jemelik

jemelik


KANÁRSKÉ OSTROVY

1. DÍLV šestidílném seriálu nás čeká (1), které už v dávných dobách platilo za příbytek věčně šťastných, za zahradu bohů s bájným stromem se zlatými jablky, hlídaným Hesperidkami, za naleziště drahocenného purpurového barviva, kterými se zdobili panovníci. (2) ostrovů a (3) ostrůvků se těší štědré dávce slunečního svitu příjemně zmírněného pasátními větry. Členitý ráz krajině dodávají (4) vulkánů, jejichž erupce se začaly odvíjet na mořském dně před 14 miliony let. Ve 14. a 15. století, když (5) ostrovy objevili a prohlásili je za španělské území, žili tu (6) na úrovni doby kamenné. Bohužel po nich zůstalo jen málo stop. Dnes jsou ostrovy rozděleny do dvou provincií a probereme si je od západu na východ.Nejmenší z Kanárských ostrovů (7) je nejzápadnější lokalitou Španělska. Tento ostrov unikl kvůli nedostatku písčitých pláží invazi turistů, jakou zažily ostatní ostrovy. Místo toho přitáhl pozornost přírodovědců. Hornatá krajina a nezvyklá fauna a flóra patří k atrakcím. Kráter vulkánu zde tvoří úrodnou proláklinu (8). Hlavní město Valverde leží ve vnitrozemí, poutní místo (9) stojí naopak na nejzápadnějším konci ostrova.Nejlépe přístupná a nejvíce navštěvovaná z menších západních ostrovů je (10), kde vás okouzlí za pěkného dne nádherná krajina. Vrcholky skal vyčnívají nad příkrými svahy porostlými kapradinami, zatímco terasovité kopce září palmami a kvetoucími popínavými rostlinami. Jedinečný Parque Nacional de Garajonay patří na seznam památek UNESCO. Hlavní město San Sebastián leží na východním pobřeží, kde Kryštof Kolumbus doplnil zásobu vody, než se vydal na dlouhou dobrodružnou expedici. Daleko na západě je úrodné údolí (11) s palmami a stupňovitými terasami. U severního pobřeží vás upoutá (12), úžasný skalní útvar z krystalizovaných čedičových sloupů, připomínajících píšťaly varhan. Problém komunikace v členitém terénu ostrova byl pravděpodobně příčinou zrodu nezvyklého hvízdavého jazyka, známého jako (13).

DVĚ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ

STŘÍDAVÉ POLOMOZAIKOVÉ DOKRESLOVKY

Tajenky (1) – 8 10, (8) – 2 5, (11) – 5 4 3 a (13) 2 5 jsou skryty.VODOROVNĚ: 72. Organické sloučeniny. – 73. Silná teplá látka; hudební nástroj; ?10?. – 74. Díla určitého slohu v umění; nápoje; starověká krajina; podezřele; španělské mužské jméno. – 75. Běda; planetka; rostliny; nizozemsky „stát“; ženské jméno; administrativní středisko Nikobar. – 76. Pařezy; spinkat; pohody; role Kateřiny Podhorské; objevitel zařízení k měření rychlosti proudění tekutin; autor díla Fauna Boica. – 77. Organisation Internationale des Journalistes (zkratka); lesklý žáruvzdorný nerost; bylina; nedostatek; sídlo v sousedním státě; příslušník kmene Chordata. – 78. Droga; český botanik; vykořisťovatel; shromáždění; buchty; syn Gaie. – 79. Vzácná odrůda thoritu; průliv v Estonsku; anděl; namazaný; druh levného salámu. – 80. Štítek; chléb; dědy; kocáky. – 81. Kočár; na toto místo; dívčí jméno. – 82. Povídka Antoše Dohnala. – 94. Nesmírnost. – 95. ?7?. - 96. Keton; báseň; crky. – 97. ?9/3?; sedmihradský reformátor saského původu; ?3?. – 98. Stáda koní; vyslanec senátu za římské republiky; sídlo v Sýrii. – 99. ?9/2?; nizozemský politik; ?2?. – 100. Rostlina; kořen; autor Shromáždění vznešených. – 101. Domácké mužské jméno; ?4?; sídlo v Egyptě; ?9/1?; převlaky. – 102. Japonská báseň; zkrášlování; scény; římská bohyně; Bo. – 103. ?5?; Sil. – 104. Kloktadlo. – 105. Výplňková.SVISLE: 1. Kovový prvek. – 2. Savec; sídlo v Súdánu. – 3. Uleknutí; starcovství. – 4. Čtverec u deskových her. – 5. Dívčí jméno; monogram autora črt Utrpení. – 6. Úložníky; francouzský básník. – 7. Skotský ovčák; nárazníky; město v Nigérii. – 8. Pokoj; prostírat; lék k zevnímu použití. – 9. Oleje; Garova; přílišnou námahou silně unavit; násilím strhnout. – 10. Autor Poprsí; Schellingův přítel; jméno bulharské herečky Altanovové; přitakávat. – 11. Chrámový vrch v Jeruzalémě; vyhubovat; můra (u Dolnolužičanů); česká spisovatelka. – 12. Sídlo v Nevadě; tulení tahy. – 13. Obvyklost; vlas. – 14. Léta. – 40. Prostor k vytváření absolutního tlaku. – 41. ?6?; jméno fyzika Charitona; šachové figury. – 42. Lama; moravská obec (starší název); sídlo v Maďarsku; skotský kraj. – 43. Monogram autora románu Oči matky Páně; doklad; sídlo v Kanadě; nerost; město v hrabství York. – 44. Polévkové knedlíčky; existovat; český fyzikální chemik; krevní tlak; britský divadelní a filmový výtvarník. – 45. Alou; kořeny mochny nátržníku; deprese; Lena; mužské jméno; zakladatel zálesáctví. – 46. Španělsky „oslovení“; španělský dramatik a romanopisec; rodinný příslušník v římském právu; stopa o pěti morách; ulita plžů. – 47. Nachylovat se; indonéský mys; francouzský vědec; vžitý termín pro písčitý zpevněný slín; El. – 48. Město v Itálii; list; respekt; Runa; monogram autora díla Dálka paměti. – 49. Mararet; daktyly; netečný; rostlina. – 50. Praskavý zvuk; stupně; nevlastní sestry. – 51. ?12?. – 52. Konzola podpírající římsu nadpraží.Pomůcka: Sevina.

 

obrazek obrazek

 

obrazek obrazek

 ŘEŠENÍ 1. KOLA


72. Guanin a aren. – 73. Barchant; liola; La Gomera. – 74. Baroko; visky; Troas; divno; Carlos. – 75. Ové; Jutta; vovsy; staat; Berit; Dakóank. – 76. Klče; nynat; volna; Agata; Pitot; Schrank. – 77. OIJ; slída; svlak; manko; Boele; otogona. – 78. Mori; Hieke; pirát; parta; herdy; Uranos. – 79. Orangit; Soela; Ariel; opilý; kabanos. – 80. Apophysa; beton; douda; galánky. – 81. Landaur; semka; Elianka. – 82. Tonek. – 94. Bezdno. – 95. El Hierro. - 96. Anon; poema; srky. – 97. Reyes; Helth; šest. – 98. Koply; legát; Chól. – 99. De los; Stoel; sedm. – 100. Cesalpinie; bulva; Navoí. – 101. Inek; stovky; Rafát; Ermita; voloky. – 102. Uta; obálka; spory; Abeona; Bai. – 103. Mořeplavci; Vest. – 104. Itrol. – 105. Vatová.Tajenkové výrazy: 1. Kanárské souostroví. 2. Sedm. 3. Šest. 4. Stovky. 5. Mořeplavci. 6. Guanchové. 7. El Hierro. 8. El Golfo. 9. Ermita de los Reyes. 10. La Gomera. 11.Valle Gran Rey. 12. Los Órganos. 13. El silbo.Skrytí tajenkových výrazů: Kanárské souostroví (písmena následující po písmenu „c“ v legendových výrazech, první slovo ve výrazech pro vodorovný směr, druhé slovo pro svislý směr – další vysvětlení viz zpráva o 1. kole), El Golfo (koridor 12/96 až 6/102), Valle Gran Rey (koridory 47/74 až 42/79 a 48/75 až 43/80), el silbo (jednoslovné legendové výrazy označující vlastní jména v pořadí odzadu dopředu).ZPRÁVA O 1. KOLEŘešení 1. kola zaslalo celkem 52 soutěžících, hodnoceno bylo 50, protože dvě řešení byla zaslána po termínu určeném pro zasílání řešení. Kamenem úrazu se stal hudební nástroj 73/2 LIOLA (basová mandolína neboli mandolinela viz Teyssler-Kotyška: Technický slovník naučný, dále jen TSN, díl V., str. 448, kapitola Hudební nástroje, pravý sloupec dole) x 43/2 LISTA (SSJČ), tuto pasáž správně řešil jen přítel Vojník. Podstatné jméno „vista“ se používá jen ve spojení „a vista = na viděnou“ podobně jako např. výraz „bach“ jen ve spojení „dát si bacha“, přičemž oba dva výrazy samy o sobě jsou sklonné, ale dokladem je pouze „směnka a vista“. Největší bodové ztráty však způsobilo jméno fyzika Charitona. Za všechna upozornění, že jeho jméno není Jurij, ale Julij, děkuji. Škoda, že někteří řešitelé, kteří jeho jméno Julij odhalili, se nezamysleli nad tím, proč bych v případě vpisovaného výrazu „Jurij“ měl z desítky jiných Jurijů zvolit právě Charitona s komplikovaným křižováním s cizí zkratkou OIJ a proč bych tuto pasáž neřešil třeba výrazy Jurka x oka a považovali to za mou chybu a nepátrali dál. Správné řešení tedy bylo 41/2 JULIJ (MČSE, 6.díl, dodatky a opravy, str. 917) x KLČE (Český jazykový atlas, dále jen ČJA, 2. díl, str. 209). Tím samozřejmě ztroskotala lákavá první skrytá tajenka „ostrovní teritorium“. Ačkoli jsem u Julije Charitona nechyboval, tak přece jen někde ano, a sice záměrně při rozdělení posledního slova v zadání soutěže „poctivě“ na slabiky. Řešitelé tak měli v předposledním řádku v zadání soutěže napovězeno, že „některé tajenky je třeba hledat zvlášť poc-“, rozuměno po písmenech nebo značkách „c“. A v legendových výrazech po písmenech „c“ šlo objevit správnou první skrytou tajenku „Kanárské souostroví“. Tuto „past“ odhalilo a správně řešilo 10 soutěžících.

16 soutěžících nechybovalo u rostliny 100/1 CESALPINIE (Velký španělsko-český slovník, 2. díl, str. 60, heslo jabí) x 1/1 CESIUM (SSJČ). Často uváděná „caesalpinie“ je cizojazyčné ne latinské slovo nepřejaté do češtiny (latinské slovo „caesalpinia“ bych samozřejmě uznával, ale zase naráželo na křižování s výrazem 7/1 kolie). 16 soutěžících řešilo správně pasáž 50/3 URBÁNKY (Rystonová: Byliny a jejich lidové názvy) x 79/5 KABANOS (SSJČ) x 49/4 KALANKA (Zahradnický slovník naučný) x 80/4 GALÁNKY (ČJA, 2. díl, str. 284) x 48/5 GAI (Slovník spisovatelů SSSR, Odeon 1977, ruský básník Georgij Alexandrovič Isajev) x 81/3 ELIANKA (Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat) x 47/5 ELEK (tamtéž). 17 soutěžících řešilo správně pasáž 12/2 ŠELMÍ LOKY (loky = tahy viz ČSVaS, heslo 2036.1) x 101/5 VOLOKY (PSJČ) x 11/4 VOITLOVÁ (Lexikon české literatury, díl 3/I, rejstřík a heslo Máj, str. 64) x 102/5 BAI (čínský básník psaný Bai, Bo nebo Po, DID20, 2. díl, str. 400) x 10/4 BASOVAT (SSJČ) x VEST (Knappová: Jak se bude jmenovat, dále jen Knappová, heslo Silvestr) x 9/4 VERVAT (PSJČ) x 104 ITROL (TSN). Dále se chybovalo u výrazů 48/4 HEIDA (Knappová, heslo Heidrun) x 80/3 DOUDA (dědy je dědeček dle PSJČ a douda je dědeček dle ČJA, 1. díl, str. 78), u výrazů 49/1 MERARIT (Co je co, 2. díl, str. 865) x 75/5 BERIT (Knappová), u výrazů 74/5 CARLOS (Knappová, heslo Karel) x 48/2 CARTA (DID20), u výrazu 2/1 ANTA (Malý Ottův slovník naučný), u výrazu 102/4 ABEONA (Jordan: Encyklopedie bohů), u výrazu 102/3 SPORY (DID8) a nevyznačením způsobu skrytí tajenky „el silbo“.

Tak, teď už víte, co lze ode mne čekat a po těžkém začátku se vám druhé kolo bude řešit lehčeji. A protože v celém seriálu je připravena řada překvapení, nikde není psáno, že se desetičlenná skupina, která cyklisticky řečeno udělala trhák, nebo někdo z ní, nepropadne zpět do pelotonu. Neveliká křížovka, hojná pomůcka a částečná redukce obsáhlejších pramenů budiž vám pozvánkou k dalšímu souboji s nastraženými křížovkářskými pastmi. Hodně zdaru.

VÝSLEDKY 1. KOLA1 ztr. bod: Formánek, Hlavatý, Jaroš, Moško, S. Augustin. – 2 ztr. body: Drápala, Kalik, Kanár, Pavelka. – 3 ztr. body: Blažek. – 20 ztr. bodů: Karpíšek, Kučera, Libra. – 21 ztr. bodů: Strejček. – 24 ztr. bodů: Mach. – 25 ztr. bodů: Valíček. – 26 ztr. bodů: Sýkora, Vacek. – 30 ztr. bodů: Melichárek, Vojník. – 33 ztr. bodů: Starý. – 35 ztr. bodů: Gašparín, Haralík, Tovi. – 36 ztr. bodů: Šplháček. – 37 ztr. bodů: Dostál, Jahorím. – 38 ztr. bodů: Čížek, Kopřiva, Podzemský. – 44 ztr. bodů: Kotalík, Kubát. – 45 ztr. bodů: Járová. – 46 ztr. bodů: Měhýž. – 47 ztr. bodů: Světlík. – 50 ztr. bodů: Mirschová. – 51 ztr. bodů: Elév, Procházková, Vančurová, Veselý. – 53 ztr. bodů: Guanč, Zemanová. – 54 ztr. bodů: Král. – 55 ztr. bodů: Dvořák, Pokušitel. – 57 ztr. bodů: Dušek, Kadlecová, Korzár. – 59 ztr. bodů: Kašpar. – 60 ztr. bodů: Pešek.Vladimír Jemelík
 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies