jemelik

jemelik


Řešení 5. kola:

Křížovky:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Stukko; patka. - 2. Paolo; kladina. - 3. Sportovní; Dobranov; do. - 4. Lyonské; nářek žen; Altdorf; Ati; ketazon. - 5. Cer; antimonic; stilety + Stilesovy; šos; Itzové; dohnísti. - 6. Aryk; emzák; stramín; ovisté; narvat; střelba. - 7. Zuzana; Steklík; ŠN; Ptačí; resitol; Ka; divouské. - 8. Me; urtit; vata; kalívat se + kalíči; be; tintinait; svědr; vetřele; broukovy. - 9. Kamelky; devět; dekové; Štefečeková; spis; see; ž; vosa; Anzin; sinemur; rovy; Vé. - 10. Ni-Ni; pota; Wej; čen; eston; kuny; Tas; abas; topsailit; potopit; Ír; skélko. - 11. Elány; Asta; je; Ur; pár; Ipu; krat; makotrusova + makotinky; kalatka; #; vánky; Ridá. - 12. Promnout; skrze; žádná; ja; helepartnový; kyrner; Vodní; plata. - 13. Pocta vítězi; Vuko; otloukávat; GC; ATB; pošramotit. - 14. Kasry; Ellina; dole; láva; apotema. - 15. Soví oko (réb.); Otov; čivé; snadno jeti na kole; hlady kapať; uma; rma; dav. - 16. Klamači + klabá novost; rost; Liukinová; š; vlaštovka; o; kord; plus. - 17. Panapr; slina salangany; melangany; apropo; Staš; menná; šanda; kestosa; aký. - 18. Myk; urina; Orinoko (réb.); pozvání na další klání + pona; vl; dřevolez; žaba; batoh; jelec. - 19. St; plov; talov; 20 pint; rivak; vendefána; blikon; pakost + ná. - 20. Blanik; odměna; suchar; ostrovid; David; kleště; ji. - 21. Altka; hongi; zespod. - 22. Važitel; jasnět. - 23. Prskat. - 24. Kopa.

 

Tajenky: 1. Ptačí hnízdo. – 2. Vodní kostka. – 3. Dálkové plavání. – 4. Zelená vlaštovka Ni-ni (první díl je skryt v políčkách se dvěma písmeny při spodních obrysových čarách tří mozaikovek ve vlasech maskota). – 5. Pocta vítězi. – 6. Devět. – 7. Kladina. – 8. Jang Wej. – 9. Blanik. – 10. Liukinová. – 11. Rusky (skryta v políčkách pod ústy maskota). – 12. Žádná jiná země. – 13. Sportovní střelba. – 14. Kateřina Emmons. – 15. David Kostelecký. – 16. Kamínek. – 17. Zuzana Štefečeková. – 18. Pozvání na další klání.

 

 

Hádanky:

1. Koště, vlečky – Kostelecký.

2. Zteče, šéf, kostel, vařivost, rula, anoda - Z. Štefečeková střelivo stranou dala.

3. Stáří, brokantéři, nájem, monstra, kypřidla – stříbro Kateřina Emmons taky přidá.

4. Pes, kovy, hrabla, nitečka – přeskok vyhrál Blanik. (tečka)

5. Obraz, slechy, litopon, píka, Alpy, ostnák – Brazilec Hypolito pokaňhal prostná.

6. Viviano u skvrn – kůň našíř.

7. Rým na slůvko touš – gymnastův kotoul.

8. Hra z daleka, valach, psík, chaja – hrazda lákávala Cou Kchaje.

9. Cit pro Leona Havajka najevo dává, polehává J. Kanajevová – citronáda.

10. Holub (každé čtvrté písmeno v 1. řádku zprava doleva, ve 2. řádku je naznačeno jádro)

 

 

Logické úlohy:

 

1. Šestice hvězd

 

Jedno z řešení viz obrázek.

 

2. Kosi na tahu

 

Chtělo by se říct, že jeden tah 150 g, druhý tah 150 g, dohromady 300 g a je po žížale. Ovšem tah v žížale je jen 150 g, síly obou kosů se podle zákona akce a reakce (3. Newtonova zákona) nesčítají, proto dle nákresu na obrázku kosi žížalu nepřetrhnou.

 

3. Zajíc

 

Viz obrázek.

 

 

Postup řešení:

Nejprve si k předem vyznačeným dílčím segmentům v tabulce přiřadíme všechna písmena, která by po doplnění mohla v příslušném poli tabulky být:

 

 

Nyní si do polí tabulky podle toho doplníme možná písmena. Úzkým místem bude pozice písmene L, čtyři druhy segmentů jeho přítomnost vylučují, proto si nejprve uděláme tabulku jen s možnými výskyty písmene L.

 

 

Ve druhém a pátém sloupci a v posledním řádku máme pro písmeno L jen po dvou možnostech umístění, zkusíme jej nejprve umístit na diagonále na pozici D2.

 

 

Po dvou vyznačených krocích výše zjistíme, že na pátém řádku nelze umístit písmeno L a že tudíž musí být písmeno L umístěno ve druhém sloupci na pozici B2!

 

Nyní máme pro umístění písmene L v posledním řádku dvě možnosti, prověříme nejprve jeho pozici na E1. Po čtyřech krocích v tabulce nalevo získáme pozice všech pěti písmen L, z těchto pozic nám plyne, že souhvězdí LEPUS by mohlo jít přečíst v pěti směrech, na prostředním obrázku jsme vyloučili čtyři z nich, protože k přečtení slova LEPUS nám u nich schází písmeno P, resp. U. Souhvězdí LEPUS lze přečíst jen ve čtvrtém sloupci shora dolů, doplníme jej tedy do tabulky spolu s pozicemi písmen L a vypíšeme si všechny možné pozice písmene U. Pak po dvou krocích v tabulce napravo zjistíme, že do druhého řádku nelze umístit písmeno U, z čehož vyplývá, že pokud má úloha řešení, pak písmeno L v posledním řádku musí být na pozici E3!

 

 

Po třech krocích v tabulce napravo určíme zbylé pozice písmen L na polích A5, D1 a C4! Vzhledem k tomu, že na pozici C3 nelze umístit písmeno P, tak souhvězdí LEPUS lze přečíst jen v prvním řádku zpravo doleva, ve čtvrtém řádku zleva doprava a v pátém sloupci shora dolů. Nyní si doplníme do tabulky všechny možné výskyty písmen P, U a S (viz prostřední tabulka). Prvním a druhým krokem v prostřední tabulce určíme pozice písmen U na E1 a D4! Ve třetím kroku zvolíme pozici písmene P ve čtvrtém řádku, máme dvě možnosti, v tabulce napravo zkusíme umístit písmeno P na pozici D2, pak musí být na prvním řádku zprava doleva k přečtení LEPUS a na pozici D5 písmeno P a do čtvrtého sloupce už nelze umístit písmeno P, takže ve čtvrtém řádku musí být písmeno P na pozici D3! Tím pádem ovšem nemůže být písmeno P na pozici A3, písmeno U nesmí být na pozici D5, takže souhvězdí LEPUS lze přečíst jen na čtvrtém řádku zleva doprava a můžeme jej tam doplnit!

 

 

Nyní už do tabulky nalevo můžeme logicky doplnit prvním krokem písmeno P na B4 a S na C3, druhým krokem S na B1, třetím S na E2, čtvrtým S na A4, pátým P na E5, šestým P na C1, sedmým P na A2, osmým U na A3, devátým U na B5 a desátým U na C2. Na zbylé pozice patří písmena E (viz tabulka napravo). Nyní schází pouze do řešení zakreslit písmena v digitálních tvarech nebo napsat řešení po řádcích : EPUSL, SLEPU, PUSLE, LEPUS a USLEP.

 

4. Médea

 

Jedná se o grafické znázornění souhvězdí Aries - Beran (napovězeno Médeou, která očarovala hada, aby se Jásón mohl zmocnit zlatého rouna symbolizovaného beranem), čísla v kroužcích znamenají písmena dle pořadí v anglické abecedě, do prázdného políčka patří číslo 16.

 

Pramen: Vesmír (Knižní klub 2005), str. 355

 

 

 

5. Hvězda s prvočísly

 

21 různých nejmenších prvočísel je těchto: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71 a 73. Vlevo na obrázku je jedno z řešení s nejmenším možným součtem 153, vpravo na obrázku je jedno z řešení s nejvyšším možným součtem 209.

 

 

6. Plejáda hvězd

Libra, Rajka, Asterope.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies