jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE 

Milí přátelé, před vámi je 52. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 22. května 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6075 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola. 

52. KOLO

HÁDANKY

 Moto: Jistě se vám s plťaři proplout taji podaří.

1                   PŘESMYČKA

Coby zadák vzpomenu
poslední vor v pramenu.

2               PŘESUNKA
Cizinec u říčky místo si střeží,
kvečeru modrák keř zastíní maně,
lýčené střevíce na pltích leží,
skoky se dostali hranáči na ně.

3               ZÁMĚNKA
Zlá dívka zranila herce na duši,
topoly syčáci sekyrou kácí,
bylina znalce fakt docela ruší,
nevoják smysl pro legraci ztrácí.
Voraře našinec v Pieninách tuší,
často dřív na řece žili svou prací.

4               OBNAŽKA
Na statky opilci jen chválu pěli,
lék ženy nemalé peníze stojí,
příživník nerosty na kousky dělí,
babičce režisér hostinu strojí.
Snad čelo předáku tesaři zhojí,
plavci s ním ve skalách nehodu měli.

5               PÁDOVKA
Skryly zbraň za řekou tekuté hmoty,
s kovovým nádobím dorazil kuli,
lásku znal římský bůh jak staré boty,
logiku překonal kroužek svou pílí.
V zátoce stvoření hledalo noty,
kde jistě valašští plťaři pluli.

6               ZÁMĚNKA
Při hádce mizera jiskrami srší,
sportovci vítají záplavy sněhu,
pták balvan obchází, resty se vrší,
rostlina bez květů skýtá všem něhu.
Plavidlo s plavci dál plulo, kde prší,
pod nimi vrzalo lkavě při břehu.

7               ZÁHADNÝ NÁPIS
Pěvcova uzenka je pro žert mladá,
mince před kvartýrem nahradí šeky,
blábol se šíří dál, vítr kmen skládá,
kabrňák šmíruje voraře věky.
Dlouhého stáří si náš herec žádá,
špížník s ním popluje ve vlnách řeky.

8               PRONIKAČKA
Orgány při stromech bylina těší,
hojnost sil nabízí opření o sud,
země po gruntunku migranty řeší.
Bota či fatální nehoda? Osud!
V horách vor v pohybu sledují Češi,
prozatím k místu skal nedoplul dosud.

9               ZÁMĚNKA
Kde vzdychá půvabná vášnivka slastí,
tam v trávě plavidla na bocích leží,
s hlupáky předáci slyší zvuk z chrastí,
slabý zrak u stáje vidí strom stěží.
Dělníkům dál neslo výdělek zčásti
plavecké řemeslo, čas hrozně běží.

10              OBMĚNKA
  (N: 5 7, 1 7 3 3, 1 5 4, 4 7 2 4 4)
Přeludy rodiče překvapí Otu,
při obci nelida běduje v listí,
vadí při městysi mezera v plotu,
delší čas žijící osoby čistí
do tmavé části dne bečky od šrotu,
že špatně vedou plť, plťaři zjistí.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies