jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 60. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 16. prosince 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7035 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Pouze pro toto 60. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2020 do PD doplňte Technický naučný slovník 1-7 (SNTL 1981-6) a v pramenech POC si zaměňte pramen Pražák, Novotný, Sedláček: Latinsko-český slovník (SPN 1955) za pramen Čermák, Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník (LEDA 2000). Z PD nebudete potřebovat těchto 12 pramenů: HUB, ČBS, ETK, Sokol, MEA, MELH, SAK, ESGV, EPM, ČNŽ, Matzner a NCS. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

60. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 35

Procházíš Mlýnskou dolinou a jako bys nadzvedl cíp věků, noříš se do lidských životů a příběhů, které se tu v minulosti odehrály a které promlouvají k dnešku přes … (1) času. Je ku prospěchu jim naslouchat. A mlýnské kolo nadále a vytrvale ukusuje z vyměřené časomíry… Klap-klap-klap.

Ve sbírkách muzea je celá řada dřevěných předmětů, bez kterých se kdysi žádná salaš či … (2) nemohla obejít. Dnes si připomeneme ty, které sloužily ke zpracování výrobků z mléka. Mléko při výživě Valachů mělo větší význam než maso. Výrobky z něj sice Valaši doma vyráběli, ale máslo, sýry a … (3) putovaly jako jedna z mála zpeněžitelných komodit z oblasti stravy na … (4). K jejich výrobě užívali Valaši dřevěné máselnice, fasky na zrání sýra či lisy na … (3). Jeden z nich též zvaný … (5) tvoří obrazec křížovek, pod ním je umístěna … (6) na odkapávání syrovátky.

Jak zpívá Mistr, čas letí jako bláznivý. Máme tu šedesáté kolo. Psal se rok 2008, Peking se chystal na olympiádu, pořadatelé zveřejnili pět maskotů her a mě napadlo vytvořit s jejich figurami soubor pěti křížovek. A soubory hádanek na téma pěti živlů. Nakonec z toho nápadu vznikla JLA jako kombinovaná soutěž v řešení křížovek, hádanek a logických úloh s kategoriemi, tématy, zápočty, výhrami v eurech a promocemi a v tomto … (7) vydržela beze změny doposud. Za těch dvanáct let ji okusilo přes sto padesát soutěžících, z toho přes šedesát křížovkářů. Uděleno bylo v kategorii řešitelů křížovek přes tři sta zápočtů, Jarda Jaroš dosáhl deseti zápočtů v řadě za sebou a Jarek Drápala byl takový … (8), že této výjimečné mety dosáhl hned dvakrát za sebou a ještě jednou si dovolil spadnout po devíti zápočtech na nulu. Ale nebyli by jediní, borci řešící zároveň dvě či tři kategorie by toho dosáhli v křížovkách také, Jura Sýkora jednou a Děda Karpíšek dokonce třikrát, jenže jim to pokazily neúspěchy v těch druhých kategoriích.

Soutěž řeší hodně matadorů a rozhodit … (9) soutěžících není vůbec snadné. Ale dobře polovinu posluchačů akademie tvoří rekreační řešitelé, které nějaký ten trestný bodík netrápí. A kolikrát umějí zaskočit favority, jak jeden z nich kdysi po nečekaném úspěchu napsal: „Dyž Pámbu dopustí, aj … (10) spustí.“. Je to jen zábava, i když připouštím, že v rámci tohoto duševního sportu je každé kolo svým způsobem rozehraná … (11) mezi autorem a řešitelem přinášející hledání a nalézání, pocity radosti nad odhaleným chytákem, … (12) při nalézání skrytých tajenek, pocity vítězství a proher, … (11), která velmi často končí patem.

Soutěž je řešitelsky náročná, proto se snažím být náročný i sám na sebe při tvorbě, aby to bylo spravedlivé, snažím se být … (13) kvalitních soutěžních prací. Při poměrně stabilním počtu soutěžících doufám, že se mi to snad i daří. A tak vám v tomto jubilejním kole, a nejen v něm, přeji, abyste ověřili správnost každého výrazu, nepřehlédli dvojáky, odhalili hledáky, nalezli skryté tajenky a pečlivě zkontrolovali úplnost vyplněného obrazce – to vše je totiž … (14) úspěchu ve vrcholných korespondenčních křížovkářských soutěžích. A věřím, že se s naším společným koníčkem budeme v rámci JLA bavit, dokud to půjde.


ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
 jedna nesouměrná shluková mozaikovka, dvě nesouměrné střídavé polomozaikovky
a jedna nesouměrná shluková polomozaiková polodarvinovka

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Kromě mozaikovky jsou u ostatních tří křížovek legendy pro vpisované výrazy a lokalizace neskrytých tajenkových výrazů pro každý směr sdružené a zpřeházené. U polodarvinovky jsou znaménka + určující pozici při řazení výrazů v legendě v odůvodněných případech uváděna samostatně před nebo po legendovém výrazu (např. část standardní legendy „… ovce; pes + kočka; beran; …“ by byla uvedena v našem případě abecedně a zpřeházeně takto: „… beran; + kočka; ovce; pes +; …).

Skryté jsou 4. (4), 5. (7), 6. (6), 8. (6), 9. (7), 13. (6) a 14. tajenka (4 1 5), vypište je a vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí. Všechny skryté tajenky jsou tvořeny písmeny ze správně vyplněných obrazců křížovek, přičemž žádné písmeno není součástí více než jedné tajenky. Někdy k jejich sestavení bude potřeba celých obsahů políček, někdy jen částí, někdy bude záležet na pořadí písmen v příslušných shlucích. K nalezení poslední tajenky bude potřeba pod sebe seřadit deset výrazů ze všech pěti kol letošního ročníku, nejprve vybraných po jednom z obrazců od posledního kola k prvnímu a na závěr opačně.

SPODNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1.-12. ?7?; dýnka; herec a tanečník, který vážil při narození sotva půl kila; hlava (kola); indonéský politik; italský spisovatel; jméno islandského skalda; lékařský pojem; maďarské sídlo; nehluboké úvaly; německý filozof; ostrov v Toskánském souostroví; slovenské citoslovce; slovinský spisovatel; španělsky "přepadnout"; tropické stromy; turecké sídlo.
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 22.-32. ?1?; kanaánský bůh; koníček českého malíře; makedonský režisér (†2008); měch; mohutné africké stromy; nedávno; patřící herečce Dessau; rány; rezidence; ruské jezero; sudokopytníci; úřad židovského duchovního; vynalézaví; zisk; žemlová kaše (slovensky).

HORNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 3.-19. ?2?; ?10?; ?11?; ?12?; anglická zkratka pro plavčíka; anglické ženské jméno; anglicky "nájem"; dlouhou dobu (slovensky); domácké ženské jméno; hvězda; chirurgický nástroj; italský herec; jedno ze jmen osob účinkujících ve filmu Lupiči; jeřík; jméno domácího zvířete; kolovrátek; lehká (chůze); mluvka; název sýra; německý abstraktivista; pozdě (z latiny); ptačí zvuky; strom; sušidlo; zatočená; žertovná pletka.
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 17.-24. Cévnatá rostlina; domácí učitel; hudební host v pořadu polské televize z roku 2008; íránské město; karetní pojem; klepec; kosatcovitá rostlina; kosit hustý porost; liturgická nádoba; (mozolnaté) ruce horníka; ptáci rozšíření v Asii; řeholnice; starověká jednotka objemu.  

POLODARVINOVKA
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 6.-14. Americká filmová producentka; autor cyklu Vznikání; část jména postavy ztvárněné Johannou Phillips; čínský bicí nástroj; domácky Veronika; etiopské platidlo; francouzský lidumil; herečka účinkující v seriálu Kapag ako ay nagmahal; hlas hus; kácet (stromy); město v Malajsii; název lyrické novely významného představitele moderní japonské literatury; název výrobku firmy Dallmeyer; nejnižší pomocný učitel; německý fyzik; německý gynekolog židovského původu; německý jazykovědec; nizozemský malíř; pastýři ovcí (slovensky); patřící ženě jistého jména; platidlo v antickém Řecku; postava z Almquistovy povídky; příjmení postavy ze seriálu Městečko Twin Peaks; příslušník indické kasty; přítok Varty; rustikální; skupina různých půdních typů vytvořených na stejné matečné hornině; sladkovodní ryby; slitina železa s uhlíkem; srbský režisér; španělsky "plachta"; španělsky "podněcovat"; tkaním vyrobit; týkající se kliky (anglicky); Týna; východní Slované; zbytečnost.
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 20.-26. Americký atlet +; anorganická sloučenina; bláto; britská tanečnice +; britský chemik; dmout se; druh televizní antény; druh žemle; dřívější obyvatelé území mezi Volhou a Suchonem; + francouzský spisovatel; + chemické činidlo; chlap +; + jméno hráče snookeru O´Sullivana +; jméno psa ze sovětské pohádky; klika; kluci; lingvistický pojem (slovensky) +; Mirka; mlaskat; + mošus pravý; náš skokan na lyžích; název fotografického objektivu; + název plynového zapalovače; název umělé družice Země; + nizozemská předložka; období starověkého Řecka a Říma +; obyvatel chilského města; odporový materiál; představitel Daniela ve filmu C'est la vie; přibližně; + příjmení postavy ze seriálu Everyone Wants Theirs; rakouský politik; + režisér filmu Evo Revo; rodiště sochaře Vigelanda; sezona indického kalendáře; slitina železa s niklem; slovenský herec dětských rolí (*2008); soustružnický materiál; spoluautor indického snímku Kalyug; španělsky "naložit"; týkající se staré jednotky hmotnosti +; určitý krajinný typ; vlastní příjmení autora baletu Diana; zříceniny hradu v Brdech +; želva.     

MOZAIKOVKA
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 8. Ó. – 9. Sportovní zkratka. – 10. Plošná míra. – 11. Hlas jespáka písečného při vyplašení. – 12. Ruské město. – 13. Název české souhlásky.
legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 18. ?3?. – 19. Mužské jméno.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies