jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 55. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovkářsky zpracované části valchy a hádanek a logických úloh věnovaných valchování činit potíže.

U křížovek mělo řešitele potrápit skládání polodarvinovky a mozaikovky s dřevěným kladívkem a na závěr skrytá tajenka ve správně vyplněných obrazcích všech pěti kol letošního ročníku, zejména pokud by vepsali pifku a cizí x cihla. Zatímco v minulém roce úřadoval KOPÁČ, tak letos KAVKA. Ale část valchovacího zařízení s darvinovkou nakonec seskládali všichni. Zato zpřeházená legenda mozaikovky byla pro polovinu soutěžících nad jejich síly.

U hádanek nebyla žádná chystaná s nějakým svodem, nakonec tuto roli splnila kreslená hádanka. Za ta léta už mě ale znáte, já bych pro sloveso "valchovat" v jádru nepoužil stejné sloveso pro obepis v náznaku. A v kreslené hádance bych se vyhnul alku. A přitom se kreslířka tak snažila ztvárnit likér a válce.

U logických úloh měla být nejtěžší úlohou hned ta první - Sukno s barevnými segmenty. Ale nakonec byl nejtěžší úlohou optimizer s pravoúhlými rovnoběžníky, kde mělo původně rozhodovat, kdo nalezne více řešení a ne, aby vůbec bylo nějaké řešení nalezeno. Nakonec žádné další řešení oproti dvěma autorským nalezeno nebylo.


Autorská řešení máte níže, dobrý rok 2020! Vladimír

Autorské řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Kyta. - 2. Čvaňati; Caroní. - 3. Linati; malá hustota; šidla (šídla). - 4. Taka Takata; naši; tosky; Vohma. – 5. Pár u jeslí; kladivo; tahati; Ilka; cezí. - 6. Tailleur; dřevěné; Tiara Tango; Arti; pivka. – 7. Vosa; e-bookový trh; manžel; Brusné; kate. - 8. Leprom; nervy; faeton; plaví. - 9. Serval; Valka; kterak; nahor. - 10. Kalan; oparka; tempo. – 11. Tady; trstina. - 12. Roucho; chobot. - 13. Kleště. - 14. Pero. - 15. Piva; Vašák. – 16. Dělo. - 17. Slepek. - 18. Secí; císař. – 19. Kryka. - 20. Šandy. - 21. Koho; hory. - 22. Blafat. – 23. Brhel. – 24. Koza; zase. – 25. Mentor. – 26. Prasek. - 27. Caří; řítit. – 28. Zubní. - 29. Kobra. - 30. Saze; Zeťák. - 31. Nakle. - 32. Stržeň. - 33. Polní; níťař. - 34. Patra. - 35. Stojan. - 36. Čakra.

Tajenky: 1. Trakt. - 2. Vodní pohon. - 3. Huňky. - 4. Pilky. - 5. Dřevěné kladivo valchovacího zařízení (třetí díl tajenky VALCHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ je skryt v ose jednoramenné páky a je vyznačen červeně). - 6. Plsti. - 7. Satisfakce (skryta, je tvořena dvoupísmennými shluky následujícími ve správně vyplněných obrazcích 51. až 55. kola JLA na začátku vpisovaných výrazů po výrazech KAVKA).

Autorská řešení hádanek:

   1.   Drama za číší, břicháč u pařezí, likér, válce – dva mazaní šíbři chalupáře bili ve rvačce.

   2.   Prosit u tahu, busta, lvi, cval, chvála – prostitutka hubou stále více valchovala.

(prosit = přípitek viz SCS-ED)

   3.   Doba namáčení, bání, lojza koloval s chutí, zlosti – dona má čelo jako valchu.

(lojza = hlupák viz SČSaA)

   4.   Drozdi, Kurděj, knipl, facies, antikvy, mazílek valčíval, stelivo, salchow cvalíka, bužie – rozdurdění pacienti kvaziléčiteli valchovali kůži.

(potkan Kurděj a kocour Leoš – postavy z knihy Největší příběh z deníku kocoura Leoše, na webu se objeví při zadání „potkan“ a „kocour Leoš“; knipl viz SNČ; mazílek = miláček viz ČSVaS, heslo 2638; valčit = tančit valčík viz NEOLOG 1; kvaziléčitel = léčitel jen podle jména viz NEOLOG 2; healer = léčitel viz NEOLOG 1)

   5.   Habr, opati (opat), okraj ohně, mývalovci, Volha, dareba – hrbatá pohovka Jeronýmovi valchovala bedra.

   6.   Vaz, klas u pin, okap, budulínek u žen Valachů – vzala skupinka pobudů líné kůže na valchu.

(budulínek = jedlík viz ČSVaS, heslo 2044.1, líné kůže = lidé za pecí válení viz ČSVaS, heslo 2965.2)

   7.   Záře, ani, mazal u hochů – za přepadání dam Sas zasluhoval valchu.

   8.   Prodlevy, čepení, honvéd lakuje dělo, vedro u Brna, vysílání, cejba, kotva, lecha – podle výčepního vedla u jedlové doubravy silnice jako valcha.

   9.   Valda piva schoval, znával chaot Maniny – valcháři valchovali na valchách tkaniny.

10.   Vydra, čiva, za rukama radil, u kavalů jízda – vyděrači v bazárku kamarádi kluka valchují záda.

 

Prameny k námětům:
SNČ
valchovat = bít ve rvačce

Slovník valašského nářečí
valchovať hubú = moc mluvit, pomlouvat

SSJČ
mít čelo jako valchu = mít vrásčité čelo
vzít někoho na valchu = podrobit ho výslechu, přísně mu domluvit
silnice jako valcha = hrbolatá silnice
valchovati sukna = valchovati tkaniny

PSJČ
valchovat kůži = ostře kritizovat, tupit
hrbatá pohovka valchovala záda = hrbatá pohovka tlačila na zádech
zasluhovat valchu = zasluhovat plísnění
valchovat někomu záda = bít, mlátit někoho

 

Řešení logických úloh:

1. Sukno s barevnými segmenty
Řešení viz obrázek.

2. Sukno s hvězdami
Řešení viz obrázek.

3. Sukno s kroužky
Řešení viz obrázek. 

4. Sukno s číslicemi
Řešení viz obrázek.

5. Sukno s ornamentem
Řešení viz obrázek.

6. Sukno s hexagony
Řešení viz obrázek.

7. Sukno s pravoúhlými rovnoběžníky
Dvě různá správná řešení viz obrázky.

8. Sukno s pentominy
Řešení viz obrázky, vlevo nahoře řešení za 40 bodů, vpravo nahoře řešení za 30 bodů, vlevo dole řešení za 20 bodů, vpravo dole řešení za 10 bodů. Za všechna další horší správná řešení s hodnotou U nejméně 4 bylo přidělováno 10 bodů. 

Autorem úloh č. 1, 2 a 6 je Zdeněk Vodička, autorem úlohy č. 3 je Pavel Kadlečík, autorem úloh č. 4 a 5 je Serkan Yürekli, autory úlohy č. 7 jsou Imrich Cily a Vladimír Jemelík, autorem úlohy č. 8 je Honza Krtek Novotný.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies