jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovky 54. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek jsem očekával hodně bezchybných řešení, nakonec bylo dosaženo rekordního počtu nul

U hádanek jsem poté, co začala chodit řešení, už tušil, že asi nebude nikdo, kdo by vyřešil všechny. V kreslené hádance bylo třeba řešit tři jádra, to poslední souviselo se závěrem textu pod obrázky a na svini na začátku se také nesmělo zapomenout. Tento kokos zůstal nerozlousknutý.

U logických úloh jsem se neodvážil tipovat, zda jediný řešitel nebo řešitelka dokáže objevit všechna nejlepší řešení optimizerů. Většinou mi totiž tipy v minulosti nevycházely a znovu a znovu mě soutěžící překvapují, jak jsou dobří. A čekala mě pěkná fuška s vyhodnocováním. Po první kontrole řešení bylo jisté, že maximálně možného počtu bodů nedosáhne nikdo, otázkou zůstávalo, zda si řešitelky v čele průběžného pořadí nadále udrží výbornou formu, zda Martina Matějková odrazí útok soupeřů a zda si stávající medailisté udrží své pozice. Řešitelky si výbornou formu udržely, Martina Matějková nejen odrazila útok soupeřů, ale svůj náskok ještě zvýšila a na stříbrné a bronzové pozici došlo k výměně.

Pěkné dny, Vladimír

 

Výsledky 54. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 164 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 17), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 16) a v logických úlohách za řešení za 249 bodů (bylo jediné).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 54. kole u KHL 2700 eur, u KH 1040 eur, u KL a HL po 1080 eurech, u K je v banku 170 eur, u H 220 eur a u L 35 eur.

Stav zápočtů po 54. kole je následující: šestý zápočet v řadě za sebou má v kat. L: Matějková a může v dalších kolech žádat o výplatu eur, pátý zápočet v řadě za sebou má v kat. H: Nepimach, třetí zápočet v řadě za sebou mají v kat. H: Járová, Kousal a J. Sýkora, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. KH: Štefek, v kat. K: Drápala, Mirikina, L. Pavelka, J. Sýkora a Vojník a v kat. H: Husar, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, M. Turek a Widla a první zápočet do případné řady získává 11 soutěžících, a to v kat. KH: Karpíšek a v kat. K: Bonaventura, Gašparín, Jaroš, Juráň, Kopřiva, Nack, Podzemský, Valíček, Vlášek a Vychovalý ml. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

 

Křížovky

Potíže měl soutěžícím činit slovenský básník, pokud by tedy začali s Jankem Silanem v pasáži 8/1 SILAN (MČSE) x 8/1 SIČETI (NLA, heslo sičeti, 9. karta), pak by pasáž s chemickými sloučeninami obsahujícími horninotvorný a rudotvorný prvek musela být řešena 13/1 SILIT (SSJČ + UNI 10, heslo skupina uhlíku) x 15/1 PYRIT (UNI 10, hesla pyrit, chalcenogeny) a v pasáži s nerostem by nastal problém, nerostů na 5 písmen končících na –RIT je plno: cerit, curit, perit, pyrit, surit, torit, zorit a další, do kříže byl křivák na 6 písmen končící na –TLÍK, nejvíce na zcestí měl svádět CETLÍK. Ale pozorní řešitelé našli pytlík a řešili správně 11/1 PYTLÍK (ČJA 2/57, heslo bouchoř) x 11/1 PYRIT (NASCS), pak se vrátili k chemickým sloučeninám a řešili správně 13/1 SILAN (NASCS + UNI 10, heslo skupina uhlíku) x 15/1 PYRAN (NASCS + UNI 10, heslo rudotvorné prvky) a nakonec ke slovenskému básníkovi a řešili správně 8/1 FILAN (fdb.cz, heslo Boris Filan, v textu) x 8/1 FIČETI (PSJČ). Vedle autorského řešení 1/1 APOSTAZE (SCS-ED) x 11/3 ASTÁZE (SCS-ED) x 2/2 OKNÁŘI (Kott, heslo obločiar, v textu) bylo uznáváno i alternativní správné řešení 1/1 APOSTASE (Josef Kurz: Soudcové, Ostrava 1992, str. 32, 34, 35 a další) x 11/3 ASTASE (DID 20, 1. díl, heslo astáze) x 2/2 OKNAŘI (HUB, heslo oknař).

Na zápočet bylo třeba řešit bezchybně, což se podařilo rekordním 17 z celkových 49 soutěžících. Na čele průběžného pořadí nedošlo k žádným podstatným změnám, v čele nadále zůstává př. Karpíšek. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 54. kole: 0 ztr. b.: Bonaventura, Drápala, Gašparín, Jaroš, Juráň, Karpíšek (KH), Kopřiva, Mirikina, Nack, L. Pavelka, Podzemský, J. Sýkora, Štefek (KH), Valíček, Vlášek, Vojník, Vychovalý ml. – 1: Járová, Vašinka. – 4: K. Bednář, Bureš, Fiala, Hájek. – 5: Čechová, Horáček, Horák, Kohoutová, Kolář. – 6: Kratochvíl, Slavík, Tomanová, Urban, Vlček. – 7: Fabian. – 9: Dudek. – 12: Hrubá, Svoboda. – 14: Zedník. – 15: Pala, Pavlík. – 17: Florián, Patron. – 18: Staněk. – 20: Soukup. – 21: Prvák. – 22: Elév, Hajný. – 24: Střelec. – 28: Vodník.

Pořadí po 51. až 54. kole: 1 ztr. b.: Karpíšek (KH). – 2: Drápala, Mirikina, L. Pavelka, J. Sýkora, Štefek (KH), Valíček. - 3: Jaroš, Kopřiva. – 4: Járová, Vašinka, Vojník, Vychovalý ml. – 6: Gašparín. - 7: Nack, Podzemský, Vlášek. – 9: Bonaventura. – 16: K. Bednář. – 18: Bureš. – 20: Čechová. – 22: Fiala. – 24: Hájek. – 26: Kohoutová, Kratochvíl, Tomanová. – 28: Slavík. - 29: Horáček. – 30: Dudek. – 31: Horák, Vlček. – 33: Fabian. – 34: Urban. – 35: Kolář, Svoboda. – 37: Zedník. – 42: Hrubá. - 47: Pala, Pavlík. – 54: Florián, Soukup. - 59: Patron. – 60: Staněk. – 63: Prvák. – 72: Elév, Hajný. – 76: Střelec. - 85: Vodník. – 203: Juráň (jen 52. a 54. kolo).

 

Hádanky

Nejtěžší hádankou byla kreslená vlnovka, u které byl náznak a první jádro nakresleno a další dvě jádra byla naznačena v textu pod obrázky. Bohužel ji nezdolal z celkových 56 soutěžících nikdo. Všichni, kteří zaslali řešení vlnovky, se spokojili jen s dvěma jádry a to třetí už nehledali. Obepis „u mladých JLA“ se řešil „u selat zkratka“, v textu to pronášela svině. Nejlehčí hádankou byla sloučenka s květy tkanými na oknech. Pro zápočet bylo potřeba vyřešit 9 hádanek, což se podařilo celkem 16 soutěžícím z čela průběžného pořadí, stejným jako v minulém kole, takže k žádným změnám v pořadí nedošlo a př. Nepimach i před posledním letošním kolem drží v průběžném pořadí těsné vedení. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 54. kole: 9: Husar, Járová, Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Říha, J. Sýkora, Štefek (KH), M. Turek, Widla. – 8: Foltas, Žačok. – 7: M. Kokeš, Motyčková, Zahajský. – 6: Radouš. - 5: Beran, Fiala, Marně. – 4: Dostál, Dudek, Fabian, Horák. – 3: Bartoš, Beneš, Divák, Fanda, Hruška, Jirout, Kominík, Varšaník. - 2: J. Bednář, Florián, Jezdec, Maskot, Němeček, Novotná, Plavec, Pospíšil, Vychovalý ml. – 1: Pokus, Prvák, Tatar, Učeň, Urban, Vávra, Zedník. - 0: Kapybara, Vodník, Žák.

Pořadí po 51. až 54. kole: 39: Nepimach. - 38: Járová, J. Sýkora, Štefek (KH). – 37: Karpíšek (KH), Kousal. – 36: Husar, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, M. Turek, Widla. – 33: Žačok. - 28: Foltas, Zahajský. – 25: Radouš. – 23: M. Kokeš, Motyčková. – 14: Vychovalý ml. - 13: Bartoš, J. Bednář, Beneš, Beran, Dostál, Marně. – 12: Dudek, Fabian, Fiala. - 11: Horák, Varšaník. – 10: Hruška. – 9: Fanda, Novotná, Pospíšil. – 8: Divák, Florián, Jirout. – 7: Jezdec, Kominík. - 6: Maskot, Němeček, Urban, Vávra. – 5: Zedník, Žák. – 4: Plavec, Prvák, Tatar. – 3: Učeň. – 2: Pokus. - 0: Kapybara, Vodník.

 

Logické úlohy

K řešení byly předloženy opět tři optimizery, z nichž ten s kolečky, trojúhelníky a čtverci se stal nejobtížnější úlohou kola nejen pro řešitele, ale i pro hodnotitele. V mnoha řešeních nebyla totiž dodržena podmínka, že pole se stejnými symboly nemohou být na pozicích dosažitelných skokem šachového jezdce. U optimizeru Károvaná tkanina nalezla nejlepší řešení Lenka Máchová a Pavla Sedláčková. U optimizeru Tkanina s výšivkou nalezla nejlepší řešení Martina Matějková, druhé nejlepší řešení Lenka Máchová a třetí nejlepší řešení Stanislav Šebesta a Tereza Matějková. Dámy prostě letos dominují způsobem, který jsme v minulých deseti letech nepoznali. Řešitelky M. Matějková, L. Máchová a P. Sedláčková měly tři nejvýše hodnocená řešení a v průběžném pořadí se mezi ně vklínil jen jeden šťastný řešitel. Maximálně šlo získat 254 bodů, což se nikomu z celkových 59 soutěžících nepodařilo, zápočet získala M. Matějková za 249 bodů a v čele průběžného pořadí ještě zvýšila svůj náskok. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 54. kole: 249: M. Matějková. – 244: Máchová. – 224: P. Sedláčková. – 219: Drápala, Husar, L. Pavelka, J. Sýkora. – 214: Josef Konečný, Šťastný. - 209: Carbol, J. Kokeš, M. Kokeš, Jiří Konečný, Marek, Motyčková, Žabka. – 204: Šebesta. – 199: Plecák. – 185: Dedková, Chylová. – 174: Járová. – 139: Spáčil. - 130: Brajko. – 100: Mareš. – 80: Cily, Fojta. - 75:  J. Bednář, Čechová, M. Sedláčková. – 74: K. Bednář, Ježek. - 70: Kadlec, Musil, Suchý. – 66: Kohoutová, Křížová, Zedník. – 65: Tomanová. – 64: Beránek, Ševčík, Švec. – 60: Ampér, Fanda, Fišer. – 56: Elév. – 55: Rosa. – 54: Dušek, Florián. – 50: Prvák. – 45: Hajný. – 35: Kominík, Učeň. – 25: Stejskal, Zápasník. – 20: Lachtan, T. Matějková. – 10: Buchta, Maskot, Plavec.

Pořadí po 51. až 54. kole: 905: M. Matějková. – 875: Máchová. - 854: Šťastný. – 820: P. Sedláčková. – 765: Josef Konečný. - 744: Drápala, J. Sýkora. – 730: L. Pavelka. – 729: Husar. – 725: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. - 714: Marek. – 700: Jiří Konečný. – 686: Plecák. - 675: Šebesta. – 627: Žabka. – 601: Brajko. - 554: Járová. – 486: Spáčil. – 475: Dedková. – 380: Chylová. - 365: Buchta. – 325: Cily. – 284: Ježek. - 275: Čechová. – 270: J. Bednář. – 265: Musil, Suchý. – 262: Fojta. - 260: M. Sedláčková. – 255: Kadlec. - 241: Zedník. – 235: Tomanová. – 226: Kohoutová, Křížová. – 224: K. Bednář. – 214: Ševčík. – 209: Carbol (jen 54. kolo). - 204:  Beránek. – 200: Ampér. – 195: T. Matějková. – 194: Švec. - 191: Elév. – 185: Fanda. – 180: Mareš. - 174: Dušek. – 170: Prvák. – 165: Fišer. - 164: Florián. - 140: Hajný. – 130: Učeň. – 110: Stejskal. - 105: Zápasník. – 96: Rosa. - 95: Kominík. - 60: Lachtan. – 45: Maskot, Plavec.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies