jemelik

jemelik


Nolčova křížovkářská maturita

Milí přátelé, před vámi je 2. kolo letošní soutěže, jehož řešení zašlete nejpozději do 7. května 2003 na adresu: Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Kotlanova 3a, 628 00 Brno.

Změny v použitých pramenech

Pro toto a další kola letošního ročníku soutěže se v zadání soutěže v kapitole II. Použité prameny v odstavci 3. z ostatních pramenů vypouštějí Slovníky spisovatelů (Odeon 1966 – 1987) a Zahradnický slovník naučný 1 – 5 (ÚZPI 1994 – 2001) a doplňují se Dvorník – Kopřiva: Velký slovník hantecu (FT Records 2000) a Kopečný: Průvodce našimi jmény (Academia 1974) a v odstavci 4. se z ostatních cizojazyčných pramenů vypouští Čermák – Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník (Leda 1997) a doplňují se Benda: Sanskrtsko-český jógový slovník (Moravské sdružení pro ekologii člověka 1990), Kraft – Malovec: Slovník esperantsko-český (KAVA-PECH 1995) a Neumann, Hořejší a kol.: Velký francouzsko-český slovník 1 – 2 a dodatky (Academia 1992).

KANÁRSKÉ OSTROVY

2. DÍLNámi probírané (1) leží mezi 27º38´ a 29º35´ severní šířky a 13º20´ a 18º14´ západní délky. Od východu na západ se táhne v délce více než 500 km a od severu na jih 200 km. Je vzdáleno pouhých 100 km od afrického kontinentu, zato však 1 100 km od Gibraltarského průlivu a mateřského Španělska. Protiklad mezi nespoutaným, drsným světem sopek a bujnou vegetací fascinuje každého, kdo jeho rajské ostrovy spatří. A toto očarování spolu s požehnaným podnebím způsobilo, že jeho sláva v průběhu staletí neustále rostla a že se dnes stalo cílem nesčetných návštěvníků, kteří mají rádi slunce hřející, moře se vlnící, příjemné a stabilní (2), rozmanitou přírodu a nevšední zážitky.Na dnešní pouti navštívíme severozápadně ležící ostrov (3), který dosahuje výšky 2 426 metrů na ploše necelých 706 km², což z něj činí ostrov s nejprudším sklonem terénu. Hornaté vnitrozemí je porostlé původními lesy z borovic, vavřínů a obřích kapradin. Středu ostrova dominuje La Caldera de Taburiente, mohutný sopečný (4), široký přes 8 km. Statut národního parku vypovídá o jeho botanické a geologické důležitosti. Přes ostrov vedou dvě odvážně vytyčené silnice, nabízející úchvatný pohled do kráterů La Cumbrecita a (5). Santa Cruz de (3), hlavní město a (6) ostrova, je elegantním místem se starými domy s balkony, pěknými kostely a několika budovami ze 16. století. Na kraji náměstí Plaza Alameda stojí cementová replika Kolumbovy vlajkové lodi (7). Klikatá horská silnice na jih od Santa Cruz se vine přes hory Las Cumbres a přes vesnici Breňa Alta do vesnice El Paso, kde se vyrábí (8) a ručně balené (9). S jemnými konturami mandloní a vinic zde kontrastuje (10), sopka, která naposled vybuchla v roce1971.

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ

STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA
Tajenky (1) – 8 10, (2) – 5, (4) – 6, (5/1) – 5, (8) - 7 a (10) 5 8 jsou skryty.VODOROVNĚ: 33. Starořecká váza. – 34. ?5/2?; specifikace standardu pro výměnu dat. – 35. Bývalý švédský tenista; vinný střik; třískat; hluk strojů. – 36. Rytím nezdobený; stopy (v antické metrice); zrušení; tanya; domácké mužské jméno. – 37. Náznak; cizí zkratka jednotky objemu; za více peněz; dokazovaná složka ve vzorku zkoumané látky; slovensky „díly“; slovenské domácké mužské jméno. – 38. Neúprosní; německý malíř; bahrajnský ostrov; anglicky „vliv“; 1 000 mitreilesů; africké jezero. – 39. Keňské sídlo; smysly; ruch Toliny; strom; ruské údolí; chvat. – 40. Hostinec; planetka; francouzský dějepisec; oběti; kalosvody. – 41. Štípávat; plastická hmota; chléb; slovensky „třecí“; noviny. – 42. Plachetní plavidlo; polovodičový prvek; radiotelegrafní zařízení; české sídlo; části ženského těla. – 43. Ušní lékař; zatížit velkou námahou; remíza; francouzsky „křižující“. - 44. Bývalý český olympionik; anglicky „výtahy“; fazol; svislý jímač podzemní vody; hluk letadel. – 45. Čeští spisovatelé; súdánské sídlo; německý spisovatel; jméno Bezručové. - 46. Uzbecká básnířka; český spisovatel; české sídlo; na tuto stranu. – 47. Orientální barviva na vlasy; sídlo v USA; španělsky „jitro“. – 48. Rumunská řeka; český puškař; anglicky „nádech“. – 49. Sanskrtsky „postava“; zamítnouti; brazilské sídlo. – 50. Místnost v parních lázních; starořímská radnice. – 51. Abortus; vyvýšenina; matka boha Herma. – 52. Rozčilovat; syčák. – 53. Kornoutnice; pálkovací hra. – 54. Mužské kalhoty. – 55. Bezvětří.SVISLE: 10. ?6?. - 11. Silný; jedno ze jmen Morseho. – 12. Nerost; esperantsky „loutnový“; štiřikání. – 13. Vysazovaný; albánské sídlo; odstín hnědočervené barvy; čistiti oblečení. – 14. Monogram savojské princezny Lamballeové; lotyšské sídlo; drobečky; bývalý americký prezident; la; divadlo. – 15. Osudí; skulina; vydávat zvonivé zvuky; třpytivý plíšek k ozdobě šatů; indické mužské jméno. – 16. Elegantní; bavlněné tkaniny; slova nesouhlasu; alžírský básník; španělsky „tiokol“; španělsky „deistický“. – 17. Jednání; sobota a neděle; plynný prvek; starořecký drnkací nástroj; souhvězdí zvěrokruhu; železniční vůz. – 18. Chátrat; hornina; francouzský velitel loďstva; odrůda melanteritu; libyjské území; domácké ženské jméno; drobný déšť. – 19. Héfaistův syn; opětovaně; ovce; český šlechtic; hlavní město Brabantu; pisky; kiribatský ostrov; ochranná lišta na bocích člunů. – 20. Část motoru; slovenské ukazovací zájmeno; domácké mužské jméno; kudly; v rétorománském nářečí „padnout“; kostka; upuštění; nádoby; plaňka. – 21. Vousátka; ještěr; British Association for Early Childhood Education (zkratka); uplatnit; francouzská řeka; dílo spisovatelek McCaffreyové a Margaretové; tep; ?3?. - 22. Ostře pronést; mající štíhlé tělo (koně); pivo; kaše v kousku stočeného plátna (k dumlání); druh ozdobné čelenky (latinskoamerický cizojazyčný výraz); atlet; balšám. – 23. ?9?; ?7?.Pomůcka: Acorna, BAECE, crudar, taruci.

 


obrazek

obrazekŘEŠENÍ 2. KOLA


VODOROVNĚ: 33. Pelika. – 34. De los Muchachos; CORBA. – 35. Nerrell; špric; sekat; ryk brusek. – 36. Nerytý; peony; škrty; dvorec; Titusek. – 37. Přísvit; liq gi; dráže; analát; diely; Nando. – 38. Přísní; Bruin; Sitra; credit; conto; Garou. – 39. Taveta; cveky; hon Any; areka; Hasaut; let. – 40. Taverna; Prokne; Ségur; lustra; bahníky. – 41. Sekávat; fluon; pecník; trecí; deníky. – 42. Otter; triac; tikker; Ledce; prsníky. – 43. Otiatr; upotit; šavla; croisant. - 44. Sakala; précis; liána; studna; dus ant. – 45. Sak a Knol; Debba; Deodat; Doda. - 46. Nadíra; Hylmar; Pelec; tam. – 47. Rastiky; Macon; acra. – 48. Talna; Krnka; odour. – 49. Ákára; odvrci; Boia. – 50. Potírna; curia. – 51. Potrat; kopec; Máia. – 52. Katit; lata. – 53. Kaly; lapta. – 54. Kaťata. – 55. Kalma.Tajenkové výrazy: 1. Ostrovní teritorium. 2. Klima. 3. La Palma. 4. Kráter. 5. Roque de los Muchachos. 6. Přístav. 7. Santa Maria. 8. Hedvábí. 9. Doutníky. 10. Sopka Teneguia.Skrytí tajenkových výrazů: Ostrovní teritorium (písmena následující po písmenu „c“ ve vepsaných výrazech ve vodorovném směru), klima (poslední písmena pětipísmenných legendových výrazů ve vodorovném směru čtená v obráceném pořadí), kráter (koridor 35/17 až 40/12), Roque (koridor 35/15 až 39/11), hedvábí (koridor 40/22 až 46/16), sopka (první písmena pětipísmenných legendových výrazů ve svislém směru), Teneguia (koridor 36/21 až 43/14).ZPRÁVA O 2. KOLEŘešení 2. kola zaslalo celkem 46 soutěžících, 14 řešení bylo bezchybných. Léčku s prohozením rolí u první skryté tajenky odhalilo 16 soutěžících, tentokrát jako návnada sloužilo „Kanárské souostroví“, které ovšem naráželo na dvojí výskyt výrazu DESINA, jednou (18/6) jako dívčího jména , podruhé (22/3) jako piva (Velký slovník hantecu). Proto se daná pasáž nemohla řešit 17/6 KOTLÁK (Hubáček) x 46/2 KOSNAR (Lexikon české literatury, dále jen LČL, díl 3/II, strana 1032 vlevo dole) x 18/6 DESINA (Jak se bude vaše dítě jmenovat, domácky Despina) x 45/3 DEODAT (Malý Ottův slovník naučný) x 19/6 STONKY (ČSVaS, heslo 920.1), ale musela se řešit 17/6 HYTLÁK (Hubáček) x 46/2 HYLMAR (LČL, díl 2/I, strana 406 vlevo dole) x 18/6 DELINA (Jak se bude vaše dítě jmenovat, domácky Delie) x 45/3 DEODAT x 19/6 STOMKY (Český jazykový atlas, dále jen ČJA, 2. díl, str. 430) a bylo po Kanárském souostroví. Správná první tajenka „ostrovní teritorium“ tak byla opět skryta po písmenech „c“, tentokrát ovšem ve vepsaných výrazech. Prostě tajenky skryté po prvním písmenu španělského „Canarias“ nás budou provázet v celém seriálu. Pozor na to!

„Ostrovní teritorium“ ovšem přineslo jiný zádrhel. Aby řešitelům vůbec tato první tajenka vyšla, museli řešit 19/7 MANRA (MČSE, 3. díl, str. 382) x 47/2 MACON (Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy, dále jen KS-ZN) x 20/6 PECKA (SSJČ) x 46/3 PELEC (KS-ZN) x 21/5 DOLON (KS-ZN) x 45/4 DODA (LČL, 1. díl, str. 319) x 22/4 DUDEC (PSJČ) a nemohli tuto pasáž řešit 19/7 MANRA x 47/2 MASON (KS-ZN) x 20/6 KOSKA (ČJA, 3. díl, str. 62) x 46/3 KORCE (KS-ZN) x 21/5 DOLON x 45/4 DODA x 22/4 DUDCE (PSJČ) a přišli tak o lákavou skrytou desátou tajenku „drsná Teneguia“. Její správné řešení „sopka Teneguia“ nalezlo 16 řešitelů.

Podobným problémem se stalo nalezení skryté druhé tajenky. Z jednoslabičných legendových výrazů ve svislém směru šlo sice poskládat „tepla“, ale ta by v úvodním textu musela být uvedena „příjemná a stabilní tepla“ a tak velká část řešitelů řešení „klima“ správně odhadla, ale nenalezla systém jeho skrytí. V této části nechybovalo 17 řešitelů.

20 řešitelů řešilo správně pasáž 42/3 TIKKER (Teyssler-Kotyška: Technický slovník naučný, dále jen TSN) x 18/4 LUCKIT (Encyklopedický slovník geologických věd) x 41/3 PECNÍK (ČSVaS, heslo 2080.1) x 19/4 HASNER (Kočího malý slovník naučný, dále jen Kočí) x 40/4 LUSTRA (ASCS) x 20/3 GASTÍK (Jak se bude jmenovat) x 39/5 HASAUT (Universum, heslo Kislovodsk). Dále se častěji chybovalo u výrazů 37/1 PŘÍSVIT (SSJČ) x 12/1 DELORYIT (Encyklopedický přehled minerálů, str. 694) x 35/1 NERRELL (Malá encyklopedie tenisu, str. 98) x 14/1 MLL (Kočí), u výrazů 34/2 CORBA (DID8, DID20) x 19/2 COKRÁT (SSJČ), u výrazů 42/2 TRIAC (Co je co, 3. díl, str. 133) x 16/4 SÉUAC (MČSE, 1. díl, str. 125) x 40/3 SÉGUR (Kočí) x 18/3 COEUR (DID20) x 38/5 CONTO (TSN) a u výrazů 13/4 PRÁTI SAKA (SSJČ) x 45/1 SAK A KNOL (LČL, 3. díl, str. 1250 a 2. díl, str. 268) x 15/5 UPÉNDRA (Jak se bude jmenovat, 1. vydání, str. 303). Nezapomínejte také vyznačovat a vypisovat skryté tajenky, případně uvádět logický systém jejich skrytí.

Proti hodnocení 1. kola přišel jeden protest, který zpochybňoval existenci českého výrazu „cesalpinie“ – protest jsem zamítl. Po 2. kole se v čele výsledkové listiny drží stále desetičlenná skupina, za ní se s větším odstupem peloton už řádně roztrhal, v závěru srdnatě bojuje skupina s více než sto ztrátovými body a abych všechny řešitele povzbudil, tak jsem se rozhodl věnovat každému řešiteli, který seriál dokončí, fotografii obrazu Kanárských ostrovů určeného pro vítěze s uvedením konečných výsledků soutěže. Zadání, řešení a výsledky soutěže můžete také sledovat na internetové adrese www.jemelik.cz. Hodně zdaru.

VÝSLEDKY 2. KOLABez ztr. bodů: Blažek, Drápala, Formánek, Hlavatý, Jaroš, Kalik, Kanár, Karpíšek, Kučera, Libra, Mach, Moško, Pavelka, S. Augustin. – 3 ztr. body: Vojník. – 10 ztr. bodů: Strejček. – 29 ztr. bodů: Sýkora. – 30 ztr. bodů: Melichárek. – 32 ztr. bodů: Valíček. – 35 ztr. bodů: Vacek. – 39 ztr. bodů: Haralík. – 40 ztr. bodů: Světlík. – 41 ztr. bodů: Starý, Šplháček. – 42ztr. bodů: Podzemský. – 43 ztr. bodů: Čížek, Jahorím. – 45 ztr. bodů: Járová. – 47 ztr. bodů: Mirschová, Tovi. – 48 ztr. bodů: Měhýž. – 49 ztr. bodů: Kotalík. – 50 ztr. bodů: Korzár. – 51 ztr. bodů: Dušek. – 52 ztr. bodů: Elév. – 53 ztr. bodů: Dvořák. - 54 ztr. bodů: Kopřiva, Král. – 55 ztr. bodů: Pokušitel. – 56 ztr. bodů: Kubát. - 57 ztr. bodů: Procházková, Vančurová. – 58 ztr. bodů: Veselý. - 59 ztr. bodů: Guanč, Kašpar. – 60 ztr. bodů: Zemanová.

STAV PO 2. KOLE1 ztr. bod: Formánek, Hlavatý, Jaroš, Moško, S. Augustin. – 2 ztr. body: Drápala, Kalik, Kanár, Pavelka. – 3 ztr. body: Blažek. – 20 ztr. bodů: Karpíšek, Kučera, Libra. – 24 ztr. bodů: Mach. – 31 ztr. bod: Strejček. – 33 ztr. bodů: Vojník. – 55 ztr. bodů: Sýkora. - 57 ztr. bodů: Valíček. – 60 ztr. bodů: Melichárek. – 61 ztr. bod: Vacek. - 74 ztr. bodů: Haralík, Starý. – 77 ztr. bodů: Šplháček. – 80 ztr. bodů: Jahorím, Podzemský. – 81 ztr. bod: Čížek. – 82 ztr. bodů: Tovi. - 87 ztr. bodů: Světlík. – 90 ztr. bodů: Járová. – 92 ztr. bodů: Kopřiva. – 93 ztr. bodů: Kotalík. – 94 ztr. bodů: Měhýž. - 97 ztr. bodů: Mirschová. – 100 ztr. bodů: Kubát. – 103 ztr. bodů: Elév. – 107 ztr. bodů: Korzár. – 108 ztr. bodů: Dušek, Dvořák, Král, Procházková, Vančurová. – 109 ztr. bodů: Veselý. – 110 ztr. bodů: Pokušitel. – 112 ztr. bodů: Guanč. – 113 ztr. bodů: Zemanová. – 118 ztr. bodů: Kašpar.Vladimír Jemelík

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies