jemelik

jemelik


Nolčova křížovkářská maturitaMilí přátelé, před prázdninami vám předkládáme 3. kolo letošní soutěže, jehož řešení zašlete nejpozději do 2. července 2003 na adresu: Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Kotlanova 3a, 628 00 Brno.

Změny v použitých pramenechPro toto a další kola letošního ročníku soutěže v zadání soutěže v kapitole II. Použité prameny v odstavci 2. ze seznamu doporučených pramenů se vypouštějí Sokol: Olympijské hry novověku, Procházka: Olympijské hry a Malá encyklopedie turistiky a doplňují se Sochová – Poštolková: Co v slovnících nenajdete, Fikejz: Filmoví herci současnosti, Březina: Lexikon českého filmu a Smolka: Malá encyklopedie hudby, v odstavci 3. z ostatních pramenů se vypouštějí Bernard a kol.: Encyklopedický přehled minerálů (Academia 1992), Dvorník – Kopřiva: Velký slovník hantecu (FT Records 2000) a Šach – Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy (Beta Dobrovský 1999) a doplňují se průvodce k ostrovům Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura a Lanzarote (vydavatelství FISCHER 1995 – 2000), Shuker: Záhady planety Země (Knižní klub, Euromedia Group 2000) a Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1 – 2 (Knižní klub, Brána 1998, 1999) a v odstavci 4. z ostatních cizojazyčných pramenů se vypouštějí Benda: Sanskrtsko-český jógový slovník (Moravské sdružení pro ekologii člověka 1990) a Kraft – Malovec: Slovník esperantsko-český (KAVA-PECH 1995) a doplňují se Oliva a kol.: Polsko-český slovník, díl I – II (Academia 1999) a Siebenschein a kol.: Německo-český slovník, díl 1 – 2 (Leda 2002).KANÁRSKÉ OSTROVY

3. DÍLKanárské ostrovy byly národům žijícím v oblasti Středozemního moře známé již dávno v minulosti. V současné době převládá vědecký názor, že Féničané a později Kartaginci dováželi z ostrovů lišejník (1), z něhož se vyráběla žádaná purpurová barva. O Kanárských ostrovech se ve svém díle zmiňuje už i Homér: „Není tam ani sníh, ani zimní orkán, ani prudký déšť, neustále tu vanou mírné větry, které posílá oceán.“ Jestli však Řekové tento kraj osídlili, zůstává otázkou.Dnes navštívíme největší z Kanárských ostrovů – (2). V jazyce domorodých Guanchů (2) znamená „(3)“, což je hold zdejšímu nejnápadnějšímu zeměpisnému rysu, spící sopce (4), nejvyššímu vrcholu Španělska, který bývá v zimě pokryt bílým sněhem. (2) má zhruba trojúhelníkový tvar, který se na všech stranách prudce zvedá k vrcholu zakrytému mraky a rozdělujícímu (5) na dvě odlišné klimatické zóny, severní vlhkou s bujnou vegetací a slunečnou a vyprahlou na jihu. (6) leží v severovýchodní části ostrova a je důležitým hlubokým přístavem, vhodným i pro velké lodě. Los Cristianos na jižním pobřeží vyrostlo v město ze staré rybářské vesnice, Puerto de la Cruz na severním pobřeží je zdejším nejstarším letoviskem a (7) leží v úrodných kopcích nad ním.Jedním z nejkrásnějších národních parků na světě je zdejší Parque Nacional del Teide. Před mnoha miliony lety zpustošila erupce oblast Las Caňadas. Nejprve se zde vytvořil pravulkán o výši asi 5 000 metrů. Pod tíží své obrovské váhy se prolomil a vznikla zde elipsovitá (8), jejíž obvod, nyní pobořený a značně zvětralý, měří 45 km. Dnes vulkanická krajina tvoří nespoutanou scenerii zvětralých, minerály zabarvených skal, popele a lávových stružek. Přesto se na nehostinném povrchu Las Caňadas daří několika vzácným a krásným rostlinám, z nichž mnohé se vyskytují pouze na Kanárských ostrovech. Nejnápadnější je až dva metry vysoký hadinec, k běžné flóře patří dále teidský (9), teidský (10) a (11). Ve vysokohorské formaci kvete na jaře silně vonícími bílými a růžovými květy kručinka Teide, zatímco (12) sytě žlutými.Na Kanárských ostrovech se vyskytuje mnoho neobvyklých rostlin, ale (13) neboli dračinec je jednou z nejpodivnějších. Vypadá trochu jako obří kaktus s tučnými větvemi, z nichž raší trsy špičatých listů. Nejúctyhodnější (14) je k vidění v Icod de los Vinos, kde roste stovky let. Dračince netvoří letokruhy, takže jejich věk je záhadou. Stejně tak záhadné jsou (15) na jižním pobřeží ostrova. Svou stupňovitou strukturou připomínají podobné stavby amerického kontinentu na poloostrově Yucatan, v Mexiku a v Guatemale, ale pravděpodobně je postavili Guanchové jako památníky poražených praobyvatel a jednalo se zřejmě o kultovní místo.Řeklo by se, že na tak zdánlivě suché a drsné zemi (2) nelze nic vypěstovat. Zdejším zemědělcům však pomáhají zavlažovací kanály a tzv. (16): rolníci navážejí rozdrcenou pemzu v asi deseticentimetrové vrstvě na pole a smíchají ji pluhem s půdou. Tento velmi porézní kámen má totiž vlastnosti houby. Přes den rozžhavené kameny se v noci ochladí a sají do sebe vláhu ze vzduchu a rosu a tuto vodu dávají v malých dávkách půdě. Kromě toho pemza zabraňuje vysušování půdy větrem. Na terasovitých polích zemědělci pěstují brambory, rajčata, obilí a ovocné plodiny.

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ

STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA

Tajenky (1) – 6, (3) – 7 4, (4) – 4 3 5, (5) – 6, (6) – 6 5 5 4 2 8, (7) – 2 7, (8) – 7, (9) – 7,

(10) – 6, (11/2) – 6, (13) – 8 8 5, (14) – 5 9, (15) – 8 1 7 a (16/1) - 9 jsou skryty.VODOROVNĚ: 45. Litevský fyzik. – 46. Zhoršovat; hlupák. – 47. ?2?; honič; mícha. – 48. Markrabství v držbě Wettinů; styky; hutnický technologický pochod; policejní obchůzka. – 49. Zvedač; psota; český vynálezce; druh ptáků. – 50. Druh účesu (z angličtiny); Asiaté; slovensky „keříky“; střecha. – 51. Korunka; usušené ratolesti listnáčů; object based modular operating system (zkratka); plochý hák k tvoření prošlupu. – 52. Ojínění; něco souvislého; oblečený; robota. – 53. Mrzout; zásoba obilí v antickém Římě; noviny; dělník. – 54. Týkající se úseče klenuté báně; metrák; zakulacenost; bývalý český atletický činovník. – 55. Lokomotivy; povrchní; země; plavidlo. - 56. Chrobák; pochoutky; peněžitý trest; dřevina. – 57. Bývalý jugoslávský atlet; linky; papati; role Yvetty Blanarovičové. - 58. Autor Škorpióna; Tona; lámací stroje; nemocniční oddělení. – 59. Dva groše; poněvadž; dolů visící; jméno Nelliganové. –60. Sedět; jihoafrická kruhovitá ohrada; výrostek; toli; citoslovce štěknutí. – 61. Týkající se vrstvy něco přikrývající; honorace; náhrdelník; španělsky „fuška“; slzný plyn ve spreji. – 62. Přijít vhod; políčkovat; český internista; příčel; velmi malá množství; vytvářet kratší filmové snímky. – 63. Šibal; nádhery; směnečný dlužník; planeta; střecha klobouku; místo vyhrazené k odpočinku při hře na honěnou; disten; kukla. – 64. Indické platidlo; gólman; dřevěný sloup; drážník; české sídlo; prorocký; švestka; německy „kazuár“; jednotka hmotnosti na Borneu; nápoj. – 65. Předložka; pasivní; slovensky „nedíl“; utlumení; obnožka; odměna čeledi při prodeji koně; štorcka; omýt; přilnavost; infekční činitel; rostlina. – 66. Úmluva; část molekuly se záporným nábojem; české sídlo; maliské sídlo; trhan; strýc Antigony; mrzout; cizí značka automobilu; africký kmen; hudební nástroje; záhyb. – 67. Malinko se napít; nemoc; bývalý hráč klubu Manchester United; elementy; trasový beton; divoké lesní (včely); vyrovnávat se; nádoba; australský pták; 1/12 fanega; malé shluky. – 68. Sídlo ve státě Côte d’Ivoire; ryba; autor Deníků; ohnivzdorná směs; ústrojná složka kosti; mezopotamský bůh; část Atén; průliv v Tichém oceánu; slovenský evangelický učitel; španělsky „Irena“. – 69. Paseka; houby; bradavice; oslňovat; hudební nástroje; francouzský spisovatel; uhlí špatné kvality; rozporky; druh kulometu; cizí zkratka polohy. – 70. Pružné vlákno; kancelářský stroj; dánský král; empora; španělsky „agáve“; tokot; savec; vojensky; dužnina. – 71. Vychloubavě mluvit; antická zakřivená zbraň; nerost; španělsky „ladel“; karetní hra; vratiplachta; věštkyně; suma; maďarské sídlo. – 72. Exkrement; filmový partner Leppertové; setřít (slzy); letadla; mešní roucho; Bairdovo jméno; vodní zrcadlo; ukrajinský přístav; velitel. – 73. Cizí zkratka Sdružení podnikatelů zabývajících se marketingem cestovního ruchu; káď (v textilní výrobě); štěnice; pole po pokoseném jeteli; papoušek; anglicky „Míša“; dílcová (metoda); tenkrát; tanec; domácí zvířata. – 74. Mihardjův román; Semitka; zairské sídlo; bezbožníci; sídlo v bývalé Jugoslávii; týkající se pohostinského podniku (pult); cizokrajná rostlina; tkanina; 1/10 luong. – 75. Holub; spišský župan; vydávati rochavé zvuky (o tetřevu); boule; bylina; anglicky „božský“; Kolo; velmi. – 76. Rod brouků; vydrolovat; anglicky „zobákovitý“; siláci; ptačí mládě; sekáče; trdliště. – 77. Houba; český orientační běžec; Baldovinettiho jméno; česká řeka; formule; druhová číslovka. – 78. Rohatý živočich; rakouský geolog; jednotka délky; anglicky „katedrála“; otrhati; šelmy; ruská řeka. – 79. Slitina užívaná v elektrotechnice; skleníky; značka nealkoholického nápoje; lakmus; zpola. – 80. Anglicky „baby“; aspirace; objímky; části vedení; dvojnásob. – 81.?16/2?; palisádovitě uspořádaná vřecka s parafýzami u vřeckatých hub; americká vodní lyžařka. – 82. Útlaky; součásti tkalcovského stavu. – 83. Španělský šlechtický titul; švýcarské město (rétorománsky). – 84. Odrážeti se od země.SVISLE: 64. Houkavě dozpívati. - 65. Poskakováním dospěti. – 66. Porodit; organické sloučeniny. – 67. Závoj; španělsky „kotva“; hlas sluky. – 68. Tesařská skoba; sportovní oblečení; drobný výsměch. – 69. Zubní nýtek; český chirurg; sžívat se. – 70. Vrátný; co není dluhem, ale většinou se jím zdá; latinský básník; 1/16 onza; typ vrcholu hřebenu. – 71. Německý politik; zbraně; francouzské sídlo; athénský umělec; část švédského hlavního města. – 72. Mirčino; neobyčejně; výboj; sídlo v sousedním státě; světle žluté zabarvení. – 73. Izraelská měnová jednotka; invektivy; úraz; uvaliti; druh vlaku; slovenské domácké mužské jméno. – 74. Dělník; dívčí jméno; slaměnec a chlebovka; nevidoucí; dívčí jméno; peruánské sídlo; slovenské sídlo. – 75. Karta; konec života; lemovat; zkratka českého encyklopedického díla; slovenský režisér; ruský diplomat; světlice; nápoj. - 76. Kamerunské sídlo; zažít; americký fyzik; nerost; podpěra pro chromé; podpor klečmo; kanadský atlet. – 77. Intervence; mrtvý jazyk; české sídlo; hornina; apollinští; nerost; německý spisovatel; mohamedán. – 78. Oklika; dívčí jméno; maso; anglicky „vrstvy“; chvalozpěvy; vyhrnovati; předstíraný; hvězda v souhvězdí Poháru; chystat. – 79. Malý člověk; syn krále v Lokridě; krátké dýmky; stíhání; nahé; kolníky; vlček; výřečnost; ?11/1?. – 80. Zlatohlav; úrodné; guma; opička; kvasnicové krmivo; brynda; zápasnický chvat; čirok; americké město; škubati. – 81. Potají něco provádět; Koivistovo jméno; korunovat; zesílený zápor; ptačí mládě; kal; kmen afrických pasteveckých kočovníků; senzace; bolesti břicha; chrápati. – 82. Divocí; výplatné; hltan; nízká pirueta; háčka; tanec; duševně vyspěti; hozením; zpěvní síň; bývalý český atlet. – 83. Nezačít rázně a soustavně provádět; dítě; kování u šněrovadel; protipóly; drobení; arabské dramatické hry; mužské jméno; dvojice; roušky; snažení. – 84. Věštec; hudební nástroj; kormidelní; do; anglicky „koala medvídkovitá“; americké sídlo; týkající se polního plevele; zvláštně; město v provincii Tigré; rodné příjmení české herečky. – 85. Výtržnost; konečný výsledek; ra; nevážit si; španělsky „adept“; turecká řeka; česká spisovatelka; Ďórkovy; šelmy; hudební nástroje; tvrdá. – 86. Bahník; sokl; oves hluchý; moudře; český spisovatel; jméno Dubské; ryba; odehnání; sedáky; hejno; pravoslavný kněz. – 87. Tělo vyšších rostlin; řecký a římský starověk; bažiny; francouzsky „vlas“; Dvořákova opera; nevlídně; australské sídlo; výsměch; polední jídla; květní korunky; výlety; svisle. – 88. Jedna z dolních končetin člověka; plátna; netkané látky; český malíř; jméno autora Paběrků hluchých travin; mnišská cela; francouzský prozaik; beztoho; zambijské sídlo; vábivé; strasti. – 89. Nelegální věc; týkající se letu (dráha); jednání; zdlouhavý; pošmourna; český hudebník; kukuřice; divoce rostoucí strom; ryba; Westritzovo dílo; pivo. – 90. Německý lékař; blanka pylových zrn; silnější; selektory; cigareta; nerost; cizí jazyk; ?12?; rostlina. – 91. Napínač; teesdálka; drobný lomový kámen; namontovati pneumatiky; I. Levien; dřevina; brouci. – 92. Slabě; polsky „obhajoba“; nasazování; splatnost; potok; síta. – 93. Ozvěnové; pícní; měkkýš; český režisér. – 94. Cháska; Pallantův otec; bohatství; nádor. – 95. Starší název pro geny; nádoby; výrobce koženého zboží. – 96. Nápoj; řasa na očním víčku (zdrobněle); drobná mince. – 97. Cíl islámských poutníků; způsob života indických moslimek. – 98. Pagát, mond a škýz v jedné ruce; koláč. – 99. Šlágr; bylina. – 100. Ostrov.Pomůcka: Brcal, cornrow, Nsem, OBMOS, rohait, Truhins.

 

obrazek obrazek obrazek obrazek

 

obrazek obrazek obrazek obrazek

 ŘEŠENÍ 3. KOLA

VODOROVNĚ: 45. Truhins. – 46. Kalit; moula. – 47. Tenerife; braka; medula. – 48. Sasko; obchody; tavba; patrula. – 49. Levátor; churota; Krnka; stráček. – 50. Cornrow; Indové; kríky; broda. – 51. Corona; letina; OBMOS; platina. – 52. Mha; litina; oděný; panština. – 53. Kalous; annona; věsti; vagonář. – 54. Kalotová; krtek; oblost; Mynář. – 55. Krasiny; ploší; hrouda; boom. - 56. Kravka; mlsky; pokuta; strom. – 57. Vivod; trati; hamati; Ilona. - 58. Nenadál; Tonka; lamače; reska. – 59. Skojec; antož; ovislý; Kate. –60. Bručet; kraal; chasník; telko; raf. – 61. Zákrovní; pocta; kolier; vaina; kasr. – 62. Sednout; liskat; Marek; špruha; zrnka; klipařit. – 63. Šelma; lesky; avalát; Pluto; krempa; hrada; kyanit; kapice. – 64. Čakram; brankář; totem; okeník; Mezno; věštčí; kadle; Kasuar; koyan; juice. – 65. Podle; trpný; nediel; útlum; rouska; uzdné; kantka; oprat; adhese; virus; teka. – 66. Dohovor; anion; Bedlno; Dioka; ošusta; Kreón; bručán; Siata; Akelle; piana; plika. – 67. Upít; encka; Sadler; prvky; trabit; brtné; stačit; necky; dropík; almud; stádka. – 68. Katiola; pstruh; Ciano; agatit; oseín; Marduk; Plaka; Hecato; Maiba; Irene. – 69. Lysina; srnky; veruky; slnit; maraky; Hoene; sorela; brdce; trojče; loc. – 70. Strůna; adrema; Svend; kruchta; penco; tokání; tayra; branně; maso. – 71. Kasat se; harpé; leifit; cuaba; taroky; bezan; pýthie; obnos; Ond. – 72. Trus; Amici; osušit; bedny; kasule; Logie; miroir; Oděsa; vojevoda. – 73. ATME; kufna; ploška; strní; rosela; Bruin; uzlová; tehdy; koleso; tuři. – 74. Ateis; Arabka; Luale; pohané; Križe; barový; Dioon; burato; dong. – 75. Stavák; Brcal; krkati; hrmol; netáta; divvy; Konové; velo. – 76. Ostoma; trolit; beaky; atleti; vráně; majzly; trdlo. – 77. Ostnáček; Gorný; Alesso; Bohda; zákony; stero. – 78. Kovce; Toula; makron; duomo; orvati; šulky; Čaro. – 79. Niklchrom; surmy; Kofola; litum; polo. – 80. Dingoes; snaha; tuleje; úseky; duplo. – 81. Metoda; tecium; Veirová. – 82. Utisky; brdla. – 83. Don; Cuera. – 84. Skákati.Tajenkové výrazy: 1. Ochilla. 2. Tenerife. 3. Sněhová hora. 4. Pico del Teide. 5. Ostrov. 6. Hlavní město Santa Cruz de Tenerife. 7. La Orotava. 8. Kotlina. 9. Janovec. 10. Trýzel. 11. Teidská fialka. 12. Teide Codeso. 13. Rostlina Dracaena draco. 14. Drago Milenario. 15. Pyramidy z Guimaru. 16. Sahorrská metoda.Skrytí tajenkových výrazů: Ochilla (první písmena dolních dvoupísmenných shluků v koridoru 48/92 až 53/87), Sněhová hora (koridor 70/89 až 80/79), Pico del Teide (koridory 65/69 až 68/66 a 76/88 až 83/81), ostrov (výraz z legendy pro svislý směr následující po „C“ v podobě římské stovky), hlavní město Santa Cruz de Tenerife (koridor 45/99 až 74/70), La Orotava (první písmena dolních dvoupísmenných shluků v koridoru 62/78 až 70/70), kotlina (druhé slabiky z dvojslabičných legendových výrazů začínajících na „to“ čteny odzadu dopředu – Tona, toli, tokot), janovec (písmena v políčkách 72/89, 74/88, 75/86, 77/85, 78/83, 80/82 a 81/80), trýzel (druhá písmena dolních dvoupísmenných shluků v políčkách 67/88, 69/86, 71/84, 73/82, 75/80 a 77/78), fialka (první písmena z legendových výrazů následujících po „španělsky“ – fuška, Irena, agáve, ladel, kotva, adept), rostlina Dracaena draco (koridor 56/93 až 76/73), Drago Milenario (koridor 47/99 až 73/73 ob jedno písmeno), pyramidy z Guimaru (koridor 63/91 až 78/76) a sahorrská (koridor 61/90 až 77/74 ob jedno písmeno).ZPRÁVA O 3. KOLEJen čtveřice soutěžících z celkových třiceti pěti, kteří zaslali v termínu svá řešení, překonala všechna úskalí náročného 3. kola. V křížovce bylo nalíčeno mnoho pastí, mimo jiné dvě dvojice duplicitních vepsaných výrazů, a to BERLA a VEDRA. Německý spisovatel Berla (77/7, Malý Ottův slovník naučný) vynutil řešit pasáž 74/3 LUALE (Co je co, dále jen CJC, 2. díl, str. 732) x BERLE (SSJČ), i když Luala a berla (tamtéž) by za jiných okolností byly také správně. Bývalý český atlet Vedra (82/10, Malá encyklopedie atletiky, str. 569) zase nedovolil řešit pasáž 88/11 VEDRA (SSJČ) x 77/6 STERA (SSJČ), 78/7 ČARA (CJC, 2. díl, str. 652). Správné řešení jihovýchodního pobřeží ostrova nalezlo 10 soutěžících: 91/7 VODAŘI (PSJČ) x 73/10 TUŘI (SSJČ) x 90/9 TUNG (ASCS) x 74/9 DONG (CJC, 1. díl, str. 108) x 89/11 DOLO (Teyssler, Kotyška: Technický slovník naučný, dále jen TSN, III. díl, str. 431, heslo Dekkelé) x 75/8 VELO (SSJČ) x 88/11 VEDRO (SSJČ) x 78/7 ČARO (Shuker: Záhady planety Země, str. 30) x 87/12 ČALO (Český jazykový atlas, dále jen ČJA, 3. díl, str. 349). Uznával jsem i řešení 78/7 ČERO (dagestánská řeka) x 87/12 ČELO (ČJA, tamtéž).

Nečekaně velký problém činila soutěžícím (13 správných řešení) pasáž 84/3 KORMČÍ (Malý Ottův slovník naučný) x 64/6 VĚŠTČÍ (SSJČ), zatímco neznámá kovce (78/1, Skuker: Záhady planety Země, str. 21) – napůl koza, napůl ovce – nepřinesla příliš bodových ztrát (18 správných řešení).

Samozřejmě nechyběly léčky v podobě svůdných tajenek. V koridoru 48/91 až 70/69 neumožnila pasáž 65/4 ÚTLUM (SSJČ) x 73/2 ÚTOKY (DID8) řešit čtrnáctou tajenku jako „strom ostrovanů“ (utrum nelze psát s dlouhým „u“ a útoky zase ne s krátkým). To zároveň zhatilo nabízené řešení pasáže 77/4 MALCHIT (CJC, 2. díl, str. 55) x 69/5 BALAKY (CJC, 1. díl, str. 457) x 78/4 BAULIT (CJC, 2. díl, str. 73) x 71/3 ANILIT (ESGV) x ANUŠKA (SSJČ), protože cesta k tajence „Drago Milenario“ vedla pouze přes řešení (18 správných řešení) pasáže 77/4 MARCHIT (CJC, 2. díl, str. 55) x 69/5 MARAKY (Velký španělsko-český slovník, heslo maraco) x 78/4 MAUFIT (CJC, 2. díl, str. 93) x 71/3 LEIFIT (CJC, 2. díl, str. 91) x LEUŠKA (Knappová). Ostrov byl skryt v legendě po písmenu „C“, tentokrát v podobě římské stovky ve svislém směru, někteří řešitelé uváděli „oblast“, ale bez logického systému skrytí. Uznával jsem i jiné logické zdůvodnění skrytí tajenky „ostrov“. Skrytí tajenek „po c“ v celém seriálu jsem avizoval na konci prvního odstavce ve zprávě o 2. kole, stejně jako „pozor na to“ v případě skrytí kotliny (19 správných řešení). Z jednoslabičných legendových výrazů ve svislém směru sice šlo získat slovo „kaldora“, ale kotlina je správně kaldera a skrytí kaldery zase nešlo logicky zdůvodnit. Janovec řešitelé vcelku odhalovali lehce, jen pětice řešitelů uvedla smyšleného „kokočku“ (písmena po prvních sedmi písmenech „c“ v legendě pro svislý směr). Zato fialka byla na příděly ztrátových bodů štědrá. Devět řešitelů nesprávně uvedlo nastraženou jalapu (přesmyčka z písmen anglické abecedy na 1., 10., 1., 12., 1. a 16. pozici podle čísel 1/10, 1/12 a 1/16 z legendy), část řešitelů nenalezla způsob skrytí fialky po slovech „španělsky“ v legendě. Pohybujeme se přece ve španělsky mluvícím prostředí, takže se španělskými výrazy musí řešitel počítat.

Častěji dále řešitelé chybovali ve výrazech 82/4 SICKA (Hubáček) x 68/7 PLAKA (Universum, heslo Atheny) x 80/4 PLECO (ČJA, 3. díl, str. 384), 84/5 A KOALA (Velký anglicko-český slovník), 68/3 CIANO (DID20) x 70/3 CINNA (Slovník antické kultury, dále jen SAK, str. 412), 71/2 HARPÉ (SAK, obrázek X. po straně 416) x 72/4 HAINA (CJC, 2. díl, str. 592), 50/4 BRODA (TSN, XVI. díl, str. 257) x 97/2 PARDA (Velký anglicko-český slovník, heslo purdah), ale třeba i ve výrazu 74/6 BAROVÝ (SSJČ, slovy v závorkách upřesňuji v případě nejednoznačnosti řešení rody přídavných jmen – brtné včely, uzlová metoda, barový pult, letová dráha).

Lídr soutěže má díky své značce nepochybně vztah k ostrovu, o kterém pojednává 4. kolo, takže jeho pronásledování nebude snadné. Na druhou stranu jste odpočatí po dovolených. Přeji vám tedy hodně zdaru a zábavy při řešení dalšího kola naší náročné soutěže. Navíc poznání systému skrytí některých tajenek vás může dovést až k jejich vypsání napřed, že?VÝSLEDKY 3. KOLABez ztr. bodů: Blažek, Drápala, Pavelka, S. Augustin. – 1: Formánek, Jaroš, Kalik, Karpíšek. – 3: Mach, Moško, Vojník. – 4: Hlavatý, Kanár, Strejček. – 5: Kučera. – 6: Valíček. – 7: Libra. – 20: Šplháček. – 47: Kopřiva. – 56: Melichárek, Starý. – 58: Haralík, Vacek. – 64: Dušek. – 67: Dvořák. – 70: Pokušitel. – 73: Korzár. – 99: Čížek, Elév, Guanč, Jahorím, Kašpar, Král, Měhýž, Vančurová.

STAV PO 3. KOLE1 ztr. bod: S. Augustin. – 2: Drápala, Formánek, Jaroš, Pavelka. – 3: Blažek, Kalik. – 4: Moško. – 5: Hlavatý. – 6: Kanár. – 21: Karpíšek. – 25: Kučera. – 27: Libra, Mach. – 35: Strejček. – 36: Vojník. – 63: Valíček. – 97: Šplháček. – 116: Melichárek. – 119: Vacek. – 130: Starý. – 132: Haralík. – 139: Kopřiva. – 172: Dušek. – 175: Dvořák. – 179: Jahorím. – 180: Čížek, Korzár, Pokušitel. – 193: Měhýž. – 206: Elév. – 207: Král, Vančurová. – 211: Guanč. – 217: Kašpar.
 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies