jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 53. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u kvíčaly a hádanek a logických úloh s ptactvem činit potíže.

U křížovek s hádankovou legendou nešlo ani moc chytáků vymyslet, tak jediný prostor pro ztížení řešení zůstal autorovi u skryté tajenky v kombinaci s autorem Města. Uznával jsem dvě různé skryté tajenky, ale jen v případě, že tři dvoupísmenné shluky budou v obrazci správného řešení rozmístěny jednoznačným logickým systémem. Autorskou skrytou tajenkou nebyli drozdi. Ale jak jsem mohl čekat, že autorem Města budou dva tvůrci a jejich iniciály spolu s cizí předložkou dají dohromady českého výtvarného umělce? Statistikové by to téměř vyloučili. :--) Nakonec vedle dvojice výtvarných umělců Preisse a Sopra jsem uznával i Preisse a Ditze.

U hádanek jsem předložil prázdninově řešitelsky vstřícný soubor s dvěma chytáčky v poslední hádance, bezlesí i poplatky musely být v množných číslech, tedy "lesní cesty" a "vážné". Jako ženu jsem uznával ve vybíračce vedle autorské Lenky i Lašku, útočník v záhadném nápise byl autorsky ten, co hrál za "starou dámu" - Paolo Rossi, mistr světa, držitel Zlatého míče a mnoha dalších trofejí, ikona "staré dámy".

U logických úloh o pořadí rozhodly optimizery. S vyhodnocením toho prvního jsem měl velkou práci, protože součástí řešení bylo i správné vypsání počtu vrabců, které lze v tom kterém řádku různým způsobem přečíst počínaje písmenem V. Jinými slovy, nesprávně určený počet vrabců u jinak správně vyplněného obrazce znamenal, že za úlohu řešitel nezískal ani bod. Několik takových případů bylo.

Nevím, co se dělo na České poště, ale ani v pátek, ani v pondělí, ani v úterý a dokonce ani ve středu k nám pošta nedorazila a dost řešení zaslaných poštou bylo dlouho někde na cestě. Byl jsem si stěžovat na poště, žádné dopisy pro mě nenašli, takže jedna optimistická varianta byla, že si je někde skládala doručovatelka a doručovala je po několika dnech, protože je jich údajně málo, ta pesimistická varianta byla, že se dopisy ztratily a já řešitele vyzvu, aby mi poslali kopie. A protože jsem ve čtvrtek týden po termínu pro zasílání řešení našel ve schránce dopis pro jakousi paní Sovjákovou a pro mě žádný, vydal jsem se znovu na poštu a vedoucí roznášek se ráčila podívat do jakýchsi krabic a nalezla šest dopisů pro mě. Neskutečné! Že prý mají na roznášku najatého brigádníka studenta. A v pátek desátý den po termínu pro zasílání řešení mi dodali zbývající dvě řešení. Ceny poštovních služeb jsou čím dál vyšší a jejich kvalita čím dál nižší.

Níže máte autorská řešení, pěkné dny, Vladimír

Řešení křížovky:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Asterolepidae. - 2. Oddémonizovati. - 3. Výchvěv; kanárek a arara; slýchati. - 4. Ciano; Kalser; sen kancléře; Šavka + šavle; protiklad rvavého. – 5. Piják; anotovat; dlakovatka; asfalt; motka; několiko; prehrozné + Preiss a Sopr (Preiss a Ditz). - 6. Tol; origin; Nuka; venkovák; akrylan; dcera. – 7. Vy; urin; nikl; majdan; maso; popol; Llama; kanafaska; Anatra + anabase pluku; čikoro (šikarum). - 8. Dianetická + dianely; řidina; tajiti žebradel. - 9. Lejthaři + LRA; anofeles; angioložčini. - 10. Netečné; intransitivum. – 11. Arcibídákův. - 12. Likvor.

Tajenky: 1. Divy. - 2. Sojka. - 3. Kvíčaly. - 4. Čižba. - 5. Maso. - 6. Kůra. - 7. Kosové (skrytá na konci křídel a ocasu v posledních políčkách tvořenými třemi úsečkami a jednou křivkou a je vyznačená červeně) nebo drozdi (skrytá na přímce v ocase). - 8. Věda. - 9. Pytle. - 10. Kavka. - 11. Kanárek a arara.

Řešení výrazů s hádankovou legendou:
3/2 kníry kurýrů (obměnka) - kanárek a arara (11. tajenka);
4/2 Lasker (přesmyčka) – Kalser (německý herec);
4/3 vlna sekernice (přesmyčka) – sen kancléře (touha úředníka);
4/4 škytavka, kyt (výpustka slovní) – Šavka + (domácky Šavel);
4/5 Davle (záměnka) – + šavle (sečná zbraň);
5/2 Anat, Otov (vsuvka slovní) – anotovat (opoznámkovat);
5/3 lak, vatka (přísuvka) – dlakovatka (kroužkovec);
5/4 pas Falty (obnažka) – asfalt (tér);
5/5 motyka (výpustka) – motka (nemotorná ženská);
5/6 saně, sako Sasa, salsa, Saiko (výlučka) – několiko (několik);
5/7 parohy rezouna (obměnka) – prehrozné + (slovensky „strašné“);
6/2 Morigi (posunka) – origin (počátek replikace z angličtiny);
6/3 nauka (výpustka) – Nuka (role herečky Rasch);
6/4 Švenková (posunka) – venkovák (obyvatel venkova);
6/5 akary Alana (výlučka) – akrylan (akrylát);
7/4 mejdan (záměnka) – majdan (orientální náměstí);
7/5 samo (výměnka) – maso (5. tajenka);
7/6 topol (záměnka) – popol (zbytek po hoření slovensky);

7/7 Lamač (posunka) – Llama (spolupracovník na filmu Pohroma);
7/8 kamna, fiaska (výpustka) – kanafaska (tanec);
7/9 Ranatra (odsuvka) – Anatra + (střihačka ve filmu Penězokazi);
8/3 vidina (záměnka) – řidina (něco řídkého);
9/3 feles (souhlaska) – anofeles (hmyz);

16/2 dinka (citoslovka) – kádinka (nádobka);
17/2 fortel, dort, Mortan (výlučka) – Feldman (polský historik);
17/3 inga, kolna (výměnka) – anginolka (prostředek proti angíně);
18/2 sipo (obložka) – Esipov (planetka);
18/3 kost u esa (přesmyčka) – soukat se (lézt);
18/4 senát (záměnka) – senár (verš římské poezie);
19/2 Neapol, okna (přesunka) – napoleonka (sklenka na koňak);
20/2 mandl (záměnka) – Landl (český herec);
21/2 Makarenko, ren (výpustka slovní) – makako (poloopice slovensky);
21/3 Ticia (výlučka) – TCA (zkratka kanadské letecké společnosti);
22/2 fat, sova (vsuvka slovní) – fasovat (dostávat);
22/3 almara (výpustka) – Alara (turecká řeka);
23/2 kravka (výpustka) – kavka (10. tajenka);
23/3 aféra (záměnka) – sféra (oblast);
24/2 listrák, lis (odsuvka slovní) – trák + (popruh);
24/3 rakař (obložka) - + trakaře (nářadí);
25/2 akrolit, koi (vybíračka) – Arlt + (argentinský spisovatel);
26/2 kytle (záměnka) – pytle (9. tajenka);
27/2 luk, lana (polovsuvka) – lulanka (ryba).

Řešení hádanek:

   1.   S kudlami Valtr, u hlezna tepláčky – škudla mívá v truhle zlaté ptáčky.

   2.   Suti, líše, stáří, cti, letky, berani, akija, kopáček – subtilní šestatřicetiletý kybermaniak jí jako ptáček.
(líše = liščí mládě myslivecky viz heslo 835.2 v ČSVaS, kybermaniak = člověk, který propadl světu internetu viz NEOLOG 2)

   3.   Kvíčala, po úniku vsi, kynolog, ostrov Ios, snění, bočník, shopy, Otakar – ví čalouníkův syn o lotrovině nočního ptáka.

   4.   U Oky džípy točí koly, u Úpy ječí éro, kopa oko neomezí, povyjetí oček – Když ptáčka lapají, (čárka) pěkně mu zpívají. (tečka)
(éro = ušatý chlapec viz SNČ)

   5.   Strašík, aralka, pajetka, křepel, veta, typ, káče – starší Karakalpak je také přelétavý ptáček.

   6.   Zrna, maťcha, charakter almary, můj žák, Ostrá, machl, Asie, Kája, kopyta, čekaná, davalie, kapři – známá chachara, která má rýmu jako trám a hlásek jako ptáček, nadává lékaři.
(maťcha = nešika, popleta viz SNČ, almara = velká objemná žena, mašina viz SNČ, davalie = okrasná pokojová rostlina viz web)

   7.   P. Rossi, známá vaří, šel Galle, dbal Lanz o operace, tác, kápoš zbije Effu – prozíravá manželka lékaře poznala ptáčka po zpěvu.
(Otto Lanz = švýcarský lékař, spolu s manželkou jsou na wikipedii)

   8.   Chvála Lenky, válenky, popis košil, opi, osůbka z Kuby, ukázky, nemožné haptáky, ožeh – chlapisko šlo s bubnem na ptáky.
(flanelka = flanelová košile, hapták = stoj v pozoru, obojí viz SNČ)

   9.   Ledňák, dosled, avia, Leveš, kolejná, kop Tkáče, kvik, letci – ledakdo sedával ve škole jako ptáček v kleci.
(dosled = způsob lovu viz CJC 3/217)

10.   Vdova, lesní cesty, hejno, dějáky, kolona, bidon, Mrazík, flitr, vážná, lípa, sta cích – do vesnice stejně jako loni dorazili tažní ptáci.


Prameny k námětům:
SSJČ
mít v truhle zlaté ptáčky = mít v truhle zlaté mince
jíst jako ptáček = jíst málo
noční pták = flamendr
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. = přísloví
přelétavý ptáček = nestálý člověk
mít hlásek jako ptáček = mít slabý, vysoký hlas
poznat ptáčka po zpěvu = poznat povahu člověka podle řeči
jít s bubnem na ptáky = počínat si ukvapeně, vyplašeně
sedět jako ptáček v kleci = sedět tiše
tažní ptáci = herci, potulní muzikanti

 

Řešení logických úloh:

1. Vrabci
Řešení viz obrázky, postupně x = 34 za 56 bodů, x = 32 za 48 bodů, x = 29 za 36 bodů a x = 28 za 32 bodů.

2. Sojky
Řešení viz obrázek.

3. Kosi
Řešení viz obrázky postupně za 60 bodů, 50 bodů, 45 bodů a 35 bodů.

4. Špačci
Řešení viz obrázek.

5. Ptačí stopy
Řešení viz obrázky, postupně jedno z řešení s 30 stopami za 50 bodů, s 29 stopami za 45 bodů, s 28 stopami za 40 bodů a s 27 stopami za 35 bodů:

6. Sedmero ptáků
3-7-2-5-6-7-4-1-3-2-3-7-5-3-4-5-4-2-3-4-6-2-1-5-1-4-3-7-6-4-1-6-5-7-1-7-6-
5-1-2-5-2
, zaplněné zásobníky viz obrázek.

7. Andulky
Řešení viz obrázek.

8. Papoušek kakadu
Řešení viz obrázek.

Autorem úloh č. 1 a 6 je František Luskač, úlohy č. 2 Imrich Cily, úloh č. 3 a 4 Zdeněk Vodička, úlohy č. 5 Petr Mikšík, úlohy č. 7 Vladimír Jemelík a úlohy č. 8 Honza Krtek Novotný.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies