jemelik

jemelik


Nolčova křížovkářská maturitaMilí přátelé, předkládáme vám 5. kolo letošní soutěže, jehož řešení zašlete nejpozději do 19. listopadu 2003 na adresu: Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Kotlanova 3a, 628 00 Brno.

Změny v použitých pramenechPro toto a poslední kolo letošního ročníku soutěže v zadání soutěže v kapitole II. Použité prameny v odstavci 3. z ostatních pramenů se vypouští Španělsko (průvodce, IKAR 2000) a doplňuje se Universum – všeobecná encyklopedie 1 – 4 (Odeon 2002).KANÁRSKÉ OSTROVY

5. DÍLGeologický původ celého souostroví je jednoznačně sopečný. Jako první vznikly nejvýchodnější ostrovy Lanzarote a (1) (zřejmě před 16 až 20 miliony let), Gran Canaria (před 13 až 14 miliony let), západní ostrovy Tenerife a La Gomera (před 8 až 12 miliony let) a teprve pak La Palma a El Hierro (před 2 až 3 miliony let).V tomto dílu soutěže se blíže seznámíme s ostrovem nazvaným podle silného větru (1), v dávné minulosti nazývaným také (2). (1) je po Tenerife druhým největším kanárským ostrovem a zároveň nejdelším z celého souostroví. Ze severu na jih mezi dvěma mysy – Punta de la Tiñota na severu a Punta de Jandía na jihu – má délku 98 kilometrů. (1) leží ze všech kanárských ostrovů nejblíže africké pevnině – mezi (3) a mysem Juby v Maroku je vzdálenost asi 100 kilometrů. Na stejné rovnoběžce leží Bahamy, Florida, Mexiko nebo Kuvajt, na stejném poledníku Island, Irsko nebo Senegal. Nejvyšším vrcholem (807 metrů nad mořem) je Pico de la Zarza v Jandíi. Na severovýchodě ostrova leží malý ostrůvek (4), který je oddělen asi tři kilometry širokým průlivem.Od sousedního kanárského ostrova Lanzarote je (1) oddělena 10 kilometrů širokým průlivem Bocaina. Nejrozsáhlejší horskou oblastí je (5) v centrální části na severozápadě ostrova s nejvyšší horou (6) (762 metrů nad mořem). Nádhernou paletu barev vám zde odhalí klidná (7) zejména při západu slunce.Většinu povrchu ostrova pak tvoří tzv. „(8)“ neboli „špatná země“, neúrodná vyprahlá kamenitá půda, na níž rostou pouze lišejníky. (1) bývala kdysi hustě zalesněna, ale evropští osídlenci stromy poráželi a dřevo používali na stavbu lodí. Suché podnebí a (9), kterých je víc než místních obyvatel, omezily vegetaci na suchý křovinatý porost.Na severovýchodě ostrova je rozsáhlé území pouštních dun (10). Pobřeží ostrova lemují nejkrásnější a nejdelší pláže v Evropě. Nejsou zde žádné vodní toky, vyschlá řečiště „(11)“ se plní jen během vzácných období dešťů jednou za několik let, což je také důvodem toho, že má jako nejsušší (12) celého souostroví potíže se zásobováním vodou.Přes čtyřicet tisíc zdejších obyvatel se považuje za Kanářany a až teprve potom za Španěly. V rodinném životě stále převažuje patriarchální styl. Obyvatelé ostrova si říkají (13), jsou svou povahou velice milí a vstřícní lidé a patří mezi nejlepší hostitele v celém Španělsku. Mezi obyvateli jednotlivých kanárských ostrovů však panuje určitá rivalita, která má kořeny v hluboké historii. Stejně tak nedůvěřivý je vztah ostrovanů ke Španělům z pevniny, které nazývají (14). K turistům se Kanářané chovají velmi zdvořile, tolerantně a úslužně, ovšem s určitou dávkou odstupu.Kanářané často a velice rádi oslavují. Nejčastějšími slavnostmi na ostrově jsou tzv. romerías na počest lokálních patronů. Slaví se pestrými průvody s alegorickými vozy, hlavní roli hrají folklor, (15) a (16). Tradičními kanárskými hudebními nástroji jsou (17), timples, kastaněty a tamburína. Lidová (15), doprovázená zpěvem a tancem, se nazývá „folias“. K tradičním lidovým sportům patří lucha canaria – zápas ve volném stylu po kanárském způsobu a palo canario (nebo také garrote) – kanárská hra s tyčemi.DVĚ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ

STŘÍDAVÉ POLOMOZAIKOVÉ DOKRESLOVKY

Tajenky (2) – 7, (3) – 5 2 2 9, (5) – 5 10, (6) – 7, (7) – 5 8, (9) – 4,

(11) – 9, (12) – 6, (13) – 9, (14) – 12, (15) – 5 a (17) - 6 jsou skryty.VODOROVNĚ: 42. Gigant + čtyřhra. – 43. ?10?; španělsky „máčení“. – 44. Nestálé přeskakování ponejvíce slabého větru (z dolnoněmčiny); střední část pletařské jehly; ostrov ve Středozemním moři. - 45. Španělsky „ždibec“; hojně; lhostejno. – 46. Kotlina; dvoukolý vozík (z řečtiny); hudební nástroj; dvě (z italštiny). – 47. Kubánský diskař; obsahovat; rostlina; uzená ryba. – 48. Dcera Ahury Mazdy; premonstrátský klášter na východním Slovensku; střežiti piko; německý baladik; ⅛ gal. - 49. Ful; celebrace; slovenský fotbalista; západoevropská řeka. – 50. Slovenské chlapecké jméno; tance; bano; patřící chlapci jistého jména. – 51. Zaokrouhlené; potvory; český spisovatel; zemědělci v lesních oblastech Zairu; cizí zkratka evropského státu. – 52. Příbytek; Mamulaišviliho jméno; nerost; velkovévoda lucemburský. – 53. Robin; spojení; jihoslovanský lidový pěvec; běrdce; zastavárna. - 54. Anglicky „zobákovitý“; deset piastrů; okenní závěs (zdrobněle); australský savec; jídlo (dětsky). – 55. Přístodůlek; stromy; jestřáb; had; zkouška dospělosti. - 56. Sudokopytník; manželka Lyka; Berta; kejklíř; dochan; rostlina. – 57. Šumivé víno; prsa; letadla; nerost; pajasan; náš atlet. - 58. Židle; mytický král elfů; evropský stát; dřevěná dutá cívka; vrbník. – 59. Zvířecí noha; jásat; olše; nápoj; erb. – 60. Čeněk; kulhat; uhlovodík; těžké (kroky); nadání; velké množství. – 61. Kratší kord; hořící polena; italský politik; stěží se udržovati; ?16?; norské přístavní město. – 62. Krajská odborová rada; houba; nigerské sídlo; skutečna; setina finské marky; americký malíř. – 63. Uplácení; anglické město; guančský náčelník; nádoba; slitina; Teo. – 64. Biblická postava; český houslista; pták; český hokejista; východoasijská národnost; pochutnání. – 65. Ruský herec; italský lyrik; propůjčení statku za závazek vojenské služby; dřevo; stromy; bývalý hráč Realu Madrid; ruch. – 66. Tenisový úder; hudební nástroj; baleárský kartograf; přidružovat; postava z lidového letnicového obřadu; polské sídlo; nohy. – 67. Prudká vzrušení; zloděj; typ mlýna (ze španělštiny); kloaka; pryšec chvojka; rostlina; slovenské dívčí jméno. - 68. Indický pozemní hokejista; ústraní; rohy našich dutorožců; rožnovský podnik; česká hora; italský architekt; český kanoista. – 69. Autor textu písně Malovaný džbánek; ženský hormon; sněžný muž; kůže; troky; senegalské sídlo; tanec. – 70. Obstojně; slivky; kupka; kočovný kmen; ilyrská královna; přítok Dunaje; krávy. – 71. Velké statky; hudební nástroje; související s jistým narkotikem; mosijský stát; hlavy; buket. – 72. Vena; španělská řeka (podle Kočího); ruský filozof; jméno Dubské; mnoho jísti a píti. – 73. Protože; venezuelské sídlo; dřevník; mnoho; chlupáček. – 74. Ruské sídlo; zničená auta; rychle; americká diskařka. – 75. Jihoevropská řeka; ruský prezident; houba. – 76. Sorta; znázornit. – 77. Kuželovitá ozdoba ve štítě stavení; hříčky. – 78. Dvoubarevnost; obchody. – 79. České sídlo; 21/42 libry. – 80. Zabarvení; přetřásat. – 81. Tut; ras. – 82. Anglický klaun; Ala. – 83. 1/30 nattir.SVISLE: 171. Přírodní útvar. – 172. Název hlásky. - 173. Značka jednotky magnetické indukce. – 174. Bela. – 175. Šupky. - 176. Druh křížovky. – 177. Část desetiletí. – 178. Chilské město; výrobce lyžařského vázání. – 179. Španělsky „lživý“; stupeň doggeru. – 180. Brazilský držitel olympijské ceny; stát se nudným. – 181. Osní trny; pasák koní. – 182. Holič; španělsky „prohánět“. – 183. Rakouský kanoista; předvolat. – 184. Nápoj; urážka. – 185. Španělské pohoří; cukry. – 186. Autor Velkého komentáře; nedat pokoj. – 187. Anglicky „ornice“; haklík; alkoholické pití; technická kyselina olejová; gáže. – 188. Náušnice; americký běžec; španělsky „štola“; ženy; citoslovce naznačující hlas žab. – 189. Diethylamid kyseliny nikotinové; boční odpory; rákosy; materiál pro výrobu cukrovinek; muška. – 190. Pantoflíčky; účastník letu kosmické lodi Sojuz 5; mezinárodní divadelní festival experimentálních divadel v Bělehradě (cizí zkratka); krávy; hudební nástroj; druh sklenky. – 191. Spodek; omezenec; letadla; francouzský režisér; španělské sídlo; zase; bečka. – 192. Seka; klády; stěží; bylina; jujuba; ostrov v Mikronésii; roztržení. – 193. Koalice; konipas; sele; výrazně ohraničená část areálu určitého druhu živočicha; vozík; části; velké zvíře; turecké sídlo. – 194. Bylina; velká jizba staroněmeckého selského domu; povšechně; americký lehký atlet; německy „budiž“; hra; český vodní tok; guančský král; mající plochu čtverce o straně 10 m (parcela). – 195. Apologie; interval (v hudbě); sedat; český houslista; kanadský olympijský vítěz; dívčí jméno; skelné; druh krytu (v šermu); týkající se lánu (hospodářství). – 196. Řada; křeče bránice; jinačí; Kadyrovovo jméno; alelomorfa; řecká oblast; nerost; malý tkalcovský stav; notová značka; ledové kry. – 197. Vodka; kubánské sídlo; zahrada (z francouzštiny); Evropanky; balík; tkanina; americké sídlo; turecká jednotka hmotnosti; malá hospoda; pozdrav; hudební nástroj. – 198. ?8?; stavení; mdlí; mauritánský mys; cizokrajné stromy; úder; druh pozemku; prachový; polské město; stavení; dálnopisné ústředny; pokynutí. – 199. Ruské ženské jméno; české sídlo; kůly zaražené do země; kopí; planetka; slovenská řeka; zhoršovati; české sídlo; králík; sumerský bůh; zajíkavá osoba; otec. – 200. Vymývání; britské platidlo; uhlovodíky; hlodavec; bufet; nerost; paleoasijská jazyková skupina; minulého roku; chrčivé zvuky; středisko zapotécké kultury; přepjatec; stihnouti. – 201. Monogram vynálezce pružných válců na rychlolisy; ústa; slovenská zřícenina hradu; ukrajinské sídlo; oděv; zub; zemědělci v lesních oblastech Zairu; prameny; pomlouvačné; holandský cyklista; trojí působení. – 202. Britská letecká továrna; hráti kopanou; dívčí jméno; jednotka plošného obsahu; nápoj; rozvlákněné odpadky hedvábí (podle Kočího); šelfy; zkratka dřívější sázkové kanceláře; nešika; bezohledný člověk. – 203. Zármutek; nižší správní jednotka; polská rybářská osada; nerost; strom; výsada; onomatopoicky. – 204. Český herec; španělsky „dvojí“; jediná ukázka; rostlinné barvivo; nádobka; cizokrajný živočich; ruská řeka. – 205. Americké jezero; ?1?. – 206. Perský král + ?4?.Pomůcka: Ico, Kiecz, Lacyová, osovka.

 

obrazek obrazek obrazek obrazek

 

obrazek obrazek obrazek obrazek

 ŘEŠENÍ 5. KOLA

VODOROVNĚ: 42. Kolos + debl. – 43. El Jable; adobos. – 44. Mallung; stvol; Korfu. - 45. Ápice; sporo; šumafu. – 46. Vana; harma; lituus; due. – 47. Delís; čítat; alkana; kipr. – 48. Dena; Jasov; pikati; Tielo; 1 pt. - 49. Fula; oslava; Bencz; Vire. – 50. Ico; japony; erika; Kilův. – 51. Oblé; škraty; Hanka; Baluba; Ice. – 52. Obydlí; Ioseb; bitiit; Jean. – 53. Bertin; pouta; guslar; brdco; amt. - 54. Beaky; onlik; pantík; koala; papu. – 55. Parna; teaky; tachiro; mulga; matura. - 56. Pala; Dirké; Gamila; orlík; mavele; okra. – 57. Sekt; plece; klipry; ikait; ajlant; Zvara. - 58. Sesle; Oberon; Litva; kaneta; prutník. – 59. Packa; plesat; Alnus; pozole; znak. – 60. Vinca; klecat; freon; valivé; vlohy; sto. – 61. Korčák; hlavně; Chiala; trliti; kroje; Drammen. – 62. Korka; chrupák; Arlit; reálna; penni; Rebsamen. – 63. Korupce; Leeds; mencey; okřín; alpaka; Balda. – 64. Anák; Drdla; prinie; Hainý; Miaové; lebeda. – 65. Klimov; Biava; pronie; galeh; bresty; Miera; hyb. – 66. Topspin; šutky; Dulcet; pojit; králka; Mutne; třeně. – 67. Patosy; ganef; molina; stoka; skočec; fiala; Ulina. - 68. Patil; kouty; toulce; Loana; Ralsko; Ponti; Kotana. – 69. Aplt; estrin; netti; býčina; necky; Dakra; rak. – 70. Ňák; patoky; sorus; Sakové; Teuta; Aluta; tance. – 71. Dvory; banja; opiová; Gurma; babky; kytice. – 72. Žíla; Jukar; Stěpun; Alica; lábovati. – 73. Ano; El Pao; brotan; draze; arnyka. – 74. Teli; vraky; kvapně; Lacyová. – 75. Arno; Putin; plávka. – 76. Rasa; podat. – 77. Kozub; pohry. – 78. Melír; bazary. – 79. Osnice; hřivna. – 80. Tmavomodra; omílat. – 81. Karetní výraz; barbar. – 82. Karno; Lojzek. – 83. Oket.Tajenkové výrazy: 1. Fuerteventura. 2. Erbania. 3. Punta de la Entallada. 4. Los Lobos. 5. Masiv Betancuria. 6. Atalaya. 7. Jízda krajinou. 8. Malpaís. 9. Kozy. 10. El Jable. 11. Barrancos. 12. Oblast. 13. Majoreros. 14. Peninsulares. 15. Hudba. 16. Kroje. 17. Kytara.Skrytí tajenkových výrazů: Erbania (tajenka ve svislém směru kryptogramu sestaveného ze států z úvodního textu, které leží na stejných polednících či rovnoběžkách jako Fuerteventura, uspořádaných pod sebe „od západu na východ“ takto: ●●MEXIKO●, FLORIDA●●, ●●●BAHAMY, ISLAND●●●, ●SENEGAL●, ●●●IRSKO●, KUVAJT●●●), Punta de la Entallada (koridor 69/187 až 52/204), Masiv Betancuria (políčka 61/203, 64/199, 68/196, 71/192, 75/189 a koridor 64/202 až 73/193), Atalaya (políčka 45/204, 46/202, 48/201, 49/199, 51/198, 52/196 a 54/195), jízda krajinou (koridor 82/179 až 58/203 ob jedno písmeno), kozy (písmena následující po písmenu „c“ v pomůcce), barrancos (první písmena horních dvoupísmenných shluků ob jedno políčko v koridoru 51/204 až 67/188), oblast (písmena po slabikách fu, er, te, ven, tu, ra v jednoslovných legendových výrazech pro vodorovný směr v pořadí polohy jim odpovídajících vepsaných výrazů „od východu na západ“), majoreros (druhá písmena dolních dvoupísmenných shluků ob jedno políčko v koridoru 53/204 až 69/188), peninsulares (koridor 47/204 až 58/193), hudba (první písmena dolních dvoupísmenných shluků ob jedno políčko v koridoru 65/202 až 73/194), kytara (shluky v políčkách 71/198, 70/199 a 69/200 po obou stranách rozdělovací linky).

ZPRÁVA O 5. KOLEŘešení 5. kola zaslala dvacítka statečných soutěžících, které největší problémy způsobilo skrytí tajenek „oblast“ a „Erbania“ dle naznačení v posledním odstavci zprávy o 4. kole: „chce to jen projít ostrov kousek po kousku od východu na západ nebo někdy naopak“. Slova „ostrov kousek po kousku“ měla soutěžícím naznačit rozdělení názvu ostrova na slabiky „fu, er, te, ven, tu, ra“, kdy v legendových výrazech pro vodorovný směr „ful, erb, Teo, vena, tut, ras“ se po těchto slabikách nacházely hlásky „l, b, o, a, t, s“, které v pořadí polohy odpovídajících vepsaných výrazů „od východu na západ“ (Balda, znak, fula, žíla, barbar, karetní výraz) odhalí skrytou tajenku „oblast“. Pro skrytou tajenku „Erbania“ platilo zase „někdy naopak“. Poloha Fuerteventury byla v úvodním textu srovnávána se sedmi státy, které uspořádané pod sebe „od západu na východ“ odhalí v jediném případě ve svislém sloupci guančský název Fuerteventury Erbania. Uznával jsem ovšem všechny další systémově skryté tajenky „ostrov“ nebo „oblast“, např. v ostrůvku 45/201, 44/201, 45/202 a 44/202 (O, ST, RO, V) nebo jako přesmyčku posledních písmen z pohledu španělské abecedy třípísmenných legendových výrazů pro vodorovný směr (oblast). Původní vějičku Kaledat (složenou z druhých slabik legendových výrazů seka, sele, sedat dle naznačení v poslední větě zprávy o 4. kole „některé z tajenek lze zase hledat v legendě“, rozuměno za „se“) jsem nakonec také uznával, neboť tak arabští mořeplavci nazvali všechny kanárské ostrovy, takže v 11. – 14. století takové jméno mohla nést i Fuerteventura. Písmena nad rozdělovací linkou počínaje písmenem „e“ z vepsaného výrazu „Osnice“ směrem vpravo nahoru nebo čísla v legendě byly skutečně pouze svody. Obě výše uvedené skryté tajenky nalezli správně jen dva soutěžící. Zato kozy už nečinily žádné problémy, na ovce (písmena po „c“ v opravě 4. kola NKM v čísle 23 KaH na straně 23) mi „neskočil“ vůbec nikdo.

Soutěžící hodně potrápily výrazy čerpané ze Záhad planety Země (dále jen Záhad). Jen 4 soutěžící objevili postavu z ekumenické bible Anáka (64/1 – Záhady, str. 128), 6 soutěžících nalezlo býkouna (193/7 – Záhady, str. 39), 8 soutěžících odhalilo netopýřího sněžného muže nettiho (69/3 – Záhady, str. 114-5) a 9 soutěžících amerického kryptozoologického malíře Rebsamena (62/6 – Záhady, str. 7, 50 a 163). Také materiál pro výrobu cukrovinek bakao znesnadnil pasáž kolem nettiho, jejíž správné řešení je 69/3 NETTI x 191/5 NERJA (CJC 2/706) x 71/2 BANJA (SSJČ) x 189/4 BAKAO (Universum – všeobecná encyklopedie 1 – 4, Odeon 2002) x 72/2 JUKAR (Kočí, str. 1930, heslo Španělsko) x 188/4 JUPKY (PSJČ).Pouze 7 řešitelů nalezlo rostlinné barvivo icaco a jedovatého hada mulgu, správné řešení pasáže kolem nich je 51/5 ICE (Velký anglicko-český slovník, zkratky) x 204/4 ICACO (Teyssler – Kotyška: Technický slovník naučný, dále jen TSN, V. díl, str. 739) x 52/4 JEAN (MČSE) x 203/5 JEDLA (Byliny a jejich lidové názvy) x 53/4 BRDCO (Český jazykový atlas, 3. díl, str. 330) x 202/5 BRAGA (Kočí) x 55/4 MULGA (Jedovatí živočichové, str. 130). Osm soutěžících nalezlo španělské pohoří Teno (Tenerife, průvodce 1996, str. 16 a 83), to finky (198/10 – stavení) nečinily problémy (tamtéž, str. 73). Správné řešení pasáže kolem pohoří Teno je 187/3 PAVÍNO (PSJČ) x 73/1 ANO (SSJČ) x 186/1 PATAŇDŽALI (MČSE) x 74/1 TELI (CJC 2/658) x 185/1 TENO x 75/1 ARNO (MČSE). Nechyběla ani léčka v podobě možného výskytu dvou stejných výrazů okořeněná zopakováním jména Dubské. Alice Dubská ze 3. kola byla členkou autorského kolektivu encyklopedie Diderot, Alica Dubská v 5. kole byla členkou autorského kolektivu Slovníku českých spisovatelů od roku 1945. Aby se v křížovce nevyskytoval dvakrát výraz TERCE, bylo nutno řešit 72/4 ALICA x 195/8 TERCA (SSJČ).Skrytá tajenka „hudba“ rozhodla o tom, že pasáž na jihovýchodě ostrova nešla řešit 71/5 LEBKY (hlavy) x 196/10 LEDY (ledové kry) x 72/5 HODOVATI (mnoho jísti a píti) x 195/9 HONOVÁ (týkající se lánu), ale musela se řešit 71/5 BABKY (DID20) x 196/10 BABY (ČSVaS, heslo 58.4) x 72/5 LÁBOVATI (ČSVaS, heslo 1372.3) x 195/9 LÁNOVÁ (SSJČ). Dále se často chybovalo u 44/1 MALLUNG (TSN) x 201/1 JNG (Kočí, heslo Gannal), 46/2 HARMA (Slovník antické kultury, str. 667) x 199/2 HATOV (CJC 2/457), 48/4 TIELO (Kočí, heslo Mickoleit) x 202/3 TINKA (Jak se bude vaše dítě jmenovat), 49/4 VIRE (CJC 2/424, 507) x 203/4 VILUIT (Otto) x 50/4 KILŮV (Jak se bude jmenovat) x 202/4 KILIAR (Velký španělsko-český slovník, heslo kiliárea) x 51/4 BALUBA (CJC 2/844) x 201/5 BATLÍK (Hubáček) x 52/3 BITIIT (CJC 2/74), 56/5 MAVELE (TSN) x 201/7 MALELE (CJC 2/863) x 59/4 POZOLE (Velký španělsko-český slovník, heslo nambimba) x 198/7 POLINA (SSJČ), 65/4 GALEH (Kočí, heslo Nauclea grandiflora) x 195/6 GAJKA (Jak se bude jmenovat), 66/3 DULCET (Fuerteventura, průvodce 2001, str. 28) x 191/4 DULLIN (MČSE) x 67/3 MOLINA (Fuerteventura, průvodce 2001, str. 56).Nyní k protestům. Proti mému zamítnutí protestu proti hodnocení 3. kola se soutěžící odvolal v tom smyslu, že legenda pro vpisovaný výraz koyan měla přesně znít „indonéská jednotka hmotnosti“ (KKKS) a ne „jednotka hmotnosti na Borneu“. Přestože je z jiných pramenů prokazatelné, že koyan je jednotkou hmotnosti na Borneu, neboť jej aktuálně používá jak Indonésie, tak Malajsie a Brunej, v pramenech mnou uvedených to takto doslovně napsáno není a odvolací komise OKK rozhodla ve prospěch řešitele (viz oprava výsledků 3. kola). Proti hodnocení 4. kola přišly tři protesty. První protest se týkal neuznání skryté tajenky surfing sestavené z písmen na severozápadě ostrova, druhý neuznání skryté tajenky surfing obsažené ve skryté tajence windsurfing a třetí nepřesné legendy „rostlina“ pro latinský název rostliny Siler. První a třetí protest jsem neuznal, u prvního jsem důvod popsal ve zprávě o 4. kole, u třetího chápu zúžení legendy „rostlina (botanický název)“ na „rostlina“ jako ztížení legendy, na což byli při zadání soutěže soutěžící upozorněni. Ovšem druhý protest jsem nakonec uznal (viz oprava výsledků 4. kola), neboť jsem po opětném zkoumání nenašel žádný důvod, proč by surfing alternativně nemohl být skryt v koridoru 89/126 až 83/132, i když tudy prochází už i jiná skrytá tajenka.Vážení soutěžící, vánoční pohodu vám nechci moc kazit, proto jsem v posledním kole ubral skrytých tajenek, aby vám kromě louskání křížovkářských oříšků zbyl čas na louskání ořechů vlašských. Šťastné a veselé svátky vánoční, do nového roku hodně zdraví a pohody, při řešení hodně zdaru, snad to nebude jako minule taková fuška.

OPRAVA VÝSLEDKŮ 3. KOLA0 ztr. bodů: Jaroš (původně 1 ztr. bod).

OPRAVA VÝSLEDKŮ 4. KOLA3 ztr. body: S. Augustin (původně 10 ztr. bodů).

VÝSLEDKY 5. KOLA3 ztr. body: Kalik. – 7: Jaroš, S. Augustin. – 14: Karpíšek. – 18: Hlavatý, Moško. – 19: Libra, Mach, Pavelka. – 20: Kučera. - 28: Vojník. – 37: Strejček. – 54: Valíček. – 55: Haralík. – 63: Kopřiva. – 81: Vacek. – 96: Elév. – 97: Guanč. – 98: Korzár. - 99: Čížek.

STAV PO 5. KOLE11 ztr. bodů: S. Augustin. – 17: Kalik. – 18: Jaroš. – 39: Moško, Pavelka. – 48: Karpíšek. – 49: Hlavatý. – 72: Libra, Mach. – 74: Kučera. – 110: Vojník. - 111: Strejček. – 150: Valíček. – 242: Vacek. - 259: Haralík. – 269: Kopřiva. – 356: Korzár. – 378: Čížek. – 401: Elév. – 407: Guanč.Vladimír Jemelík
 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Bohužel mě trápí zrak a jsem nucen si dát jeden rok pauzu, takže 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies