jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 51. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u papučí a hádanek a logických úloh s tématikou papučí činit potíže.

U křížovek to tentokrát nebylo ani tak o chytácích, dvojácích a hledácích, jako o trpělivosti vyskládat výrazy do darvinovek. Skryté tajenky se daly docela dobře nalézt, možná trochu nejistoty mohli mít řešitelé u prosinců. Řešitele měla potrápit inkoustová skvrna a iniciály autora Hlavní ulice. Svůdná kaňka to být nemohla, protože kaňka coby kachně byla vepsána už jinde. Ze Slovníku spisovatelů Španělska a Portugalska jsem použil hned dva výrazy BARTRA a UMBRAL, aby si řešitelé mysleli, že už toho je z tohoto pramene dost a hledali Hlavní ulici někde jinde.

U hádanek měl být nejtvrdším oříškem filmový Papuč v obměnce, ale nakonec se ukázalo, že s výjimkou jednoho řešitele byla nad síly všech ostatních řešitelů přiopilá pletichářka ve výpustce. Několik řešitelů na začátek "Setr u juky, něžná stará... - strůjkyně nástrah..." přišlo, ale nečekali, že kromě nástrah tam budou i intriky. A na konci "...Alda (Adla) děldopa poučí." Prostě vytvořit s papučemi desítku hádanek nebylo jednoduché, tak jsem musel sáhnout na málo známého dělnického dopisovatele.

U logických úloh nebyl žádný optimizer, mělo jít o poklidný start ročníku. A podle všeho i šlo.

Níže máte autorská řešení, pěkné dny, Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Alko; kola; Lali; Lisá; sáně; něsť. - 2. Methol; holtre; trefol; Folmar; Marcel; celky; kydy. - 3. Karwar; Warmus; Musaus; austra; trauma; umakol; Kolman; Manka. - 4. Pros; ossa; Sali; likr; pyl; Krka; katar; Tarmus; Musala; alain; Ince. – 5. Pr; kanaka a rek; ratin; tinkal; kalumb; Umbral; Ralka. - 6. Blavkat; čágat; Gather; Herben; Benpar; parkry; krymr. - 7. Vrkavý tvor; léta; Tarab; rabata; Ataru; ruce; CeAl. - 9. Pekní; kníže; žely. - 10. Kýta; Taopa; Opalon; lontry; tryle. - 11. Jara; št; razák; zákvil; villus; luskot; kotka; kala. – 12. Štus katí; cici; cichy; chypre; Prespa; spapat; Patel; Elma; Main. - 13. Kaňka; sila; Reve; večer; černák; nákule; ulekat; katry; Ryan. – 14. Papuče; kukle; Klemin; minská; skátit; titan. – 15. Duro; Rosal; Salman; mantra; trachyt; chytré. - 16. Sivo; vobar; Barbra; braka; kata. – 17. Kali; Libor; borta. – 18. Bača.

Tajenky: 1. Hlas trubky (skrytá, vyznačená červeně na vršku papuče vlevo). - 2. Kola. - 3. Sáně. - 4. Papuče. - 5. Kníže. - 6. Bača. - 7. Jara. - 8. Léta. - 9. Prosince (skrytá, vyznačená červeně na vršku papuče vlevo). - 10. Večer. - 11. Kus. - 12. Tvary. - 13. Pupáky (skrytá, vyznačená červeně na vršku papuče vpravo). - 14. Ruce.

 

Řešení hádanek:
  1. S třemi pni kmán, koflíček – střevíčník pantoflíček.
  2. Vlas, tác, hodina, Fo u kan, Ája, kopa, puč – Vlasta chodí nafoukaná jako papuč.
      (Dario Fo byl italský satirický dramatik, divadelní režisér, skladatel a výtvarník, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1997)
  3.    Šlank Goff u jívy, psáři, brož sele sní, synci, sára s kyji – slangový výraz pro železniční zarážky.
      (Jared Goff je hráč amerického fotbalu, quarterback týmu Los Angeles Rams)
  4.    Chci ceru, doneseš klec, biják, koroze, šmak, tlak, Nepál, Puček – cicerone se šklebí jako rozšmatlané papuče.

       (cera = vosk do mastí viz NASCS, bývalý fotbalový rozhodčí Lubomír Puček je od dubna 2016 sportovním manažerem Baníku Ostrava)
  5.   Setr u juky, něžná stará, Hatín, trikvetr, Hlavín, Alda (Adla) děldopa poučí – strůjkyně nástrah a intrik vtrhla v náladě do papučí.

  6.   Vdovče, dej okáči část šípu, Maniny, pivo, lapák, účel – do včerejška čilá starší paní nyní vobula papuče.

  7. Revolucionáři v papučích, (klíč: v lichých řádcích slabiky začínající 1. a 12. písmenem, v sudých řádcích slabiky začínající 4. a 15. písmenem).

  8.  Dvacet rarachů chová tibetku, vatra uchvátí Betku, dívka dole moták očistí, vada kosti, malovýroba, alba, divný výpar po bučinách, výrobna – dcera chodí kolem otčímovy rodiny v papučích.
     (tibetka = tibetská dogy viz web, výpar = mlžení viz ČSVaS, heslo 43.1)

  9. Tarot, Blesk, újedi (újedě) Nadi (Nadě) vadí, máti, letadla, Botič, kanada, hlava, péče – za rozbřesku jedenadevadesátiletá diabetička natáhla papuče.

10.    Eura luně Ota nenutí, zlý Reeves Iru líčí irénizmy – role Antonína Tázlara v seriálu Černá země.

 

Prameny k námětům:

Rystonová: Lidové názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů (Vodnář 2018)
papuče = lidový název střevíčníku pantofličku

PSJČ
chodit nafoukaný jako papuč = chodit nadutý, chovat se nadutě
šklebit se jak rozšmaťhaný papuč (rozšmatlané papuče) = pitvořit se jako ošlapané papuče

Hubáček: Malý slovník českých slangů
papuče = slangový název pro železniční zarážky

Kazmíř: Slovník valašského nářečí
vtrhnúť do papučí = rychle se obout

Šmírbuch jazyka českého
vobout papuče = zpohodlnět

SSJČ
revolucionáři v papučích = nevýbojní, opatrničtí revolucionáři
chodit kolem něčeho v papučích = tiše, opatrně, chovat se nesměle
natáhnout papuče = zemřít

Filmová databáze na www.fdb.cz
Papuč = role Antonína Tázlara v seriálu Černá země, ve 2. dílu Hořká léta

 

Řešení logických úloh JLA:

1. Papuče pod čísly
Řešení viz obrázek.

2. Papuče do páru
Řešení viz obrázek.
 

3. Papuče ve škole
Řešení viz obrázek.

4. Papuče s puntíky
Řešení viz obrázek.

5. Papuče na zámku
Řešení viz obrázek.

6. Papuče na linu
Řešení viz obrázek.

7. Papuče v krabicích
Řešení viz obrázek.

8. Papuče na doma
Řešení viz obrázky, vlevo s písmeny, vpravo s číslicemi.

Autorem úloh č. 1, 3, 4 a 5 je Honza Krtek Novotný, úloh č. 2 a 6 Zdeněk Vodička, úlohy č. 7 Imrich Cily a úlohy č. 8 František Luskač a Vladimír Jemelík.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies