jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
zde máte konečné výsledky 6. kola JLA. O zajímavé výsledky není nouze, první řešitel se nám dostal k šesti zápočtům v řadě za sebou a tedy k možnosti zvolit si při zaslání řešení 7. kola, zda chce vyplatit pětinu cílové výhry v eurech hned a pokračovat od nuly nebo zda chce pokračovat v soutěži a zkusit získat dvě pětiny cílové výhry. První účastník akademie také splnil limit bodů potřebných k udělení titulu bakalář JLA. Některým řešitelům se velmi dařilo, některým méně. Ovšem k eurům se blíží stále početnější pole řešitelů.

Výsledky 6. kola JLA

 

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 160 řešení. Všestranní řešitelé kat. KHL a KL neobsadili, v kat. KH pokračují dva a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 7), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 8) a v logických úlohách za řešení za 115 bodů (bylo jich 12).

Přítel Drápala zadal „prozíravě“ na vyhledávači www.cotoje.cz „venkovská dvorec“ a nalezl tak islandský „baer“, čímž dobyl šestého zápočtu v řadě a jako první účastník akademie si může s řešením dalšího kola vybírat, zda chce 10 eur a začít znovu od nuly nebo zda bude dál soutěžit o větší obnos eur, ale zároveň riskovat, že v případě nezdaru nezíská nic. Šest zápočtů v řadě za sebou má tedy v kat. K: Drápala, pět zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Žabka, čtyři zápočty v řadě za sebou má 8 účastníků akademie: v kat. H: Kousal, Říha, J. Sýkora a M. Turek a v kat. L: Drápala, Luskač, L. Pavelka a J. Sýkora, tři zápočty v řadě má 5 účastníků akademie: v kat. K: Jaroš, v kat. H: Kovářová a v kat. L: Husar, Nettlová a M. Turek, dva zápočty v řadě za sebou mají 4 účastníci akademie: v kat. K: L. Pavelka a J. Sýkora, v kat. H: Lančarič a v kat. L: Járová, první zápočet do případné řady získalo nově 5 účastníků akademie: v kat. K: Mikuš a Valíček, v kat. H: Kočí a v kat. L: Fojta a Marek. Vynikajícího výsledku dosáhl opět přítel J. Sýkora, který získal zápočet ve všech třech kategoriích. Všem blahopřejeme.

 

Kvalifikační soutěže

 

Křížovky

Nemít ta kaplička věž, tak by snad ani velké problémy nebyly. Nejobtížnější pasáží bylo okolí islandského venkovského dvorce, nejrychleji šel „baer“ zřejmě naleznout na www.cotoje.cz zadáním slov „dvorec na venkově“, pasáž bylo nutno řešit 18/2 ERKA (SNČ) x 28/2 BAER (Ottův slovník naučný, dále jen OSN, Island – obyvatelstvo) x 19/2 BANO (RYS 2) a tím pádem 4/2 BRONNEN (UNI 10) x 41/7 ENKA (HUB) – zatím 14 správných řešení. Po ní co do obtížnosti následoval chyták s předložkou a španělským překladem slova „sráz“, nabízelo se PRE x REPECHO, ale ztroskotávalo to hlavně na tom, že P jako výraz bylo už použito u 43/4, pasáž bylo třeba řešit 26/1 NEL (Malý Otto) x 23/1 EL PECHO (Velký španělsko-český slovník) – zatím 15 správných řešení. Třetím nejtvrdším ořechem byl Zoch, který spolu s Vlčkem užíval pseudonym Jaroslav, pasáž bylo třeba řešit 20/1 ZOCH (LČL, heslo Vlček Jaroslav) x 29/1 LOCH (Šmírbuch jazyka českého). Mdlá coby 33/5 MAT vynucovala užít na 34/1 šachové zakončení PAT a na 18/3 řecké písmeno PÍ, pak ale na 33/4 muselo být ZÁKAMTÍ (MACH, heslo zákampí).

Dále se často chybovalo ve výrazech 4/1 KALKÁN (RYS 2, heslo galgán) x 39/6 ATTIN (Malý Otto), 9/6 TASKY (Malá encyklopedie šachu) x 40/4 EXCERPTA (SSJČ) a 17/4 SUD EST (Kočí, heslo S. E.).

Pořadí v 6. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Jaroš, Karpíšek (KH), Mikuš, L. Pavelka, J. Sýkora, Valíček. - 1 ztr. b.: Kučera. – 2 ztr. b.: Houšková, Mach. - 3 ztr. b.: Štefek (KH), M. Turek, Valenta, Žačok. – 6 ztr. b.: Aeger, Gašparín, Gonda, Hájiček, Vojník. – 10 ztr. b.: Nack, Vlášek. – 11 ztr. b.: Vychovalý ml. - 13 ztr. b.: Járová, Podzemský. – 15 ztr. b.: Patron. - 17 ztr. b.: Kopřiva. – 18 ztr. b.: Haralík. – 19 ztr. b.: Hajný. - 22 ztr. b.: Horáček. – 23 ztr. b.: Kratochvíl. - 25 ztr. b.: Kohoutová. – 27 ztr. b.: Soukup. - 28 ztr. b.: Marsová. – 30 ztr. b.: Vodník. – 32 ztr. b.: Vlček. – 34 ztr. b.: Čechová, Prvák. - 36 ztr. b.: Fiala. – 37 ztr. b.: Hrubá. – 39 ztr. b.: Hájek. – 41 ztr. b.: Tomanová. - 42 ztr. b.: Staněk. – 44 ztr. b.: Elév, Slavík, Urban. – 46 ztr. b.: Bureš. – 47 ztr. b.: Kolář. – 48 ztr. b.: Svoboda. – 50 ztr. b.: Fabian. – 53 ztr. b.: Horák. – 55 ztr. b.: Dudek. – 56 ztr. b.: Pavlík. – 61 ztr. b.: Pala. – 63 ztr. b.: Střelec. – 64 ztr. b.: Florián. – 66 ztr. b.: Zedník. – 67 ztr. b.: K. Bednář.

Hádanky

Největší problémy způsobili Chorvaté v záměnce, uznávali jsme je jak s Lumírou, tak s Editou, bohužel jsme nemohli uznávat s Editou Asiaty a sedící tógu. Velkou paseku udělal v rozměrce rybník Velké Dářko, samotné Dářko rybníkem není. Hodně neautorských řešení došlo na „čtyři slova Cicerona“, často byla ve vsuvce opomíjena 1 osoba.

Pořadí v 6. kole: 10 Kočí, Kousal, Kovářová, Lančarič, Říha, J. Sýkora, Štefek (KH), M. Turek. – 9 Járová. – 8 Karpíšek (KH), Žačok. – 7 Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Skácel, Widla. – 6 Hájiček. - 5 Fiala, Foltas, Vodník. – 4 Dostál, Horák, Kokeš, Motyčková, Pospíšil, Žák. – 3 Beran, Jirout, Maskot, Novotná, Urban, Varšaník, Vávra. - 2 Bartoš, Fabian, Hruška, Jezdec, Kapybara (HL), Pokus, Učeň. – 1 Beneš, Divák, Dudek, Fanda, Němeček, Plavec, Prvák, Tatar. – 0 J. Bednář, Florián, Kominík, Zedník.

 

Logické úlohy

Větší problémy činila jen kantka prvního zedníka, často nešlo v manipulačním prostoru širokém 60 cm a vysokém 100 cm docílit dle zadání s dvěma rukama zedníka vámi uváděných cílových pozic tvarovek, v jednom případě řešitel postavil jinou kantku: širokou 100 cm a vysokou 60 cm. K hodnocení úlohy 5. kola Kosi na tahu došla jedna reklamace, která byla zamítnuta.

Pořadí v 6. kole: 115: Drápala, Fojta, Husar, Járová, Kapybara (HL), Luskač, Marek, Nettlová, L. Pavelka, J. Sýkora, M. Turek, Žabka. – 75: Brajko, Buchta, Kočí, Pech, Rosa, Šebesta. – 65: Jos. Konečný. – 60: Ampér, Čechová, Fišer, Prvák. – 55: Hajný, Ježek, Maskot, Musil, Ševčík, Učeň. – 50: Elév, Kohoutová, Stejskal, Švec. – 45: Sedláčková, Suchý. - 40: Kadlec. – 35: Křížová, Tomanová. – 30: Beránek, Plavec. – 25: K. Bednář, Dušek, Fanda, Zápasník. – 20: Florián. – 15: J. Bednář, Kominík, Zedník.

 

Stav bodů v recesistické části

Po prvním ročníku akademie splnil jako první bodový limit nutný k udělení akademického titulu bakalář JLA Děda Karpíšek, jeho promoci lze očekávat v příštím roce s dalšími bakaláři JLA.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies