jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
níže máte řešení hádanek, logických úloh a křížovek 10. kola JLA. V některých případech Vás řešení asi překvapílo: u křížovek český kněz Chalík působil na severní Moravě (Fryštát) a byl také kronikář, May byl lékař a pokračoval se svou ženou Boženou v kunčickém lázeňství, u kreslené hádanky byly vpravo od čísel cihly položené podélně ve zdi, byly to běháky, ty napříč se jmenují vazáky,  u úlohy Myslivci musel být jejich počet správným řešením dané iracionální rovnice a musela se vzít v úvahu definice druhé odmocniny z nezáporného reálného čísla a u úlohy Oko bere šlo klást karty na sebe.

U hádanek se "betlémskou hvězdou" stala.. pořadovka č. 9, u které bylo třeba do jádra zahrnout i pomocné výrazy. U logických úloh v tomto kole víc než kdy jindy platilo: Co není zakázáno, je dovoleno, co není vyloučeno, je připuštěno. Přeji Vám hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce, Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Vida. - 2. Ataka; Tena; ti. - 3. Kakáč; kluka; katit. - 4. Nyčky; puchna; latinita. - 5. Kainista; gusta; kalačka; telina. - 6. Osloprdy; Vrdy; ektekty; I. Nagy; á; o. - 7. Ř; tip Ermy; náčinky; kasat si; gang go. - 8. Líně; s; anapest; kočenka; nýtovna; cerrado; drík. - 9. Ženě; Rey; Nykvist; Tasumsa; Kaberle; Zenetti; Elelin. - 10. Želví; Reed; katoda; předrzá; lovecký; oligarcha; archa; cecila; chaldy. - 11. Pesta; drle; posty; penado; La Porta; vadka; krepa; Čevona; triko; koati. - 12. T; tedy; arat; kachy; mimika; pedikl; Mikulda; titán; kabel; anízové; Pátan; Kaniv; osina. - 13. Io; alo; caska; kalous; vloka; Miladka; Skuna; koury; nadvé; klikota; tummy; SLRAP; spiny. - 14. Elka; hrk; pravda; fus; Dorat; sarin; Levko; nohas; lazit; kapotastr; k; onuce; otlak; sléz. - 15. Esta; holé; odolní; rody; konce slo.ky (konce slobodky) + koncesí; sami; Loebe; kačaba; ovíti; pasák; blbit; fendr. - 16. Líska; bít; brtní; váha; listovna + Lise; jednoblok + Jedov; panam; elamo; estinto; lento. - 17. Odčísti; cti; vši; bebati; Vánoce; Prespa; anoraková + anoda; nosce; Laval; sarkolema + sara; poema. - 18. Orat; Sesi; lina; tíniti; pace; pavé; hypoblast + hypan; Osera; okále; kameraman + kari; oman. - 19. KKZ; ch; ožera; Pia; Solti; styčka; Desavon; Colpi; odraz; sajuriana + Sava; Meana. - 20. Bourovci; Svitá; prádelny; výškrabka; despot; Odovakar; Jukar. - 21. Nitřanka; stopa po uštknutí + sto papoušků; stříkati; kudla na raku + kudlanka. - 22. NŠ; maléry tintidla + malé rytinky; ponoukač; vrtule; kulisier; tolikrát; osmonoh. – 23. Čundrandy; letohrady; rivalita; runologie; paklování; Božena; proposta; Koškar; i. - 24. Obdivovači; sokoliar; monóza; Travegon; klasicky; lístek; prasakra; Mutt. - 25. Objevit ve sloze překlep Tomana; rozepře kleptomana; A. – 26. Dat; ala.

 

Tajenky:

1. Lovecký zámeček v Bílé. – 2. Lesní správa (skryta svisle v osách tabulí okna). – 3. Kaplička sv. Huberta (skryta svisle po stranách čelní stěny kaple). – 4. Hranolová stavba na kamenné podezdívce (první díl skryt coby třípísmenné shluky na střeše, druhý díl na střeše nad vchodem a třetí díl svisle po stranách boční stěny kaple). – 5. Sedlová stříška (skryta v podhledu střechy kaple) - 6. Kříž (skryta kolem kříže na štítu kaple). – 7. Patron myslivosti (skryta pod oknem kaple v jeho prodloužené svislé ose).

 

Řešení hádanek:

1. Zleva čísla, běháky – slévači s naběráky.

2. Partner na D, patron Arden, proradná Etna, aport nad ránem.

3. Optik má antipatii k notám.

4. Mys, co vidí kápo Avarů čnící - myslivcovi dívka podává ručnici.

5. Dole nedopaly pod letem – dopoledne doplete malý košík žena kožešníka.

6. Sousto, kružnice, množilka, obsílka pod líny – o soustružnickém noži klábosil kápo dílny.

7. Rolník, archy, lept u sila, k vodě loni Karolínka rychle pustila kovodělníka.

8. Vl. Martinec – iniciativní matematici velice nemile vnímali malé cíle velitele letectva  v elementární aritmetice.

9. Slepí, mzda, lev, nána, liči, hopání – (slepí C, I mzda, V lev, I nána, LI liči, STÉ hopání) – slepicím z Davle vína nalili čistého páni civilisté.

10. O Hubertovi.

 Na svatého Huberta u brázd pole myslivce lovci hrdly prohání k poctě svého příznivce.

      Přec k honbě se rychtují. Vidí hrozbu ušáci: „Beztoho nás nestrefí, co když ale pozvrací?“

Řešení logických úloh:

1. Myslivci

 

Na dohledávku přišlo 15 myslivců. Daná iracionální rovnice vede ke kvadratické rovnici x² - 23x + 120 = 0, která sice má dvě řešení x1 = 8 a x2 = 15, ale původní iracionální rovnice má pouze jedno řešení x = 15, neboť pro x1 = 8 zpětným dosazením do původní iracionální rovnice nenastane rovnost, protože druhá odmocnina z devíti není mínus tři (druhá odmocnina z nezáporného reálného čísla je podle definice zase jen nezáporné reálné číslo). Shoda počtu myslivců s počtem nohou dohledaných zajíců je pouze vějičkou, po honu se občas najdou zajíci s chybějícími běhy, ať už je to důsledek pytlákova oka nebo něčeho jiného, v našem případě myslivci dohledali čtyři zajíce, jednomu scházela jedna noha.

 

2. Kříže

 

Řešení viz obrázek.

 

3. Matematik

 

 

4. Soustružník

 

Produktivita soustružníkovy práce při obrábění dané hřídele se zvýší o 25 %. Řekněme, že soustružník obráběl před užitím fíglu danou hřídel 10 minut, takže za 200 minut obrobil 20 takovýchto hřídelí. Po užití fíglu mu práce trvala jen 8 minut, takže za stejnou dobu obrobil 25 takových hřídelí, tj. o čtvrtinu hřídelí více.

 

5. Střelci

 

V řadě schází čtyři tečky coby znak pro číslici 7 v Braillově abecedě (řada je tvořena prvními dvěmi řadami znaků pro číslice 9, 8, 7, 6, 5, 4 a 3 v Braillově abecedě, nebo pro písmena I až C).

 

 

6. Oko bere

 

Jedno z řešení viz obrázek.

 

7. Hodinový přístroj

 

150°. (Je to vždy tolik stupňů, kolik stupňů svírá se svislou osou velkých hodin osa jejich velké minutové ručičky. Konvexní úhel je úhel přímý nebo menší než přímý, tedy menší než 180°.)

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies