jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 2. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 27. května 2009 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00  Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.e-rebus.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 250 eur) lze začít od kteréhokoliv kola, zkuste to třeba právě od druhého. Všechna řešení, i neúplná, jsou vítána.

 

2. KOLO

 

křížovKY 

 

Změny v použitých pramenech

 

Odborná křížovkářská komise schválila na svém zasedání 28. února 2009 nové znění dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (viz www.e-rebus.cz), průlomovou změnou je možnost autorů křížovek použít při své tvorbě v těchto soutěžích za stanovených podmínek prameny v elektronické podobě. Pro zpestření začneme některé používat i v JLA, berte to i jako pomůcku a ukázku vhodných pramenů z této kategorie.

 

Pro 2. až 5. kolo JLA si v kapitole III. Soutěžních podmínek vyřaďte ze základních pramenů (PZ) SCS-K (1994), z doporučených pramenů (PD) TSN, Zamarovský: Bohové a králové starého Egypta (1979), Filmoví herci současnosti (1996) a Rystonová: Byliny a jejich lidové názvy a z ostatních cizojazyčných pramenů (POC) knihu Nechutná: Středověká latina (KLP 2002). Některé z ostatních pramenů (PO) patří z pohledu dodržení kvót přeřadit do PZ nebo PD, jejich výčtem nebudeme zadání soutěže komplikovat.

 

Pouze pro toto 2. kolo JLA si použité prameny doplňte u PD o ČSBS a Malou encyklopedii šachu, u PO o výroční tisk SČHAK 1987-8 a knihu Cunliffeová: Encyklopedie psů (Nakladatelství Slovart 2004), u POC o publikaci Kraft, Malovec: Slovník esperantsko-český (KAVA-PECH 1995) a o tyto tři prameny v elektronické podobě: All Acronyms – Popular Acronyms and Abbreviations Dictionary (slovník cizích zkratek) na www.all-acronyms.com, Názvosloví organických sloučenin na www.orgchem.upol.cz/ucebnice/pdf/3.pdf a Příruční slovník a databáze lexikálního archivu na bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php.

 

 

SPORTY  NA  LOH  2008  symbolizované  LESEm

 

Nelze poznat Čínu, pokud byste nebyli v Pekingu. Čínské hlavní město není největším městem nejlidnatější země světa, ale nejvýznamnějším určitě. Po ...(1) se jedná o její správní a kulturní ...(2). Údaje o počtu obyvatel Pekingu se liší, podle informací z roku 2007 zde žije 12 milionů trvalých rezidentů, dalších 5 milionů lidí ve městě dlouhodobě pobývá. ...(3) celé Čínské lidové republiky je 1,3 miliardy obyvatel.

 

Animovaní maskoti LOH 2008 byli vyobrazeni v barvách olympijských kruhů. ...(4) symbolizuje radost, čest a naději a byl maskotem silových a úpolových sportů. V ringu poprvé po čtyřiceti letech nezískali ...(5) ani jedno zlato. Izolace od ostatního světa z důvodů nebezpečí emigrace se tedy nevyplatila. Nečekaně nejlepší byli ...(6). ...(7), kolébka juda, udrželo v tomto sportu taktovku, hymna země vycházejícího slunce se hrála čtyřikrát. Na medaili těsně nedosáhl náš judista Jaromír ...(8). Už skoro tradičně přispěli k úspěchům své země šesti zlatými medailemi ruští zápasníci. Na žíněnce ve volném stylu se radovali Slováci, ve váze do 120 kg získal šestatřicetiletý David ...(9) bronz a potvrdil tak svou sportovní ...(10). Původem Osetinec, olympijský vítěz ze Sydney 2000, nebyl pro vysoký věk pro další olympiády zařazen do reprezentace Ruska, tak se rozhodl přijmout slovenské občanství, aby mohl dále zápasit. V šermu si udržely pozice francouzská a italská ...(11), ale někdy zuby nehty. V taekwondu si své výsadní postavení udržela ...(12), získala polovinu zlatých medailí. Devětkrát se na pódiu objevili čínští vzpěrači, více normy nepovolují, doma zůstal dokonce i světový rekordman. Domácí borci nasbírali osm zlatých a jednu stříbrnou medaili. Svět může sázet jen na nejvyšší váhové ...(13) (zatím) a zírat, kam vzpírání vlastně spěje.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

15 nesouměrných střídavých polomozaikovek

 

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. U všech křížovek je zachován jednotný systém střídání. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou tyto díly 4. tajenky: (4/2) – 8, (4/3) – 5 a (4/4) – 9, přičemž ten devítipísmenný je skryt systémově v některých základních políčkách v oblasti vlasů a uší maskota.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Tkanina. - 2. Lehce. - 3. Oči; český psycholog. - 4. Podlosti. - 5. ?9?. - 6. Uhlídat při pastvě; amfichordy. - 7. Nezdravé (zuby); čeští výtvarní umělci; značka pro výšku; no; hrad na Kolínsku. - 8. Bojové rozdílení; předem; ?3?. - 9. Nechuť k jídlu (z řečtiny); anglická zkratka pro Independent Goverment Cost Estimate; spojovat lepením vespod; typy; uvésti něčí výroky z jeho díla. - 10. ?5?; průvodkyně; dostavit se někam; čile; česká oštěpařka. - 11. Naříkat; jeden i druhý; vlákna ze stonků tropické rostliny Hibiscus esculentus; hlubinné vyvřeliny; vyčkávat při splavu; muži ze západočeské vesnice; jalové řeči; čtvrté části loktů. - 12. Člen středověké laické náboženské společnosti; rozdíl mezi dvěma kurzy; vědro; nápad pozůstalosti dědici; antilopa; patřící pýthagorejskému filozofovi (popisy rostlin); prefix. - 13. Vážnosti; tabulky dovozného pro jednotlivé přepravní vzdálenosti; ženské jméno + anglický geodet; ?1?. - 14. Nános štěrku v korytě řeky; tampón dívky jistého jména; esperantsky „íránský“; autor Ženy; z malé vzdálenosti rukou dopravit přikrývku mešního kalichu (do ruky kněze). - 15. Asiati; kocour; nemít v úmyslu chovat se dle sousedčina přání. - 16. Nadávat; salar; postava z Horkého opery Jan Hus (slovensky); chemická značka kovového prvku; historický název pro severní část Sýrie. - 17. Název filmu s hudbou Petrova; africká obytná chýše z větví; had; loupeživí; římské číslo; odrůda pšenice. - 18. Opevněné městečko v janinském vilajetu; coby; uctívat; milovnice boxerů; vysokonapěťový urychlovač částic + orientální koberec. - 19. Pět + čtyři; juviový ořech; ?6?; okraj (látky); odkoupivší; francouzský generál + hrmenčice. - 20. Francouzský dějepisec; maďarské sídlo; mlýnský náhon; textilní zařízení; ?4/1?; slovenská obec v Nízkých Beskydech. - 21. Australský pták (slovensky); tank; Kozinovo; pochválit; potřeby automobilistů; nejtemnější část podsvětí; roznítit; ráno. - 22. Články redaktora Mladé fronty; fuj; pedagogovy; podivnost účastníka voleb (valašsky); svazky svalových vláken. - 23. Libovat si v literární tvorbě; šestiměsíční; částečně litovat. - 24. Jízlivé poznámky; výkon; při stonání se dočkat. – 25. Házet tátovi klacky pod nohy.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 20. Prvotina asistenta kameramana Bůžka. - 21. Plemena psů; wah; s. – 22. Přípona v názvosloví heterocyklů; ?8?; znak. – 23. Patřící povaleči; postupovati; spojovat dotykem dlaní (ruce). – 24. ?10?; šlápota; tím méně; ?7?; malířský styl; starověká perská jednotka objemu; voskoveň. - 25. Italský lékař a patolog; cizokrajný keř; manželka Čandry; hezká dívka; kutálet; shodující se symetrály; zdobiti. - 26. Souhvězdí severní oblohy; minulý rok; výpadky; Tesařovo rodiště; směrem pryč z vnitřku; pollici. - 27. Dračí nohy + spojit; srež; pěstovat egyptské kočky; jeden z vedoucích výpravy mající zásluhy o objevení Yellowstone National Parku; matka asurů. - 28. ?12/2?; přestat mírně foukat; balbutik. - 29. Hodně proti vůli; čekání za tmy; síti na něčem; pomocníkovi; odsuzovati Libora. - 30. ?11?; oslí hříbě; mladé dobytče odloučiti od kojící samice (dle Pittnerové); basa; ostrov ve Velkých Sundách; ?13?. 31. Wotanova; ?2?; jedna z kostí Slovana + žadonit o peníze; předložka; vředovitý; špatně vidoucí lidé. – 32. Anglicky „naklepat“; planetka; ještěří; Doležalův spoluhráč; podnož; peřina taťky (slovensky); lstivá žena. 33. Porozumění Mojžíše; pobídka koně; jméno autora románu Bratři; domácké ženské jméno; paklíče zloděje; přistihnout Vianka; obsahující trouch. 34. Ostrým předmětem vytvářeti dřevěné zátky (v rybniční výpusti); ves v Bosně; zima v márnici; dědina; neúrodné pole; slovenský elektrotechnik; drosera. – 35. Stěžejní; talentovaný; plastická hmota; italská jednotka hmotnosti; zpeněžit látku o plátěné vazbě; slovenské domácké ženské jméno; doba vlády Napoleona I. po jeho návratu z Elby. 36. Právo volby; plech; ?12/1?; argentinský šachista; ještěr; patřící někdejšímu výběrčímu mostného v Praze; náměstek ruského knížete; citoslovce vyjadřující nemilé překvapení. – 37. Drobky; nerost; špatná ažurová výšivka; šot; asymetrický fotografický objektiv. – 38. Situace (v zeměpise); stará čínská flétna. - 39. Provinění mrzouta. - 40. Ukrást turecké peníze. - 41. Začínající sprejer + dražba. - 42. Myšlenka. - 43. Pobíjeti opakovaně kovem.


hádanky  -   2. kolo JLA

 

Moto: Jdeme na planš, na tatami, na žíněnku, do ringu,

 vzpomenem na šampiony, zejména ty z Pekingu.

 

1             ZÁMĚNKA

Země slunce východu

byla sportu u zrodu.

 

2           ZÁMĚNKA

Pěvec nápoj usrkává,

přes Váh stavby nadchly nás.

Příště Carol Huynhová

hodlá získat zlato zas.

 

3        PŘESUNKA

S asketou drink pěkně cloumá,

padá, rukou šermuje,

první útok odražen byl,

repríza tu v letu je.

 

4        VÝLUČKA

Slepička je domácí pták,

pan domácí judista,

vzpomíná bod Uenové,

roláky zas basista.

 

5        ZÁHADNÝ NÁPIS

Frajeři tu zvládnou cviky,

chlapci s míčky poběží,

přináší sport vyústění,

dneska Lu Jung soutěží.

 

6     ZÁMĚNKA (J: 2 11 4 9 4)

Šije žena holubice,

strýce krejčí vyhlíží,

látka čeká tady strýce,

děti řádí ve spíži.

 

Ukrajinec vstoupil znovu

s velkou formou do boje

v ringu, jemu Hilgertová

kyne rukou vestoje.

 

7    PŘÍDAVKA (J: 6 6 4 6 2 4 6)

Stupeň v judu těší šéfy,

v krbu otop připraví,

vládci hledí, jak šampion

jeny v autě dopraví.

 

8     OBMĚNKA (N: 1 4 1 4 6, 5 6 4, 5)

Kiwi je plod, šance dává,

nepříjemný lidský cit

nepokoje vyvolává.

Co takhle se uskromnit?

Steven a Mark, těm se daří,

v sportu bratři pořád září.

 

9        VÝMĚNKA

Dobré pivo, ptáci v lese,

to je heslo bradáče,

slušný je plat kolportéra,

zaženou stres lahváče.

 

Vedle v baru slyší šeptat

z Neapole cizince:

Šampionku v judu někdy

zvábíme do hostince.“

 

10        PŘESUNKA

Krajrány jak strom tvrdé,

direkt sedl, jak se zdá.

Šmudla padá. Záhy přišel

kouče nápad, že to vzdá.

 

LOGICKÉ ÚLOHY  -   2. kolo JLA

 

Moto: Dřevo, stromy, les s body nebo bez.

 

1. stěna seníku

 

Hajný se rozhodl barevně natřít dřevěnou stěnu seníku a její plochu 2,4 m x 3 m rozdělil na 9 polí dle obrázku, to vlevo má obsah 144 dm², všechna ostatní 72 dm². Každé pole natřel celé některou ze 4 barev tak, že na obou stranách každé společné hranice polí jsou vždy různé barvy. Červené, žluté a  zelené barvy měl každé z nich na nabarvení plochy 216 dm², modré měl jen na 72 dm². Jak obarvil všechna pole? Za správnou odpověď získáte 40 bodů.


 

2. LOUPEŽNÍCI

 

Hrozný hlad už zase trápil loupežníky, jejich lesní cestou žádný kupec nejezdil. Vyřezali ze dřeva písmena i požádali Babu Jagu, aby jim umožnila připevnit na svou chaloupku směrovník, který by posílal kupce mylně na nedaleký Jantarový zámek právě kolem jejich stanoviště. Ale Baba Jaga věčně točila s chaloupkou na muří noze, až písmena ze směrovníku popadala na zem. Za správné sestavení původního nápisu na směrovníku z 15 popadaných znaků na obrázku získáte 20 bodů.

 

 

3. LESNÍ ŠKOLKA

 

Lesní školka o ploše 11 x 11 polí je rozdělena na 11 parcel. Zasaďte do polí každého řádku, každého sloupce a každé parcely vždy dva stromky tak, aby se pole se stromky navzájem nedotýkala, a to ani diagonálně. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

4. pILný dřevorubec

 

Náš dřevorubec, pokud cestou narazil na strom, pustil se do jeho kácení. Jednou začal kácet na okraji paseky buk B ve vzdálenosti b od břehu potoka, který byl po celé délce rovný dle obrázku. Nařezal kousek kmene buku, práci přerušil, vzal sekeru a pilu, bez zastavení se šel k břehu potoka osvěžit a pak si to namířil k nejbližšímu stromu. Tím byl dub D ve vzdálenosti d od břehu potoka. Dřevorubec byl pilný, takže z místa B k břehu potoka a od něj do místa D volil nejkratší možnou cestu c1 + c2 = c. Buk B je od dubu D vzdálen akorát a. Nalezněte takové řešení, kdy a, b, c, d budou různá celá kladná čísla a jejich součet bude z možných řešení ten nejnižší. Náčrtek na obrázku neodpovídá správnému řešení, berte jej jako ilustrativní. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

 

5. Špalek

 

Na jaký největší počet kusů dřeva lze rozdělit špalek tvaru válce pěti rovinnými řezy vedenými pouze vodorovně nebo svisle vůči jeho podstavě? Za správnou odpověď získáte 15 bodů.

 

 

 

6. ŠPEKÁČKY

 

Eva s Martinou se rozhodly jít do lesa a tam si někde na palouku opéct špekáčky. Eva si vzala na výlet sedm špekáčků a Martina čtyři špekáčky. Přidal se k nim Vladimír a šli tři lídři do lesa. U ohně se o špekáčky podělili rovným dílem. Vladimír pak zaplatil za svou třetinu 55 korun, o které se Eva s Martinou spravedlivě rozdělily. Kolik korun každá dostala? Za správnou odpověď získáte 5 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies