jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovky 52. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás ale seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek jsem připravil nějaké svůdné pasti, se všemi se popasovali jen dva řešitelé. Přítel Drápala nepožádal o výplatu 40 eur, riskoval nebo si o eura zapomněl říct, pokoušel se potřetí dosáhnout deseti zápočtů v řadě za sebou. Nepodařilo se, i tak zůstal nejlépe "placeným" posluchačem akademie. Šafaříkova šifra byla překážkou skoro pro všechny řešitele.

U hádanek jsem byl zvědavý na př. Nepimacha, zda udrží vedoucí pozici a odrazí nápor pronásledovatelů. Podařilo se mu to, blahopřeji. Dorazilo pět řešení se všemi vyřešenými hádankami nějaká budou.

U logických úloh nejsem tentokrát autorem žádné z nich, o osm úloh se podělilo šest autorů a o pořadí podle všeho rozhodne druhá úloha. U ní byla představa, že nejlepší řešitelé se budou v počtu dosažených různých správných řešení lišit o jednu, dvě úlohy. Ale mnoho řešitelů napsalo, že vůbec nenašlo řešení, nebo jen jedno. A přitom těch různých správných řešení je 22, všechna však nenašel nikdo a pořadí se docela promíchá. Na druhou stranu v letošním ročníku bude ještě hodně optimizerů a hodně bodů ve hře.

Výsledky máte níže, pěkné dny, Vladimír

 

Výsledky 52. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 163 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (byla 2), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 5) a v logických úlohách za řešení za 275 bodů (bylo jediné).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 52. kole u KHL 2600 eur, u KH 1000 eur, u KL a HL po 1040 eurech, u K je v banku 160 eur, u H 210 eur a u L 25 eur.

Př. Drápala v kat. K zariskoval a desátý zápočet v řadě za sebou nepřidal. Stav zápočtů po 52. kole je následující: čtvrtý zápočet v řadě za sebou má v kat. L: M. Matějková, třetí zápočet v řadě za sebou má v kat. H: Nepimach a první zápočet do případné řady získávají 4 soutěžící, a to v kat. K: Valíček a v kat. H: Járová, Kousal a J. Sýkora. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže


Křížovky

Podle přidělených ztrátových bodů by se mohlo zdát, že šlo o odpočinkové kolo. Za celou více než desetiletou historii soutěže totiž nebylo přiděleno v jednom kole méně ztrátových bodů než nyní. Přitom křížovky nebyly vůbec jednoduché a výrazové mozaikovky se zpřeházenou a sdruženou legendou vyžadovaly velkou trpělivost.

Podle přidělených ztrátových bodů by se mohlo zdát, že šlo o odpočinkové kolo. Za celou více než desetiletou historii soutěže totiž nebylo přiděleno v jednom kole méně ztrátových bodů než nyní. Přitom křížovky nebyly vůbec jednoduché a výrazové mozaikovky se zpřeházenou a sdruženou legendou vyžadovaly velkou trpělivost.

Chytáky autor založil na uspokojení řešitele, že všechny vpisované výrazy kromě jednoho budou „sedět“, že si řešitel uvědomí, že sestavení voru muselo být autorsky hodně náročné, takže nebude očekávat nějakou lest a zariskuje, že šifra vědce vyznamenaného řádem Františka Josefa nemůže být jiná, než která vyšla. V levé šestici výrazových mozaikovek se nabízel jako pražský spisovatel známý Franz Kafka a řešení 2/4 HEF (PSJČ) x 16/5 KAFKA (UNI 10) podepřené známým výrazem pro cizí zkratku pátku 2/8 F (ZKR-EU, Friday) vypadalo jednoznačně. V pravé šestici výrazových mozaikovek babímu hněvu vyhovovalo synonymum vši a řešení 18/5 VŠI (RYS 3, heslo dvouzubec trojdílný) s výrazy pro římskou číslici 18/9 V (SSJČ, heslo v) a chemickou značku nekovového prvku 20/4 C (SSJČ, heslo c) vypadalo velmi nadějně, pokud by ovšem výše zmiňovaná šifra byla „V“. Jen trojice řešitelů Karpíšek, Valíček a Vychovalý ml. nalezla Šafaříkovu šifru „f“ a pasáž s ní řešila správně: 18/5 FŠI (ČJA 2/282, heslo plody lopuchu) x 18/9 F (LČL, heslo Šafařík Pavel Josef + CJC 3/540) s výrazy 18/9 F (SSJČ, heslo fluor) a 20/4 C (SSJČ, heslo c). Pak ovšem nemohl zůstat pro cizí zkratku pátku výraz „F“ a tato pasáž se musela řešit: 2/4 HEV (PSJČ) x 16/5 KAVKA (Otto 28/755 x Otto, Dodatky 5/467, u obou hesla Kavka Bohuslav) s výrazem pro cizí zkratku pátku 2/8 V (ZKR-ED, vendredi).

Dále se často chybovalo v pasáži se slézem lesním 9/4 SLÍŽÍ (RYS 3, heslo sléz lesní) x 19/4 KYSLÍKÁRNA (SSJČ) a v pasáži s pěvcem 21/3 LEJSEK (CJC 1/391) x 25/1 REJSEK (SSJČ) s výrazem 21/6 SEK (SČSaA). Problémy činily také pasáže s italským sochařem 5/1 CONSAGRA x španělský spisovatel 15/2 SAGRA (Otto 22/490) s výrazem pro brouka 5/2 SAGRA (SZv XI/87, 88), s dílem polského malíře 3/6 NATA (KNAP 2, heslo Natálie) x 19/7 MANDOLINATA (Otto 16/777, heslo Mańkowski 1) x 5/6 MANDOLETA (SSJČ) s výrazy 3/12 TA (SSJČ, heslo ten), 5/11 MANDO (fdb.cz, heslo Marcello Mando) a 5/12 LETA (fdb.cz, film Ride) a se slovenským lékařem 23/6 A. KOTRBELEC (Otto 14/987, heslo Kotrbelec 2) x 16/5 A. KLAR (MČSE, heslo Klar Alois) x 24/5 LARUS (SSJČ, heslo racek).

Na zápočet bylo třeba řešit bezchybně, což se z celkových 49 soutěžících podařilo jen př. Karpíškovi a př. Valíčkovi, přičemž prvně jmenovaný se tak dostal do čela průběžného pořadí. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 52. kole: 0 ztr. b.: Karpíšek (KH), Valíček. – 1: Vychovalý ml. – 2: Drápala, Gašparín, Jaroš, Járová, Kopřiva, Mirikina, Nack, L. Pavelka, J. Sýkora, Štefek (KH), Vojník. - 3: Juráň, Podzemský, Vašinka. – 4: Vlášek. – 5: K. Bednář, Bureš, Hájek. – 6: Čechová, Fiala, Kohoutová, Slavík. – 7: Dudek, Horáček, Kratochvíl, Tomanová. – 8: Bonaventura, Horák, Svoboda, Zedník. - 9: Fabian, Hrubá, Vlček. – 10: Kolář, Pavlík, Urban. – 11: Pala, Soukup. - 12: Florián. – 14: Patron, Prvák, Staněk. – 15: Elév, Hajný, Střelec, Vodník.

Pořadí po 51. a 52. kole: 0 ztr. b.: Karpíšek (KH). – 1: Valíček. – 2: Drápala, Jaroš, Járová, Kopřiva, Mirikina, L. Pavelka, J. Sýkora, Štefek (KH), Vychovalý ml. - 3: Vašinka. – 4: Vojník. – 5: Gašparín, Nack. – 6: Podzemský, Vlášek. – 8: Bonaventura. – 9: K. Bednář. – 10: Bureš, Čechová. – 11: Fiala, Hájek, Tomanová. – 12: Kratochvíl, Slavík, Zedník. – 13: Kohoutová, Svoboda. – 14:  Vlček. – 15: Dudek. – 16: Horák, Urban. – 17: Fabian, Horáček. – 19: Hrubá, Kolář. – 20: Pala, Pavlík. – 21: Soukup. - 24: Florián, Staněk. – 26: Prvák. – 27: Hajný, Patron, Střelec. – 28: Vodník. – 29: Elév. – 103: Juráň.

 

Hádanky

Nejtěžší hádankou byla pronikačka, plující vor, který se ještě do prostoru skalisk doposud nedostal, objevilo jen 7 z celkových 56 soutěžících. Špížníka v záhadném nápisu dalo dohromady 17 řešitelů. Nejlehčí hádankou byla kreslená přesmyčka s vypsaným jádrem. Zápočet se dával za vyřešení všech deseti hádanek, což se podařilo pěti soutěžícím včetně př. Nepimacha, který tak statečně odráží stíhání skupiny řešitelů v průběžném pořadí za ním. Ta se zúžila o jednoho řešitele, který sice vyřešil správně jádro obměnky, ale nedodržel vyčíslení náznaků. I takové chybky se stávají, na nápravu bude ještě dostatek příležitostí. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 52. kole: 10: Járová, Kousal, Nepimach, J. Sýkora, Štefek (KH). – 9: Husar, Karpíšek (KH), Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, M. Turek, Widla. – 8: Žačok. – 7: Radouš, Zahajský. – 6: Foltas. – 5: M. Kokeš, Motyčková. - 4: Bartoš, J. Bednář, Dudek. - 3: Beneš, Beran, Dostál, Fanda, Varšaník. – 2: Fabian, Fiala, Florián, Horák, Hruška, Jezdec, Novotná, Pospíšil, Vychovalý ml., Žák. – 1: Divák, Jirout, Kominík, Marně, Maskot, Němeček, Plavec, Prvák, Tatar, Učeň, Urban, Vávra. - 0: Kapybara, Pokus, Vodník, Zedník.

Pořadí po 51. a 52. kole: 20: Nepimach. - 19: Járová, J. Sýkora, Štefek (KH). – 18: Karpíšek (KH), Kousal. – 17: Husar, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, M. Turek, Widla. – 16: Žačok. – 14: Radouš. – 13: Zahajský. – 11: Foltas. – 9: M. Kokeš, Motyčková. - 7: J. Bednář. – 6: Bartoš, Beneš, Dostál, Vychovalý ml. - 5: Beran, Dudek, Horák, Hruška, Marně, Novotná, Pospíšil, Varšaník. – 4: Fabian, Fanda, Fiala, Urban, Vávra, Žák. – 3: Florián, Jezdec, Jirout, Němeček, Zedník. – 2: Divák, Kominík, Maskot, Prvák, Tatar, Učeň. – 1: Plavec. - 0: Kapybara, Pokus, Vodník.

 

Logické úlohy

Nejtěžší úlohou byly Vory na zvířené vodě, vyřešilo ji 24 z celkových 58 soutěžících, ale ta o pořadí nerozhodovala. Šestnáctičlennou skupinu v čele průběžného pořadí rozhodily dva optimizery a nebýt dvojic Drápala – J. Sýkora a Husar – Marek, tak zcela na jednotlivce. Optimálního výsledku u úlohy Plavba na voru za 40 bodů dosáhlo 12 soutěžících, optimálního výsledku u úlohy Plavení pltí nedosáhl nikdo. Nejvíce různých správných řešení (19) nalezla Martina Matějková a za celkových 275 bodů zaslouženě získala v tomto kole jako jediná zápočet. Nejlehčí úlohou byla část A úlohy Kotvení vorů. Vzhledem k tomu, že v dalších třech kolech letošního ročníku bude ještě plno optimizerů, tak ani vedoucí trojice v úniku nemá medailové pozice jisté. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 52. kole: 275: M. Matějková. – 264: Šťastný. – 250: Máchová. – 215: P. Sedláčková. – 205: Drápala, J. Sýkora. – 191: L. Pavelka. – 190: Husar, Marek. – 180: Josef Konečný. – 176: Jiří Konečný. – 161: Brajko. – 160: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 156: Plecák, Šebesta. – 143: Žabka. – 140: Járová. – 120: Chylová. - 97: Spáčil. – 92: Fojta. - 85: Cily, Dedková. - 80: Buchta. – 75: Čechová, Ježek. – 70: J. Bednář, Kadlec, Musil. – 65: Kohoutová, M. Sedláčková, Suchý, Tomanová. – 60: Ampér, Křížová, Zedník. – 55: K. Bednář, Elév, Prvák, Ševčík. – 50: Beránek, Fanda. – 45: Dušek. – 40: Fišer, Florián, Švec. – 35: Hajný, Stejskal, Učeň. – 30: Zápasník. – 21: Rosa. – 20: Kominík. – 10: Lachtan, Maskot, Plavec. – 0: Mareš, T. Matějková.

Pořadí po 51. a 52. kole: 395: M. Matějková. – 384: Šťastný. – 370: Máchová. – 335: P. Sedláčková. – 325: Drápala, J. Sýkora. – 311: L. Pavelka. – 310: Husar, Marek. – 300: Josef Konečný. – 296: Jiří Konečný. – 281: Brajko. – 276: Šebesta. – 263: Žabka. - 260: Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 256: Plecák. – 200: Buchta. – 197: Spáčil. – 195: Chylová. - 170: Cily. – 165: Dedková. - 162: Fojta. - 130: Ježek. - 125: Čechová, Musil. – 120: Kadlec, Suchý. – 115: J. Bednář, M. Sedláčková, Tomanová. – 110: Kohoutová, Zedník. – 105: Křížová. – 100: Ševčík. – 95: Ampér, K. Bednář. – 90: Beránek, Elév. – 85: Dušek, Fanda, Prvák. - 80: Švec. – 70: Florián. - 65: Fišer, Hajný, Učeň. – 60: Mareš, Stejskal. - 55: Zápasník. – 41: Rosa. – 35: Kominík. – 20: Lachtan, Maskot, T. Matějková, Plavec.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies