jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
níže máte řešení hádanek, logických úloh a křížovek 10. kola JLA. V některých případech Vás řešení asi překvapílo: u křížovek český kněz Chalík působil na severní Moravě (Fryštát) a byl také kronikář, May byl lékař a pokračoval se svou ženou Boženou v kunčickém lázeňství, u kreslené hádanky byly vpravo od čísel cihly položené podélně ve zdi, byly to běháky, ty napříč se jmenují vazáky,  u úlohy Myslivci musel být jejich počet správným řešením dané iracionální rovnice a musela se vzít v úvahu definice druhé odmocniny z nezáporného reálného čísla a u úlohy Oko bere šlo klást karty na sebe.

U hádanek se "betlémskou hvězdou" stala.. pořadovka č. 9, u které bylo třeba do jádra zahrnout i pomocné výrazy. U logických úloh v tomto kole víc než kdy jindy platilo: Co není zakázáno, je dovoleno, co není vyloučeno, je připuštěno. Přeji Vám hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce, Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Vida. - 2. Ataka; Tena; ti. - 3. Kakáč; kluka; katit. - 4. Nyčky; puchna; latinita. - 5. Kainista; gusta; kalačka; telina. - 6. Osloprdy; Vrdy; ektekty; I. Nagy; á; o. - 7. Ř; tip Ermy; náčinky; kasat si; gang go. - 8. Líně; s; anapest; kočenka; nýtovna; cerrado; drík. - 9. Ženě; Rey; Nykvist; Tasumsa; Kaberle; Zenetti; Elelin. - 10. Želví; Reed; katoda; předrzá; lovecký; oligarcha; archa; cecila; chaldy. - 11. Pesta; drle; posty; penado; La Porta; vadka; krepa; Čevona; triko; koati. - 12. T; tedy; arat; kachy; mimika; pedikl; Mikulda; titán; kabel; anízové; Pátan; Kaniv; osina. - 13. Io; alo; caska; kalous; vloka; Miladka; Skuna; koury; nadvé; klikota; tummy; SLRAP; spiny. - 14. Elka; hrk; pravda; fus; Dorat; sarin; Levko; nohas; lazit; kapotastr; k; onuce; otlak; sléz. - 15. Esta; holé; odolní; rody; konce slo.ky (konce slobodky) + koncesí; sami; Loebe; kačaba; ovíti; pasák; blbit; fendr. - 16. Líska; bít; brtní; váha; listovna + Lise; jednoblok + Jedov; panam; elamo; estinto; lento. - 17. Odčísti; cti; vši; bebati; Vánoce; Prespa; anoraková + anoda; nosce; Laval; sarkolema + sara; poema. - 18. Orat; Sesi; lina; tíniti; pace; pavé; hypoblast + hypan; Osera; okále; kameraman + kari; oman. - 19. KKZ; ch; ožera; Pia; Solti; styčka; Desavon; Colpi; odraz; sajuriana + Sava; Meana. - 20. Bourovci; Svitá; prádelny; výškrabka; despot; Odovakar; Jukar. - 21. Nitřanka; stopa po uštknutí + sto papoušků; stříkati; kudla na raku + kudlanka. - 22. NŠ; maléry tintidla + malé rytinky; ponoukač; vrtule; kulisier; tolikrát; osmonoh. – 23. Čundrandy; letohrady; rivalita; runologie; paklování; Božena; proposta; Koškar; i. - 24. Obdivovači; sokoliar; monóza; Travegon; klasicky; lístek; prasakra; Mutt. - 25. Objevit ve sloze překlep Tomana; rozepře kleptomana; A. – 26. Dat; ala.

 

Tajenky:

1. Lovecký zámeček v Bílé. – 2. Lesní správa (skryta svisle v osách tabulí okna). – 3. Kaplička sv. Huberta (skryta svisle po stranách čelní stěny kaple). – 4. Hranolová stavba na kamenné podezdívce (první díl skryt coby třípísmenné shluky na střeše, druhý díl na střeše nad vchodem a třetí díl svisle po stranách boční stěny kaple). – 5. Sedlová stříška (skryta v podhledu střechy kaple) - 6. Kříž (skryta kolem kříže na štítu kaple). – 7. Patron myslivosti (skryta pod oknem kaple v jeho prodloužené svislé ose).

 

Řešení hádanek:

1. Zleva čísla, běháky – slévači s naběráky.

2. Partner na D, patron Arden, proradná Etna, aport nad ránem.

3. Optik má antipatii k notám.

4. Mys, co vidí kápo Avarů čnící - myslivcovi dívka podává ručnici.

5. Dole nedopaly pod letem – dopoledne doplete malý košík žena kožešníka.

6. Sousto, kružnice, množilka, obsílka pod líny – o soustružnickém noži klábosil kápo dílny.

7. Rolník, archy, lept u sila, k vodě loni Karolínka rychle pustila kovodělníka.

8. Vl. Martinec – iniciativní matematici velice nemile vnímali malé cíle velitele letectva  v elementární aritmetice.

9. Slepí, mzda, lev, nána, liči, hopání – (slepí C, I mzda, V lev, I nána, LI liči, STÉ hopání) – slepicím z Davle vína nalili čistého páni civilisté.

10. O Hubertovi.

 Na svatého Huberta u brázd pole myslivce lovci hrdly prohání k poctě svého příznivce.

      Přec k honbě se rychtují. Vidí hrozbu ušáci: „Beztoho nás nestrefí, co když ale pozvrací?“

Řešení logických úloh:

1. Myslivci

 

Na dohledávku přišlo 15 myslivců. Daná iracionální rovnice vede ke kvadratické rovnici x² - 23x + 120 = 0, která sice má dvě řešení x1 = 8 a x2 = 15, ale původní iracionální rovnice má pouze jedno řešení x = 15, neboť pro x1 = 8 zpětným dosazením do původní iracionální rovnice nenastane rovnost, protože druhá odmocnina z devíti není mínus tři (druhá odmocnina z nezáporného reálného čísla je podle definice zase jen nezáporné reálné číslo). Shoda počtu myslivců s počtem nohou dohledaných zajíců je pouze vějičkou, po honu se občas najdou zajíci s chybějícími běhy, ať už je to důsledek pytlákova oka nebo něčeho jiného, v našem případě myslivci dohledali čtyři zajíce, jednomu scházela jedna noha.

 

2. Kříže

 

Řešení viz obrázek.

 

3. Matematik

 

 

4. Soustružník

 

Produktivita soustružníkovy práce při obrábění dané hřídele se zvýší o 25 %. Řekněme, že soustružník obráběl před užitím fíglu danou hřídel 10 minut, takže za 200 minut obrobil 20 takovýchto hřídelí. Po užití fíglu mu práce trvala jen 8 minut, takže za stejnou dobu obrobil 25 takových hřídelí, tj. o čtvrtinu hřídelí více.

 

5. Střelci

 

V řadě schází čtyři tečky coby znak pro číslici 7 v Braillově abecedě (řada je tvořena prvními dvěmi řadami znaků pro číslice 9, 8, 7, 6, 5, 4 a 3 v Braillově abecedě, nebo pro písmena I až C).

 

 

6. Oko bere

 

Jedno z řešení viz obrázek.

 

7. Hodinový přístroj

 

150°. (Je to vždy tolik stupňů, kolik stupňů svírá se svislou osou velkých hodin osa jejich velké minutové ručičky. Konvexní úhel je úhel přímý nebo menší než přímý, tedy menší než 180°.)

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 54. kolo probíhalo od 12. září do 10. října 2019, otevřít si můžete řešení 54. kola JLA, předběžné výsledky 54. kola JLA a ohlasy na 54. kolo JLA. Kolo bylo věnováno tkalcům, došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies