jemelik

jemelik


Řešení 3. kola:

Křížovky:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Ka. - 2. Vatičky. - 3. Dovárané. - 4. Dohopsati. - 5. Tiáry; Kokoschka. - 6. Plážový. - 7. Zdrž; Vé. - 8. Sukmany; Nana; vát; Alovy. - 9. Čata montérov; morala; činaní; něhovati; kde; probdíti. - 10. Singularista; padre; kataraktová; tyč u plti; ólrajt; obojace. - 11. Mezoplazma; skorec; hráčky; halama; kussen; onam; eskulapova; paresa; svévola. - 12. Danielovo rodisko; indeklinabile; tetris; lad manaidy; sergej; prodat dluh; stvolky; startérovi. - 13. Kvalita; uplést Mirovi tatar; karnevalské; Toba; Kalapuja; a; deptat učně. - 14. Strunatci; historie; banality; protěž; Ente; Urmia; kontakty. - 15. Šaravary; pelesti; Mayová; ferrokyanid; KOPRODES; pinty. - 16. Olympijského; ró; idokras; Reest; usky; kreony; Dep; střetávání; tání. - 17. Politeo; kolektivy + kolekce; ichor; sta tater; jin; oblouk; patlati; brambles + brambur; Tibles + Tibur. - 18. Storosta; strach o Choda; ornamentalista; ot; ucelovat; ti; nová rourka; plat Katky + plaka. - 19. Věstit; vést opidum; kobzol; Anát; Brazílie; databanková; chrastil; lék alsol. - 20. Lodi; skomírat; pinaska; osobný; ty; hmyz; Attin; Odde; převoř; ku; kon. - 21. Včísti; nápotom; trupový; éé; otiska; lačně; nohy; osmá. - 22. Onestep; strakatina; skop; Mickov; prpo; popohnat; polohlasné; zlatit. - 23. Pinzel; Polzunov; šmerkustová; dekoletovat se; teplý; Berdych. - 24. Strohá; Kunthovy; litinová vana; nedovalek; nerad reagovat; Oreamuno; an. – 25. Zastarale potrava; vykopati; Senegal; cla; latinkář; Chuan-chuan; tinama; špult; statt; bumbal; prve. – 26. Šavel; mísy + mít supl; umetati krov; ovzduší; kata; Piter; ale; Ket; če. – 27. Trematod; soudobost; aju; aloja; bas. – 28. Kles; Samos; filistr.

 

Tajenky: 1. Místo střetávání kultur. - 2. Historie. - 3. Kvalita ovzduší. - 4. Červený symbol olympijského ohně Chuan-chuan (druhý díl tajenky je skryt kolem nosu a úst maskota). - 5. Basketbal. - 6. Americké kolektivy. - 7. Hráčky. - 8. Dream team číslo dvě. - 9. Plážový volejbal. - 10. Mayová. - 11. Brazílie. - 12. Házená. - 13. Kopaná. – 14. Argentina. – 15. Nadal (tajenka je skryta v ose shodné křížovky). – 16. Berdych.

 

 

Hádanky:

1. Adamky, kovář - Damková.

2. Synkopa, višně, Labe, kobry, antimon, poval – synkovi Španěla Kobe Bryant imponoval.

3. Drti, Italové u krmí – Dream team II stál o své soukromí.

4. Ø sleva – Lisa Leslie (L. Leslieová) i v Asii vesele oslavovala.

5. Arabka, ticho ráje, třes – Karabatic hraje ostře.

6. Zla, mák, obce – zlatý tým pak porazil Brazilce.

7. Dálka u sherry, chléb, obal – Dalhausser rychle podal.

8. Smolení – o osmé se nemile mineme s Lionelem Messim.

9. Rifle, neděle – na turnaji Rafael Nadal netrénuje.

10. Pomezního jek – pozemní hokej.

Logické úlohy:

1. oprava vedení

 

Jedno z možných řešení: V patře elektrikář odizolovacími kleštěmi sejmul z konců drátů izolaci, navlékl na dráty návlačky a tři páry drátů spojil, spojené dráty si označil A, B a C, zbylý drát si označil D (viz obrázek č. 1)


Obr. 1

Sešel do přízemí, odizolovacími kleštěmi sejmul z konců drátů izolaci, navlékl na dráty návlačky, libovolný drát připojil k baterii a digitálním multimetrem nalezl párový drát (pokud by jej nenalezl, jednalo by se o drát D a označil by jej číslem 7), první pár drátů označil číslicemi 1 a 2, další pár číslicemi 3 a 4 a třetí pár číslicemi 5 a 6, nepárový drát označil číslicí 7 (viz obr. 2 vlevo). Dráty 2 a 3, 4 a 5, 6 a 7 spojil (viz obr. 2 vpravo).


 Obr. 2

Vyšel podruhé do patra, drát D označil jako 7, rozpojil spojené konce drátů, drát D připojil k baterii a digitálním multimetrem nalezl párový drát, který označil jako 6, podíval se, jakým písmenem je označený a na druhý drát s tímto písmenem napsal 5, připojil jej k baterii a digitálním multimetrem nalezl párový drát, který označil jako 4, podíval se, jakým písmenem je označený a na druhý drát s tímto písmenem napsal 3, připojil jej k baterii a digitálním multimetrem nalezl párový drát, který označil jako 2, zbylý drát označil jako 1 (viz obr. 3).


Obr. 3


2. OHEň v srdci

 

1. tajenka: Plameny, 2. tajenka: Pyromanie.

 

 

3. indicie

 

Řešení indicií je OHEŇ a níže je jedno z možných optimálních řešení jejich vepsání do tabulky:

  

4. požární hadice

 

Viz obrázek.Uznávána byla i řešení s vedením hadic mimo hřiště či s výpomocí s hadicemi mezi družstvy.

  

5. hasičský sbor

 

Nejkratší síť silnic bude měřit (12 + 8√3), což je necelých 26 km (přesněji cca 25,8564 km) a povede dle obrázku.

Jedná se o zajímavý logický problém, samozřejmě každého hned napadne, že pokud cesty povedou po úhlopříčkách (cca 28,84 km), tak to bude kratší, než po celém obvodu (40 km). Brzy ale zjistí, že pokud obce spojí přes kratší strany obdélníku a jednu jeho delší stranu (28 km), je to kratší cesta než po úhlopříčkách. Odtud už je blízko k tomu, aby zkusil cestu s delší stranou obdélníku přímo ve vodorovné ose obdélníku, což za normálních okolností je oněch 28 km, ale pokud cestu na vodorovné ose obdélníku řešitel zkusmo zkrátí a proti ní spojí obce rameny rovnoramenného trojúhelníku např. s rameny o délce 6 km, zjistí, že cesty už budou měřit jen cca 27 km, zkusí-li rovnoramenný trojúhelník s rameny o délce 5 km, zjistí, že cesty budou měřit jen 26 km a ví, že pokud by tento rovnoramenný trojúhelník byl s minimální výškou, tak délky cest se blíží 28 km, takže logicky dojde k tomu, že někde na vodorovné ose obdélníku při rovnoramenných trojúhelnících o ramenech 5 a 4 je bod, kdy cesty budou nejkratší. Sestaví si tabulku a přes hodnoty délky ramen rovnoramenného trojúhelníku nebo přes hodnoty vrcholového úhlu dojde k optimálnímu řešení pouze při znalosti pythagorovy věty a základních trigonometrických funkcí. Jinou kategorií budou matematikové, ti užitím znalostí vyšší matematiky, resp. diferenciálního počtu dojdou přes minimum příslušné funkce k přesnému výsledku přímo (viz výpočet níže).

 

6. střežené barely

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies