jemelik

jemelik


Nolčova křížovkářská maturitaMilí přátelé, pod vánoční stromeček vám nadělujeme poslední 6. kolo letošní soutěže, jehož řešení zašlete nejpozději do 14. ledna 2004 na adresu: Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Kotlanova 3a, 628 00 Brno.

Změny v použitých pramenechPro poslední kolo letošního ročníku soutěže v zadání soutěže v kapitole II. Použité prameny v odstavci 3. z ostatních pramenů se vypouštějí Ottův slovník naučný, dosud vyšlé díly a dodatky (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003) a Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1 – 2 (Knižní klub, Brána 1998, 1999) a doplňují se Malý Ottův slovník naučný a P. Ouředník: Šmírbuch jazyka českého (Ivo Železný, Praha 1992) a v odstavci 4. z ostatních cizojazyčných pramenů se vypouští Kraft – Malovec: Slovník esperantsko-český (KAVA-PECH 1995) a doplňují se mapy Canary Islands, Cartographia Kft., Budapest 1995, ze kterých byly čerpány názvy ostrůvků.

UpozorněníObrazce severních ostrůvků zašlete raději zvětšeně, aby vůbec řešení bylo čitelné. Kvůli měřítku jsou totiž jejich políčka zmenšená a na systém řazení legendy musíte přijít. Pro jednoznačnost obrysů křížovek uvádím, že slovní mozaikovka se vejde do obdélníkového rámečku o rozměru 1 x 2 zmenšená políčka a je umístěna v horní polovině řádku, přičemž na ose řádku leží jen jedna strana levého konkávního políčka, další dva z nejmenších ostrůvků se vejdou do čtvercových rámečků o rozměru 2 x 2 zmenšená políčka, resp. 3 x 3 zmenšená políčka a největší z ostrůvků se vejde do obdélníkového rámečku o rozměru 9 x 7 zmenšených políček. U nejmenších ostrůvků má jejich obrazec menší či větší odchylky od skutečného tvaru, jinak by do něj ani dost dobře nešla umístit tajenka nebo díl tajenky. Jeden tajenkový výraz je uveden v počeštělé podobě.KANÁRSKÉ OSTROVY

6. DÍLV posledním dílu soutěže se blíže seznámíme s ostrovem (1), který patří k východní provincii Kanárských ostrovů. Podle jedné z verzí dostal ostrov název odvozený od keře tabaiba, kterému Římané říkali (2), což ve staré španělštině znamená (3). Panuje-li o původu jména ostrova málo jistoty, ještě hůře se mohli vědci dohodnout na dějinách původu geologického. Starodávnou hypotézu, že se jedná o zbytky potopeného světadílu (4), vytlačily nové vědecké teorie a výzkum není stále dokončen. (5) ostrova je utvářen vulkanismy a vytvořené tunely v lávě patří k divům přírody. Spojení přírody, umění a architektury zde obdivuhodně realizoval nejslavnější rodák, architekt (6).„Věčné jaro“ ostrova naruší pouze příležitostně tropické teploty v letních měsících působením horkého větru vanoucího z Afriky, nazývaného scirocco. (7) zde umožňuje koupání po celý rok. Více než třetina ostrova je pokryta černou lávou a šedým tufem, struskami a vulkanickým pískem. Především (8) platí ovšem za botanický vzor toho, jak si příroda dobývá vychladlou lávovou pustinu zpátky. Na tomto ohnivém ostrově najdeme lišejník, ale i vřesovec, vavřín, dračinec či pryšec, zejména poslední (9) je pro ostrov typický. Velké plochy ostrova dnes také pokrývají (10) dovezené z Ameriky.

Zdejší zemědělci vyvinuli novou techniku obdělávání půdy. Do vrstvy lávy s čedičem hloubí oválné trychtýře, aby se mohly kořínky rostlin dostat až k úrodné půdě, zatímco čedičová vrstva dodatečně hromadí nakondenzovanou vodu nebo vulkanickou povrchovou vrstvu, nazývanou (11), nanášejí na jinou chudou půdu.Zemědělství a rybolov jsou dnes vytlačovány stále se rozvíjejícím turismem. Přesto (12) na severu, který nese název (13), se stále může chlubit tím, že místní rybáři zachovávají zdejší (14) v původní podobě. K dalším ostrůvkům severně od (1) patří (15), (16), (17) a (18).Tímto dílem naše pouť po Kanárských ostrovech končí. Snad jste se o nich v seriálu dověděli něco nového a obtížnost křížovek nebude znamenat, že na ně zanevřete. Kanárské ostrovy stojí za to navštívit a přijít jim na chuť.NESOUMĚRNÝ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený ze čtyř nesouměrných střídavých polomozaikovek,

z jedné nesouměrné střídavé mozaikovky a z jedné slovní mozaikovky

Tajenky (2) – 10, (4) – 8, (6) – 5 8, (7) – 4, (8) – 4 9,

(10) – 7, (12) – 8 6 a společný díl tajenek (16/1) a (17/1) - 5 jsou skryty.VODOROVNĚ: 1. ?18?; francouzsky „klást“. - 2. Anglický dobrodruh + ves nižegorodské gubernie. – 6. ?17/2?. – 7. ?15/1? + ?15/2?; ?16/2?; číslo napsané římskými číslicemi. – 8. Hlodavec; německý orientalista + vztahující se k hostině; božská dvojčata (z germánské mytologie). - 9. Slitina + hmatový smysl; filosofema; klesat. – 10. Dívčí jméno + citoslovce označující zvířecí zvuk; ves v Čechách (podle Otty); tramvaj; anglicky „sloupek postele“. – 11. Srůsty kostí; plavecký styl; domácké mužské jméno; druh karoserie auta. – 12. Paseky; tanec; mezinárodní zkratka Létající ryby. – 13. Anglicky „uličky“; láním někoho pokárat; číslo napsané římskými číslicemi. - 14. Druh obilného plodu; součást postroje. – 15. Spojka; součástky; křížaly. - 16. Tance; genus verbi. – 17. Název fotografického objektivu; týkající se elitního vojenského oddílu; finský atlet. - 18. Tanec; řečený; albánské sídlo. – 19. Nezkrotný hlad; estonské platidlo; zesilovač mikrovlnného záření; lupič; prorok; konžské sídlo. – 20. Japonské sídlo; britské platidlo; prudký záchvat nemoci; přitakávat; savčí mládě; český výtvarný umělec. – 21. Emulze mýdla a olejů k mazání usní; zástava; britský tenista; objevit se jako zbytek něčeho; odmlka; anglicky „majitel zastavárny“; Tylda. – 22. ?11?; maďarské sídlo; rostlina; francouzská řeka; třasichvosti; chladicí emulze; anglicky „stavové“. – 23. Znamenat; peruánské údolí; skupina založená Františkem Janečkem; počítačové paměti; název kráteru na Měsíci; s; jeden oázový ostrov; mladý sleď jako pochutina. – 24. Přehazovat (seno); rostlina; anglicky „vkusně“; škubané; nepřetržitá; dřímota; maďarské pohoří; hlas nástroje rozepsaný v notách z partitury. – 25. Apologie; budova s koncertní síní; belgické sídlo; belgický olympijský vítěz; nevyvíjet se (duševně); týkající se domácího ptáka; dramaturg hlavní redakce zábavných programů Čs. televize; Blasettiho film. – 26. Strašidlo; poštovní poplatek; domácké mužské jméno; u; nerost; svízelné situace; kalifornské sídlo. – 27. Nařízení; český výtvarný umělec; ryby; elektronka; topinka; špek; jedno z Calpurniových jmen. - 28. Acciaccatury; přikrývka na dětský kočárek; Němky; indická jednotka používaná k vážení bavlny; hmyzožraví savci; básníkovo. – 29. Pořádané; tržní krámky; druh obuvi; rostlina; místní varianta wiltonienu; druh prodejny. – 30. Agaso; pták; konžská řeka; pohřebiště společná mnoha jedincům. – 31. Pakovina; nádoba; tónová řada (v arabskoislámské hudbě); nekonfesijní. – 32. Kule; havířská bouda; město na jihovýchodním okraji Adamauského pohoří; hlasy sýkor. – 33. Hamotit; směr; tkaniny. – 34. Démon; pračka; bylina. – 35. Římský pohraniční kastel na území dnešního Rakouska; kolem dokola napěchovat; jednoduchá otočná uzavírka dveří. – 36. Druh bonbónů; pobídka při štvanici.SVISLE: 204. ?9?. – 205. Energie přiváděná do stroje za jednotku času; strom; čepel nože. - 206. ?5?; zával; pták. – 207. Povídavá žena; zachycení; připravované pluhem k setí; český herec; neustupovat; estonský prozaik; plod lipnicovitých. – 208. Švýcarský fyzik; biftek; čluny; bázliví; ženské jméno; hovězí maso; členovec. – 209. Nerost; elektricky nabitá částice; kazašské sídlo; větry; rostlina; mann; Marťan. – 210. Švihák; tlačenice; Daidaliónova dcera; španělská řeka; bohyně nilských kataraktů; albánské sídlo; drobný hlodavec. – 211. Karetní hra; kofr; dítě; čluny; paměťová média; judský král; držgrešle. – 212. Žabky; krupicový sníh; poslové jara; český skladatel; lehkoatletické náčiní; Stipaničovo jméno; týkající se Kósu. – 213. Třes (svalů); válenky; čmouhy; anglicky „setřít“; obchodní úpadek; napětí živé tkáně; schodovitý (klíč). – 214. Přísní lidé; citovat ze zákona; podlitina; mrzout; uzavřené dvory uvnitř obytných domů; mající schopnost lámat se; avšak; smečky; soudný. – 215. Španělsky „žernovy“ + uzdečka; slovensky „dělo“; slovenská dívčí jména; citoslovce označující vrčivý zvuk; zánik skupiny hlásek; naše značka kolínské vody; sopečné krátery; tremulky; uznávat; něco zvláštního; nenasycený uhlovodík; sáňkování. – 216. Italský šlechtický rod; ?13?; ženské jméno + ?14?; indiánský jazyk; automobil naší výroby; druh gotické vazby; ocet ze zředěného lihu; parohatí přežvýkavci; řepa. – 217. Nerost + holubi; ležák; podnět; polský básník; druhy káv; západoindický atlet; utrhovat se; sklenice; zachycený písmem; kočár; uhlovodík. – 218. Výcvikové tábory; obtočit; ?1?; změna; oka houžví u voru; chtiví; líčení; ruské sídlo. – 219. Anglický lékař; hra; úplný; jedno ze Stevensových jmen; zúžení zornice; fascinovat; cho; anglická zkratka jednotky objemu. – 220. Jedinec; rekreace; měkkýši; naftový; stroze; medvěd; naše televize; sídlo ve Středoafrické republice. – 221. Lilienthalův monogram; axiom; hřebíky; lékař; hra s koulemi; vagon; domácké ženské jméno. – 222. Dílo Beniuševičiūté-Žymantiené; efeméry; ?3?.Pomůcka: Bubbia.

 

obrazek obrazek obrazek obrazek

 

obrazek obrazek obrazek obrazek

 Nolčova křížovkářská maturitaŘEŠENÍ 6. KOLA

VODOROVNĚ: 1. Alegranza; mettre. - 2. Oates + Vatras. – 6. Del Oeste. – 7. Montaňa + Clara; del Este; MI. – 8. Mara; Lagarde + rautová; Alkové. - 9. Alni + cit; poučka; slézat. – 10. Inka + ouk; Sadel; ryčka; bedpost. – 11. Synostosy; prsa; Vendel; landaulet. – 12. Kopanice; la nova; Voln. – 13. Lanes; polát; CVI. - 14. Zuna; náočky. – 15. Ale; prvky; pečky. - 16. Raky; rod. – 17. Baltar; gardový; Sipila. - 18. Tremblante; zvaný; Draç. – 19. Zámor; kroon; maser; berka; mistr; Boa. – 20. Júki; mopus; ataka; takat; sloně; Maur. – 21. Likr; kauce; Perry; ostat; pausa; uncle; Klo. – 22. Picon; Zánka; Vicia; Loira; plsky; mléko; states. – 23. Platit; Ancón; Kroky; romky; Vieta; pssst; 1 oasa; mates. – 24. Obracet; Stipa; chicly; drané; jedna; spaní; Matra; partes. – 25. Obrana; odeon; Broek; Ranst; krnět; kurný; Filan; Liola. – 26. Přízrak; balné; Alfek; blíže; osmit; sraby; Requa. – 27. Příkaz; Orlik; platy; dioda; toast; bunkr; Frugi. - 28. Přírazy; plymo; Sasky; kandy; krtci; poetovo. – 29. Konané; stany; butky; abrus; doien; salon. – 30. Konjuší; egret; Kuilo; kostnice. – 31. Konina; troka; maqam; laický. – 32. Bubny; kavna; Bouar; sykoty. – 33. Bublat; trend; maskoty. – 34. Sukubus; trauf; merlík. – 35. Lentia; ocpat; obrtlík. – 36. Lentilka; uška uška.Tajenkové výrazy: 1. Lanzarote. 2. Sarcocolla. 3. Laçarotes. 4. Atlantis. 5. Obraz krajiny. 6. César Manrique. 7. Moře. 8. Park Timanfaya. 9. Sukulent. 10. Opuncie. 11. Picon. 12. Sousední ostrov. 13. La Graciosa. 14. Vesnice. 15. Montaňa Clara. 16. Roque del Este. 17. Roque del Oeste. 18. Alegranza.Skrytí tajenkových výrazů: Sarcocolla (koridor 19/216 až 28/207), Atlantis (koridor 23/220 až 30/213), César Manrique (koridor 21/220 až 33/208), moře (písmena následující po písmenu „c“ v upozornění), Park Timanfaya (koridor 17/220 až 29/208), opuncie (koridor 19/214 až 25/208), sousední ostrov (koridor 19/220 až 32/207), Roque (koridor 24/221 až 28/217).

ZPRÁVA O 6. KOLESoutěž dokončilo sedmnáct soutěžících, pro které zas nebyla taková fuška nalézt nebo i odhadnout pobídku při štvanici „uška uška“, když se redakci „podařilo“ omylem k minulému kolu přiřadit zmenšený obrazec téhož kola. Proto dnes připojujeme dlužný zmenšený obrazec 5. kola a tuto neplánovanou pomůcku berte jako dárek pod stromeček. Chystaný kokos tak musely nahradit pasáže kolem rostliny burky a karetní hry júkru. I tak zdolali tři řešitelé všechny nástrahy kola.Nejtěžším úsekem byla pasáž 19/1 ZÁMOR (PSJČ) x 212/1 ZÁMKI (Český jazykový atlas, dále jen ČJA, 1. díl, str. 112) x 20/1 JÚKI (CJC, 2. díl, str. 547) x 211/1 JÚKR (VAČS, heslo euchre) x 21/1 LIKR (CJC, 3. díl, str.162), správně ji řešilo sedm soutěžících. Pouze 9 soutěžících řešilo správně pasáž 210/5 SATET (Encyklopedie bohů) x 29/3 BUTKY (ČJA, 1. díl, str. 199) x 209/5 BURKA (Byliny a jejich lidové názvy) x 30/2 EGRET (Velký anglicko-český slovník, dále jen VAČS, heslo aigrette) x 208/5 EGONA (Jak se bude jmenovat) x 31/2 TROKA (ČJA, 1. díl, str. 320). Zde jsem uznával i neautorské řešení 29/3 BOTKY (SSJČ) x 209/5 BORKA (ČJA, 2. díl, str. 182). Už zmiňovanou pasáž s pobídkou při štvanici 208/7 MERUŠKA (CJC, 1. díl, str. 384) x 36/2 UŠKA UŠKA (VAČS, heslo tantivy) x 209/7 MARTUŠKA (Jak se bude vaše dítě jmenovat) řešilo správně 10 soutěžících. Podobně pouze 10 soutěžících řešilo správně 28/4 KANDY (CJC, 1. díl, str. 52) x 212/6 KARLO (Malá encyklopedie OH, str. 343).Dále se často chybovalo u 13/2 POLÁT (SSJČ) x 220/2 VOLNA (ČSVaS, heslo 3028.1) x 14/1 ZUNA (SSJČ) x 219/2 POULE (KKKS, str. 50) x 15/1 ALE (SSJČ), u skryté sedmé tajenky MOŘE (na sucho složené z jednoslabičných legendových výrazů jsem nikoho nedostal), u 18/3 DRAÇ (CJC, 2. díl, str 411) x 222/3 LAÇAROTES (průvodce Lanzarote, Fuerteventura, Fischer 1995, str. 15) a u 8/3 ALKOVÉ (Encyklopedie bohů) x 217/1 ALKOUNI (Záhady planety Země, str. 84).Celkovým vítězem se stal přítel Mgr. Marian Mikuš alias S. Augustin (inu, někdy bylo třeba svaté trpělivosti) před dvojicí Jaroslavem Jarošem a Karolem Kalikem. Blahopřeji vítězi, ale uznání si zaslouží všichni, kdo vytrvali až do konce. Vítěz obdrží na celostátním přeboru kroužků tisícikorunu a obraz Kanárských ostrovů, prvních deset soutěžících obdrží kvalifikační body a všichni, kdo soutěž dokončili, obdrží na jaře fotografii obrazu pro vítěze. Děkuji za vaši účast v soutěži, za všechny vaše pochvaly a komentáře, ovšem největší dík patří příteli Ing. Josefu Hrbáčkovi, který mi pečlivě všechny výrazy v legendách a křížovkách zkontroloval. V ohlasech byla i přání, abych zase v nejbližší době NKM autorsky vedl. Uznejte, že po všech těch trápeních s hledáním skrytých tajenek a správných výrazů vám to hned tak nemohu udělat. Mám srdce a proto štafetu předávám příteli Pavlu Blažkovi.

VÝSLEDKY 6. KOLA0 ztr. bodů: Jaroš, Karpíšek, S. Augustin. – 1: Hlavatý, Kalik, Valíček. – 2: Moško, Vojník. – 3: Strejček. – 5: Pavelka. – 7: Mach. – 14: Kopřiva. - 20: Haralík. – 25: Čížek. – 98: Libra. – 99: Kučera. – 100: Vacek.

CELKOVÉ VÝSLEDKY 49. ROČNÍKU NKM11 ztr. bodů: Mgr. Marian Mikuš (zn. S. Augustin). – 18: Jaroslav Jaroš, Karol Kalik. – 41: Ing. Rudolf Moško. – 44: RNDr. Lubomír Pavelka PhD. – 48: Jaroslav Karpíšek. – 50: Ing. Josef Hlavatý. – 79: Jaroslav Mach. – 112: Dušan Vojník. - 114: Ondřej Strejček. – 151: Ing. Petr Valíček. – 170: Ladislava Houšková (zn. Libra). – 173: Josef Kučera. - 279: Petr Haralík. – 283: Jiří Kopřiva. – 342: Ing. Aleš Vacek. – 403: Oldřich Čížek.Vladimír Jemelík
 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies