jemelik

jemelik


Řešení 5. kola:

Křížovky:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Stukko; patka. - 2. Paolo; kladina. - 3. Sportovní; Dobranov; do. - 4. Lyonské; nářek žen; Altdorf; Ati; ketazon. - 5. Cer; antimonic; stilety + Stilesovy; šos; Itzové; dohnísti. - 6. Aryk; emzák; stramín; ovisté; narvat; střelba. - 7. Zuzana; Steklík; ŠN; Ptačí; resitol; Ka; divouské. - 8. Me; urtit; vata; kalívat se + kalíči; be; tintinait; svědr; vetřele; broukovy. - 9. Kamelky; devět; dekové; Štefečeková; spis; see; ž; vosa; Anzin; sinemur; rovy; Vé. - 10. Ni-Ni; pota; Wej; čen; eston; kuny; Tas; abas; topsailit; potopit; Ír; skélko. - 11. Elány; Asta; je; Ur; pár; Ipu; krat; makotrusova + makotinky; kalatka; #; vánky; Ridá. - 12. Promnout; skrze; žádná; ja; helepartnový; kyrner; Vodní; plata. - 13. Pocta vítězi; Vuko; otloukávat; GC; ATB; pošramotit. - 14. Kasry; Ellina; dole; láva; apotema. - 15. Soví oko (réb.); Otov; čivé; snadno jeti na kole; hlady kapať; uma; rma; dav. - 16. Klamači + klabá novost; rost; Liukinová; š; vlaštovka; o; kord; plus. - 17. Panapr; slina salangany; melangany; apropo; Staš; menná; šanda; kestosa; aký. - 18. Myk; urina; Orinoko (réb.); pozvání na další klání + pona; vl; dřevolez; žaba; batoh; jelec. - 19. St; plov; talov; 20 pint; rivak; vendefána; blikon; pakost + ná. - 20. Blanik; odměna; suchar; ostrovid; David; kleště; ji. - 21. Altka; hongi; zespod. - 22. Važitel; jasnět. - 23. Prskat. - 24. Kopa.

 

Tajenky: 1. Ptačí hnízdo. – 2. Vodní kostka. – 3. Dálkové plavání. – 4. Zelená vlaštovka Ni-ni (první díl je skryt v políčkách se dvěma písmeny při spodních obrysových čarách tří mozaikovek ve vlasech maskota). – 5. Pocta vítězi. – 6. Devět. – 7. Kladina. – 8. Jang Wej. – 9. Blanik. – 10. Liukinová. – 11. Rusky (skryta v políčkách pod ústy maskota). – 12. Žádná jiná země. – 13. Sportovní střelba. – 14. Kateřina Emmons. – 15. David Kostelecký. – 16. Kamínek. – 17. Zuzana Štefečeková. – 18. Pozvání na další klání.

 

 

Hádanky:

1. Koště, vlečky – Kostelecký.

2. Zteče, šéf, kostel, vařivost, rula, anoda - Z. Štefečeková střelivo stranou dala.

3. Stáří, brokantéři, nájem, monstra, kypřidla – stříbro Kateřina Emmons taky přidá.

4. Pes, kovy, hrabla, nitečka – přeskok vyhrál Blanik. (tečka)

5. Obraz, slechy, litopon, píka, Alpy, ostnák – Brazilec Hypolito pokaňhal prostná.

6. Viviano u skvrn – kůň našíř.

7. Rým na slůvko touš – gymnastův kotoul.

8. Hra z daleka, valach, psík, chaja – hrazda lákávala Cou Kchaje.

9. Cit pro Leona Havajka najevo dává, polehává J. Kanajevová – citronáda.

10. Holub (každé čtvrté písmeno v 1. řádku zprava doleva, ve 2. řádku je naznačeno jádro)

 

 

Logické úlohy:

 

1. Šestice hvězd

 

Jedno z řešení viz obrázek.

 

2. Kosi na tahu

 

Chtělo by se říct, že jeden tah 150 g, druhý tah 150 g, dohromady 300 g a je po žížale. Ovšem tah v žížale je jen 150 g, síly obou kosů se podle zákona akce a reakce (3. Newtonova zákona) nesčítají, proto dle nákresu na obrázku kosi žížalu nepřetrhnou.

 

3. Zajíc

 

Viz obrázek.

 

 

Postup řešení:

Nejprve si k předem vyznačeným dílčím segmentům v tabulce přiřadíme všechna písmena, která by po doplnění mohla v příslušném poli tabulky být:

 

 

Nyní si do polí tabulky podle toho doplníme možná písmena. Úzkým místem bude pozice písmene L, čtyři druhy segmentů jeho přítomnost vylučují, proto si nejprve uděláme tabulku jen s možnými výskyty písmene L.

 

 

Ve druhém a pátém sloupci a v posledním řádku máme pro písmeno L jen po dvou možnostech umístění, zkusíme jej nejprve umístit na diagonále na pozici D2.

 

 

Po dvou vyznačených krocích výše zjistíme, že na pátém řádku nelze umístit písmeno L a že tudíž musí být písmeno L umístěno ve druhém sloupci na pozici B2!

 

Nyní máme pro umístění písmene L v posledním řádku dvě možnosti, prověříme nejprve jeho pozici na E1. Po čtyřech krocích v tabulce nalevo získáme pozice všech pěti písmen L, z těchto pozic nám plyne, že souhvězdí LEPUS by mohlo jít přečíst v pěti směrech, na prostředním obrázku jsme vyloučili čtyři z nich, protože k přečtení slova LEPUS nám u nich schází písmeno P, resp. U. Souhvězdí LEPUS lze přečíst jen ve čtvrtém sloupci shora dolů, doplníme jej tedy do tabulky spolu s pozicemi písmen L a vypíšeme si všechny možné pozice písmene U. Pak po dvou krocích v tabulce napravo zjistíme, že do druhého řádku nelze umístit písmeno U, z čehož vyplývá, že pokud má úloha řešení, pak písmeno L v posledním řádku musí být na pozici E3!

 

 

Po třech krocích v tabulce napravo určíme zbylé pozice písmen L na polích A5, D1 a C4! Vzhledem k tomu, že na pozici C3 nelze umístit písmeno P, tak souhvězdí LEPUS lze přečíst jen v prvním řádku zpravo doleva, ve čtvrtém řádku zleva doprava a v pátém sloupci shora dolů. Nyní si doplníme do tabulky všechny možné výskyty písmen P, U a S (viz prostřední tabulka). Prvním a druhým krokem v prostřední tabulce určíme pozice písmen U na E1 a D4! Ve třetím kroku zvolíme pozici písmene P ve čtvrtém řádku, máme dvě možnosti, v tabulce napravo zkusíme umístit písmeno P na pozici D2, pak musí být na prvním řádku zprava doleva k přečtení LEPUS a na pozici D5 písmeno P a do čtvrtého sloupce už nelze umístit písmeno P, takže ve čtvrtém řádku musí být písmeno P na pozici D3! Tím pádem ovšem nemůže být písmeno P na pozici A3, písmeno U nesmí být na pozici D5, takže souhvězdí LEPUS lze přečíst jen na čtvrtém řádku zleva doprava a můžeme jej tam doplnit!

 

 

Nyní už do tabulky nalevo můžeme logicky doplnit prvním krokem písmeno P na B4 a S na C3, druhým krokem S na B1, třetím S na E2, čtvrtým S na A4, pátým P na E5, šestým P na C1, sedmým P na A2, osmým U na A3, devátým U na B5 a desátým U na C2. Na zbylé pozice patří písmena E (viz tabulka napravo). Nyní schází pouze do řešení zakreslit písmena v digitálních tvarech nebo napsat řešení po řádcích : EPUSL, SLEPU, PUSLE, LEPUS a USLEP.

 

4. Médea

 

Jedná se o grafické znázornění souhvězdí Aries - Beran (napovězeno Médeou, která očarovala hada, aby se Jásón mohl zmocnit zlatého rouna symbolizovaného beranem), čísla v kroužcích znamenají písmena dle pořadí v anglické abecedě, do prázdného políčka patří číslo 16.

 

Pramen: Vesmír (Knižní klub 2005), str. 355

 

 

 

5. Hvězda s prvočísly

 

21 různých nejmenších prvočísel je těchto: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71 a 73. Vlevo na obrázku je jedno z řešení s nejmenším možným součtem 153, vpravo na obrázku je jedno z řešení s nejvyšším možným součtem 209.

 

 

6. Plejáda hvězd

Libra, Rajka, Asterope.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Bohužel mě trápí zrak a jsem nucen si dát jeden rok pauzu, takže 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies