jemelik

jemelik


Řešení 8. kola:

Křížovky:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. O. - 2. Ovista. - 3. Sanbornit. - 4. Umělá; usebranosti; ranosti. - 5. Nevod; kaluso; stehna; nadrtiti. - 6. Akeno; čepele; Teréza; triodo; Loiret; lana. - 7. Br; jařab; učařit; igitur; Olette; Anetka; Arebati. - 8. Brvy; padok; kyklik; tatata; aldrin; rajská; nacpati. - 9. Brace; Chaika Arátos; Nerval; karaba; ověsky; aninka; Lanny; s. - 10. Sňad; oblak; parfors; otisko; karban; lampka; vyvrci; kalaba; Nadina. - 11. Tístka + tík; Harant; pautkas; odlovy; skoupá; ovoida; atžegu; Karana. - 12. Tínati; Ullik; Z cest; toulavost; kalibr; Aylmer; Kalevi; Ervínka; t. - 13. Mozková + mozol; taniny; dozon; polobratr; Narada; Arakan; chobotule; sa; Leante. - 14. Saola; shovor; všice; drbaně; pratur; alagar; římský; nimo; kasa; Tursko; usante. - 15. Saní; studie; Piesen; Arankov; okov; Dima; mikati; anello; kami; ložek; oči; Salinger; ager. - 16. Rodiče; názor; prostor a čas + prostoj; mistička; kal; eczema; ocún; Orobus; roniti. - 17. Mais; slovce; a maty Algie; myalgie; partes; menzes; Asten; klest; habr; kovovo; Iforas. - 18. Mandola + Mai; panruský; Kosnar; dostih; tierra; salvers; ceniza; V; zanykl; Kitova. - 19. Atek; panaše; kohany; Natiny; Tramal; maléry; dodoutnávat; PET; ekoton. - 20. Metan i etan + metky; tabule; trenky; hoření; Branda; fejton; podnésti; imisní. - 21. Ohromná + Ohre; poklop; branec; uzráti; klíček; Broten; Kristi; Unava + unaviti se. - 22. Výrazy; dolina; nárok; bronchy; bosatí; Mrštík; pranic; Genina; pelham. – 23. Bo; kotoul; mul; čochr; stenot; holota; čekaná; poklus; Amadeo; ledien; Futa. - 24. Bosa; Via Real; meal; štácka; Slavoj; stativ; jařmit. - 25. Vuna; odstroj; kroj; aporiá; psiska. – 26. Nana; zbluchan; achan. - 27. Rabák; bu. – 28. Steelka. - 29. Kočvara. - 30. Kalvinista Marly. – 31. Rovec; že. – 32. Mici. - 33. Mi.

 

Tajenky:

1. Karlovice (skryta na přední straně kaple vlevo). – 2. Karel Jindřich ze Žerotína (první díl skryt na spodní části střechy, druhý díl skryt v základních políčkách zasahujících do svislé osy dveří). – 3. Nárok. – 4. Uherská šlechta (skryta ve 4. a 5. řadě šindelů zdola na střeše kaple). – 5. Bečva (skryta v horní stříšce kaple). – 6. Dolina Tísňavy. – 7. Hranolová zvonice (skryta v prostředních políčkách výrazů vepsaných ve 43. sloupci na střeše kaple). – 8. Zvon (skryta nade dveřmi). – 9. Dřevěná kaple svatého Bartoloměje (skryta na boční stěně kaple). – 10. Jehlancová stříška (skryta ve 2. a 3. řadě šindelů zdola na střeše kaple). – 11. Historie (skryta na přední stěně kaple vpravo).

 

Hádanky:

1. U mělčin opati, štolba, lotr, oměj – uměl činit apoštol Bartoloměj.

2. Kris, pekar a háček - herečka Kapriská.

3. Léto. Od svatého Bartoloměje slunce tolik už nehřeje.

4. Sekané hovězí, časopisy, troška něhy – s knihvazači se postaráš o knihu.

5. Koželuha ženou (ženu) pomalu pohne touha Matouše.

6. Délka transportu, laskaví nadřízení, kulm, čili – deklarant spor tuláka s vinaři zedníkům líčil.

7. Pastevci spí, piští ptáčci, spíše pěvci, asi špačci. Vaše časté štěstí věští s číší v pěsti světci čeští.

8. Po lese lakování, cena, rána – pole sedlákova nízce naoraná.

9. Stáže, rána, ráce, znění, horko, nivó, dole paní – stará žena rázně cení horníkovo dopálení.

10. Se zásobou, vniknutí, straka, lid – zas obuvník nutí mistra k úklidu.

 

Logické úlohy:

1. Bratři

 

Oje, ovce.

1 = O, 2 = J. 3 = M, 4 = T, 5 = E, 6 = C, 7 = Á, 8 = N, 9 = V a 0 = L. Pak OJE x JE = MOJE, OVCE x JE = TVOJE a NEL x MÁ = MOTEL, resp. 125 x 25 = 3125, 1965 x 25 = 49125 a 850 x 37 = 31450.

 

2. Pastevec

 

Řešení viz obrázek:

 

Postup řešení:

Nejprve zazeleníme pole mezi zvířaty, protože jejich výběhy spolu mohou sousedit jen rohem výběhu (viz obr. níže vlevo). Odtud zjistíme, že kozí výběh musí mít plochu jednoho pole a můžeme zazelenit všechna pole sousedící s výběhem kozy stranou a pole, které by zůstalo bez zvířete (viz obr. níže vpravo).

Z pozice vepře v prvním řádku plyne, že výběh vepře může mít plochu tří nebo dvou polí. Nejprve tedy zkusíme řešení s výběhy pro vepře o ploše 3 polí a s výběhy pro ovce o ploše 2 polí, brzy zjistíme, že tento případ k cíli nevede (viz obr. níže vlevo). Zkusíme tedy řešení s výběhy pro vepře o ploše 3 polí a s výběhy pro ovce o ploše 4 polí, pro krávy pak zůstávají výběhy o ploše 2 polí, což také nemá řešení (viz obr. níže vpravo).

Má-li úloha řešení, pak musí mít výběhy pro vepře plochu dvou polí, zkusíme tedy přidělit kravám výběhy o ploše 3 polí a brzy zjistíme, že tudy cesta k řešení také nevede (viz obr. níže vlevo). K řešení vedou pouze výběhy pro vepře o ploše dvou polí, pro ovce o ploše tří polí a pro krávy o ploše čtyř polí (viz obr. níže vpravo).

Pro názornost jsem záměrně zvolil nejdelší cestu ke správnému řešení, samozřejmě lze k němu logicky dospět rychleji, neboť ve 2. a 3. sloupci se nelze vyhnout segmentům 2 x 2 pole cesty jinak, než že výběh pro krávy bude mít plochu čtyř políček a podobně ve 3. a 4. řádku se témuž nelze vyhnout jinak, než že výběh pro ovce bude mít plochu tří políček.

 

3. Sedlák

 

Na všechny děti připadl stejný díl zahrádky. K tomuto výsledku lze dojít několikerým způsobem, logický a nejméně pracný způsob je pomocí shodnosti trojúhelníků. Kolem zadané zahrádky si vytvoříme rastr z jednotkových trojúhelníků o velikosti vnitřního dílu zahrádky určeného dceři (viz horní obrázek). Žlutou, oranžovou a růžovou plochou doplníme v rastru plochy jednotkových trojúhelníků dle obrázku, je zřejmé, že se jedná vždy o shodné trojúhelníkové plochy. Z dolního obrázku vyplývá, že tímto krokem jsme původní tvar zahrádky rozložili na sedm jednotkových trojúhelníků o velikosti dceřiné zahrádky. Toto řešení platí obecně v jakémkoliv trojúhelníku bez ohledu na velikosti stran, ty byly zadány pro případné počtáře, ať se jim to lépe počítá.

Takže kdo šel cestou výpočtu, mohl použít znalostí z analytické geometrie:

 

Nejpracnější způsob asi byl použitím sinové a kosinové věty, kolikrát výpočty řešitelů zabraly čtyři až pět stran o formátu A4, nicméně při správném počítání všichni došli k výsledku, že plocha zahrádky vyčleněná daným poměrem pro dceru je rovna přesně 1/7 plochy celé zahrádky. Někteří řešitelé dokonce navrhli sedlákovi, jak by mohlo být rozmístěno těch šest zahrádek synů.

 

4. Knihvazač

 

Jedno z řešení viz obrázek.

Díla např.: Tisíc a jedna noc, Dvě růže (Vlasta Javořická), Tři muži ve člunu, Čtyři krahujci (Miloš Vacík), Pět neděl v balóně, Šest medvědů s Cibulkou, Sněhurka a sedm trpaslíků.

 

5. Krejčí

 

Řešení viz obrázky.

     

 

6. Řezník

 

Pro tři nejmenší matematicky dokonalá čísla platí: 1 + 2 + 3 = 6; 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28; 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 = 496. Hledáme vhodnou kombinaci tří dělitelů uvedených výše, přičemž čísla 1, 2 a 4 můžeme vyloučit, neboť jsou děliteli více než jednoho z našich tří dokonalých čísel. Další podmínce, že součet tří hledaných dělitelů je prvočíslo, vyhovují jen součty 3 + 7 + 31 = 41, 3 + 28 + 16 = 47 a 3 + 14 + 62 = 79. První neodpovídá podmínce, že se mezi počty žádná číslice neopakuje dvakrát. Ve zbylých dvou součtech jsou kromě prvočísla 3 u počtu zboží vždy dvě sudá čísla, takže ta musejí být určena pro jitrnice a klobásy, neboť jen snížením jejich počtu dalším prodejem lze dojít k dalším dvěma prvočíslům. Jelita tedy musela být tři.

 

Protože ovšem v zadání nebylo výslovně uvedeno, že počet jelit je dělitelem jen jednoho ze tří nejmenších dokonalých čísle, počet jitrnic je dělitelem jen dalšího z nich a počet klobás je dělitelem jen zbylého z nich), mohl se řešitel domnívat, že lze užít i dělitele 1, 2 a 4 a uznával jsem všechna další řešení, která vycházela z této úvahy a byla správná. Po několika měsících zadání na webu raději upřesním pro ty řešitele, kteří se úlohami baví mimo soutěž.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies