jemelik

jemelik


Řešení 4. kola:


Křížovky:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Cestování. - 2. Poster; investice. - 3. Hloušiny; Revellova. - 4. Lad; kousavost. - 5. Ondat. - 6. Kasa; Bolt. - 7. Nina; Anitta; perla. - 8. Bekele; hybko. - 9. Konce; Etana; hrom; peliom; udice a vatky; Sap. - 10. Clay; inkasovati; pout do Lvova; a. - 11. Andové; koňáky; kardioidy; čisto; pasant; Avalosova; Saladino; paripa. - 12. Schwazer; nést roucha; Potrimp; Varvara; violový. - 13. Dervan; Nance + ný; úh + Ah; line + link; stopovat + utopovat; aa; bradavka; škarpa u školy; sokolstvo; akce. - 14. Nový ovan; chrlivě; orositi kaloše; Khoava; Katilina. - 15. Pyretrová; tao; samý; Keňanky + keňary; Cervus; anticyklony; Brantford. - 16. Činditi; Marava + leská; Apoléna; še; leso; i; krotong + krotva; šinka; CT; ištván; strych. - 17. Karnace; debet; Trost; lour; Ektar; cuka + SG; státy; kra + krasota dneška; podneška; Tiko. - 18. Politikanti; obo; kyt; melír; kosi; Cioni; n; B; ulehati + Ulek; protifinta + etény; ar; Eucharis. - 19. Osa; ovádi; J; Cornel; grandy + napajedla; he; pachy; spodnice; umnice; taj + tar; Ancelot; klot. - 20. Rta; tákat; plši; váha; boldo; izobutany + Jacimirského spis; Apis; ombu; kbel. - 21. Špol; abok; loukotě; dějepis; -e + Novit; izolátor; mentlík; pala; Bungei. - 22. Žlutá; soutěže; bleskoty; silfa; vsek; Flament; krab. – 23. Frolenko; korej; š; Kom; saraj. - 24. Eu. - 25. And.

 

Tajenky: 1. Investice. – 2. Jedenáct. – 3. Osm (skryta v základních políčkách nedotýkajících se obrysu v levé paži maskota). – 4. Soutěže. – 5. Žlutá tibetská antilopa Jing-jing (čtvrtý díl tajenky je skryt ve vlasech při čele maskota). – 6. Usain Bolt. – 7. Stovka (skryta svisle mezi očima a ústy maskota). – 8. Bungei. – 9. Bekele. – 10. Atény. – 11. Maraton. – 12. Robles. – 13. Borčin. – 14. Schwazer. – 15. Andrej Silnov (první díl skryt v políčkách se třemi písmeny v levém rohu maskota, druhý díl je v těchto políčkách přímo vepsán). – 16. Saladino. – 17. Clay. – 18. Keňanky. – 19. Špotáková (skryta v políčkách se třemi písmeny v pravém rohu maskota).

 

 

Hádanky:

1. Kmen s hlodavci – V. Cechlová sice hodila disk velmi daleko, ale na medaili nedosáhla.

2. Odvarek Rudy, Sabina, lota – dva rekordy Usaina Bolta.

3. Korýš po barvení, bota, Čína – náčiní Barbory Špotákové.

4. Bakaláři, kachně, chovy skotu – Bekele říkal něco o výskotu.

5. Rosovice, sovice, manšestráky, straky, brka holky, kaholky, leguáni, guani – Roman Šebrle.

6. Dona, národ, brando, bardone, Bernardo, dobré ráno, drobná role, orel nad bory, Dayron Robles.

7. Jasan, báje po pásu, varan, děvy, hrana – J. Isinbajevová suverénně vyhrála.

8. Saladino, ovál, Kampa – Aladinova lampa, SOK (z odsunutých písmen).

9. Boom, strup, Řek a Řek – 400 (100) metrů překážek.

10. Chodíš škemrat o šťávu, vady škáry – hod diskem radost dává diskaři.

 

Logické úlohy:

 

1. parcely

Dvě řešení viz obrázky.

 

2. Obrazec v písku

Jedno z řešení o 14 tazích:  12-6, 6-4, 4-10, 10-8, 8-2, 2-12, 12-9, 9-5, 5-1, 1 kruh přes 5 a 9 do 1, 1-11, 11-3, 3-7, 7-11.

 

Někteří řešitelé využili zadaného podkladu a ve svém řešení počítali se smazáním nebo (jak jeden řešitel uvedl) s ofukem přebytečných čar v písku (viz ohlasy na 4. kolo, popis ofouknutí fakt stojí za přečtení), z těchto řešení uvádím jedno dokonce o 13 tazích: 3-7, 7-11, 11-3‘, 3‘-6, 6-12, 12-2, 2-8, 8-10, 10-4‘, 4‘ kruh přes 5, 9, 1 a 4‘ do 5, 5-9, 9-1, 1-5 a tři tečkované čáry se poté v písku zahladí.

 

 

3. dětské hřiště

Pravidelný dvacetiúhelník lze sestavit z následujících tabulí:

1 x2= 2 x3= 6 +2= 8 :2= 4 +3= 7 -2= 5 +4= 9 :3= 3 -3= 0 +1=

 

Pravidelný devatenáctiúhelník lze sestavit z následujících tabulí:

10 :2= 5 -3= 2 x3= 6 -2= 4 x2= 8 +1= 9 :3= 3 +4= 7 +3=

nebo

18 :3= 6 +1= 7 -3= 4 :2= 2 -2= 0 +3= 3 +2= 5 +4= 9 x2 =

nebo

18 :2= 9 :3= 3 -3= 0 +2= 2 x2= 4 +3= 7 -2= 5 +1= 6 x3=

 

Pravidelný osmnáctiúhelník lze sestavit např. z následujících tabulí:

1 x3= 3 x2= 6 :3= 2 +3= 5 +4= 9 -2= 7 +1= 8 :2= 4 -3=

 

4. katastrální mapa

Viz obrázek.

 

Postup řešení: Součet 52 může být tvořen pouze se čtverci 7 x 7 nebo 6 x 6. Případný čtverec 7 x 7 nemůže být umístěn ve sloupcích se součty 34 a 42 a i kdyby byl umístěn od druhého po osmý sloupec, pak ze čtverců 2 x 2 a 3 x 3 nedostaneme součet 46 v pravém sloupci. V katastru tedy musí být umístěn čtverec 6 x 6, ten opět nemůže být ve sloupci se součtem 34, ani ve sloupcích druhém až třetím, protože kombinací ostatních možných čtverců nedostaneme součet 46, musí být tedy umístěn jihovýchodně při okraji katastru.

Ve sloupci se součtem 52 tedy ještě leží parcela o rozměru 4 x 4, kterou prochází úhlopříčka. Součet 78 v úhlopříčce ukazuje, že kromě čtverců 6 x 6 a 4 x 4 úhlopříčka protíná další čtverce o součtu ploch 26 a součet 46 při východním okraji ukazuje, že tento sloupec protíná kromě čtverce 6 x 6 další čtverce o součtu ploch 10, což značí pouze čtverce 3 x 3 a 1 x 1. Pak je tedy nezbytné, aby úhlopříčka protínala kromě čtverců 6 x 6 a 4 x 4 ještě čtverce 4 x 4, 3 x 3 a 1 x 1 (s jinými čtverci bychom nedosáhli součtu 78), což vymezí čtverec 1 x 1 v severovýchodím rohu a čtverec 3 x 3 pod ním a čtverec 4 x 4 v jihozápadním rohu. Součet 34 při západním okraji katastru pak vymezí kromě čtverce 4 x 4 další dvě parcely o rozměrech 3 x 3 a doplníme zbylé dvě parcely 1 x 1 – viz obrázek.

 

5. dlažba

Viz obrázek.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies