jemelik

jemelik


Řešení 1. kola:

Křížovky:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Toryovec. - 2. Itálie. - 3. Kank; mutagen. - 4. Paviánec; Kodovovo; koničina. - 5. Esplá; pui; tradice. - 6. Australané; latě; řívati; ostřílet; fana. - 7. Platina; Musto; váza; chopiti; osohy Norek; sprš; ortoklas. - 8. Postrk; strmě; šek; oje; cennosti; stavivo. - 9. List; kany; vzadu; kola krosek; ropaka. - 10. Čepejřit se; vytrasování; li; Tre Kronor; pokost. - 11. Sena; man-boy; precelsus; kousek nohy. - 12. Ordre; šarpej; rám; Rejl; Aliotta; Maur a Nos. - 13. Reklamovat; calaiská; role; z; Ki; načerveniti; kot kolce; smeky. - 14. Učit sloh; numera; skarnové; sesamy; Chrám nebes; 1 bes. - 15. Proplakati noc; turasové; Ankara; sušiči; karunkula; kasry + kasalka. - 16. Kaniti; ret; minuskule; medaile; litina; Vianino; 0; budova. - 17. Trapani; Fersen; Synek; Martikán; tso; Inov; jet; tir; ana; oraz; bobři. - 18. Komodita; usita; tunk; atak; stakan; kvíz; obilna; rohál; mast; taka. - 19. Tlučhuba; Astorová; degu; najskorej + naja; modrá; mha; ryba. - 20. Michael; istič; Pekuri; amara; lieky; maturovat; udat; Polště; kní; vaz; ukaz. - 21. Otolit; horní; truing; napas; kadmin; notit; děsní; nová; ot; stopro. - 22. Skopec; Kypselos; koupelka; mač + Maďarsko; op; Nizozemky. - 23. Molenda; nebeští; modelova; balada. - 24. Hop hej.

 

Tajenky: 1. Peking (skryta ve shlukové mozaikovce). – 2. Chrám nebes. – 3. Zakázané město. – 4. Budova. – 5. Medaile. – 6. Maskoti (skryta v ose shodné křížovky). – 7. Pět. – 8. Modrá ryba Pej-pej. – 9. Michael Phelps. – 10. Rekord. – 11. Čína (skryta v jednopísmenných políčkách střídavé mozaikovky). – 12. Volf. – 13. Štěpánek. – 14. Slovensko (skryta vodorovně pod ústy maskota). – 15. Martikán. – 16. Kaliská. – 17. Synek. – 18. Tradice. – 19. Turnaj. – 20. Maďarsko. – 21. Nizozemky. – 22. Itálie. – 23. USA.

Zde je barevně provedený vyplněný obrazec řešení 1. kola JLA.

  

Hádanky:

  1. Tetra v stínu taje – vítejte na startu.           
  2. Voník, otka – Vodní kostka.
  3. Aktivní Romka Martikánovi kánoi vrátí.
  4. Nástrojař, lis, čela – na stroka kajakářka Kaliská čekala.
  5. Prodleva – Pawel (Pavel) poprvé vpravo vedle Opaleva pádloval.
  6. Popov oslavoval skoky do vody.
  7. Závodník radost kouče Radka za Vodní kostkou čeká.
  8. Délka nory, chleba, třískání – deblkánoi rychle bratři sklání.
  9. Piškot voní pod lístky máty – pískot vodní pólistky mátl.
  10. Péči chápe Michael Phelps.

 

 

Logické úlohy:

1. V zeleném dresu byl Belgičan, v šesté dráze závodil Novozélanďan a poslední skončil milovník sudoku.

 

Pořadí

Národnost

Dráha

Barva dresu

Barva lodi

Koníček

1.

Nor

druhá

červená

žlutá

motokros

2.

Čech

čtvrtá

modrá

bílá

spánek

3.

Novozélanďan

šestá

černá

zelená

dobré jídlo

4.

Belgičan

první

zelená

černá

rybaření

5.

Brit

pátá

bílá

červená

cestování

6.

Švéd

třetí

žlutá

modrá

sudoku

 

Pořadí odpovídá výsledkům finálového závodu ve skifu na LOH v Pekingu, jak správně odhalil Dan Marek.

 

2. Vodu musíme současně pustit z druhé, třetí, šesté a sedmé trubky.

 

3. Jediné správné řešení této úlohy je odpověď Nelze.

 

Tomáš Hanžl doplnil ke svému řešení důkaz (což se nedalo nezveřejnit):

 

Lemma 1. Následující úlohy jsou ekvivalentní (ve smyslu existence, resp. počtu řešení):

 

(i) Umístit sadu lodí 1x4, 1x3, 1x2, 1x1 v počtech po řadě 2, 4, 6, 8 do mřížky 10x10 tak, aby se lodě nedotýkaly ani rohy.

(ii) Umístit sadu parcel 2x5, 2x4, 2x3, 2x2 v počtech po řadě 2, 4, 6, 8 do mřížky 11x11 tak, aby se parcely nepřekrývaly.

 

Důkaz. Postačí, když ukážeme, jak se řešení jedné úlohy převede na řešení druhé.

 

(i) -> (ii) Mějme řešení úlohy s loďmi. Do mřížky 11x11 nejprve umístíme lodě stejně jako v řešení 10x10 (do levé horní podmřížky 10x10). A poté ke každé lodi definujeme parcelu složenou z polí 1. na kterém je část lodě 2. vpravo od lodě 3. dole pod lodí.

Snadno nahlédneme, že takto definované parcely splňují zadání úlohy (ii).

 

(ii) -> (i) Naopak do každé parcely v řešení úlohy (ii) lze umístit loď vyplněním políček, které se nedotýkají dolního a pravého okraje parcely.

Opět se snadno ověří, že takto definované lodě splňují na levé horní mřížce 10x10 podmínky úlohy (i) 

Příklad. (parcela a příslušná loď)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věta 1. Úloha (ii) z Lemmatu 1 nemá řešení.

 

Důkaz. Sporem. Předpokládejme, že takové řešení existuje.

Mřížka 11x11 obsahuje celkem 121 políček. Celková plocha parcel je rovna 10 x 2 + 8 x 4 + 6 x 6 + 4 x 8 = 20 + 32 + 36 + 32 = 120 políček. Proto musí být jediné políčko mřížky neobsazené. V mřížce je tedy 10 plně obsazených řádků a 10 plně obsazených sloupců. Počet políček v každém řádku a sloupci je 11, tedy liché číslo.

V každém plně obsazeném řádku musí tedy ležet alespoň jedna parcela s lichým počtem sloupců (2x3 nebo 2x5). Každá taková parcela zabírá právě dva řádky, proto ve všech řádcích musí ležet nejméně 5 (10/2) parcel s lichým počtem sloupců.

Obdobně ve všech sloupcích musí ležet nejméně 5 parcel s lichým počtem řádků (2x3, 2x5 otočeno o 90°).

Celkově se tedy v řešení musí vyskytovat alespoň 10 parcel s jedním lichým rozměrem (parcely se dvěma lichými rozměry nejsou v zadané sadě).

Celkový počet parcel s jedním lichým rozměrem v zadané sadě je však 2 + 6 = 8.

Došli jsme tedy ke sporu s faktem, že řešení existuje. Úloha proto nemá řešení.                            

 

Důsledek. Úloha (i) z Lemmatu 1 nemá řešení.                                                                           

 

 

4.

 

Souřadnice jednopolíčkových plavidel: H4, G8, C1 a B7; skrytá tajenka: LODI.

 

Způsob jejího skrytí:

V anglické abecedě (podle které se označují řádky tabulky) se dle souřadnic vybere 4. písmeno následující po H, 8. písmeno následující po G, 1. písmeno následující po C a 7. písmeno následující po B.

 

5. Nejlepší řešení Evy Nettlové s 34 uchopeními džbánů:

 

Počet uchopení

x = 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok

Uchopení

Odkud

Kam

Kolik 

Obsah hrnců (3, 7, 10, 15 l) po kroku

Dosažen cíl

Start

 

 

 

3

7

5

0

 

1.

1.

7

15

7

3

0

5

7

 

2.

2.

3

15

3

0

0

5

10

 

3.

3.

10

15

5

0

0

0

15

15

4.

4.

15

10

10

0

0

10

5

 

5.

7

5

0

5

10

0

 

6.

5.

10

3

3

3

5

7

0

 

7.

15

7

3

5

0

7

 

8.

6.

3

7

2

1

7

0

7

 

9.

10

1

0

7

1

7

 

10.

7.

7

15

7

0

0

1

14

14

11.

8.

15

10

9

0

0

10

5

 

12.

3

3

3

0

10

2

 

13.

7

2

3

2

10

0

 

14.

9.

10

15

10

3

2

0

10

 

15.

10.

3

15

3

0

2

0

13

13

16.

11.

7

15

2

0

0

0

15

 

17.

12.

15

3

3

3

0

0

12

12

18.

7

7

3

7

0

5

 

19.

13.

3

15

3

0

7

0

8

 

20.

14.

7

3

3

3

4

0

8

 

21.

15.

3

15

3

0

4

0

11

11

22.

16.

15

10

10

0

4

10

1

 

23.

3

1

1

4

10

0

 

24.

17.

10

15

10

1

4

0

10

10

25.

18.

7

3

2

3

2

0

10

 

26.

15

2

3

0

0

12

 

27.

19.

3

7

3

0

3

0

12

 

28.

20.

15

3

3

3

3

0

9

9

29.

21.

3

15

3

0

3

0

12

 

30.

22.

15

7

4

0

7

0

8

8

31.

3

3

3

7

0

5

 

32.

10

5

3

7

5

0

 

33.

23.

7

15

7

3

0

5

7

7

34.

24.

3

7

3

0

3

5

7

 

35.

25.

10

3

3

3

3

2

7

 

36.

15

2

3

3

0

9

 

37.

26.

3

7

3

0

6

0

9

 

38.

27.

15

3

3

3

6

0

6

6

39.

7

1

3

7

0

5

5

40.

10

5

3

7

5

0

 

41.

28.

7

15

7

3

0

5

7

 

42.

29.

3

7

3

0

3

5

7

 

43.

30.

15

3

3

3

3

5

4

4

44.

10

4

3

3

9

0

 

45.

31.

3

15

3

0

3

9

3

3

46.

32.

15

10

1

0

3

10

2

2

47.

7

2

0

5

10

0

 

48.

33.

10

3

3

3

5

7

0

 

49.

34.

3

7

2

1

7

7

0

 

50.

15

1

0

7

7

1

1

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies