jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 51. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 13. března 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5950 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Soutěžní podmínky JLA 2019

S podrobnými soutěžními podmínkami JLA ročníku 2019 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. V seznamu pramenů si oproti minulému ročníku do PD doplňte RYS 3 a pouze pro toto 51. kolo si do pramenů PD doplňte MEOH, do pramenů PO Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska (Libri 1999) a do pramenů v elektronické podobě Blahút: EKG & Arytmológia na https://www.techmed.sk/ekg-a-arytmologia-kniha/. Ze seznamu pramenů nebudete v 51. kole JLA potřebovat z PD těchto 11 pramenů: ETK, Sokol, MEA, MELH, SAK, ESGV, EPM, SZv, MSJM, NCS a ZKR-EU. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 51. KOLO

 KŘÍŽOVKY

 VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 26

Ve staré vozovně na mě návštěvníci muzea zapomněli a sám se ocitám ve strašidelném prostoru. Ani nestačím proniknout zrakem hustým šerem, když se rozlehne břeskný … (1) a výkřik: „Hyjé! Hyjé!“ a málem za zády mi projede cvalem čtyřspřeží s hasičskou stříkačkou, zdá se mi, že zahlédnu záblesk stříbrných přileb fešáckých požárníků, sotva stačím uskočit. Jenže rovnou před … (2) těžkého povozu, na korbě veze jakési okopaniny, a za ním – jak je to možné, přece ve vozovně není špetka sněhu! – parádní … (3) s vyšperkovaným spřežením, v košině si hoví pod kožišinami městské panstvo.

Tradičním podomáckým zaměstnáním na Valašsku bylo zpracování vlny na houně – soukenická a později papučářská výroba. Valašské … (4) se od konce 19. století staly proslulými doma i za hranicemi. Ať … (5) nebo … (6), … (4) nosili všichni po celý rok, nezáleželo, zda byla … (7), … (8) nebo … (9). Papučáři se měli co ohánět, … (10) co … (10) se u nich svítívalo, aby viděli na dílo. To se vzal … (11) houně, podle šablon se stříhaly nebo vysekávaly … (12) podešví a vršků, které se k sobě přišívaly, drátovaly nebo lepily. Největší středisko papučářské výroby bylo ve Valašských Kloboukách, „klobúcký jarmek“ býval slavností, na kterou se scházeli sousedé a při které se vařila zhřívanica oškvarkami maštěná a pekly se … (13). Až v minulém století lidské … (14) nahradily stroje a podomácké povolání papučářů zaniklo.

 ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
 2 nesouměrné střídavé mozaikovky, 1 nesouměrná střídavá polomozaikovka
a 2 nesouměrné střídavé polomozaikové darvinovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro každou darvinovku je zpřeházená a sdružená pro každý vpisovaný směr zvlášť. U darvinovek se do základních políček vpisují třípísmenné shluky a do mozaikových políček dvoupísmenné shluky. Skryty jsou 1. (4 6), 9. (8) a 13. tajenka (6). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

Legenda darvinovky umístěné nalevo pro směr šikmo dolů zleva doprava řazená dle abecedního pořadí vpisovaných a tajenkových výrazů: 1.–7. Kyselina olejová; nápoj obsahující v určité míře alkohol; název japonského televizního seriálu; ústřice (dle Jiráska); španělský režisér; chemický vzorec jedné ze sloučenin obsahující cer; komplety; stříkat; americký scenárista; anglicky „záhyb“; český prozaik; sledování EKG záznamů pacientů během 24 hodin při jejich běžné činnosti (slovensky); spoluzakladatel firmy Triangle; rostlina (cejlonský název); íránská jednotka hmotnosti; zánětlivé onemocnění sliznice; ?2?; český básník; chorvatský národní park; druh tkaniny; hloupé nebo nepravdivé řeči; domácké ženské jméno; ?8?; probělka; česká herečka; matka Cipíska; mužské jméno; druh fotografické vývojky; bulharská hora; planetka; přenášet (v ruce); kosti; samořezné šrouby; ne; zakladatel odborného listu Český malíř; okrasné květinové záhony; domácky Geralda; prostředek k hubení potkanů a krys; ?14?; turecký satirik; ?3?; film režisérky Jennifer Hanley; Smithova role; borax; stres; vonná olejovitá kapalina; obchodní název syntetického lepidla; autor románu Panny; Carlinova milenka v americkém filmu z roku 1992.

LEGENDA KŘÍŽOVEK MIMO DARVINOVKY PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 4. Poprašek připomínající ojínění. - 5. Štírci. - 6. Vydávat určité zvuky. - 7. Holub. - 11. Citoslovce (podle Sládka). - 12. Hromada oblečení. - 13. Drůbeží mládě; skladiště. - 14. ?4?.

Legenda darvinovky umístěné naPRAvo pro směr šikmo dolů zleva doprava řazená dle abecedního pořadí vpisovaných a tajenkových výrazů: 9.–18. ?6?; jméno herečky Streisandové; lemovka; lovecký pes; dusivá bojová látka; povlaky na peřiny; kozák; italské platidlo; německé ženské jméno; druh parfému; inteligentní (žákyně); ?7?; pokojová květina; draslo; citoslovce překvapení; lavice kolem kamen; Týnin; ?5?; kajuta; pokrývka hlavy; stehno; mužské jméno; vydry; luskání; přítok Rýna; posvátné slovo v hinduizmu; týkající se běloruské metropole; rostlina; název plastické hmoty; novozélandský pozemní hokejista; hezcí (slovensky); centrum západobulharské říše; ruční průbojník; nizozemský spisovatel; asistent režiséra Morela; americký atlet; bůh uctívaný v Témě; popelavost; převrhnout; sníst; indonéské sídlo; kovový chemický prvek; vulkanická hornina; šprýmy; postrašit; ?10?; klk; tučné vařené vepřové maso z hlavy a z krku; zasténání; zármutky.

LEGENDA KŘÍŽOVEK MIMO DARVINOVKY PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 7. Malé držátko na násadě kosy. – 8. Krákavý tvor. - 9. Inkoustová skvrna. - 10. Geologický jev. - 11. ?12?. - 12. Středověká česká mince; nároží. - 13. Iniciály autora Věží. - 14. ?11?. - 15. Postava z jednoho z Rjazanovových filmů. - 16. Hafani; katovský. - 17. Zhruba; u Egypťanů nositelka života. - 18. Pleška. – 19. Špice. - 20. Druh citery.

Legenda darvinovky umístěné nalevo pro směr šikmo dolů zPRAva doLEva řazená dle abecedního pořadí LEGENDOvých výrazů: 7.–19. Americký malíř slovenského původu; anglicky „ochromit“; bahno; bulharský básník; celuloid naší výroby; egyptský sportovní funkcionář (člen MOV); hůl; iniciály autora Hlavní ulice; kmen žijící na území Přední Indie; kypré ženy; kytice; linka; McGregorova role; město v Paňdžábu; německy „manželka“; Nerudovo rodiště; ouha; pamírské horstvo; papoušek; perský básník; polský botanik zabývající se pylovou analýzou rašelin; postava z eposu svahilské literatury; představitelka Camilly v italském televizním seriálu; představitelka Miry v jugoslávském filmu; přezdívka Kecee Maté; příslovce odvozené od poplatku vybíraného při přepravě zboží přes státní hranice; příslušník jednoho z germánských kmenů; puškvorec; ruce; sídlo v Mauritánii; slovenský osvícenec; slunce; srazové mezery mezi železničními vozy; starověký stát na Jávě; styl rockové hudby; španělsky „osnovat“; španělsky „přikrýt“; španělský tenorista; titul židovského učence; výpad v hradbách; výraz pro přístav v arabských zeměpisných názvech; vzory (slovensky); záda.

Legenda darvinovky umístěné naPRAvo pro směr šikmo dolů zPRAva doLEva řazená dle abecedního pořadí LEGENDOvých výrazů: 13.–27. Bílkovina z mlíčí lososa; břídil; cenné papíry; český zoolog; člověk z jiného prostředí; dalekohled; florentský časopis; francouzský básník; hlasy některých ptáků; indonéský ostrov; inula; jelenovitý savec; jízdárenská oprať; jméno psa; kámen uzavírající oblouk; katalánský prozaik; krysa; který; kudrnatý pletenec vlasů (podle Mejsnara); kůra; narkomansky zneužívaná přírodní látka; neprůhledné (sklo); nevoják; Obecní dům; opuštěně; pásek; poskakovat; posledně; příkop u cesty; rod netopýrů; souhvězdí; strž; střevní lymfa; svítidla; tělocvičný prvek (slovensky); tympány; úprk; užitková rostlina; vazalská; vlákna užívaná k výrobě hrubých pláten; vojenská jednotka (slovensky); vrbový porost; získávat; znalec koránu; ztrácet.


 HÁDANKY

Moto: Desítkou papučí autor vás pomučí,
           luštitel zaskučí, snad se i poučí...

1                  ZÁMĚNKA

Bylinářky při háji
papuče své hledají.

2               SLOUČENKA
Hostitel pustí chlup, o podnos si říká,
po lekci Dario dosny vzal na kutě,
holčička s hromadou kostí jde pro Fíka,
převrat prý žena chce, chová se nadutě.

3               ZÁHADNÝ NÁPIS
Když štíhlý quarterback při stromu večeří,
psovodi řeší, že soupeř Rams utluče,
šperk zhltne podsvinče, mladíci nevěří,
židovka palice mění za papuče.

4                ODSUVKA
Nejdřív žádám vosk do mastí,
pak dopravíš schránku s ptáky
do prodejny, sehrej kino,
rezivění sveď na laky.

S chutí nápor stát ustojí,
Baníku teď sudí radí,
průvodce se pitvoří jak
poničená obuv z mládí.

5                VÝPUSTKA
Ohař poblíž stromu běhá,
jemná žena chotě ruší,
za vsí přístroj starověký
český malíř kreslil tuší.

Spisovatel reportéra
instruuje v knize, zdá se,
přiopilá pletichářka
v cuku letu obula se.

6                POSUNKA
Pane ženou opuštěný,
věnuj chlapci okatému
končík žití u Vltavy,
kde byl prostor k sportu tvému,
mok s chládkem nemá za cíl.
Ještě včera činorodá
žena v letech v této chvíli
zlenivěla, je to škoda.

7               KLÍČOVKA
Rebel špatný názor šíří,
právo na čest lháři špiní,
lupič stráži vpadl do zad,
v noci smazal stopu v síni,
obavu z něj v očích mají
nevýbojní jakobíni.

8               VYBÍRAČKA
Vícero rošťáků stará se o zvíře,
hranice oslní dívku při zpívání,
než Betka na spodku stroj otře k nevíře,
porucha lopatky malérem zavání.

drobná produkce plody své přinese,
kolekce výrobků pochvaly provází,
nevšední mlžení po lesích nese se,
závod se v lesnaté krajině nachází.

Matka se provdala po smrti manžela,
nevlastní otec je poněkud při těle,
příbuzní ze strany jeho jsou jak děla,
proto prý dítě je vůči nim nesmělé.

9                ZÁMĚNKA
Na karty přes bulvár myslivec putuje,
nástrahy při lovu ženě jsou protivné,
maminka draky u potoka sleduje,
když je vtip s rozumem, není to podivné.
Starosti o dorty lékařům zapřela,
s úsvitem letitá cukrářka zemřela.

10              OBMĚNKA
          (N: 4 4 3 6, 3 6 3 4 8)
Mince hezké dívce Pavel
nevnucuje ani v krizi.
Po koncertě své kapely
nahněvaný herec cizí
ostrovanu popisuje
snahy o mír. Papuč mizí.


 LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Osm úloh bez papučí
           teplo nohám nezaručí.

1. Papuče pod čísly

Na každou papuči položte dvě čísla tak, aby každý řádek i sloupec obsahoval kompletní sadu čísel 1 až 8. Navíc platí, že na každé papuči musí být jedno číslo sudé a druhé liché a číslo na části s bambulí je větší než číslo na části s opatkem. Za správné řešení získáte 15 bodů.

2. Papuče do páru

Propojte páry stejných papučí lomenými čarami, které procházejí středy políček, vedou vodorovně nebo svisle a navzájem se nekřižují ani nedotýkají. Každé políčko rastru přísluší právě jedné ze sedmi spojovacích čar. Za správné řešení získáte 10 bodů.

3. Papuče ve škole

Na dlaždice na školní chodbě umístěte 22 papučí tak, aby každá tučně ohraničená oblast obsahovala jeden pár papučí. Na každé dlaždici může ležet nejvýše jedna část jedné papuče tvaru dle úlohy č. 1 (jedna papuče leží na dvou stranou sousedících dlaždicích). V každém řádku i sloupci musí být na přesně dvou dlaždicích umístěny přední části papučí s bambulí. Dlaždice, na kterých jsou umístěny přední části papučí s bambulí, se nikdy nedotýkají ani rohem. Dlaždice, na kterých leží dvě papuče z různých tučně ohraničených oblastí, se také nikdy nedotýkají ani rohem. Naopak dlaždice, na kterých leží dvě papuče ve stejné tučně ohraničené oblasti, se dotýkají alespoň rohem. Na dlaždicích obou krajních řad a obou krajních sloupců leží alespoň jednou částí přesně tři papuče, přičemž na dvou jejich částech je umístěna bambule. Za správné řešení úlohy získáte 20 bodů.

4. Papuče s puntíky

Dopište na dlaždice čísla 1 až 9 tak, aby na každé dlaždici bylo jedno číslo a aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v tučně ohraničených podoblastech. Na každou čárkovaně vyznačenou plochu dvou sousedních dlaždic umístěte papuči, přičemž dvojici číslic na těchto dlaždicích čtěte zleva jako dvouciferné číslo. Toto číslo označuje počet puntíků na dané papuči, jak naznačuje zadané pořadí vlevo nahoře v rohu čárkovaně vyznačené plochy, tyto počty jsou seřazeny podle velikosti od nejmenšího po největší. Za správné řešení získáte 20 bodů.

5. Papuče na zámku

Na očíslované dlaždice na zámku umístěte 15 párů papučí tak, aby ležely na dlaždicích na níže uvedených 30 dvojicích čísel (na každé dvojici jedna papuče bambulí nalevo dle příkladu u čísel 1-1). Za správné řešení úlohy získáte 10 bodů.


6. Papuče na linu

Vyznačte na linu se čtvercovým vzorem čtyři navzájem se nepřekrývající oblasti až na otočení stejného tvaru. V každé oblasti musí být jeden kompletní pár papučí. Za správné řešení získáte 10 bodů.

7. Papuče v krabicích

Umístěte papuče do krabic čtvercového nebo obdélníkového tvaru tak, aby v každé krabici byla jedna papuče. Obrys dna krabice veďte pouze po liniích rastru. Krabice se navzájem nepřekrývají a vyplňují celou bílou plochu rastru. Krabice, jejichž dna mají stejný tvar, spolu nesmějí sousedit ani rohem. Za správné řešení získáte 15 bodů.

8. Papuče na doma

Písmenům slova BAČKORY v rastru 8 x 7 polí přiřaďte číslice 1 až 7 (různým písmenům různé, stejným písmenům stejné). Přitom musíte dodržet tyto vztahy: A = 3 x K a Y = 3 x Č. Poté zakreslete po liniích rastru dvakrát hranice sedmi oblastí, jejichž počet polí bude odpovídat jediné číslici, která se bude nacházet uvnitř každé oblasti. Jedna skupina těchto oblastí od plochy jednoho pole do plochy sedmi polí musí splňovat podmínku, že každá bezprostředně větší oblast se dotýká stranou některého pole oblasti o jedno pole menší. Druhá skupina těchto oblastí je rozmístěna na zbývající ploše bez této podmínky. Oblasti o stejné ploše se nesmí navzájem dotýkat ani bodově, mají stejný tvar, mohou být pootočeny, nikoli zrcadlově převráceny. Oblast o velikosti pěti polí má tvar písmene T. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies