jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
v rámci programu Brněnských hádankářských slavností dne 5. května 2018 se uskutečnila v pořadí již čtvrtá slavnostní promoce Jemelíkovy luštitelské akademie. Tato recesistická akce opět proběhla v důstojném a slavnostním duchu s vysokou účastí 17 absolventů a také s širokým publikem. Níže zveřejňuji po udělení souhlasu všech vyfotografovaných osob několik fotografií z této akce. Pro řešitele JLA budiž promoce jedním z cílů jejich soutěžení, pro neřešitele JLA třebas i pozvánkou k zapojení se do soutěže. Vladimír


Příležitostná pedelka Stáňa přivádí absolventy JLA k promoci do sálu brněnského Semilassa.


Absolventi JLA před příchodem příležitostného děkana JLA a příležitostného promotora JLA.


Příležitostný hlavní pedel JLA Jaromír přivádí do sálu příležitostného rektora JLA Vladimíra.


Příležitostný rektor JLA Vladimír před zahájením slavnostní promoce.


Promoci zkušeně řídil příležitostný promotor Justus Paulus.


Příležitostný rektor JLA Vladimír uděluje pokyn k promování absolventů JLA.


Přítomní drží minutu ticha na památku zesnulého Ing. et Bc. JLA Miroslava Hájička z Bratislavy, kterému byl udělen titul Mgr. JLA in memoriam.


Poprvé se nám na promoci JLA sešli rodinní příslušníci, zleva syn Jakub Kokeš s otcem Martinem Kokešem, a to ještě opodál je Jakubova babička a Martinova maminka Maří Magdalena Motyčková.


Příležitostný hlavní pedel JLA Jaromír s insignií připravenou k slavnostnímu slibu absolventů JLA.Příležitostný děkan Dušan Karkuš předává diplom bakaláře JLA příteli Dušanu Vojníkovi z Prešova.


Bc. JLA Dušan Vojník neskrýval radost z úspěšného dokončení bakalářského studia JLA, zanedlouho převzal i diplom magistra JLA.


Pětice absolventů JLA před předáním diplomů docentů JLA.


MVDr. et Mgr. JLA Jaroslav Jaroš z Liberce přebírá diplom docenta JLA.


Ing. et Mgr. JLA Bohdan Kousal z Prostějova přebírá diplom docenta JLA.


Mgr. JLA Ivona Kovářová z Valašského Meziříčí přebírá diplom docentky JLA.


Mgr. et Mgr. JLA Marian Mikuš z Liberce přebírá diplom docenta JLA.


Honza Hes přebírá v zastoupení diplom docenta JLA pro RNDr. et Mgr. JLA Lubomíra Pavelku, Ph.D. z Ostravy, který se omluvil.


Doc. JLA Petr Štefek ze Vsetína přebírá diplom profesora JLA pro sebe i pro omluveného Ing. et Doc. JLA Jiřího Sýkoru ze Vsetína.


Příležitostný rektor JLA Vladimír pronáší slavnostní projev k absolventům JLA.


Prof. JLA Petr Štefek pronáší ve valaštině projev za absolventy JLA.


Na závěr slavnostního aktu zní studentská hymna.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies