jemelik

jemelik


Řešení 2. kola:

 

Křížovky:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Tkaní. - 2. Snadem. - 3. Jaka; Rostohar. - 4. Nízkosti. - 5. Musulbes (Musuľbes). - 6. Upást; lyry. - 7. Kariesní; Kavka a Misík; h; mno; Tismice. - 8. Bororo; anticipando; populace. - 9. Asitia; IGCE; slepovat dole; sorty; citovati. - 10. Kubánci; satelitka; natrtat; hbito; Linková. - 11. Stonať; oba; okro; syenit i covit; čekat u jezu; chlapi z Dasnic; tlachanice; poloviny stop. - 12. Pikart; ekart; okov; okov; delace; kudu; Menestorovy; předpona. - 13. Vážna; barém; Evelina + Everest; staletí. - 14. Jespí; Olina vata; irana; Mikula; podat velum. - 15. Laosani; kot; nehodlat uhovět tetce. - 16. Reptat; salina; svedok laik; Au; Emor. - 17. Garaž; pontok; komuti; kořistní; DV; Grana. - 18. Butrinto; jako; častovat; psomilka; kevatron + kerman. - 19. Deset – jedna; para; Číňané; lem; odebravší; Nivelle + nivníky. - 20. Doviatus; Lovas; struha; žagar; černý; Hažlín. - 21. Labuť čierna; cisterna; Chodovo; ocenit; automapy; Erebos; rozeplát; jitro. - 22. Kosti Houdy; fi; učitelovy; příka voliča; snopce. - 23. Hovět psaní; poloroční; napolo pykat. - 24. Dloubance; kon; dostonat se. – 25. Škodit otci.

 

Tajenky: 1. Staletí. - 2. Centrum. - 3. Populace. - 4. Černý medvídek panda Ťing-ťing (druhý díl tajenky je skryt kolem očí, třetí díl tajenky je skryt dole na břiše maskota ve tvaru písmene V a čtvrtý díl je skryt v základních políčkách dotýkajících se alespoň jedním bodem vnějšího obrysu vlasů a uší kolem hlavy maskota a majících alespoň jednu stranu tvořenou silnou linkou). - 5. Kubánci. - 6. Číňané. - 7. Japonsko. - 8. Ježek. - 9. Musulbes (Musuľbes). - 10. Dlouhověkost. - 11. Škola. - 12. Jižní Korea. - 13. Kategorie.

 

Hádanky:

1. Kolej, kajuta – kolébka juda.

2. Kanár s kávou, mosty, lávka – kanadská volnostylařka.

3. U DERVIŠE RUM – ÚDER V ŠERMU.

4. Pipina, kavka, ipon Japonky – navijáky.

5. Světáci, svisy, sběrači, jícny – zvedá cizí vzpěrač činky.

6. Paloma, venkovana čeká sakař, kanava – na Lomačenkova naše kajakářka mává.

7. Terasa, topení, vévodové – kterak Satoši Išii peníze ve voze doveze.

8. U věty o kiwi naděje, slepá závist lidí, bouře – v taekwondu (taekwon-do) jsou Lopezové stále dobří.

9. Nápoj, tukani, moto vousáče, mzda kamelota, nervy – Japonku Tanimotovou časem zlákáme do taverny.

10. Terén, šrámy, klen, rána, čuník – trenéra myšlenka na ručník.

 

Logické úlohy:

 

1. stěna seníku

Jedno z řešení viz obrázek, finta je v tom, že po natření dvou polí červenou barvou hajný smíchal zbytek červené barvy s modrou a získal fialovou barvu na obarvení plochy 144 dm².

 

2. LOUPEŽNÍCI

„Hrozný hlad trápí nás“, tak si stěžovali loupežníci v ruské pohádce Mrazík, Baba Jaga je taktéž postava z ruských pohádek, nápis Jantarový zámek na směrovníku musí být logicky v azbuce (jinak by to snad kupci v Rusku ani čekat nemohli), nabízené 3 km byl jen svod:

 

3. LESNÍ ŠKOLKA 

Řešení viz obrázek.

Postup řešení: Ve sl. 9, 10 a 11 jsou 4 parcely, ale místo jen pro 6 stromků, takže u dvou parcel z nich vybíhajících do sl. 7 a 8 musí být po jednom stromku, ale ne na H7, to by na sousední parcelu nešly umístit 2 stromky, tedy na H8 a na sousední parcele tím pádem na G6 a I6, v řádku 6 už nemůže být další strom. Kolem zasazených stromků si vyznačíme sousední pole, kde už stromky nemohou být zasazeny, taktéž si budeme značit pole v řádcích, sloupcích a parcelách, ve kterých už budeme mít zasazeny dva stromy

V pravé dolní parcele musí být po jednom stromku ve sl. 9 a 11, v parcele nad ní ve sl.10 a 11, můžeme si označit pole K10, J10, A11 až E11, že na nich nemůže být zasazen stromek.

Ve sl. 5 až 8 je 6 parcel, u dvou zasahujících do sl. 9 až 11 po jednom stromku, na jedné z parcel už dva stromky jsou, takže zbývají 4 stromky na 3 parcely, na C4 musí být stromek.

Ve sl. 7 a 8 je po jednom stromku u parcel, které zasahují do sl. 9 až 11, jeden stromek na ploše Dx(7-8) a jeden na ploše Fx (7-8), proto musí být stromky na B7, D7 a F8 a dále na A5, J3 a K5.

Stromek musí být na ploše Ex(10-11), takže tím pádem i na Gx(10-11) a Ix(10-11), což podmiňuje, že stromky jsou na J9, K11, I11, G10 a E10.

Po jednom stromku bude na plochách A-Cx9 a Hx1-2, takže stromek je na F1. Stromek bude na ploše Ax(1-3), takže musí být na D2 a E4, A3 a B1, H2 a C9.

 

4. pILný dřevorubec

a = 5, b = 3, c = 7, d = 2 nebo a = 5, b = 2, c = 7, d = 3.

Postup řešení: Nejprve vycházíme z toho, že nejkratší vzdálenost z bodu do bodu je přímka a využijeme pravidel osové souměrnosti. Břeh potoku EF je osou. DE prodloužíme do G tak, aby DE = EG, spojíme BG, průsečík s EF označíme C. Spojíme CD, je zřejmé, že GC = CD a že nejkratší cesta c = c1 + c2 = BC + CD = BG. Z pravoúhlého trojúhelníku BHD vypočítáme BH a z pravoúhlého trojúhelníku BHG dostaneme c² = a² + 4bd. Nabízí se jednoduché řešení 4² = 2² + 4.3.1 (součet čísel c, a, b, d = 10), to ale nevyhovuje, protože při něm by byl buk i dub v jedné přímce a dřevorubec by cestou od buku k břehu potoka narazil na dub a začal by jej kácet, čili měl by zastavení. Ani řešení 4² = 2² + 4.1.3 nevyhovuje, protože při něm by byl buk i dub opět v jedné přímce a dřevorubec by cestou od břehu potoka narazil na nařezaný buk jako na nejbližší strom. Vyhovuje až řešení 7² = 5² + 4.3.2, tedy a = 5, b = 3, c = 7, d = 2 nebo řešení 7² = 5² + 4.2.3, tedy a = 5, b = 2, c = 7, d = 3.

5. Špalek

22 kusů dřeva (viz obrázek vlevo se čtyřmi svislými a jedním vodorovným řezem vůči podstavě válce), tři svislé řezy vedou jen k 21 kusu dřeva (viz obrázek vpravo).

Vzhledem k tomu, že podstavou lze rozumět i podložku, na které špalek leží a manipulace s kusy dřeva po jednotlivých řezech nebyla v úloze výslovně zakázána, rozhodli jsme se uznávat i řešení s 32 kusy, kdy např. po nařezání 8 kusů dřeva (dva svislé a jeden vodorovný řez vůči podstavě válce) se kusy vyskládají na sebe a v půli se přeřežou na 16 kusů dřeva a opět se vyskládají na sebe a v půli se přeřežou na konečných 32 kusů dřeva. Další originální postup při manipulaci s kusy dřeva je tento (viz obrázek): špalek se rozřeže dvěma kolmými řezy A a B vůči podstavě, dva kusy špalku se posunou ve směru řezu B dle obrázku a 4 kusy dřeva se rozřežou řezem D na 8 kusů špalku, které se posunou ve směru řezu D dle obrázku a rozřežou se řezem F na 16 kusů špalku a pátým řezem se tato sestava polínek přeřeže rovnoběžně s podstavou na konečných 32 dílů.

 

 

U úlohy tak bude uvedeno následující řešení:

22 kusů dřeva (viz obrázek vlevo se čtyřmi svislými řezy), tři svislé řezy vedou jen k 21 kusu dřeva (viz obrázek vpravo) bez manipulace s rozřezanými kusy nebo 32 kusů dřeva (např. dva svislé a jeden vodorovný řez, 8 kusů naskládat na sebe a svislým řezem v půli přeřezat a 16 kusů naskládat na sebe a svislým řezem v půli přeřezat) při manipulaci s rozřezanými kusy.

 

6. ŠPEKÁČKY

Vladimír zaplatil 55 korun za špekáčků, dohromady tedy stály 165 korun, jeden 15 korun. Eva přinesla sedm špekáčků za 105 korun, dostane 50 korun, Martina přinesla čtyři špekáčky za 60 korun, dostane 5 korun.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies