odpovídají jen číslice 6 x 2, 6 x 4, 6 x 8, 1 (3, 7, 9) x 5 a 1 x 0 (2 až 9). Pak hold musí tyto všechny případy vyzkoušet, zda odpovídají zadaným písmenům, je to zdlouhavější, ale není to úplně mimo logiku, např. 6 x 2:

z 62 x ORV6 = 6VROP2 plyne, že O = 9, při druhém co nejvyšším činiteli vychází 62 x 9876 = 612312, V tedy potřebujeme = 1, zkusíme 62 x 9816 = 608592, V tedy potřebujeme = 0, vyzkoušíme 62 x 9806 = 607972, nevyhovuje, pak 62 x 9706 = 601772, nevyhovuje, při 62 x 9506 = 589372 se už E nerovná šesti a můžeme konstatovat, že pro E=6 a U=2 úloha nemá řešení atd. Samozřejmě z pohledu druhé části úlohy si řešení rovnice můžeme usnadnit tím, že součiny délek plavidel mohou být pouze číslice 1, 2, 3, 4, 6, 8 a 9. Tím ovšem nezjistíme všechna možná řešení, ale dostaneme jen ta, která lze využít ve druhé části úlohy.

 

5. Země EU

 

Nejlepší řešení za 50 bodů obsahuje 69 písmen: Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Maďarsko, MaLta, NizozemsKo, ŘecKo a ŠvédSKo (velká zvýrazněná písmena jsou nahrazena žolíky).

 

 

Druhé nejlepší řešení za 40 bodů obsahuje 67 písmen a známe jeho pět různých variant:

1. Belgie, Francie, Itálie, Litva, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rumunsko, Řecko a Švédsko. – 2. Belgie, Francie, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko a Velká Británie. – 3. Belgie, Francie, Německo, Itálie, Litva, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko a Švédsko. – 4. Francie, Itálie, Maďarsko, Malta, Německo, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. – 5. Francie, Kypr, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Řecko, Švédsko a Velká Británie.

Třetí nejlepší řešení za 30 bodů obsahuje 65 písmen, zaslali jste dvě jeho varianty: 1. Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko a Velká Británie. – 2. Francie, Itálie, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko a Velká Británie.


Další řešení byla s 64 písmeny za 25 bodů atd.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies