jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 51. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u papučí a hádanek a logických úloh s tématikou papučí činit potíže.

U křížovek to tentokrát nebylo ani tak o chytácích, dvojácích a hledácích, jako o trpělivosti vyskládat výrazy do darvinovek. Skryté tajenky se daly docela dobře nalézt, možná trochu nejistoty mohli mít řešitelé u prosinců. Řešitele měla potrápit inkoustová skvrna a iniciály autora Hlavní ulice. Svůdná kaňka to být nemohla, protože kaňka coby kachně byla vepsána už jinde. Ze Slovníku spisovatelů Španělska a Portugalska jsem použil hned dva výrazy BARTRA a UMBRAL, aby si řešitelé mysleli, že už toho je z tohoto pramene dost a hledali Hlavní ulici někde jinde.

U hádanek měl být nejtvrdším oříškem filmový Papuč v obměnce, ale nakonec se ukázalo, že s výjimkou jednoho řešitele byla nad síly všech ostatních řešitelů přiopilá pletichářka ve výpustce. Několik řešitelů na začátek "Setr u juky, něžná stará... - strůjkyně nástrah..." přišlo, ale nečekali, že kromě nástrah tam budou i intriky. A na konci "...Alda (Adla) děldopa poučí." Prostě vytvořit s papučemi desítku hádanek nebylo jednoduché, tak jsem musel sáhnout na málo známého dělnického dopisovatele.

U logických úloh nebyl žádný optimizer, mělo jít o poklidný start ročníku. A podle všeho i šlo.

Níže máte autorská řešení, pěkné dny, Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Alko; kola; Lali; Lisá; sáně; něsť. - 2. Methol; holtre; trefol; Folmar; Marcel; celky; kydy. - 3. Karwar; Warmus; Musaus; austra; trauma; umakol; Kolman; Manka. - 4. Pros; ossa; Sali; likr; pyl; Krka; katar; Tarmus; Musala; alain; Ince. – 5. Pr; kanaka a rek; ratin; tinkal; kalumb; Umbral; Ralka. - 6. Blavkat; čágat; Gather; Herben; Benpar; parkry; krymr. - 7. Vrkavý tvor; léta; Tarab; rabata; Ataru; ruce; CeAl. - 9. Pekní; kníže; žely. - 10. Kýta; Taopa; Opalon; lontry; tryle. - 11. Jara; št; razák; zákvil; villus; luskot; kotka; kala. – 12. Štus katí; cici; cichy; chypre; Prespa; spapat; Patel; Elma; Main. - 13. Kaňka; sila; Reve; večer; černák; nákule; ulekat; katry; Ryan. – 14. Papuče; kukle; Klemin; minská; skátit; titan. – 15. Duro; Rosal; Salman; mantra; trachyt; chytré. - 16. Sivo; vobar; Barbra; braka; kata. – 17. Kali; Libor; borta. – 18. Bača.

Tajenky: 1. Hlas trubky (skrytá, vyznačená červeně na vršku papuče vlevo). - 2. Kola. - 3. Sáně. - 4. Papuče. - 5. Kníže. - 6. Bača. - 7. Jara. - 8. Léta. - 9. Prosince (skrytá, vyznačená červeně na vršku papuče vlevo). - 10. Večer. - 11. Kus. - 12. Tvary. - 13. Pupáky (skrytá, vyznačená červeně na vršku papuče vpravo). - 14. Ruce.

 

Řešení hádanek:
  1. S třemi pni kmán, koflíček – střevíčník pantoflíček.
  2. Vlas, tác, hodina, Fo u kan, Ája, kopa, puč – Vlasta chodí nafoukaná jako papuč.
      (Dario Fo byl italský satirický dramatik, divadelní režisér, skladatel a výtvarník, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1997)
  3.    Šlank Goff u jívy, psáři, brož sele sní, synci, sára s kyji – slangový výraz pro železniční zarážky.
      (Jared Goff je hráč amerického fotbalu, quarterback týmu Los Angeles Rams)
  4.    Chci ceru, doneseš klec, biják, koroze, šmak, tlak, Nepál, Puček – cicerone se šklebí jako rozšmatlané papuče.

       (cera = vosk do mastí viz NASCS, bývalý fotbalový rozhodčí Lubomír Puček je od dubna 2016 sportovním manažerem Baníku Ostrava)
  5.   Setr u juky, něžná stará, Hatín, trikvetr, Hlavín, Alda (Adla) děldopa poučí – strůjkyně nástrah a intrik vtrhla v náladě do papučí.

  6.   Vdovče, dej okáči část šípu, Maniny, pivo, lapák, účel – do včerejška čilá starší paní nyní vobula papuče.

  7. Revolucionáři v papučích, (klíč: v lichých řádcích slabiky začínající 1. a 12. písmenem, v sudých řádcích slabiky začínající 4. a 15. písmenem).

  8.  Dvacet rarachů chová tibetku, vatra uchvátí Betku, dívka dole moták očistí, vada kosti, malovýroba, alba, divný výpar po bučinách, výrobna – dcera chodí kolem otčímovy rodiny v papučích.
     (tibetka = tibetská dogy viz web, výpar = mlžení viz ČSVaS, heslo 43.1)

  9. Tarot, Blesk, újedi (újedě) Nadi (Nadě) vadí, máti, letadla, Botič, kanada, hlava, péče – za rozbřesku jedenadevadesátiletá diabetička natáhla papuče.

10.    Eura luně Ota nenutí, zlý Reeves Iru líčí irénizmy – role Antonína Tázlara v seriálu Černá země.

 

Prameny k námětům:

Rystonová: Lidové názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů (Vodnář 2018)
papuče = lidový název střevíčníku pantofličku

PSJČ
chodit nafoukaný jako papuč = chodit nadutý, chovat se nadutě
šklebit se jak rozšmaťhaný papuč (rozšmatlané papuče) = pitvořit se jako ošlapané papuče

Hubáček: Malý slovník českých slangů
papuče = slangový název pro železniční zarážky

Kazmíř: Slovník valašského nářečí
vtrhnúť do papučí = rychle se obout

Šmírbuch jazyka českého
vobout papuče = zpohodlnět

SSJČ
revolucionáři v papučích = nevýbojní, opatrničtí revolucionáři
chodit kolem něčeho v papučích = tiše, opatrně, chovat se nesměle
natáhnout papuče = zemřít

Filmová databáze na www.fdb.cz
Papuč = role Antonína Tázlara v seriálu Černá země, ve 2. dílu Hořká léta

 

Řešení logických úloh JLA:

1. Papuče pod čísly
Řešení viz obrázek.

2. Papuče do páru
Řešení viz obrázek.
 

3. Papuče ve škole
Řešení viz obrázek.

4. Papuče s puntíky
Řešení viz obrázek.

5. Papuče na zámku
Řešení viz obrázek.

6. Papuče na linu
Řešení viz obrázek.

7. Papuče v krabicích
Řešení viz obrázek.

8. Papuče na doma
Řešení viz obrázky, vlevo s písmeny, vpravo s číslicemi.

Autorem úloh č. 1, 3, 4 a 5 je Honza Krtek Novotný, úloh č. 2 a 6 Zdeněk Vodička, úlohy č. 7 Imrich Cily a úlohy č. 8 František Luskač a Vladimír Jemelík.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies