jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 3. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 5. srpna 2009 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00  Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.e-rebus.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 375 eur) lze začít od kteréhokoliv kola, zkuste to třeba právě o prázdninách.

 

3. KOLO

 

křížovKY 

 

Změny v použitých pramenech

 

Pouze pro toto 3. kolo JLA si v použitých pramenech doplňte u PO dva: Nový biblický slovník (Návrat domů 1996) a Pech: Velký slovník cizích slov (Kvasnička a Hampl 1948), u POC tři: Čermák, Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník (LEDA 1997), Kraft, Malovec: Slovník česko-esperantský (KAVA-PECH 1998) a Siebenschein a kolektiv: Německo-český slovník (LEDA 2002) a u pramenů v elektronické podobě tři: Bible (překlad 21. století) na http://online.bible21.cz, Hory v Karpatech na http://www.karpaty.net a Seznam sídel a ulic v České republice na http://www.psc.cz/index.php. Naopak nebudete potřebovat u POC pramen Pražák, Novotný, Sedláček: Latinsko-český slovník (KLP 1999).

 

SPORTY  NA  LOH  2008  symbolizované  ohněm

 

Peking je město neuvěřitelných kontrastů, ... (1), brána k poznání Číny. Kromě své bohaté ... (2) překvapí i ruchem velkoměsta. Dlouhodobým problémem čínského hlavního města je špatná ... (3), způsobená zejména nadměrným užíváním uhlí jako hlavního zdroje energie, což se projevilo i v průběhu her.

 

Maskotem míčových sportů byl ... (4), který symbolizuje vášeň a nespoutanost. ... (5) ovládly ... (6), ... (6/1) ... (7) ukázaly Australankám, oč jsou lepší, a mužský ... (8) byl čtyři roky vybíraným týmem, který udivoval hlavně pohodou a sebejistotou. Turnaje nabídly pěknou podívanou, ale české ... (7) k ní příliš nepřispěly, neměly špičkovou formu, nevycházela jim střelba a kupily chyby. Suverénně ovládly ... (6/1) hvězdy i ... (9), vyhrály, co se dalo. ... (10) s Walshovou bez ztráty kytičky, Rogers s Dalhausserem si vybrali slabší chvilku hned v prvním utkání. ... (9/2) přinesl obě finále se stejnými soupeři – s týmy USA a ... (11), vůbec si však nebyla podobná. Jihoameričankám útok vycházel, zatímco jejich krajané se po létech nadvlády museli spokojit se stříbrem. Vůbec poprvé přinesla zlato Francouzům a Norkám ... (12). ... (13) se hrála ve velkých vedrech, v mužském fotbale slavila titul ... (14), v ženském zlato obhájily ... (6/1) ... (7). V tenise se z olympijského vítězství radovali ve dvouhrách Španěl ... (15) a Ruska Dementěvová a ve čtyřhrách Švýcaři Federer s Wawrinkou a Američanky sestry Williamsovy. Z našich došli nejdále do 3. kola Lucie Šafářová a Tomáš ... (16).ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

15 křížovek (1 střídavá polomozaikovka, 1 shodná střídavá polomozaikovka,

2 nesouměrné střídavé mozaikovky a 11 nesouměrných střídavých polomozaikovek)

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Legenda pro shodnou křížovku je uvedena pouze ve směru zleva doprava. U všech křížovek je zachován jednotný systém střídání. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 2. díl 4. tajenky (4/2) – 6 a 15. tajenka (15) – 5.


ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Afghánská váhová jednotka. - 2. Houby. - 3. Slovensky „dovářené“. - 4. Doskákati. - 5. Pokrývky hlav babylonských vládců; autor Podobizny mladé ženy. - 6. ?9/1?. - 7. Hráz; Ás. - 8. Selské mužské kabáty (v polském prostředí); mytická nymfa; nést se; Brechtovy. - 9. Skupina odborných dělníků (slovensky); esperantsky „morální“; hezcí; prokazovati něžnosti; odkud; neprospati. - 10. Stoupenec učení o jediném základě světa; otec; slapová; sochor u voru; dobré; falešně. - 11. Zvláštní živá buněčná hmota; pěvec; ?7?; hrubián; nizozemsky „políbit“; příslovce místa; lékařova; neúplná obrna; nezbedník. - 12. Místo narození učitele Šroubka; nesklonné jméno; počítačová hra; krása bakchantky; druh lokomotivy; učinit prodej závazku; bezlisté stonečky; patřící atletickému činovníkovi. - 13. ?3/1?; vyrobit Slávkovi pomlázku; masopustní; indiánský kmen; rodina z penutijských jazyků; spojka; odsuzovat myšlenkové následovníky. - 14. Chordata; ?2?; bezvýznamné věci; kočičí tlapky; německy „kachna“; íránské město; spojení. - 15. Šalvar; postranice; ?10?; anorganická sloučenina; zkratka Asociace konstruktérů, projektantů a designérů; pásy. - 16. ?4/3?; P; čtverečný nerost; nizozemská řeka; putny; pankreatiny; staroegyptské kultovní místo; ?1/2?; rozmrzání. - 17. Italský pedagog a psycholog (1827 – 1913); ?6/2? + soubor; krev bohů; velká množství tatrovek; čadské administrativní středisko; pýř mrazivá; zaokrouhlení; mazati; anglicky „ostružiny“ + zemák; rumunská hora + letovisko Římanů. - 18. Vydūnas; obava o Jana Sladkého z Oujezda; odborník v určité výtvarné nauce; tatínek; spojovat v celek; hudební nástroj; další cévka; výplata Kačaby + skvrny v souvislém porostu bakterií na agaru. - 19. Prorokovat; stát v čele římského antického města; brambor; kanaanská bohyně sexu a války; ?11?; týkající se banky dat; vykuchaný pometlo; svíravé léčivo. - 20. Plavidla; chřadnout; člun; personální; osobní zájmeno; havěť; miláček Kybély; dánské sídlo; náměstek opata; předložka; čin. - 21. Započítati; později; tělový; citoslovce; rukojeti otky; hladově; tyčky; řadová číslovka. - 22. Tanec; míchanina bez ladu a skladu; vykleštěný beran; patřící autorovi Hry na housle (slovensky); učební předmět; přimět; tiché; krášlit. - 23. Štětec; ruský technik (†1766); velikonoční (zábava); mít obnažené hrdlo a šíji výstřihem šatů; hřejivý; ?16?. - 24. Odměřená; patřící německému botanikovi (*1788); druh koupací nádoby; nedokončený vývalek; neochotně odpovídat; kostarický prezident; který. – 25. Spíže; vyhloubiti; africký stát; celní poplatky; kdo si libuje v latině; ?4/5?; pták; prášek na leštění; německá spojka; brach z mokré půle; dříve. – 26. Jméno jednoho z apoštolů; nádoby + náhradně vyučovat za jiného učitele; čistiti kropíř (smetákem); ?3/2?; lemur; český historik (†1764); však; národnost na toku Jeniseje; druh citery. – 27. Motolice; dnešek; ryba; cizokrajná bylina; mužský hlas. – 28. Český impresionista zatrpklé tóniny; řecký ostrov; omezenec.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 26. Tedy. - 27. Hradba; předložka; stát. – 28. Gluten (slovensky); keton; ?8/3?; gel; ruská řeka; citoslovce syčivého zvuku; lomentum. – 29. Německý tenista; ?12?; zpravodajské (agentury); pronikavý hlas vyplašené lindušky luční; dřívější japonská úřednická hodnost; pip; plošná míra; omezené; kaz. – 30. Osobní zájmeno; thajský chrámový komplex; španělsky „světelná značka“; ?1/1?; batoh; zčervenalý uschlý chmel na keři; speciální lepicí páska; primát; labdanum; nářky. – 31. Zvratné zájmeno; pobíjeti; pouzdro na pistole; Balda; velmi rychlý vlak; jemné lněné plátno; fanfrnoch (zdrobněle); hlupák; vryp; japonský nápoj; štvanice; práh. - 32. Nikoli; měděnková; vypíti; odpoledne (latinská zkratka); část Nečína; palec; omotati; anglicky „jelec proudník“; umělecké aranžování květin v nádobách; skandinávská řeka; Dius; maďarské sídlo; místo na poli vynechané pluhem. - 33. Sportovní potřeba; kš; druh provozovny; zkratka určité půdy; ?13?; složení (slovensky); předložka; nevyjíti z vlastního bytu; hloupá nepřátelství; soupeř; ruský sochař (narodil se i zemřel v Moskvě); druh hudby; německý filolog. - 34. Pomlouvati; španělsky „lískoví“; ?6/1?; nějakou dobu jásat; zobrazení; značka litru; rovněž z toho důvodu; britská řeka; kožka z karakulských jehňat; rybářská lopatka; kaše z černých bezinek. - 35. Carlgrenovo jméno; Abner; estetické; síla působící proti jiné síle; způsob dobývání (např. kamene v lomech); úřednice; člověk oddaný požívání éteru; ještěr; bah; posvátná rostlina; uzel. – 36. Lidový soud; Helvétiovo dílo; expert; pták; skladiště; posypávati solí; značka poloměru; argentinský klavírista; jistý počet pytlíků (slovensky); německá nacionalistická organizace; ?8/1?. - 37. Francouzský básník; nula; první část slov týkajících se roviny; vřískot; stádo koní; thajská délková jednotka; východoasijský kmen; anglická zkratka znakově orientovaného počítače; italský politik; vyhynulý pták. - 38. Druh látky; vyvýšenina; tygr u Lachuů; ale; éry; N; základ; sulfhydryl; český malíř (*1897) + část unipólu + alžírské město. – 39. Bafia; obyvatel Kuby; český pěvec – člen SD v Brně; iniciály Gebhartova spolupracovníka; ?4/4?; starobylé citoslovce; m + zřejmá; velké kusy nerostné suroviny; vzorec jednoho z oxidů; žumpa; citoslovce volání na kočku. 40. Sídlo při řece Kongo; římský bůh; odpálit; islandský ledovec; posunek (v tanci); albánské pohoří; ?14?. – 41. Druh souboru skladeb; ?8/2?; bušení; souprava; lopuchy větší; zajištění (slovensky); improvizace náhodného seskupení hudebníků. 42. ?5?; biblická hora; město na břehu jezera Titicaca; německá řeka; provaz na chytání divokých koní; torus. 43. ?4/1?; hůl poutníků; přenášet krátké dříví; předložka. – 44. Bažit; matka českého herce – člena ND v Praze (dožil se 80 let); citoslovce vyjadřující pocit zimy; úlomek z rozbité nádoby; rozhořeti se; končívati bohatou hostinu. 45. Chraptivě odkašlati; zastavárna; Oki; perský šáh; sorta hrušek. – 46. Měnit politická přesvědčení; destilovaná voda; francouzský malíř – žák svého otce; kozácké. – 47. Kůň + ?1/3?; myslivec; konec (opačný); kousané. – 48. Podpěrky; černá skříňka (z ruštiny); tyrani. - 49. Dravec. - 50. ?9/2?. - 51. Kvasit; šlechtici. - 52. Věkovité vrby. - 53. Asfaltovati. – 54. Násilí.

 

hádanky  -   3. kolo JLA

 

Moto: Prober sporty, kde míč létal.

           Kdo v nich v Číně dostal metál?

 

1                  OBNAŽKA

        Kdopak v ženském fotbale

        dobře řídil finále?

 

2        POLOVSUVKA

Přišel kolaps, uschly stromy,

řeka klesá, hadi syčí,

horko i kov roztahuje,

žízeň jak trám tělo ničí.

Člen dream teamu budil obdiv

u kluka ze zahraničí.

 

3        PŘÍDAVKA

Dneska měli cizí páni

poblíž stravy koupí dosti.

Američtí košíkáři

chtěli žít bez veřejnosti.

 

4        HLÁSKOVKA (J: 32)

Co průměrná srážka stála?

Šampionka pod koši

také v Číně prožívala

bodře úspěch s rozkoší.

 

5        PŘESUNKA

Při přenosu cizí žena

rajský klid chce, žádné chvění.

Je šampion při házené

tvrdým hráčem, třtina není.

 

6        PŘÍDAVKA

Nedobroty hlupák tropí,

volejbal ctí spolky jisté,

s šampiony nato prohru

utrpěli finalisté.

 

7        ZÁMĚNKA

Dlouhá cesta víno žádá,

k tomu krajíc, sklenka džemu,

v písku vítěz svižně zahrál

první úder, tleskám jemu.

 

8     HLÁSKOVKA (J: 34)

Namáhavá tvorba článku

končí večer nenadále,

ráno k vzteku nepotkáme

šampiona ve fotbale.

 

9        OBMĚNKA

Žádné kurty, vezmi džíny,

den je stvořen k odpočinku,

při soutěži vítěz trénink

vynechává také, synku.

 

10        VÝMĚNKA

Sudího křik zbarvil tváře,

sport vyhrál na celé čáře.

 

 

 

LOGICKÉ ÚLOHY  -   3. kolo JLA

 

Moto: Špatný pán, však dobrý sluha.

 

1. oprava vedení

 

Elektrický zkrat je častou příčinou požárů. Náš elektrikář při opravě elektrického vedení našel v přízemí domu stoupačku, z níž vyčnívalo 7 konců izolovaných drátů. Poprvé vyšel do patra domu a tam ve stoupačce našel opět 7 konců izolovaných drátů. K dispozici má odizolovací kleště, dostatek návlaček, popisovací tužku, plochou baterii 4,5 V a digitální multimetr. Jak zjistil oba konce každého ze 7 izolovaných drátů, když v patře domu byl jen dvakrát? Víme, že ke správnému zjištění došel sám bez cizí pomoci, že ve stoupačce více drátů než 7 nebylo, že nebyly pod proudem a nebyla na nich porušena izolace. Za správnou odpověď získáte 20 bodů.

 

2. OHEň v srdci

 

Nejprve do bílých polí doplňte písmena jako řešení švédské křížovky, k níž máte legendu uvedenou jako kódy. První tajenka uprostřed křížovky má spojitost s ohněm, rozšifrování kódů je následující:

VODOROVNĚ: E = setina hektaru a škodlivý motýlek; PA = drobná ozdoba; PI = vazal; PN = souhlas; PO = proud a vzorec jodidu hlinného; PR = nemocniční oddělení a slovenská předložka; PY = solmizační slabika; RL = 1. tajenka; YL = anglicky „jedna“ a YO = zesílený zápor.

SVISLE: E = citoslovce rachocení a název písmene „l“; OP = zoraná půda; PA = brlohy; PE = pružiny; PN = první housle; PP = tedy a osobní zájmeno; RA = přede všemi a YL = jméno Destinnové a starověký stát.

 

 

Po vyřešení křížovky zaměňte všechna písmena za číslice 0, 1, 2... až 9, stejná písmena za stejné číslice tak, aby vyplněný obrazec byl řešením obdoby součtového kakura jen s tím rozdílem, že číslice se mohou ve vepsaných číslech opakovat a jsou mezi nimi i nuly. Pomocí čísel užitých v „kakuru“ získáte druhou tajenku (9). Za každou správně vyřešenou tajenku obdržíte 10 bodů, celkem můžete získat 20 bodů.

 

3. indicie

 

 

 

Nalezněte slovo, které naznačují následující indicie: ELIÁŠ, HRA, HRANICE, JAZYK, KAMNA, KOULE, KRB, OLEJ, PEKLO, STŘECHA, TÁBOR, ZKOUŠKA. Potom vepište všech dvanáct indicií do tabulky 7 x 7 polí, do každého pole nejvýš jedno písmeno tak, aby v některém z osmi směrů podobně jako v písmenné osmisměrce šly přečíst všechny indicie. Za každé prázdné pole tabulky po vyřešení tohoto úkolu získáte 5 bodů a nadto 5 bodů za nalezení slova dle indicií.

 

 

 

 

4. požární hadice

 

Na hřišti 20 x 12 metrů má šest družstev mladých požárníků za úkol dovést požární hadice od hydrantů A až F k okrajům kruhových ohnišť označených stejným písmenem (viz zmenšený situační plánek). Každé družstvo má k dispozici nejvýše 30 metrů hadic a dráhy hadic se nesmějí nikde křížit. Za správné řešení získáte 5 bodů.

 

 

 

5. hasičský sbor

 

Sbor dobrovolných hasičů sídlí v obci A a má dostat na starost i ohně v obcích B, C a D. Obce se mají propojit sítí několika přímočarých silnic. Body (obce) A, B, C a D, v nichž mají silnice začínat, tvoří vrcholy obdélníku o rozměrech 12 x 8 km. Navrhněte, jakým způsobem silnice vést, aby jejich celková délka byla co nejmenší. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

 

6. střežené barely

 

Ve skladišti hořlavin znázorněném tabulkou 9 x 9 polí je instalován bezpečnostní systém, který střeží pomocí laserových paprsků barely s hořlavými látkami proti neoprávněné manipulaci. Vysílače jsou umístěny tak, že jejich paprsky „pokryjí“ plochu vodorovně, svisle nebo diagonálně přes středy polí nebo barelů v příslušném směru bez ohledu na počet barelů v tom směru umístěných. Na každý barel míří přesně tolik paprsků z různých vysílačů, jaké číslo je na barelu napsáno. Šipky kolem tabulky znázorňují směry paprsků, směry mohou být jen dle podoby uvedené v příkladu. Každý paprsek musí mířit nejméně na střed jednoho pole tabulky nebo barelu a na střed každého pole tabulky musí mířit nejméně jeden paprsek. Doplňte do každého ze 40 polí kolem tabulky právě jednu šipku tak, aby byly splněny všechny podmínky úlohy. Za správné řešení získáte 40 bodů.

 

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA začalo 15. února 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 71. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 71. kola JLA, zadání hádanek 71. kola JLA nebo zadání logických úloh 71. kola JLA. Termín pro zaslání řešení je do 13. března 2024, hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies